Ewakuacja pacjentów oraz gaszenie pożaru w szpitalu w Szczebrzeszynie (zdjęcia)

0
941

W dniach 23-25 maja br. strażacy ćwiczyli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie przy ul. D-ra Klukowskiego.

Założeniem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w obiekcie szpitalnym z udziałem osób poszkodowanych
o ograniczonej zdolności poruszania się. W ramach prowadzonych ćwiczeń zaangażowany był również personel szpitala, który zgodnie z przyjętym sposobem postępowania przystąpił do ewakuacji pacjentów oraz gaszenia pożaru przy użyciu gaśnic i hydrantów wewnętrznych będących na wyposażeniu budynku.

Ćwiczenia przeprowadzono na trzech zmianach służbowych z udziałem strażaków z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Szczebrzeszynie oraz strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Niedzielsk Wielączy i Bodaczowa.

Ćwiczenia pozwalają w praktyce zweryfikować przyjęte procedury postępowania zarówno przez jednostki ochrony przeciwpożarowej jak również przez personel szpitala.

Autor: mł. bryg. Marcin Żulewski, KM PSP w Zamościu

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments