Mieszkańcy Płoskiego chcą ośrodka kultury, wójt wylicza argumenty przeciw

0
459
Płoskie z lotu ptaka, żródło: UG Zamość

20 lutego 2023 roku w siedzibie Urzędu Gminy Zamość złożony został wniosek Mieszkańców miejscowości Płoskie do Wójta Gminy Zamość. Mieszkańcy zwrócili się do wójta w sprawie podjęcia działań na rzecz pilnej budowy Wiejskiego Domu Kultury z garażem dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Pod wnioskiem podpisało się 869 mieszkańców. Potrzebę wybudowania Wiejskiego Domu Kultury wraz z garażem dla Ochotniczej Straży Pożarnej, mieszkańcy uzasadniają: „aktywni mieszkańcy miejscowości Płoskie od lat oczekują udostępnienia przez władze gminy godnego miejsca, w którym mogliby realizować swoją społeczną aktywność, także spotykać się podczas uroczystości, okolicznościowych, spotkań mieszkańców itp. Jako mieszkańcy największego sołectwa w gminie, mieszkańcy Płoskiego aktualnie nie dysponują (w przeciwieństwie do innych, licznych miejscowości) obiektem, który zabezpieczyłby potrzeby dla służącej mieszkańcom aktywności, także codziennej współpracy z władzami gminy”. Opracowana dokumentacja zakłada, że inwestycja ma obejmować budowę parterowego budynku o łącznej powierzchni 750 m² z instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi, oraz utwardzenie i ogrodzenie terenu. Zakres opracowania uzgadniany był z reprezentantami społeczności Płoskiego. Obecny kosztorys inwestorski całości zadania to ponad 6 900 000 zł, w tym garażu dla OSP prawie 2 200 000 zł.

Według wójta Gliwińskiego „inwestycja nie jest jedynym pilnym do realizacji zadaniem w sołectwie Płoskie”. Pilniejsze według wójta inwestycje to budowa nowych i przebudowa istniejących trwałych nawierzchni dróg, rozbudowa wodociągu, nowe oświetlenia uliczne, przebudowa chodnika i oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej nr 74, budowa zatok autobusowych przy tej drodze. Wójt wskazuje także na liczne prośby ze strony mieszkańców Płoskiego o zwiększenie kursów autobusów podmiejskich i wydłużenie funkcjonowania oświetlenia ulicznego do godz. 23.00. 

We wniosku, wskazano źródło finansowania inwestycji. Mają to być środki z Rządowego Programu Polski Ład– Fundusz Inwestycji Strategicznych. Wójt jednak wskazuje, że w poprzednich edycjach tego programu, aby pozyskać 90% finansowania dla inwestycji, każdy z samorządów mógł złożyć 3 wnioski. I jak odpowiada na pismo mieszkańców Płoskiego, kiedy ruszy „wyścig po rozdawane przez rząd środki”, Gmina Zamość planuje otrzymać finansowanie pilniejszych inwestycji, wymieniając tu sfinansowanie w 95% budowy dróg czy też rozbudowy wodociągu.

Wójt jednocześnie zwraca uwagę na deficyt gminy na poziomie 22 milionów oraz fakt, że samorząd nie posiada środków własnych, które mógłby przeznaczyć na inwestycję.Projekt mieszkańców ma wsparcie Posła Sławomira Zawiślaka, który również jest mieszkańcem tej miejscowości. Powoduje to wymianę argumentów, niepozbawioną uszczypliwości, pomiędzy samorządowcem a parlamentarzystą.

Poseł Zawiślak wypunktowuje, że wójt przyznający się do skomplikowanej sytuacji budżetu gminy wydaje się podważać zasadność wniosku mieszkańców. “Mam wrażenie, że o sprawie Pan Wójt mówi też z pominięciem niewygodnych faktów. Przypomnę, że na spotkaniu z mieszkańcami Płoskiego podczas dyskusji w tej sprawie Pan Wójt – także w mojej obecności – stwierdził, że dokumentacji dla Wiejskiego Domu Kultury nie można wykonać z pieniędzy sołectwa, ponieważ jest to niezgodne z prawem” 

Poseł przypomina, że innej oceny dokonał urząd państwowy, przyznający rację mieszkańcom, a decyzji wójta nie wsparli radni z Płoskiego.Dokumentację projektową opracowano w ramach budżetu Gminy Zamość 2022 roku.

Mieszkańcy, mający prawo do finansowania inwestycji z budżetu gminy, mają też świadomość potrzeby pozyskiwania środków zewnętrznych. Liczą przy tym na aktywność wójta i wspólną pracę na rzecz realizacji zgłaszanych m.in. przez mieszkańców projektów.

Poseł Sławomir Zawiślak wylicza, że każdego roku do gminnego budżetu wpływa 1 mln złotych za 100 hektarów fotowoltaiki w Płoskiem. Przypomina sytuację, kiedy strażacy sfinansowali zakup wozu strażackiego z własnych środków, pozyskanych ze sprzedaży 28 ton złomu.   Problematyczne wówczas było ubezpieczenie auta, które ostatecznie zostało opłacone ze środków gminnych. Nie rozwiązane wciąż pozostaje garażowanie wozu, który parkowany jest w pomieszczeniu wynajmowanym od osoby prywatnej.

Mieszkańcy Płoskiego mają za złe wójtowi, że znalazł w gminnej kasie 50% środków na zakup wozów strażackich dla Wólki Wieprzeckiej, Zawady oraz na ubiegłoroczny remont świetlicy wiejskiej w Szopinku. Poseł Zawiślak natomiast, wyraźnie zaznacza, że budynek świetlicy w Płoskiem wybudowano w latach 50-tych XX wieku i jego stan techniczny jest na tyle zły, że nie nadaje się już do remontu. W piśmie do wójta, mieszkańcy wsi Płoskie wyrażają uznanie dla  gminnych inwestycji drogowych i wodociągowych, ale twardo stoją na stanowisku, że Wiejski Dom Kultury jest im niezbędny.

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego, który powiedział: „Jako gmina mamy wirtualne dochody i rzeczywiste wydatki. Decyzję o inwestycji Wiejskiego Domu Kultury należy podjąć w skali gminy, a nie jednej miejscowości. Nie ma gminnych pieniędzy na realizację tego zadania. Inwestycja ta wpisana jest w Wieloletni Plan Rozwoju. Jeśli podejmiemy decyzję o budowie Wiejskiego Domu Kultury wraz z garażem, trzeba będzie zrezygnować z wielu innych inwestycji, które były zaplanowane”.

Wójt podtrzymuje, że Gmina nie ma pieniędzy na realizację tego zadania. Jeśli jednak, Rada Gminy będzie innego zdania niż wójt, inwestycja może zostać zrealizowana. Decyzja o tym zapadnie najpóźniej w kwietniu.

Poprzedni artykułDealz otwiera pierwszy sklep w Zamościu
Następny artykułCoś nieprawdopodobnego. Kolejny sklep Dealz w Zamościu! (zdjęcia)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments