Aktualne oferty pracy w Zamościu

0
1965

Publikujemy aktualne pracy z Urzędu Pracy w Zamościu. Stan na 9 stycznia 2022

Oferowane stanowisko: Asystent dyspozytora technicznego

Zakres obowiązków: Zaopatrzenie warsztatu w części zamienne i materiały eksploatacyjne, prowadzenie dokumentacji związanej ze zużyciem części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, prowadzenie dokumentacji technicznej zgodnie z procedurami firmy, opisywanie faktur, prowadzenie postepowań gwarancyjnych

Oferowane stanowisko: Barber

Zakres obowiązków: Mycie włosów, strzyżenie, modelowanie, golenie brody.

Oferowane stanowisko: Barman

Zakres obowiązków: Obsługa baru, przygotowywanie napojów, posiłków, obsługa gości, rozliczanie finansów, obsługa baru.

Oferowane stanowisko: Digital marketing Specialist

Zakres obowiązków: Przygotowywanie i realizacja strategii rozwoju sprzedaży na Allegro dla klientów Agencji. Analiza rynku w branży klienta, dopasowanie działania do założonych rezultatów długo- i krótkoterminowych. Dopasowywanie działań do zmiennych rynkowych, proponowanie i wdrażanie optymalizacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem dostępnych narzędzi marketingowych. Konfiguracja narzędzi oraz przetwarzanie danych analitycznych na potrzeby wewnętrzne i dla klientów, przygotowywanie raportów w oparciu o dane.

Oferowane stanowisko: Dozorca domowy

Zakres obowiązków: – usuwanie (zamiatanie, zbieranie, zmywanie) odpadów i innych zanieczyszczeń z pomieszczeń i urządzeń budynku przeznaczonych do ogólnego użytku oraz z niezabudowanej części nieruchomości tj.: podwórza, przejścia bramy, chodniki, parkingi, zieleńce;
– utrzymanie właściwego stanu sanitarnego miejsc składowania nieczystości stałych;
– oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota chodników i ciągów pieszych, w tym także wpustów deszczowych, zasuw wodnych i gazowych, studzienek ściekowych. Zapobieganie gołoledzi przez posypywanie piaskiem oraz pryzmowanie sniegu po opadach;
– pielęgnowanie zieleńców i kwietników, koszenie traw, usuwanie chwastów, grabienie liści;
– nadzór nad urządzeniami i sprzętem przeznaczonym do zabaw dla dzieci, w tym niezwłoczne informowanie bezpośredniego przełożonego o usterkach technicznych mogących zagrażać bezpieczeństwu dzieci oraz utrzymanie czystości terenu i urządzeń.

Oferowane stanowisko: Elektryk

Zakres obowiązków: Wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, sparowanie kabli światłowodowych

Oferowane stanowisko: Elektryk – instalator systemów alarmowych

Zakres obowiązków: Wykonywanie instalacji alarmowych, modernizacja oraz przeglądy.

Oferowane stanowisko: Elektryk/elektromechanik samochodowy

Zakres obowiązków: Bieżące naprawy pojazdów ciężarowych, naczep, elektryki, elektroniki, mechaniki samochodowej.

Oferowane stanowisko: Fakturzystka

Zakres obowiązków: Wprowadzanie i wystawianie faktur, obsługa komputera.

Oferowane stanowisko: Florysta

Zakres obowiązków: Sprzedaż oraz wykonywanie kompozycji kwiatowych i bukietów okolicznościowych.

Oferowane stanowisko: Fryzjer

Zakres obowiązków: Strzyżenie, farbowanie, zabiegi pielęgnacyjne.

Oferowane stanowisko: Gipsiarz

Zakres obowiązków: Gipsowanie ścian, montaż płyt gipsowo-kartonowych . Miejsce pracy – Lublin.

Oferowane stanowisko: Instruktor nauki jazdy wszystkich kategorii

Zakres obowiązków: Praktyczna nauka jazdy pojazdami odpowiednimi do danych kategorii prawa jazdy.

Oferowane stanowisko: Instruktor reintegracji zawodowej w warsztacie remontowo-budowlanym

Zakres obowiązków: 1. Opracowywanie i realizacja programu szkolenia zawodu dla uczestników Centrum.
2. Prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych reintegracji zawodowej w zakresie usług remontowo-budowlanych

3. Ocenianie zdobytych przez uczestników umiejętności w czasie zajęć reintegracji zawodowej.
4. Stała współpraca z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym, psychologiem Centrum w zakresie realizacji “Indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego” uczestników.
5. Stała opieka i nadzór nad uczestnikami CIS.
6. Przygotowanie uczestników Centrum do egzaminów potwierdzających zdobyty kwalifikacje oraz kompetencje.

Oferowane stanowisko: Kelner

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, przygotowywanie sali restauracyjnej, zbieranie zamówień.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Kierowanie i obsługa samochodu ciężarowego do wywozu nieczystości płynnych.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Przewóz rzeczy na terytorium RP.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Transport ciągników i maszyn rolniczych na terenie kraju, zabezpieczanie ładunku.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu dostawczego

Zakres obowiązków: Przewóz i sprzedaż pasz.

Oferowane stanowisko: Kierowca/żałobnik

Zakres obowiązków: Obsługa pogrzebu

Oferowane stanowisko: Kierownik magazynu

Zakres obowiązków: Zarządzanie zespołem pracowników magazynu, nadzór nad dokumentacją magazynową, raportowanie do przełożonego wyników pracy zespołu/magazynu w oparciu o ustalone wskaźniki, obsługa magazynowych systemów informatycznych (WMS), zapewnienie przestrzegania zasad BHP przez pracowników magazynu

Oferowane stanowisko: Konsultant/tka

Zakres obowiązków: Sprzedaż i promowanie oferty Derkom, budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z klientami, obsługa klientów zgodnie ze standardami Derkom, stałe uaktualnianie wiedzy o ofertach Derkom oraz rynku telekomunikacyjnym.

Oferowane stanowisko: Kosmetyczka

Zakres obowiązków: Podstawowe zabiegi kosmetyczne vege, masaże, makijaże wszelkiego rodzaju, depilacja brwi i ciała, pedicure.

Oferowane stanowisko: Księgowy

Zakres obowiązków: – księgowanie dokumentów magazynowych, uzgadnianie stanów i kont magazynowych;
– czuwanie nad obrotem magazynowym;
– rozliczanie inwentaryzacji;
– comiesięczne uzgadnianie kont księgowych;
– weryfikacja i ksiegowanie faktur sprzedażowych, kosztowych;
– monitoring aktualnych zmian w przepisach oraz interpretacja prawa podatkowego

Oferowane stanowisko: Magazynier/kierowca

Zakres obowiązków: Przygotowanie towaru do wysyłki, dowóz do klienta i inne prace magazynowe.

Oferowane stanowisko: Mechanik samochodowy

Zakres obowiązków: Wymiana płynów eksploatacyjnych w pojazdach, wykonywanie prac demontażowo-montażowych, ustalanie i usuwanie usterek w pojazdach osobowych, wymiana części eksploatacyjnych.

Oferowane stanowisko: Mechanik samochodów ciężarowych

Zakres obowiązków: Bieżące naprawy pojazdów ciężarowych, naczep, diagnostyka usterek.

Oferowane stanowisko: Mechanik/elektromechanik pojazdów samochodowych

Zakres obowiązków: Bieżące naprawy pojazdów.

Oferowane stanowisko: Montażysta/Wulkanizator opon samochodowych

Zakres obowiązków: Naprawa i wymiana opon ciężarowych.

Oferowane stanowisko: Monter instalacji światłowodowych

Zakres obowiązków: Pomoc przy zakładaniu gniazdek elektrycznych, tworzenie sieci elektrycznych,, tworzenie instalacji tv/sat, wykonywanie przyłączy napowietrznych i ziemnych

Oferowane stanowisko: Monter konstrukcji

Zakres obowiązków: Praca przy produkcji i montażu domków modułowych, kontenerów i pawilonów,

4

odpowiedzialność za przygotowanie i prawidłowy montaż elementów stalowych, praca wykonywana zgodnie z informacjami zawartymi w rysunkach technicznych i instrukcjach technologicznych, kontrolowanie jakości wykonanego montażu, prace warsztatowe

Oferowane stanowisko: Nauczyciel wspomagający

Zakres obowiązków: Wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze z dziećmi z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. 24/28

Oferowane stanowisko: Operator maszyn CNC

Zakres obowiązków: Obsługa wycinarki laserowej do blach lub profili, kontrola jakości wycinanych elementów, współpraca z działem technologicznym

Oferowane stanowisko: Operator śrutownicy

Zakres obowiązków: Obsługa urządzenia do śrutowania pod ciśnieniem elementów stalowych, obsługa komory śrutowniczej, wykonywanie operacji przygotowania nawierzchni, wykonywanie drobnych prac ślusarskich.

Oferowane stanowisko: Opiekun w żłobku

Zakres obowiązków: Planowanie pracy opiekuńczej, pielęgnacyjnej i wychowawczej, prowadzenie zabaw i zajęć stymulujących rozwój dziecka z uwzględnieniem rozwoju psychomotorycznego dziecka i jego indywidualnych potrzeb, zaspokajanie potrzeb biologicznych i psychospołecznych dziecka, kształtowanie samodzielności dziecka, wykonywanie codziennych czynności związanych
z karmieniem, myciem, zapewnieniem wypoczynku, przewijaniem, dbanie o prawidłowe żywienie dziecka, nawiązywanie kontaktu z dzieckiem, udzielanie dziecku w razie potrzeby pierwszej pomocy przedmedycznej, współpraca z rodzicami, opiekunami prawnymi dziecka.

Oferowane stanowisko: Pracownik biurowy

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, wydawanie towaru z magazynu (ekogroszek i inne paliwa stałe), fakturowanie towaru, dokonywanie zamówień.

Oferowane stanowisko: Pracownik fizyczny do budowy infrastruktury teletechnicznej

Zakres obowiązków: Wykonywanie prac narzędziami mechanicznymi i elektromechanicznymi przy budowie sieci teletechnicznej, czytanie map projektowych i lokalizacji kolizji z innymi mediami.

Oferowane stanowisko: Pracownik fizyczny myjni

Zakres obowiązków: Mycie, obsługa myjni TIR, cystern.

Oferowane stanowisko: Pracownik myjni

Zakres obowiązków: Mycie ręczne samochodów osobowych i ciężarowych

Oferowane stanowisko: Psycholog

Zakres obowiązków: Przygotowywanie diagnozy psychologicznej, prowadzenie zajęć terapeutycznych, udzielanie pomocy psychologicznej, opracowywanie opinii.

Oferowane stanowisko: Psycholog

Zakres obowiązków: Wsparcie psychologiczne, diagnozowanie rodzin i dzieci, prowadzenie poradnictwa i terapii.

Oferowane stanowisko: Referent do spraw obsługi transportu

Zakres obowiązków: Obsługa administracyjna transportu, wymiana dokumentów urzędowych w Polsce i Niemczech, wnioskowanie i pozyskiwanie pozwoleń na przejazdy pojazdów z ładunkiem ponadnormatywnym.

Oferowane stanowisko: Reprezentant Marki

Zakres obowiązków: Sprzedaż produktów w wyznaczonych przez koordynatora projektu punktach na terenie miasta, budowanie profesjonalnego wizerunku marki na rynku, aktywne pozyskiwanie nowych konsumentów, przekazywanie informacji marketingowych o prezentowanych produktach (podgrzewacze tytoniu, e-papierosy, saszetki nikotynowe)

Oferowane stanowisko: Robotnik gospodarczy

Zakres obowiązków: Zamiatanie chodników, koszenie trawy, utrzymanie porządku na wyznaczonym obiekcie, odśnieżanie ciagów pieszych.

Oferowane stanowisko: Spawacz

Zakres obowiązków: Przygotowanie elementów do spawania, spawanie konstrukcji stalowych metodą MIG/MAG, ustawianie urządzeń i nadzorowanie ich pracy, dbanie o bezpieczeństwo pracy z uwzględnieniem użytkowania specjalistycznej odzieży ochronnej

Oferowane stanowisko: Spawacz

Zakres obowiązków: Spawanie elementów metalowych

Oferowane stanowisko: Spawacz MIG/MAG

Zakres obowiązków: – spawanie metodą MIG/MAG,
– obróbka wstępna i wykończeniowa prac spawalniczych.

3/

4

Oferowane stanowisko: Specjalista do spraw marketingu i social media

Zakres obowiązków: Komunikacja marketingowa na kanałach Social Media (Facebook), zarządzanie profilami firmowymi, publikacje postów, odpowiadanie na wiadomości oraz komentarze na profilach firmy

Oferowane stanowisko: Sprzątaczka

Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości w zakładzie pracy.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca na stacji paliw

Zakres obowiązków: Sprzedaż paliw oraz art. spożywczo przemysłowych.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca na stoisku mięsnym

Zakres obowiązków: Sprzedaż mięsa, wędlin, obsługa stoiska mięsnego.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca w stacji paliw

Zakres obowiązków: Kompletna, kulturalna i zgodna ze standardami firmy sprzedaż towarów oferowanych przez pracodawcę, przyjmowanie od klientów gotówki i wydawanie reszty, obsługa wyposażenia i urządzeń znajdujących się na stacji paliw, przygotowywanie towaru do sprzedaży, obsługa kasy fiskalnej, rozpatrywanie reklamacji towarów i przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji.

Oferowane stanowisko: Szlifierz

Zakres obowiązków: Czyszczenie i mycie części metalowych, konserwacja, przygotowywanie do dalszej obróbki elementów metalowych.

Oferowane stanowisko: Technolog w dziale konstrukcyjno-technologicznym

Zakres obowiązków: Tworzenie, weryfikacja i nadzór nad dokumentacją techniczną i pracami konstrukcyjnymi, terminowa realizacja powierzonych zleceń i projektów, udział w opracowywaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań technicznych, obserwacja i kontrola aktualnie stosowanych procesów technologicznych, praca nad ich usprawnieniem, zwiększeniem produktywności i efektywności, wsparcie merytoryczne Działu Handlowego w zakresie przygotowania ofert oraz współpraca z pozostałymi działami firmy

Oferowane stanowisko: Terapeuta zajęciowy/Instruktor terapii zajęciowej

Zakres obowiązków: Projektowanie, organizowanie i prowadzenie pracowni terapii zajęciowej, organizowanie w ramach terapii imprez towarzyskich – integracyjnych, zajęć sportowych, wycieczek, prowadzenie dokumentacji terapeutycznej.

Oferowane stanowisko: Zastępca kierownika produkcji kanałów wentylacyjnych

Zakres obowiązków: – pomoc w obsłudze i realizacji zamówień

Poprzedni artykułUSG brzucha – trwają zapisy
Następny artykułPobili ojca nastolatki bo ten nie chciał córki wypuścić z domu
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments