“Przemocy mówię NIE” konkurs plastyczny w MDK w Zamościu

0
263

Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu zaprasza dzieci i młodzież z województwa lubelskiego do udziału w XV Konkursie Plastycznym „Przemocy mówię NIE- Zamość 2023”.

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu. Współorganizatorami są: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zamościu, Komenda Miejska Policji w Zamościu oraz Komenda Straży Miejskiej w Zamościu.

Celem konkursu jest plastyczna realizacja przez dzieci i młodzież hasła „Przemocy mówię NIE”, zainicjowanie artystycznej refleksji na temat przemocy, która bezpośrednio i pośrednio obecna jest wokół nas (podkreślenie wagi tzw. „pierwszego kroku” czyli dostrzeżenia problemu przemocy w otoczeniu rówieśniczym sytuacjach rodzinnych, sąsiedzkich, szkolnych, a także literaturze, telewizji oraz grach multimedialnych); skierowanie działań na sztukę i kulturę, czyli wskazanie alternatywnej formuły kumulowania energii i dziecięcego potencjału na działaniach artystycznych i twórczych, zamiast destrukcyjnych i patologicznych; wskazywanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego; prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży; promocja twórczości młodych artystów w Galerii Sztuki Dziecka „Na Kamiennej” w Zamościu propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych; promocja szczególnie uzdolnionych autorów; promocja MDK Zamość, jako placówki zajmującej się animacją kultury.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek wychowania pozaszkolnego, Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami z województwa lubelskiego.

Technika wykonania pracy jest dowolna: malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa; format- max. 50×70 cm, prace muszą zawierać wyraźną realizację hasła: „Przemocy mówię NIE”; uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę; do pracy (na jej odwrocie) należy dołączyć informację zawierającą: imię i nazwisko autora, kategorię, nazwę reprezentowanej placówki, imię i nazwisko nauczyciela oraz telefon kontaktowy; do prac należy dołączyć uzupełnione klauzule stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu; wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej MDK oraz stronie Facebook placówki; prace nie nagrodzone po podsumowaniu konkursu można będzie odebrać u organizatora do końca maja 2023 roku. Po tym okresie prace przechodzą na własność organizatora. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora.

Kategorie wiekowe:

Kategoria I – uczniowie szkół podstawowych – klasy 4 – 5;

Kategoria II – uczniowie szkół podstawowych – klasy 6 – 8;

Kategoria III – uczniowie szkół ponadpodstawowych;

Kategoria IV- wychowankowie placówek wychowania pozaszkolnego, Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami do 12 roku życia;

Kategoria V – wychowankowie placówek wychowania pozaszkolnego, Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych, a także innych środków zajmujących się edukacją
i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami powyżej 12 roku życia.

Termin i miejsce nadsyłania prac:

Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość w terminie do 31 marca 2023 roku.

Nagrody:

Przewidziano dyplomy i nagrody indywidualne w każdej kategorii.

Uroczyste podsumowanie konkursu zaplanowano na kwiecień 2023 roku.

Konkursowi towarzyszyć będzie wystawa zorganizowana w formie stacjonarnej oraz
on-line.

Kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator, czyli Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu.

Przesłanie danych autora jest równoznaczne z akceptacją przepisów RODO.

Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do pracy konkursowej znajdziecie na stronie www.mdk.zamosc.pl

Poprzedni artykułOgólnopolski sukces młodego szachisty z MDK w Zamościu
Następny artykuł27. Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego “Sacrofilm” (Publikujemy program)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments