Radni Województwa Lubelskiego bronią dobrego imienia Jana Pawła II i pomagają Ukrainie (zdjęcia)

0
120

Wczoraj (3.04) odbyła się XLVI sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego. Radni przyjęli stanowisko w sprawie obrony dziedzictwa i dobrego imienia Świętego Jana Pawła II. W porządku obrad znalazło się również przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy.

Na wczorajszej sesji Radni Województwa Lubelskiego przyjęli stanowisko o udzieleniu pomocy rzeczowej partnerskim regionom w Ukrainie. Kwota w wysokości 500 tys. złotych zostanie przekazana w formie żywności, środków pierwszej pomocy czy wyposażenia osobistego dla obwodów: Lwowskiego, Ługańskiego, Odeskiego, Rówieńskiego, Tarnopolskiego i Wołyńskiego. To kolejna transza wspierająca naszych wschodnich sąsiadów. Dotychczas Samorząd Województwa Lubelskiego przekazał na pomoc rzeczową dla dotkniętej wojną Ukrainy łącznie 4,6 mln zł.

W związku z atakami kierowanymi pod adresem Papieża Polaka radni sejmiku przyjęli także stanowisko w sprawie obrony dziedzictwa i dobrego imienia Świętego Jana Pawła II. Przedstawiamy całą treść stanowiska:

Sejmik Województwa Lubelskiego wyraża stanowczy i głęboki sprzeciw wobec zaistniałych w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej bezpodstawnych i bezpardonowych ataków medialnych skierowanych przeciwko Świętemu Janowi Pawłowi II oraz zdecydowanie potępia te szkodliwe działania.

Dla nas, Polaków, Święty Jan Paweł II stanowi integralną i bardzo ważną część historii i dziedzictwa narodowego, o które należy dbać, które należy kultywować i strzec z pełnym oddaniem oraz stanowczością w imię polskiej racji stanu.

Święty Jan Paweł II to jeden z najwybitniejszych papieży i największych Polaków w dziejach ponadtysiącletniej historii Polski i narodu polskiego.

Poprzez apostolskie wizyty papieskie na ziemi lubelskiej – w Lublinie i Zamościu – oraz wcześniejszą, wieloletnią pracę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odcisnął swój trwały ślad i przyczynił się do wychowania, umocnienia i wzrostu duchowego setek tysięcy młodzieży i wiernych mieszkańców Lubelszczyzny, dla których Papież Polak był i pozostaje moralnym wzorcem i punktem odniesienia.

W tym kontekście nie do przyjęcia są próby dyskredytowania Jego Osoby i dzieła. Sejmik Województwa Lubelskiego wyraża szacunek dla dokonań Świętego Jana Pawła II i Jego wkładu w rozwój i dzieje Polski, Europy oraz całego świata.

Sejmik Województwa Lubelskiego apeluje i wzywa wszystkich do obrony i zachowania dziedzictwa Świetego Jana Pawła II, którego dobre imię stanowi wspólną i wielką wartość dla Polski i Polaków, w tym także Lubelszczyzny i jej mieszkańców.

Przyjmując to stanowisko, deklarujemy, że Sejmik Województwa Lubelskiego w swoich działaniach na rzecz dobra publicznego będzie wierny tradycji narodowej i państwowej zakorzenionej w ponadtysiącletniej tradycji i wartościach chrześcijańskich w Polsce, które najpełniej wyraża życie i dziedzictwo Świętego Jana Pawła II.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Poprzedni artykułDofinansowali jednostki OSP do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych (zdjęcia)
Następny artykułRekrutacja do Służby Więziennej
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments