Jest praca w Zamościu! Różne stanowiska

0
315

Informacje na temat ofert:

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu

ul. Pl. Wolności 1

pok. 13, 14, 15, 22, oraz 8, 7

tel. 084-638-33-49, 84-638-33-66, 84-638-33-43

Oferowane stanowisko: Asystent inspektora nadzoru

Zakres obowiązków: – uczestnictwo w naradach roboczych na budowie i sporządzanie protokołów, pomoc przy prowadzeniu dokumentacji budowy,

– pomoc przy sporządzanie raportów, protokołów oraz dokumentacji fotograficznej z przebiegu realizacji inwestycji,

– pomoc przy nadzorowaniu i koordynowaniu procesu tworzenia standardów technicznych

– prowadzenie wszelkiej korespondencji w zakresie pełnionych obowiązków

– kontrola zgodności realizacji budowy z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót.

Oferowane stanowisko: Asystent projektanta branży elektrycznej

Zakres obowiązków: Główny zakres zakłada tworzenie opisów, schematów i rysunków dokumentacji projektowej,

wykonywanie opracowań projektowych, koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych, przy zachowaniu przyjętych terminów,

koordynowanie projektów,

weryfikacja dokumentacji kontraktowej,

terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz ich wykonywanie w taki sposób, aby zapewnić koordynację pracy pozostałych członków personelu

wykonywanie swoich obowiązków sumiennie i odpowiedzialnie w sposób odpowiadający standardowi staranności,

Oferowane stanowisko: Asystenta projektanta branży sanitarnej

Zakres obowiązków: Sporządzanie projektów instalacji sanitarnych, sieci wod-kan, charakterystyk energetycznych, programów funkcjonalno-użytkowych, operatów itp. zgodnie z przepisami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej pod nadzorem projektanta branży sanitarnej,

reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego,

terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków

drukowanie i powielanie wykonanych dokumentacji projektowych

współpraca z wielobranżowym zespołem projektowym,

Oferowane stanowisko: Blacharz/dekarz

Zakres obowiązków: Obróbka blachy do robót dekarskich, wykańczanie i krycie dachu.

Oferowane stanowisko: Brukarz

Zakres obowiązków: Pomoc przy układaniu kostki brukowej oraz mycie wykonanej podbudowy po ułożeniu nawierzchni brukowej. Praca na terenie woj. lubelskiego.

Oferowane stanowisko: Brukarz

Zakres obowiązków: Układanie, naprawianie i wykańczanie nawierzchni brukowej

Oferowane stanowisko: Cieśla

Zakres obowiązków: Montaż systemów szalunkowych, wykonywanie robót ciesielskich.

Oferowane stanowisko: Cieśla szalunkowy/zbrojarz

Zakres obowiązków: Montaż i demontaż szalunków systemowych, przygotowanie konstrukcji, przygotowywanie zbrojenia, montowanie szkieletów zbrojeniowych.

Oferowane stanowisko: Elektryk/elektromechanik samochodowy

Zakres obowiązków: Bieżące naprawy pojazdów ciężarowych, naczep, elektryki, elektroniki, mechaniki samochodowej.

Oferowane stanowisko: Fakturzystka

Zakres obowiązków: Wprowadzanie i wystawianie faktur, obsługa komputera.

Oferowane stanowisko: Fryzjer

Zakres obowiązków: Strzyżenie, modelowanie włosów, koloryzacja.

Oferowane stanowisko: Gospodarz rejonu domu

Zakres obowiązków: Utrzymanie porządku na wyznaczonym osiedlu.

Oferowane stanowisko: Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy

Zakres obowiązków: – przeprowadzanie kontroli stanu bhp w zakładzie pod względem przestrzegania zasad i przepisów bhp;

– udział i doradztwo w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, instrukcji i regulaminów dotyczących bhp;

– sporządzanie okresowych analiz stanu bhp w zakładzie wraz z wnioskami dotyczącymi porawy tego stanu;

– informowanie zwierzchnika o stwierdzonych zagrożeniach w zakładzie wraz z wnioskami zobowiązującymi do usunięcia tych zagrożeń;

– wstrzymywanie pracy maszyn i urządzeń technicznych w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników;

Oferowane stanowisko: Instruktor nauki pływania

Zakres obowiązków: – prowadzenie zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

– układanie planów treningowych,

– stałe doskonalenie umiejętności kursantów,

– dbałość o powierzony sprzęt,

– egzekwowanie zasad bezpieczeństwa u swoich podopiecznych,

– przestrzeganie regulaminu pływalni

Oferowane stanowisko: Inżynier budowy dróg

Zakres obowiązków: Nadzór nad prowadzonymi budowami, robotami drogowymi, organizacją prac budowlanych zgodnie z dokumentacja techniczną.

Oferowane stanowisko: Kasjer

Zakres obowiązków: Obsługa klienta i kasy fiskalnej, pomoc w utrzymaniu czystości w miejscu pracy.

Oferowane stanowisko: Kasjer – sprzedawca

Zakres obowiązków: Sprzedaż artykułów spożywczo przemysłowych, wykładanie towaru, obsługa klienta.

Oferowane stanowisko: Kierowca – magazynier

Zakres obowiązków: Przyjmowanie dostaw, wydawanie towaru, kompletacja i przygotowywanie zamówień, dostawa do klienta, prowadzenie rozmów z klientem w celach informacyjnych oraz uzgodnień logistycznych.

Oferowane stanowisko: Kierowca – mechanik samochodów ciężarowych o masie powyżej 12 ton

Zakres obowiązków: Prowadzenie pojazdu ciężarowego z ładunkami nienormatywnymi w ruchu międzynarodowym i krajowym. Obsługa pojazdu ciężarowego, prowadzenie dokumentacji technicznej pojazdu.

Praca wykonywana w delegacji. Pojazdy ciężarowe poruszają się po terenie całej Europy Zachodniej oraz Europy Wschodniej (Ukraina, Białoruś).

Oferowane stanowisko: Kierowca dostawca

Zakres obowiązków: Dostawa zamówień na wskazany adres do klienta.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu do pilotażu pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym z znajomością języka niemieckiego.

Zakres obowiązków: Pilotaż pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym na terenie Niemiec

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu dostawczego

Zakres obowiązków: Transport towarów do PL i UE.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu dostawczego do 3,5t

Zakres obowiązków: – dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia,

– eksploatacja pojazdów drogowych znajdujących się na wyposażeniu zakładu na podstawie otrzymanej karty drogowej,

– dokładne i rzetelne prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy obsługi pojazdów samochodowych,

– wykonywanie codziennej obsługi samochodu oraz utrzymywanie pojazdu w stanie sprawności technicznej i czystości,

– znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie realizacji zadań i obowiązków służbowych, w szczególności: regulaminu pracy, przepisów bhp i ppoż.

Oferowane stanowisko: Konsultant/Konsultantka

Zakres obowiązków: Sprzedaż i promowanie oferty Derkom, budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z klientami, obsługa klientów zgodnie ze standardami Derkom, stałe uaktualnianie wiedzy o ofertach Derkom oraz rynku telekomunikacyjnym.

Oferowane stanowisko: Kosmetyczka

Zakres obowiązków: Obsługa klientów, wykonywanie zabiegów kosmetycznych, stylizacja rzęs, manicure, pedicure.

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: Przygotowywanie potraw wg tradycyjnych dań kuchni bengalskiej i indyjskiej.

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: – przygotowywanie potraw,

– propozycja menu,

– organizacja przyjęć okolicznościowych i śniadań,

– zamawianie surowców.

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: Wypiekanie tureckich tortilli, przygotowywanie innych potraw kuchni tureckiej.

Oferowane stanowisko: Lektor języka angielskiego

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Oferowane stanowisko: Lektor języka angielskiego

Zakres obowiązków: – planowanie i realizowanie zajęć dydaktycznych i wychowawczych,

– stosowanie nowoczesnych metod wychowawczych,

– prowadzenie zajęć metodą komunikacyjną i audiowizualną

Oferowane stanowisko: Malarz budowlany/glazurnik

Zakres obowiązków: Prace wykończeniowe w budownictwie.

Oferowane stanowisko: Manikiurzystka

Zakres obowiązków: Zabiegi kosmetyczne paznokci

Oferowane stanowisko: Mechanik maszyn i urządzeń

Zakres obowiązków: Bieżąca kontrola stanu technicznego maszyn, diagnostyka usterek, prace naprawcze i konserwacyjne maszyn specjalistycznych i drobnego sprzętu, doradztwo w zakresie prawidłowej eksploatacji maszyn.

Oferowane stanowisko: Mechanik pojazdów samochodowych

Zakres obowiązków: Bieżące naprawy pojazdów.

Oferowane stanowisko: Mechanik samochodowy

Zakres obowiązków: Naprawa zawieszenia, naprawa silników i rozrządu, geometria kół, ustawianie zbieżności.

Oferowane stanowisko: Mechanik samochodowy

Zakres obowiązków: Bieżąca naprawa pojazdów samochodowych, konserwacja podwozia.

Oferowane stanowisko: Mechanik samochodowy

Zakres obowiązków: Wymiana płynów eksploatacyjnych w pojazdach, wykonywanie prac demontażowo-montażowych, ustalanie i usuwanie usterek w pojazdach osobowych, wymiana części eksploatacyjnych.

Oferowane stanowisko: Mechanik samochodów ciężarowych

Zakres obowiązków: Bieżące naprawy pojazdów ciężarowych, naczep, diagnostyka usterek.

Oferowane stanowisko: Monter konstrukcji

Zakres obowiązków: Obsługa sprzętu i urządzeń w procesie montażu, przygotowanie do montażu oraz montaż elementów stalowych, kontrolowanie jakości wykonanego montażu, zabezpieczenie konstrukcji, stosowanie zasad technologicznych, przestrzeganie norm jakościowych.

Oferowane stanowisko: Monter mebli

Zakres obowiązków: Wymiar i montaż mebli u klienta.

Oferowane stanowisko: Monter sieci wod-kan i c.o.

Zakres obowiązków: Budowa instalacji i sieci wodno – kanalizacyjnych.

Oferowane stanowisko: Monter wyrobów z drewna

Zakres obowiązków: – montaż stelaży z dostarczonych podzespołów przy pomocy narzędzi pneumatycznych na stanowiskach indywidualnych oraz na stanowiskach grupowych (linie produkcyjne),

– dbałość o jakość wykonanych elementów

Oferowane stanowisko: Monter/serwisant

Zakres obowiązków: Przyłączanie nowych abonentów do sieci GTnet w technologii ethernet, radiowej oraz światłowodowej. Pomoc w serwisowaniu istniejącej infrastruktury sieciowej, diagnozowaniu i usuwaniu usterek. Konfiguracja sprzętu sieciowego oraz komputerowego u klienta, współpraca z pozostałymi działami firmy.

Oferowane stanowisko: Murarz

Zakres obowiązków: Tworzenie murów nośnych, wznoszenie ścian oraz innych

elementów budynku, stawianie ścianek działowych.

Oferowane stanowisko: Nauczyciel

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych. Wymiar czasu pracy 8/18

Oferowane stanowisko: Nauczyciel

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć korekcyjno kompensacyjnych. Wymiar czasu pracy 2,25/18

Oferowane stanowisko: Nauczyciel chemii

Zakres obowiązków: Wyposażanie uczniów w wiedzę ogólną z zakresu chemii

kształtowanie u uczniów podstawowych umiejętności intelektualnych i praktycznych określonych w minimum programowym przedmiotu,

realizowanie programów nauczania chemii według zasad współczesnej dydaktyki i z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych,

aktualizowanie treści kształcenia w związku z rozwojem nauk chemicznych;

udoskonalanie metod oraz treści nauczania i wychowania,

stałe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów, ich postępów w nauce oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń,

współdziałanie z nauczycielami innych przedmiotów w celu korelacji treści kształcenia i doskonalenia pracy pedagogicznej,

kształcenie uczniów w sposób wzbogacający ich wiedzę oraz rozwijający myślenie i postawy niezbędne do twórczego funkcjonowania w społeczeństwie,

poszerzanie i aktualizowanie wiedzy własnej z zakresu nauczanego przedmiotu,

dbanie o rozwój psychofizyczny uczniów,

reagowanie na zjawiska patologiczne w rodzinie i środowisku ucznia i współudział z instytucjami opieki i ochrony praw dziecka.

Oferowane stanowisko: Nauczyciel geografii

Zakres obowiązków: Wyposażanie uczniów w wiedzę ogólną z zakresu geografii

kształtowanie u uczniów podstawowych umiejętności intelektualnych i praktycznych określonych w minimum programowym przedmiotu,

realizowanie programów nauczania geografii według zasad współczesnej dydaktyki i z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych,

aktualizowanie treści kształcenia w związku z rozwojem nauk geograficznych;

udoskonalanie metod oraz treści nauczania i wychowania,

stałe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów, ich postępów w nauce oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń,

współdziałanie z nauczycielami innych przedmiotów w celu korelacji treści kształcenia i doskonalenia pracy pedagogicznej,

kształcenie uczniów w sposób wzbogacający ich wiedzę oraz rozwijający myślenie i postawy niezbędne do twórczego funkcjonowania w społeczeństwie,

poszerzanie i aktualizowanie wiedzy własnej z zakresu nauczanego przedmiotu,

dbanie o rozwój psychofizyczny uczniów,

reagowanie na zjawiska patologiczne w rodzinie i środowisku ucznia i współudział z instytucjami opieki i ochrony praw dziecka.

Oferowane stanowisko: Operator CNC

Zakres obowiązków: Obsługa CNC, dobór materiałów i narzędzi potrzebnych do obróbki, dbanie o bezpieczeństwo podczas wykonywania prac, utrzymywanie maszyny w należytym stanie technicznym, współpraca z konstruktorami w zakresie wykonywania zadań.

Oferowane stanowisko: Operator komory hiperbarycznej

Zakres obowiązków: Obsługa komory hiperbarycznej

Oferowane stanowisko: Operator koparko-ładowarki

Zakres obowiązków: Roboty ziemne, wykonywanie wykopów, załadunek i przemieszczanie mas ziemnych, kontrolowanie jakości wykonywanej pracy

Oferowane stanowisko: Operator maszyn do cięcia

Zakres obowiązków: Wycinanie płyt USB, płyt warstwowych, blach.

Oferowane stanowisko: Opiekun dziecięcy

Zakres obowiązków: Opieka nad dziećmi, prowadzenie dokumentacji związanej z pobytem dzieci, utrzymanie czystości i porządku na terenie placówki, pranie pościeli dzieci, karmienie dzieci.

Oferowane stanowisko: Pakowacz

Zakres obowiązków: Pakowanie mebli tapicerowanych.

Oferowane stanowisko: Pedagog

Zakres obowiązków: Przygotowanie diagnozy dzieci/wychowanków. Przeprowadzanie badań pedagogicznych. Prowadzenie zajęć specjalistycznych.

Oferowane stanowisko: Pielęgniarka

Zakres obowiązków: Wykonywanie czynności diagnostycznych w tym dokonywanie pomiarów podstawowych, obsługiwanie sprzętu i aparatury medycznej, przygotowywanie chorego do badań diagnostycznych, zapewnianie jakości opieki pielęgniarskiej/przestrzeganie procedur.

Oferowane stanowisko: Pilarz moltoprenu

Zakres obowiązków: – obsługa maszyny do cięcia pianki tapicerskiej,

– dostarczanie pianki na maszynę,

– kontrola jakości wykonywanych elementów,

– dbanie o poprawne działanie maszyny,

– podstawowa konserwacja maszyny i przyrządów zgodnie z instrukcją obsługi

Oferowane stanowisko: Policjant

Zakres obowiązków: – ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra;

– ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych

– inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń;

– wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców

– realizowanie innych zadań Policji wynikających z odrębnych przepisów

Oferowane stanowisko: Pomoc fotografa

Zakres obowiązków: Obróbka zdjęć. Możliwość pracy zdalnej.

Oferowane stanowisko: Pomocnik dekarza / dekarz

Zakres obowiązków: Wykonywanie usług i napraw dekarskich.

Oferowane stanowisko: Pomocnik montera stolarki budowlanej

Zakres obowiązków: Montowanie elementów i podzespołów stolarki budowlanej.

Oferowane stanowisko: Pomocnik murarza

Zakres obowiązków: Pomoc przy wznoszeniu ścian, zbrojenia i szalunki, praca na terenie powiatu zamojskiego.

Oferowane stanowisko: Pracownik biurowy

Zakres obowiązków: Sporządzanie kosztorysów, przygotowywanie dokumentacji odbiorowej, powykonawczej i przetargowej, realizacja zamówień.

Oferowane stanowisko: Pracownik biurowy/doradca klienta

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, przygotowywanie umów, wycen i ofert, fakturowanie.

Oferowane stanowisko: Pracownik budowlany

Zakres obowiązków: Prace budowlane na budowie

Oferowane stanowisko: Pracownik linii produkcyjnej biomasy

Zakres obowiązków: Przygotowywanie surowca, obsługa linii produkcyjnej, pakowanie wyrobów gotowych.

Oferowane stanowisko: Pracownik magazynowy-operator wózka widłowego

Zakres obowiązków: – rozładunki-załadunki

– ilościowa oraz jakościowa kontrola przyjmowanego i wydawanego towaru,

– komisjonowanie materiałów,

– obsługa dokumentów magazynowych,

– dbanie o prawidłowe funkcjonowanie magazynu

Oferowane stanowisko: Pracownik myjni

Zakres obowiązków: Mycie ręczne samochodów osobowych i ciężarowych

Oferowane stanowisko: Pracownik obsługi pogrzebu

Zakres obowiązków: Obsługa pogrzebu

Oferowane stanowisko: Pracownik porządkowy

Zakres obowiązków: Sprzątanie pomieszczeń biurowych, korytarzy, toalet, odśnieżanie, dbanie o zieleń.

Oferowane stanowisko: Pracownik produkcji kanałów wentylacyjnych

Zakres obowiązków: Praca z maszynami produkcyjnymi obróbki blach np. żłobiarka, walcarka, zgrzewarka, zaginarka, gilotyna. – Obróbka wyciętych formatek z blachy w celu wykonania wyrobów wentylacyjnych prostokątnych tj. kolana, redukcje, zakończenia wentylacyjne dachowe, kanały wentylacyjne itp.

Oferowane stanowisko: Pracownik restauracji

Zakres obowiązków: Praca w restauracji McDonalds, obsługa gości, przygotowywanie posiłków zgodnie ze standardami restauracji. Praca w weekendy, istnieje możliwość pracy w inne dni tygodnia.

Oferowane stanowisko: Projektant branży sanitarnej

Zakres obowiązków: Samodzielne wykonywanie projektów instalacji sanitarnych, wod-kan, charakterystyk energetycznych, analiz, programów funckcjonalno-użytkowych itp. zgodnie z przepisami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej,

Opracowywanie koncepcji i rozwiązań technicznych,

Przygotowywanie i koordynacja dokumentacji projektowych,

Nadzór merytoryczny, techniczny, weryfikacja i koordynacja prowadzonych projektów instalacji sanitarnych pod kątem ich realizacji na budowach i zgodności z założeniami budżetowymi,

Opracowywanie kosztorysów, przedmiarów itp.,

Rozwiązywanie problemów technicznych na realizowanych projektach,

reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

Oferowane stanowisko: Psycholog

Zakres obowiązków: Pomoc w rozwiązywaniu problemów dzieci i ich rodzin (poradnictwo wychowawcze), psychoedukacja i psychoprofilaktyka (profilaktyka uzależnień, zagrożeń w sieci, przemocy w rodzinie, złego dotyku, agresji), wspomaganie nauczycieli w trudnych sytuacjach wychowawczych.

Oferowane stanowisko: Psycholog

Zakres obowiązków: Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Oferowane stanowisko: Psycholog

Zakres obowiązków: – prowadzenie psychoterapii

– doradztwo zawodowe i personalne

– prowadzenie rozmaitych zajęć terapeutycznych

Oferowane stanowisko: Psycholog

Zakres obowiązków: Praca z dziećmi w wieku przedszkolnym, wymiar czasu pracy 11/22

Oferowane stanowisko: Psycholog szkolny

Zakres obowiązków: Badanie, analizowanie psychologicznych problemów związanych z nauczaniem, wykorzystywaniem dzieci i młodzieży. Analizowanie zaburzeń, diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia.

Oferowane stanowisko: Recepcjonista

Zakres obowiązków: Przyjmowanie gości hotelowych.

Oferowane stanowisko: Robotnik budowlany

Zakres obowiązków: Prace wykończeniowe w budownictwie.

Oferowane stanowisko: Robotnik budowlany

Zakres obowiązków: Roboty ziemne, prace brukarskie, wykonywanie prac pomocniczych przy instalowaniu oświetlenia, oznakowania i barier drogowych.

Oferowane stanowisko: Robotnik magazynowy

Zakres obowiązków: Przygotowywanie towarów do transportu.

Oferowane stanowisko: Robotnik ogólnobudowlany

Zakres obowiązków: Pomoc przy ocieplaniu budynków, osuszanie pomieszczeń, wyrównywanie terenu, wykonywanie podsufitki dachowej

Oferowane stanowisko: Serwisant

Zakres obowiązków: Wykonywanie napraw sprzętu AGD.

Oferowane stanowisko: Spawacz światłowodowy

Zakres obowiązków: Obróbka kabli światłowodowych, montaż spawów, instalacja światłowodów, praca na terenie kraju.

Oferowane stanowisko: Specjalista ds. ofertowania i obsługi zamówień

Zakres obowiązków: Sporządzanie ofert oraz wycen w tym spersonalizowanych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klientów ustalenia techniczne z Klientami w ramach oferowanego asortymentu, realizacja założeń biznesowych, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z potencjalnymi klientami, profesjonalna obsługa klientów wsparcie działu sprzedaży w realizacji bieżących zadań.

Oferowane stanowisko: Specjalista ds. reklamacji

Zakres obowiązków: Terminowe przyjmowanie, katalogowanie i analiza reklamacji wpływających od Klientów

Badanie przyczyn reklamacji i rodzaju błędu w reklamacjach towarowych

Podejmowanie decyzji odnośnie uznania bądź odrzucenia reklamacji wraz z odpowiednią argumentacją

Bieżące przekazywanie wniosków działom produkcji i sprzedaży

Przygotowanie bieżących raportów, oraz analiz z zakresu reklamacji i zapytań klientów

Oferowane stanowisko: Specjalista ds. zarządzania flotą transportową

Zakres obowiązków: – zarządzanie oraz kompleksowa opieka nad flotą,

– analiza danych przesyłkowych przez urządzenia teleinformatyczne,

– udział w szkoleniach

Oferowane stanowisko: Spedytor z znajomością języka niemieckiego.

Zakres obowiązków: Korespondencja z kontrahentami, obsługa spedycyjna transportu ładunków ponadnormatywnych w przewozach międzynarodowych.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Sprzedaż i przygotowywanie bukietów, wiązanek, stroików.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca dział ogrodu

Zakres obowiązków: Przyjmowanie, ekspozycja towaru, dbanie o towar, sprzedaż i obsługa klienta

Oferowane stanowisko: Sprzedawca sala sprzedaży

Zakres obowiązków: Sprzedaż, dbanie o ekspozycje, przyjmowanie towaru i układanie na półce, dbanie o czystość sali sprzedaży, raportowanie braków.

Oferowane stanowisko: Stolarz- monter mebli

Zakres obowiązków: Składanie mebli, montaż mebli u klienta.

Oferowane stanowisko: Stylistka rzęs

Zakres obowiązków: Wykonywanie zabiegów zagęszczających rzęsy. dopasowywanie metod stylizacji do preferencji klienta. dbanie o dezynfekcję i czystość na stanowisku pracy.

Oferowane stanowisko: Szlifierz metali

Zakres obowiązków: Obsługa maszyny szlifierskiej

Oferowane stanowisko: Tapicer

Zakres obowiązków: – tapicerowanie elementów stelaży zgodnie z instrukcją przy pomocy narzędzi pneumatycznych,

– dbałość o jakość wykonanych elementów

Oferowane stanowisko: Technik elektryk/automatyk

Zakres obowiązków: Montaż urządzeń i instalacji automatyki, parametryzacja urządzeń.

Oferowane stanowisko: Technik farmacji

Zakres obowiązków: Ekspedycja preparatów leczniczych i wyrób medycznych, pełna obsługa ( przyjmowanie leków, wyst. faktur, zam. towaru itp)

Oferowane stanowisko: Technolog budowy dróg

Zakres obowiązków: Odpowiedzialność za koordynację w zakresie technologii prowadzonych robót drogowych

Współpraca z laboratorium spółki i inwestora,

Opracowywanie receptur, analiza otrzymanych badań, nadzór nad prawidłowym stosowaniem opracowanych receptur,

Nadzór nad podległymi pracownikami

Dobór i optymalizacja materiałów stosowanych w procesie produkcji zgodnie z obowiązującymi normami co do jakości oraz specyfikacji technicznej

Zlecanie testów laboratoryjnych oraz interpretacja ich wyników

Ścisła współpraca z budowami w celu doboru odpowiednich dostawców materiałów

Współpraca z przedstawicielami zamawiającego w obszarze akceptacji proponowanych rozwiązań technologicznych.

Oferowane stanowisko: Terapeuta zajęciowy

Zakres obowiązków: Prowadzenie indywidualnych lub zespołowych zajeć wspierająco – aktywizujących, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie dnia codziennego i funkcjonowaniu w życiu społecznym mieszkańców Domu.

Oferowane stanowisko: Woźny/a

Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości na terenie obiektu, pomoc w wydawaniu posiłków.

Oferowane stanowisko: Załadunkowy

Zakres obowiązków: – ręczny załadunek mebli na samochód ciężarowy – przy pomocy ręcznego wózka załadunkowego,

– obsługa programów załadunkowych,

– dbanie o porządek w obszarach magazynowych

Oferowane stanowisko: Zbrojarz

Zakres obowiązków: Wykonywanie prac związanych z przygotowywaniem stali zbrojeniowej do montażu.

praca 1 1 Jest praca w Zamościu! Różne stanowiska

 

Poprzedni artykułZłote gody w zamojskim Ratuszu [ZDJĘCIA]
Następny artykułZamość: Płatne staże. Jest w czym wybierać!
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments