W Zamościu odnotowano lawinowy wzrost kradzieży sklepowych

0
463

27 lutego br. na LVI Sesji Rady Miasta Zamość Radni dyskutowali na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2022 roku w Zamościu. Jako pierwszy głos w tej sprawie zabrał Dariusz Zagdański pytając „Jakie czynniki powodowały wzrost ogółem przestępczości o 40 przestępstw, stwierdzono także więcej przestępstw kryminalnych o 91 i wzrost przestępczości wśród nieletnich tej tak zwanej ciężkiej przestępczości w sensie kryminalnym w stosunku do 2021 o 19 przestępstw?”.

Reprezentujący Komendanta Miejskiej Policji inspektora Wiesława Pawluka I zastępca odpowiedzialny za Służby Prewencyjne młodszy inspektor Tomasz Halinowski odpowiedział „Przestępstw stwierdzonych było 40 więcej to jest niespełna 3,6% więcej, my uważamy, że nie jest to rażący wzrost, jeśli chodzi o przestępstwa kryminalne to wzrost wyniósł o ponad 14%, i na to głównie składają się, kradzieże cudzej rzeczy, które wzrosły o 42% i kradzieże z włamaniem o 88% i to faktycznie przyznaje nie wygląda najlepiej, ale chciałbym uspokoić, ponieważ jeśli chodzi o kradzieże cudzej rzeczy to głównie tą ilość wygenerowały nam kradzieże sklepowe, można się zdziwić że to są wykroczenia ale do 14 marca jeszcze ta granica wykroczenia przestępstwa to jest 500 zł. Mamy wielu naszych mieszkańców, którzy z kradzieży sklepowych uczynili sobie stałe źródło dochodu, oczywiście są też osoby przyjezdne, które trudnią się tym procederem, kradną w różnych sklepach, i jeżeli takie czyny są podjęte w krótkich odstępach czasu, są podjęte z góry powziętego zamiaru, to jest taki zapis kodeksowy aby wrzucać je do tak zwanego jednego worka i robi się sprawy kryminalne czyli sprawy karne, więc ten wzrost wynika głównie z kradzieży sklepowych. Od 14 marca bieżącego roku próg między wykroczeniem a przestępstwem będzie wynosił 800 zł, więc już teraz może nam tych przestępstw przybyć.”

Mł.insp. Tomasz Halinowski kontynuował „Jeśli chodzi o kradzieże z włamaniami, tych zdarzeń było 68 wzrost o 32, to jest 88 %, to wyglada źle, ale też pragnę uspokoić mieszkańców Zamościa, nie dotyczy to włamań do domów, do mieszkań czy garaży, czego mieszkańcy głównie się obawiają Wzrost kradzieży z włamaniami dotyczy wykorzystania skradzionych kart bankomatowych i tutaj widzimy duży wzrost ponieważ, każde nieuprawnione użycie karty bankomatowej, traktuje się jako przełamanie zabezpieczeń i dostęp do rachunków bankowych więc tutaj widzimy ten wzrost”.

Mł.insp. Halinowski zaznaczył, że główna ocena pracy zamojskiej policji zależeć będzie od radnych. Dodał jednak, że każdy mieszkaniec Zamościa powinien zadać sobie pytanie „Czy czuje się bezpiecznie w miejscu zamieszkania?”. Nawiązał do badania opinii publicznej w Polsce, które było robione za 2022 rok, w którym Polkom i Polakom zadano powyższe pytanie, na które 96,5 % odpowiedziało podobnie. Mł.insp. Halinowski skomentował, że mieszkańcy Zamościu odpowiedzieliby tak samo.

Jeśli chodzi o wykrywalność zdarzeń kryminalnych to jest ona na poziomie 80%. Z tych głównych 7 kategorii przestępstw kryminalnych, które najbardziej „bolą” mieszkańców,wykrywalność jest na poziomie 80,4 % i jest to najwyższa wykrywalność wśród Komend Miejskich w całej Polsce.

Następnie mł. insp. Halinowski odniósł się do przestępstw z nieletnimi, mówiąc „W zdarzeniach z nieletnimi, trudno jednoznacznie wskazać przyczyny. Są to narkotyki, bójki, alkohol. Jeśli mamy takie zdarzenia podejmujemy czynności procesowe w niezbędnym zakresie i wszystkie materiały przekazujemy do Sądu Rodzinnego nawet jeżeli, wyglądają dość banalnie.”

Ponownie głos zabrał radny Dariusz Zagdański „Wielokrotnie poruszamy temat wykroczeń natomiast chciałbym nawiązać do tematu akcentowanego, mianowicie parkowania w Koszarach, parkowanie na Starym Mieście, na zakazach. Czy policja wspólnie ze Strażą Miejska podejmują skuteczne działania żeby niwelować łamanie prawa, i stosować sankcje karne?”

Głos zabrał mł insp. Halinowski „Chcielibyśmy być wszędzie tam, gdzie jesteśmy potrzebni, głównie patrzymy na zagrożenia i tam kierujemy, naszą energię, jeśli chodzi o parkowanie, to zawsze będziemy reagować na interwencje mieszkańców, i zawsze podejmujemy działania, wspólnie ze Strażą Miejską działamy w zakresie parkowania, ale nie jest to nasze główne zajęcie, ponieważ mamy dość dużo innych zagadnień, które rodzą poważne zagrożenia i tutaj staramy się, je niwelować. Samych wykroczeń w ruchu drogowym było ponad 27 tysięcy, jest to spadek o ponad 5 tysięcy, samych wykroczeń o przekroczenia prędkości ujawniliśmy mniej o 4600, po zmianie przepisów zaostrzonych radykalnie. Widzimy spadek w zatrzymanych prawach jazdy, tzw. 50+, trzykrotny spadek, obecnie przekraczanie prędkości ujawniamy o 20 % mniej. Wracając do Koszar, jeżeli mamy tam interwencje to oczywiście działamy, oznakowanie terenu wymusza na kierujących właściwe zachowanie, tam gdzie są oznaczenia stref zamieszkania to oczywiście parkujemy w miejscach do tego wyznaczonych w ostatnim czasie nie przypominam sobie żeby takie interwencje były zgłaszane. Byliśmy stałymi gośćmi na osiedlu Orzeszkowej, ulicy Oboźnej, tam też pomagaliśmy mieszkańcom pod kątem właściwego parkowania. Jesteśmy instytucją która pomaga i chroni ale też jesteśmy instytucja represyjna, Widzimy problem w Zamościu w zakresie wypadków drogowych, mimo iż drogi w Zamościu bardzo nam się poprawiaja, mieliśmy 22 wypadki w 2022 roku to jest o 7 wypadków więcej, była jedna ofiara śmiertelna to o jedną więcej. W wypadkach było 21 osób rannych ranne o 4 więcej. Większość wypadków jest z winy kierujących pojazdami mechanicznymi i to są wypadki z udziałem pieszych i rowerzystów tzw niechronionych uczestników ruchu. Na terenie powiatu takich wypadków mieliśmy 18 z pieszymi, a na terenie miasta aż 10, dwa z winy pieszych, 8 z winy kierujących, z tych 10 wypadków 5 zaistniało na przejściach dla pieszych. Widzimy wielkie zmiany wśród kierowców po zmianie przepisów, kierujący bardziej rozważnie jeżdżą przy przejściach dla pieszych. Druga grupa niechronionych uczestników ruchu to są rowerzyści, 14 wypadków na terenie powiatu, z czego 8 na terenie maista.

Infrastruktura poprawia się, ścieżek rowerowych mamy naprawdę dużo, z tych 8 wypadków jeden był tylko z winy rowerzysty, 6 wypadków zaistniało na przejazdach dla rowerzystów. Z tych 27 tysięcy wykroczeń, 40 % ujawniliśmy w obrębie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów dlatego, te parkowania schodzą na plan dalszy jednak reagujemy na każdą interwencję”.

Radny Dariusz Zagdański zapytał w jaki sposób można zwiększyć bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych? Na zadane pytanie mł. Insp. Halinowski odpowiedział „Widzimy wzrost wypadków na terenie Zamościa, Policja utrzymuje dobre relacje z dyrektorem Zarządu Dróg Grodzkich Marcinem Nowakiem, te działania są na korzyść mieszańców.Jeżeli widzimy że infrastruktura nie przyczynia się do zdarzeń drogowych to nie przekazujemy takich informacji, tam gdzie widzimy konieczność działań przekazujemy to telefonicznie, nie przerzucamy się pismami. Kierujący muszą poważnie traktować swoje obowiązki, jeśli dochodzi do wypadków tragicznych, na wjeździe do miasta na ulicy Hrubieszowskiej,zginął tragicznie mężczyzna pielęgnujący zieleń”.

Do dyskusji włączył się radny Marek Kudela „Chciałem zapytać o przestępczość wśród nieletnich na terenie miasta Zamość, ponieważ tutaj wzrost jest o 100%. Jakie są przyczyny tego wzrostu i jakie wnioski z obserwacji policji można wyciągnąć?”

Głos ponownie zabrał mł. Insp. Halinowski „Głównymi przyczynami przestępczości wśród nieletnich są narkotyki, zabawa, złe towarzystwo, internet, brak nadzoru,być może rodziców. Widzimy tutaj problem i każdy problem przekazujemy do Sądu Rodzinnego, nie mamy tutaj innych możliwości jeśli dotyczy to przestępstw kryminalnych, tych ciężkich skutkowo, to tych nieletnich krótkotrwale zatrzymujemy, wielu nieletnich zatrzymywanych jest w trakcie interwencji wielu jest nietrzeźwych. Uważam że wielką pracę powinni wykonać rodzice i placówki edukacyjne także w zakresie korzystania z internetu. Internet przeszkadza we właściwej edukacji”.

Poprzedni artykułZaproszenie do udziału w spotkaniu
Następny artykułZamość osiedle Planty: nastolatek zamordowany w biały dzień (Aktualizacja)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments