Wybudują nowy odcinek drogi L.Rydla, przebudują ulice Wojska Polskiego i Starowiejską

0
286

W 2022 r. Miasto Zamość złożyło wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie o dofinansowanie na realizację zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Złożony wniosek w trakcie oceny uzyskał odpowiednią ilość punktów i został przyjęty do realizacji. Obecnie w trakcie przygotowywania jest umowa o dofinansowanie na kwotę 1 318 548,08 zł pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Miastem Zamość.

Projekt przewiduje budowę ulicy o długości 361 mb, poprzez budowę nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, wraz z chodnikiem, zjazdami publicznymi i indywidualnymi,  budowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości 378,0 m, przykanalików do wpustów deszczowych i 7 kpl. odwodnień liniowych, 12 ulicznych wpustów deszczowych, budowę kanału technologicznego (kanalizacji teleinformatycznej) wraz z przyłączami dla światłowodu o dł. 241,0 m, budowa przyłączy dla światłowodu i brakującego oświetlenia ulicznego w ilości 7 słupów z lampami typu LED.

Droga Rydla położona jest wewnątrz Osiedla Rataja, była ujęta zgodnie z wolą radnych do budowy w planie na lata 2019-2023. Realizując ten plan złożyliśmy wniosek o dofinansowanie budowy drogi, które zostało przyznane w kwocie ponad miliona złotych” mówi Marcin Nowak, dyrektor Zarządu Dróg Grodzkich,

W dniu 13 lutego br. został ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg nieograniczony zgodnie z PZP na realizację zadania w terminie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.


Podobnie jak w przypadku ulicy L.Rydla w 2022 r. Miasto Zamość złożyło wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie o dofinansowanie na realizację zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Złożony wniosek w trakcie oceny uzyskał odpowiednią ilość punktów i został przyjęty do realizacji. Obecnie w trakcie przygotowywania jest umowa o dofinansowanie na kwotę 10 909 133,72 zł pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Miastem Zamość.
Projekt przewiduje przebudowę ulicy: Wojska Polskiego o długości 898 mb oraz Starowiejskiej o długości 877 mb. Planowana jest przebudowa: nawierzchni jezdni, zatok autobusowych, zjazdów publicznych i indywidualnych, chodnika, skrzyżowań ulic oraz budowa: ścieżek rowerowych, wiat przystankowych wraz z montażem ławek, koszy na śmieci i tablic reklamowych, budowa kanalizacji deszczowej, przestawienie istniejących słupów oświetleniowych.

Zapytaliśmy dyrektora Zarządu Dróg Grodzkich Marcina Nowaka w jaki sposób typowane są drogi do przebudowy w pierwszej kolejności, na co dyrektor odpowiada „Typując drogę do przebudowy pod uwagę bierzemy kategorię drogi, natężenie ruchu, wybieramy drogi, które od dawna nie widziały gruntownej przebudowy jak również a może przede wszystkim bierzemy pod uwagę wnioski mieszkańców. Pod ulicą Starowiejską kilka lat temu budowana była kanalizacja od tamtego czasu przejechały po ulicy tony samochodów, więc wymaga gruntownej przebudowy. Jest to ważna ulica łącząca ulice Piłsudskiego z Lubelską i Legionów a więc naszą małą obwodnicę Zamościa, prowadzi do Zakładów Zbożowych, musi być utrzymana w dobrym stanie”

Obecnie organizowane są Zebrania Osiedlowe, na których przewodniczący Rady Osiedla zdają sprawozdania a mieszkańcy mogą zgłaszać sugestie co do konieczności przebudowy ulic.

W dniu 15 lutego br. został ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg nieograniczony zgodnie z PZP na roboty budowlane realizacji zadania pn. „Przebudowa ulic: Wojska Polskiego i Starowiejskiej”.

Poprzedni artykułWażne! Czasowa organizacja ruchu na czas robót na ulicy Szczebrzeskiej
Następny artykułBezpłatne USG ciąży – trwają zapisy!
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments