Rewitalizacja szansą na środki dla Miasta – wypełnij ankietę!

0
217

Rozpoczyna się kolejny etap prac związanych z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) Miasta Zamość na lata 2023-2030. W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem programu rewitalizacji Miasta Zamość , Urząd Miasta zaprasza do składania propozycji przedsięwzięć/projektów rewitalizacyjnych.  Nabór został przedłużony do dnia 25 lutego 2023 r.

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zamość stworzy szansę
na ubieganie się o zewnętrzne środki finansowe lub z programów rządowych na realizację wskazanych w programie przedsięwzięć, co przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych zjawisk kryzysowych w sferze społecznej, a także związanych z nimi problemów występujących w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.

Gminny Program Rewitalizacji będzie określał cele, kierunki działania i sposoby zapobiegania negatywnym zjawiskom obszaru rewitalizacji (obszaru zdegradowanego) Miasta Zamość, który obejmuje następujące osiedla: Nowe Miasto, Partyzantów, Planty, Promyk i Stare Miasto.

 Formularz adresowany jest do:

·       osób fizycznych,

·       instytucji publicznych,

·       organizacji pozarządowych, kół, klubów,

·       kościołów i związków wyznaniowych,

·       spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,

·       szkół wyższych/szkoły niepubliczne,

·       podmiotów gospodarczych

 Wypełniony formularz można składać:

–        drogą elektroniczną na adres: [email protected], [email protected]
w tytule podając treść: „Zgłoszenie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego”,

–        drogą korespondencyjną na adres Urząd Miasta Zamość, ul. Rynek Wielki 13; 22-400 Zamość z dopiskiem: „Zgłoszenie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego”,

–        bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość, w godzinach pracy urzędu.

Formularz karty przedsięwzięcia rewitalizacyjnego można składać do dnia 25 lutego 2023 r.

Formularz karty przedsięwzięcia rewitalizacyjnego dostępny jest na stronie Zamojskiej Akademii Rewitalizacji pod adresem internetowym:  http://rewitalizacja.zamosc.pl/news/67/zglos-przedsiewziecie-rewitalizacyjne.html

Szczegółowe informacje na temat Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zamość na lata 2023-2030 znajdują się pod adresem internetowym Zamojskiej Akademii Rewitalizacji: http://rewitalizacja.zamosc.pl

Poprzedni artykułGłód w Nigerze w obiektywie dyrektorki National Geographic Polska
Następny artykułJest praca – oferty z PUP
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments