Praca w Zamościu. Prezentujemy najnowsze oferty pracy z PUP w Zamościu. Stan na dzień 17.04.br.

0
599

Oferowane stanowisko: Administrator

Zakres obowiązków: Prowadzenie całokształtu spraw związanych z administrowaniem nieruchomości tj. sporządzanie umów najmu, prowadzenie teczek lokali itp.

Prowadzenie zebrań sprawozdawczych Wspólnot Mieszkaniowych.

Nadzorowanie i kontrola pracy podległych pracowników.

Sporządzanie wymaganych przez urzędy i instytucje sprawozdań.

Oferowane stanowisko: Asystent geodety/Geodeta

Zakres obowiązków: – Pomiary geodezyjne,

– prowadzenie prac związanych z obsługą geodezyjną budowy,

– obsługiwanie instrumentów pomiarowych,

– przygotowywanie opracowań kameralnych,

– opracowanie dokumentacji geodezyjnej

Oferowane stanowisko: Barman

Zakres obowiązków: Obsługa baru, przygotowywanie napojów, posiłków, obsługa gości, rozliczanie finansów, obsługa baru.

Oferowane stanowisko: Cieśla

Zakres obowiązków: Wykonanie konstrukcji z drewna niezbędnych na placu budowy, montowanie i demontowanie szalunków systemowych. Praca na terenie województwa lubelskiego pracodawca zapewnia dojazd.

Oferowane stanowisko: Dekarz

Zakres obowiązków: Krycie dachów, konserwacja i naprawa, montaż urządzeń służących do odprowadzania wody z powierzchni dachów. Praca na terenie województwa lubelskiego pracodawca zapewnia dojazd.

Oferowane stanowisko: Doradca klienta

Zakres obowiązków: – pomiary stolarki okiennej,

– pomoc techniczna w doborze produktów z oferty firmy,

– dbałość o wizerunek i wnętrze sklepu,

– profesjonalna obsługa klienta zgodnie ze standardami sklepu

Oferowane stanowisko: Doradca klienta/sprzedawca

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, sprzedaż artykułów kosmetyczno – zielarskich, suplementów.

Oferowane stanowisko: Dyspozytor

Zakres obowiązków: Organizacja transportów, kontakt z klientami, zarządzanie flota pojazdów, realizacja zamówień klientów

Oferowane stanowisko: Elektromechanik

Zakres obowiązków: Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem do pracy maszyn i urządzeń mechanicznych. Prace ślusarskie i spawalnicze w przypadku posiadania uprawnień, praca w warsztacie mechanicznym lub elektrycznym.

Oferowane stanowisko: Elektryk

Zakres obowiązków: Eksploatacja i konserwacja sieci, urządzeń sieci i urządzeń elektrycznych,

eksploatacja i konserwacja urządzeń i maszyn na zakładzie,

wykonywanie bieżących napraw i remontów.

Oferowane stanowisko: Florysta

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, wykonywanie dekoracji roślinnych, pakowanie zamówień.

Oferowane stanowisko: Główny księgowy

Zakres obowiązków: Wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz przepisów wykonawczych, w tym w szczególności: prowadzenie ksiąg rachunkowych, okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą, odpowiedzialność za organizację i efektywność pracy podległych pracowników oraz skutki finansowe i prawne wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa, przestrzeganie zasad etycznego wykonywania zawodu,

koordynowanie i nadzorowanie działań związanych z obsługą finansowo-księgową, nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych i ich archiwizowania, opracowywanie i modyfikowanie zakładowego planu kont, opracowywanie dokumentacji systemu przetwarzania i ochrony danych, opracowywanie analiz i planów gospodarczo-finansowych z zakresu działania Spółki, weryfikowanie poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych techniką ręczną oraz z wykorzystaniem programów finansowo-księgowych, ocenianie zgodności stosowanych procedur z przyjętą polityką rachunkowości w Spółce, kontrolowanie poprawności zakwalifikowanych operacji gospodarczych, ich dekretacji i księgowania na kontach, opracowanie obiegu dokumentów księgowych, sprawdzanie procedury obiegu, nadzoru i archiwizowania dokumentów księgowych, przygotowywanie oraz udostępnianie dokumentacji księgowej i ksiąg rachunkowych organom kontroli zewnętrznej, udzielanie wyjaśnień kontrolującym, analizowanie protokołów i zaleceń pokontrolnych, monitorowanie sytuacji finansowej Spółki, bieżące powiadamianie przełożonego o istniejących zagrożeniach oraz podejmowanie działań w celu ich eliminacji po uzyskaniu akceptacji przełożonego, opracowywanie strategii i procedur pozyskiwania środków finansowych dla działalności Spółki, kontrolowanie wydatków i zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów finansowych, nadzorowanie terminowości płatności zobowiązań i wpływu zobowiązań, przygotowywanie inwentaryzacji, nadzorowanie przebiegu i rozliczanie jej wyniku, planowanie i podejmowanie decyzji na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych, opracowywanie analiz finansowych, analizowanie i opiniowanie decyzji inwestycyjnych, sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe) zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonywanie prac związanych z wewnętrznym systemem raportowania i innymi działaniami z zakresu rachunkowości, przygotowywanie raportów oraz współpraca z biegłymi rewidentami podczas badania sprawozdania finansowego, odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe naliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe rozliczenia Spółki ze zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego, Izby Skarbowej, Urzędu Statystycznego i Urzędu Miasta, sporządzanie raportów na potrzeby organizacji i instytucji zewnętrznych (m.in. US, ZUS, GUS, banki), nadzorowanie i kontrola pracy pracowników w podległej komórce organizacyjnej.

Oferowane stanowisko: Główny księgowy

Zakres obowiązków: Pełna księgowość.

Oferowane stanowisko: Główny księgowy

Zakres obowiązków: Prowadzenie księgi rachunkowej, obsługa deklaracji podatkowych. Pełna księgowość.

Oferowane stanowisko: Główny księgowy – kwestor

Zakres obowiązków: – przygotowywanie, wraz z dyrektorem administracyjnym projektu planu rzeczowo-finansowego Uczelni,

– opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z działalności Uczelni;

– prowadzenie rachunkowości Uczelni,

– wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

– ochrona mienia Uczelni poprzez prawidłowe rozliczanie osób odpowiedzialnych materialnie,

– składanie podpisów na dokumentach dotyczących operacji finansowych i gospodarczych Uczelni w zakresie wymaganym prawem lub poleceniem rektora,

– nadzorowanie spraw podatkowych Uczelni,

– kierowanie pracą podległych pracowników,

– nadzorowanie całokształtu prac w zakresie rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Uczelni,

– przestrzeganie dyscypliny finansowej,

– bieżące informowanie rektora i osób przez niego upoważnionych o sytuacji finansowej Uczelni,

– opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych w Uczelni dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zasad rachunkowości, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji itp.;

Oferowane stanowisko: Hydraulik

Zakres obowiązków: Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, konserwacja oraz remont.

Oferowane stanowisko: Hydraulik

Zakres obowiązków: Montaż i uruchamianie pomp ciepła w obiektach klientów, prace hydrauliczne, przeprowadzanie konserwacji, usuwanie awarii i wymiana uszkodzonych urządzeń, wykonywanie zadań zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Praca na terenie pow. zamojskiego

Oferowane stanowisko: Kasjer – sprzedawca

Zakres obowiązków: Sprzedaż artykułów spożywczo przemysłowych, wykładanie towaru, obsługa klienta.

Oferowane stanowisko: Kasjer-bileter

Zakres obowiązków: Sprzedaż biletów wstępu do ogrodu zoologicznego, prowadzenie raportów kasowych ze sprzedaży, sporzadzanie miesięcznych zestawień ze sprzedaży biletów, wystawianie faktur ze sprzedaży biletów.

Oferowane stanowisko: Kasjer-sprzedawca

Zakres obowiązków: Sprzedaż artykułów w sklepie spożywczym.

Oferowane stanowisko: Kelner

Zakres obowiązków: Przygotowywanie sali do obsługi, przyjmowanie zamówień, serwowanie dań i napoi z karty menu.

Oferowane stanowisko: Kelner

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, doradzanie klientom w wyborze potraw i przedstawianie menu, utrzymywanie porządku na sali.

Oferowane stanowisko: Kelner

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, doradzanie klientom w wyborze potraw i przedstawianie menu, utrzymywanie porządku na sali.

Oferowane stanowisko: Kelner

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, przygotowywanie sali restauracyjnej, zbieranie zamówień.

Oferowane stanowisko: Kierowca autobusu

Zakres obowiązków: Przewozy turystyczne osób na terenie kraju i zagranicą.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Transport drogowy towarów na terenie UE Polska-Niemcy-Szwajcaria z dłuższymi pauzami w domu, powtarzające się miejsca załadunku i rozładunku.

Oferowane stanowisko: Kierowca w transporcie międzynarodowym

Zakres obowiązków: Transport towarów w ruchu międzynarodowym (UE, Wielka Brytania).

Oferowane stanowisko: Kierowca/magazynier

Zakres obowiązków: Przygotowywanie i transport towarów na terenie woj. lubelskiego, prace magazynowe.

Oferowane stanowisko: Kierownik budowy

Zakres obowiązków: Nadzór nad pracami budowlanymi.

Oferowane stanowisko: Kierownik serwisu – machanik samochodowy

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, fakturowanie, zakup części, ustalanie i pomoc w usuwaniu usterek w pojazdach samochodowych, diagnostyka.

Oferowane stanowisko: Kosmetyczka

Zakres obowiązków: Podstawowe zabiegi kosmetyczne vege, masaże, makijaże wszelkiego rodzaju, depilacja brwi i ciała, pedicure.

Oferowane stanowisko: Kosmetyczka

Zakres obowiązków: Stylizacja paznokci, hybryda, żel, przedłużanie paznokci oraz inne zabiegi miedzy innymi na twarz.

Oferowane stanowisko: Kosmetyczka

Zakres obowiązków: Stylizacja paznokci, brwi i rzęs, wykonywanie makijaży okolicznościowych, zabiegi na ciało depilacja.

Oferowane stanowisko: Księgowa / kadrowa

Zakres obowiązków: – Obsługa pełnej księgowości w spółce komandytowo-akcyjnej

– Sporządzanie stosownej dokumentacji ZUS

– Sporządzanie sprawozdań finansowych, rozliczeń rocznych, zestawień kwartalnych, dokumentacji dla banków i innych instytucji

– Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, VAT-UE, CIT

– Potwierdzanie sald zgodnie z ustawą o rachunkowości i w porozumieniu z firmą,

– Obsługa audytów i kontroli

– Raportowanie miesięczne, czynny udział w zamknięciu miesiąca

  • Prowadzenie kadr
  • Szukamy osoby śledzącej na bieżąco zmiany w przepisach

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: Przygotowywanie posiłków według karty dań.

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: Przygotowanie dań zgodnie z kartą menu.

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: Przygotowanie dań zgodnie z kartą menu.

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: Przygotowywanie potraw, pieczenie chleba, zarządzanie kuchnią.

Oferowane stanowisko: Lektor języka angielskiego

Zakres obowiązków: – planowanie i realizowanie zajęć dydaktycznych i wychowawczych,

– stosowanie nowoczesnych metod wychowawczych,

– prowadzenie zajęć metodą komunikacyjną i audiowizualną

Oferowane stanowisko: Magazynier

Zakres obowiązków: Prowadzenie gospodarki magazynowej, ewidencjonowanie towaru, wydawanie towaru zgodnie z fakturą i zamówieniem, utrzymanie porządku w magazynie. Dowóz towaru do klienta.

Oferowane stanowisko: Mechanik pojazdów samochodowych

Zakres obowiązków: Bieżące naprawy pojazdów.

Oferowane stanowisko: Mechanik pojazdów samochodowych

Zakres obowiązków: Przyjmowanie pojazdów do przeglądu lub naprawy, ustalanie i usuwanie usterek w zespołach i układach pojazdu, sprawdzanie działania pojazdu oraz jego zespołów za pomocą urządzeń.

Oferowane stanowisko: Mechanik samochodowy

Zakres obowiązków: Wymiana i wyważanie opon samochodowych.

Oferowane stanowisko: Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Zakres obowiązków: Montaż instalacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, serwis oraz naprawa urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Oferowane stanowisko: Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

Zakres obowiązków: Montaż instalacji sanitarnych (wodno-kanalizacyjne i CO), wykonywanie robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych, przeprowadzanie kontroli szczelności i drożności instalacji sanitarnych

Oferowane stanowisko: Monter konstrukcji

Zakres obowiązków: Obsługa sprzętu i urządzeń w procesie montażu, przygotowanie do montażu oraz montaż elementów stalowych, kontrolowanie jakości wykonanego montażu, zabezpieczenie konstrukcji, stosowanie zasad technologicznych, przestrzeganie norm jakościowych.

Oferowane stanowisko: Monter maszyn

Zakres obowiązków: Montaż lub demontaż maszyn i lini produkcyjnych. Praca na terenie Polski lub krajów UE

Oferowane stanowisko: Monter mebli

Zakres obowiązków: Pakowanie mebli tapicerowanych, wypisywanie kart gwarancyjnych, naklejanie etykiet, sprawdzanie kompletności mebla.

Oferowane stanowisko: Monter sieci

Zakres obowiązków: Budowa instalacji i sieci wodno – kanalizacyjnych.

Oferowane stanowisko: Monter stolarki budowlanej

Zakres obowiązków: Demontaż, montaż, obróbka stolarki budowlanej, dojazd do klienta, załadunek i rozładunek towaru, utrzymanie czystości w miejscu pracy

Oferowane stanowisko: Nauczyciel przedszkola

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, opieka nad dziećmi.

Oferowane stanowisko: Ogrodnik terenów zieleni

Zakres obowiązków: Pielęgnacja terenów zielonych.

Oferowane stanowisko: Operator koparki i koparko-ładowarki

Zakres obowiązków: Obsługa koparki i koparko-ładowarki.

Oferowane stanowisko: Operator maszyn do produkcji wyrobów drewnianych

Zakres obowiązków: Obsługa maszyn i urzadzeń do produkcji mebli, konserwacja maszyn.

Oferowane stanowisko: Operator prasy krawędziowej

Zakres obowiązków: Wprowadzanie danych i ustawień dla prawidłowej pracy urządzenia, kontrola parametrów wyrobu, produkcja różnorodnych obiektów kontenerowych

Oferowane stanowisko: Operator urządzeń dźwigowych

Zakres obowiązków: Obsługa żurawia obrotowego, podnoszenie, przemieszczanie el. przy użyciu żurawi, dbanie o czystość i sprawność urządzenia

Oferowane stanowisko: Opiekun dziecięcy

Zakres obowiązków: Opieka nad dziećmi w oddziale przedszkolnym, pomoc w pielęgnacji i karmieniu dzieci.

Oferowane stanowisko: Pielęgniarz zwierząt

Zakres obowiązków: – karmienie ryb zgodnie z recepturą dostosowaną do wielkości i gatunku ryb,

– rozmnażanie ryb,

– dbanie o wystrój akwariów,

– pilnowanie stanu technicznego akwariów,

– wymiana filtrów i czyszczenie w miarę potrzeb,

– hodowla roślin akwariowych,

– prowadzenie obserwacji zwierząt

Oferowane stanowisko: Pizzer

Zakres obowiązków: Przygotowywanie pizzy na bazie różnych przepisów kulinarnych.

Oferowane stanowisko: Pizzer

Zakres obowiązków: Przygotowywanie pizzy na bazie różnych przepisów kulinarnych.

Oferowane stanowisko: Pokojowa

Zakres obowiązków: Utrzymywanie czystości na terenie obiektu, sprzątanie pokoi, zmiana pościeli.

Oferowane stanowisko: Pokojowa

Zakres obowiązków: Utrzymanie porządku w pokojach hotelowych, wymiana pościeli, dbanie o porządek.

Oferowane stanowisko: Pokojowa

Zakres obowiązków: Utrzymanie porządku w pokojach hotelowych oraz na terenie obiektu.

Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: Wydawanie i przygotowywanie potraw, prace porządkowe. Praca w Bondyrzu.

Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: Prace pomocnicze na kuchni, pomoc w przygotowywaniu dań z kary menu

Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: Prace pomocnicze na kuchni, pomoc w przygotowywaniu dań z kary menu

Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: Obróbka warzyw, pomoc w przygotowywaniu potraw.

Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: Przygotowywanie posiłków z produktów i półproduktów, utrzymywanie czystości na stanowisku pracy.

Oferowane stanowisko: Pracownik administracyjny

Zakres obowiązków: Praca w sekretariacie szkoły

Oferowane stanowisko: Pracownik biura produkcji

Zakres obowiązków: – obsługa i realizacja zamówień,

– doradztwo techniczno-handlowe oferowanych produktów,

– sporządzanie ofert cenowych dla klientów

Oferowane stanowisko: Pracownik budowlany

Zakres obowiązków: Murowanie, prace wykończeniowe.

Oferowane stanowisko: Pracownik działu utrzymania ruchu

Zakres obowiązków: Wykonywanie przeglądów, konserwacji, napraw maszyn i urządzeń produkcyjnych.

Montaż i demontaż w urządzeniach technicznych zaspołów składających się z napędów hydraulicznych, pneumatycznych i elektrycznych.

Prowadzenie wymaganej dokumentacji technicznej.

Optymalizację czasu trwania i sposobu wykonywania prac remontowych i przeglądów okresowych.

Obsługę narzędzi/maszyn konwencjonalnych (wiertarki, szlifierki, itp).

Tworzenie instrukcji pracy oraz pozostałych procedur.

Utrzymywanie maszyn w produkcji ciągłej.

Oferowane stanowisko: Pracownik fizyczny

Zakres obowiązków: Praca w gospodarstwie rolnym przy uprawie roślinnej, obsługa maszyn rolniczych.

Oferowane stanowisko: Pracownik gospodarczy

Zakres obowiązków: Wykonywanie zadań i czynności pomocniczych i usługowych w stosunku do innych stanowisk w zakładzie pracy.

Oferowane stanowisko: Pracownik ochrony

Zakres obowiązków: Ochrona mienia obiektu, wydawanie kluczy, obsługa interesantów.

Oferowane stanowisko: Pracownik pizzerii

Zakres obowiązków: Obsługa klienta na sali, przyjmowanie zamówień telefonicznych, przygotowywanie napojów.

Oferowane stanowisko: Pracownik produkcji

Zakres obowiązków: Praca przy linii produkcyjnej w branży motoryzacyjnej na terenie Niemiec

Oferowane stanowisko: Pracownik serwisu kas fiskalnych i systemów sprzedaży

Zakres obowiązków: -wdrożenia i utrzymanie infrastruktury sprzętowej i oprogramowania systemów sprzedaży dla handlu i gastronomii

– wdrożenia i serwis urządzeń fiskalnych

– wsparcie techniczne dla użytkowników końcowych

Oferowane stanowisko: Psycholog

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć z osobami niepełnosprawnymi.

Oferowane stanowisko: Robotnik budowlany

Zakres obowiązków: Produkcja i montaż różnorodnych obiektów kontenerowych na biura, obiekty mieszkalne i budowlane, prace wykończeniowe, prace ogólnobudowlane.

Oferowane stanowisko: Robotnik gospodarczy

Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości i porządku na terenie obiektu.

Oferowane stanowisko: Robotnik gospodarczy

Zakres obowiązków: Pielęgnacja terenów zielonych: koszenie trawy, grabienie liści, przycinanie krzewów, utrzymywanie w czystości i porządku trawników i kwietników.

Oferowane stanowisko: Sortowacz odzieży używanej

Zakres obowiązków: Układanie, sortowanie towaru

Oferowane stanowisko: Spawacz

Zakres obowiązków: Spawanie elementów metalowych

Oferowane stanowisko: Spawacz

Zakres obowiązków: – spawanie metodą MIG,MAG lub TIG w zależnosci od posiadanych kwalifikacji,

– obróbka wstępna i wykończeniowa prac spawalniczych

Oferowane stanowisko: Specjalista do spraw mediów społecznościowych

Zakres obowiązków: – aktualizacja strony internetowej

– prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych, w szczególności takich jak:

1. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Oddziału GDDKiA, w szczególności z komórką ds. komunikacji społecznej w zakresie przepływu informacji medialnej dotyczącej projektu, tj. :

a) dostarczanie pracownikowi ds. komunikacji społecznej Oddziału GDDKiA aktualnej informacji z postępu robót (w cyklu tygodniowym drogą mailową) oraz na temat ważnych/interesujących opinię publiczną zdarzeń na budowie (na bieżąco),

b) niezwłoczne przygotowywanie dla pracownika ds. komunikacji społecznej Oddziału GDDKiA odpowiedzi dla mediów w zakresie realizacji projektu,

c) przygotowywanie dla pracownika ds. komunikacji społecznej Oddziału GDDKiA ogłoszeń i komunikatów dotyczących projektu.

d) Pomoc przy organizowaniu wizyt technicznych i konferencji na terenie budowy.

2. Organizacja, przy akceptacji pracownika ds. komunikacji społecznej Oddziału GDDKiA, wizyt, wizytacji, kontroli, wycieczek itp. na budowie, minimum dwa razy w roku w okresie od rozpoczęcia Robót do ostatniego Świadectwa Przejęcia, tj.

a) zapewnienie transportu dla grupy max. 30 osobowej,

b) zapewnienie do kontaktu z dziennikarzami osoby posiadającej merytoryczną wiedzę na temat inwestycji,

c) zapewnienie niezbędnych, zgodnych z przepisami BHP środków ochronnych dla uczestników wizyty (kaski, kamizelki ostrzegawcze).

3. Współpraca z lokalną społecznością w zakresie udzielania aktualnej informacji o postępie prac projektowych oraz robót, przyjętych rozwiązaniach projektowych, występujących utrudnieniach i objazdach oraz interweniowanie na zgłoszenia mieszkańców w związku z realizacją Projektu oraz po jego zakończeniu tj. do wystawienia Świadectwa Wykonania.

4. Organizacja spotkań z lokalną społecznością w kwestii podejmowania prób polubownego rozstrzygania sporów.

Oferowane stanowisko: Specjalista do spraw przygotowania inwestycji

Zakres obowiązków: – monitorowanie ogłoszeń o przetargach

-wybieranie właściwego trybu udzielenia zamówienia publicznego

-weryfikowanie zgodności opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu i sposobu oceny ich spełniania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zamówień publicznych

-przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej

-prowadzenie dokumentacji przetargowej

Oferowane stanowisko: Sprzątaczka

Zakres obowiązków: Sprzątanie pomieszczeń biurowych (odkurzanie, ścieranie kurzy, mycie powierzchni płaskich).

Oferowane stanowisko: Sprzątaczka

Zakres obowiązków: Sprzątanie pomieszczeń biurowych (odkurzanie, ścieranie kurzy, mycie powierzchni płaskich).

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, implantacja działu, fejsowanie towarów, kontrola cen.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: – obsługa klienta małej gastronomii;

– monitorowanie;

– zarządzanie obrotem towarów

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Sprzedaż pamiątek związanych z zagrodą i roztoczem.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca na stoisku mięsnym

Zakres obowiązków: Sprzedaż mięsa, wędlin, obsługa stoiska mięsnego.

Oferowane stanowisko: Stolarz

Zakres obowiązków: Obsługa maszyn i urządzeń do obróbki drewna.

Oferowane stanowisko: Stylistka paznokci

Zakres obowiązków: Stylizacje paznokci (manicure hybrydowy, pedicure).

Oferowane stanowisko: Szlifierz kamienia

Zakres obowiązków: Obróbka kamienia, konserwacja maszyn.

Oferowane stanowisko: Technik informatyk

Zakres obowiązków: Serwis i naprawa sprzętu komputerowego i biurowego. Instalacja urządzeń biurowych u klienta.

Oferowane stanowisko: Terapeuta zajęciowy/instruktor terapii zajęciowej

Zakres obowiązków: Rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb bio-psycho-społecznych pacjenta, organizowanie w ramach terapii zajęć celem poprawia stanu fizycznego, psychicznego i społecznego, ćwiczenia rehabilitacyjne.

Oferowane stanowisko: Terapeuta zajęciowy/Instruktor terapii zajęciowej

Zakres obowiązków: Projektowanie, organizowanie i prowadzenie pracowni terapii zajęciowej, organizowanie w ramach terapii imprez towarzyskich – integracyjnych, zajęć sportowych, wycieczek, prowadzenie dokumentacji terapeutycznej.

Oferowane stanowisko: Tokarz

Zakres obowiązków: Obsługa tokarek numerycznych, ustawienia urządzeń i nadzorowanie ich pracy, wykonywanie detali na podstawie dokumentacji technicznej, dbanie o bezpieczeństwo pracy

Oferowane stanowisko: Woźny/a

Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości na terenie obiektu, pomoc w wydawaniu posiłków.

Oferowane stanowisko: Zbrojarz

Zakres obowiązków: Przygotowywanie stali zbrojeniowej do montażu, montowanie szkieletów zbrojeniowych. Praca na terenie województwa lubelskiego pracodawca zapewnia dojazd.

Poprzedni artykułBiedroń u oszukanych mieszkańców osiedla Mieszkanie + w Zamościu
Następny artykułHistoryczny sukces Akademii Zamojskiej w tenisie stołowym
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments