Bezrobotni w Zamościu niezainteresowani zatrudnieniem?

0
376

Według danych GUS na koniec stycznia 2023 roku stopa bezrobocia w województwie lubelskim wyniosła 8,4% w samym powiecie zamojskim wynosiła 12,3 % i nadal utrzymuje się na tym poziomie. Na koniec lutego 2023 roku w Zamościu mieliśmy 2137 zarejestrowanych bezrobotnych w tym 1035 to były kobiety a 265 osób miało prawo do zasiłku. Bez kwalifikacji zawodowych było 241 osób, bez doświadczenia zawodowego 251 osób, natomiast 343 kobiety, nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka.

Definicja GUS mówi, że „osoby bezrobotne to takie, które ukończyły 18 lat i nie osiągnęły wieku emerytalnego, niezatrudnione i niewykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy i zarejest­rowane we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy oraz poszukujące zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej”.

Osoby, które szukają pracy nie powinny mieć problemu z jej znalezieniem. Zatrudniają mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie firmy. Są też bezrobotni niezainteresowani zatrudnieniem. Trudno orzec dlaczego rejestrują się jako osoby bezrobotne. Być może po to, aby mieć ubezpieczenie zdrowotne lub korzystać z przywilejów socjalnych. I takich w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu jest przeważająca większość.

Wśród bezrobotnych 16% to osoby z wyższym wykształceniem, nie ma dla nich ofert pracy, 33% to osoby bez żadnego wykształcenia lub bez kwalifikacji zawodowych (na przykład osoby po liceach ogólnokształcących) dla nich również nie ma ofert pracy.

Problemem jest też to że pracodawcy zamojscy oferują minimalne wynagrodzenie za wykonywaną pracę, a mamy inflację, ceny idą do góry, wzrastają koszty dojazdu do pracy, dlatego wielu bezrobotnych nie podejmuje zatrudnienia”mówi dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu, Marian Hawrylak.

Budujące jest to, że wielu bezrobotnych podejmuje decyzję, aby otworzyć własną działalność. „Mają pomysły, podejmują ryzyko, w ostatnim czasie wpłynęło 51 wniosków do urzędu” dodaje Marian Hawrylak.

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu oferuje bezzwrotną kwotę 30 tys. złotych na otwarcie własnej działalności i utrzymanie jej przez 12 miesięcy. Dużym zainteresowaniem cieszą się środki na utworzenie nowego stanowiska pracy. Pracodawca otrzymuje bezzwrotna kwotę 32 tys. złotych ale warunkiem jest zatrudnianie nowego pracownika przez okres 24 miesięcy.

Rosną koszty pracy dlatego też wielu pracodawców decyduje się na zatrudnienie stażysty. Jest to forma, w której osoba wykonuje pracę bez nawiązania stosunku pracy, stypendium stażowe płaci Urząd Pracy, po 6 miesiącach stażu istnieje możliwość zatrudnienia.

W naszym regionie wciąż największą firmą jest Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Zamościu , który zatrudnia 1500 osób.

Poprzedni artykułUkradł krzyż i potem pijany wiózł go rowerem (zdjęcia)
Następny artykułŚwiatowy Dzień Konsumenta-publikujemy najważniejsze zmiany dotyczące praw konsumentów
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments