Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne OTWARTE! (zdjęcia i filmy)

0
936

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Bródku zostało oficjalnie otwarte. W czwartek, 30 marca dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi.

Pierwsza tego placówka w powiecie zamojskim i trzecia w województwie lubelskim została oficjalnie otwarta w obecności przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych, organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz jednostek organizacyjnych gminy Łabunie odpowiedzialnych za pracę i współpracę na rzecz COM.

Uroczystość rozpoczęła się od symbolicznego przecięcia wstęgi przez: Dyrektora ARiMR, Radnego Sejmiku Wojewódzkiego – Pana Krzysztofa Gałaszkiewicza, Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – Pana Wojciecha Zbiegienia, Z-ca Dyrektora Lubelskiego Oddziału PFRON – Pana Ryszarda Dadosa, Viceprzewodniczącego Rady Powiatu Zamojskiego – Pana Antoniego Skurę, Wójta Gminy Łabunie – Pana Mariusza Kukiełkę, Przewodniczącą Rady Gminy Łabunie – Panią Elżbietę Kuźmę i Kierownik COM w Bródku – Panią Justynę Żuk.

Następnie proboszcz łabuńskiej parafii ks. dr Andrzej Łuszcz poświęcił placówkę. Po poświęceniu Wójt przywitał gości i złożył podziękowania. W sposób szczególny podziękował Sekretarzowi Gminy – Panu Sebastianowi Pełechowi, koordynatorowi powstania COM w Bródku.

Kolejnym punktem uroczystości była prezentacja multimedialna dotycząca historii powstania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Bródku przedstawiona przez kierownik – Panią Justynę Żuk, która podziękowała Wójtowi gminy oraz Sekretarzowi za zaangażowanie w powstanie tej instytucji. Uroczystość została zwieńczona poczęstunkiem przygotowanym przez podopiecznych COM oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Barchaczowie i OSP Bródek.

W otwarciu udział wzięli: Dyrektor ARiMR, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego – Pan Krzysztof Gałaszkiewicz, Viceprzewodniczący Rady Powiatu – Pan Antoni Skura, Sekretarz Gminy Łabunie – Pan Sebastian Pełech, Przewodnicząca Rady Gminy Łabunie – Pani Elżbieta Kuźma, Państwo Radni Rady Gminy Łabunie, Państwo Sołtysi Gminy Łabunie, Z-ca Dyrektora Lubelskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Pan Ryszard Dados, Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – Pan Wojciech Zbiegień, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu – Pani Monika Bergiel, Przewodnicząca Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu – Pani Jadwiga Stromkie, Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy PSONI w Zamościu – Pan Marcin Małecki, Koordynator Świetlicy Rewalidacyjno-Rehabilitacyjnej w Bródku działającej przy PSONI w Zamościu– Pani Beata Wojczuk, Dyrektorzy i Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych, właściciele firmy Instalbud – wykonawcy COM – Panowie Łukasz Marynicz i Wiesław Gałek, kierownik Posterunku Policji w Łabuniach – Pan Zbigniew Byczek, przedstawiciel Zamojskiej Kliniki Rehabilitacji – Pan Paweł Kalinowski.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Bródku to pierwsza tego typu placówka w powiecie zamojskim i trzecia w województwie lubelskim. Adresowana jest dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W trakcie pobytu w Centrum wszyscy uczestnicy mają zapewnioną opiekę, wyżywienie, udział w zajęciach terapeutycznych oraz możliwość skorzystania z usług specjalistów w tym: psychologa, rehabilitanta, pielęgniarki i terapeuty.

Placówka działa od kwietnia ubiegłego roku. Jej powstanie było możliwe dzięki prawie 3-y milionowemu dofinansowaniu z Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Źródło: Gmina Łabunie

Poprzedni artykułW jednym kolorze /b&w/- wystawa fotografii czarno-białej w Zamojskim Domu Kultury
Następny artykułMisterium Męki Pańskiej w Amfiteatrze w Zamościu
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments