2 miliardy na budowę ekspresówki Zamość – Hrebenne

0
1118

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała najkorzystniejsze oferty w przetargach na zaprojektowanie i budowę trzech odcinków drogi ekspresowej S17 między Zamościem a Hrebennem, o łącznej długości ok. 48,5 km.

Przetargi zostały ogłoszone w grudniu 2021 roku. Termin składania ofert został wydłużony ze względu na wojnę w Ukrainie, mającą ogromne przełożenie na rynek zamówień publicznych. Pozwoliło to na dłuższą obserwację sytuacji na rynku budowlanym i lepsze skalkulowanie ofert przez wykonawców.

W sumie na trzy ogłoszone postępowania wpłynęło 26 ofert. Dla odcinków Zamość Wschód – Zamość Południe (ok. 12,5 km) oraz Tomaszów Lubelski – Hrebenne (17,5 km) wybrane zostały oferty firmy Budimex, których wartość wynosi odpowiednio ok. 440,6 mln zł i ok. 598,2 mln zł. W przypadku odcinka Zamość Południe – Tomaszów Lubelski (ok. 18,5 km) najkorzystniejszą ofertę, opiewającą na ok. 822,4 mln zł, złożyła firma Kolin İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret. Wybrane oferty mieszczą się w szacunkach kosztorysowych. Budżet na realizację trzech odcinków S17 wynosił ok. 1,95 mld zł, a suma z wybranych ofert to ok. 1,86 mld zł.

Na ocenę ofert wpływ miała cena (60 proc.) oraz kryteria pozacenowe (40 proc.), czyli przedłużenie okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (30 proc.) oraz termin realizacji kontraktu (10 proc.).

Pozostali oferenci mają 10 dni na złożenie odwołań. Jeśli ich nie będzie, dokumentacja przetargowa trafi do standardowej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej zakończeniu i przedstawieniu gwarancji należytego wykonania umowy, GDDKiA będzie mogła podpisać kontrakty z wykonawcami, co planowane jest w IV kwartale tego roku.

Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym (dwa pasy ruchu w obu kierunkach z pasami awaryjnymi). Wybudowane zostaną także obiekty inżynierskie i drogi do obsługi ruchu lokalnego. Droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne.

Zamość Wschód – Zamość Południe

Odcinek rozpocznie się węzłem Zamość Wschód, który będzie wybudowany na przecięciu z drogą krajową nr 74, w okolicach miejscowości Jarosławiec. Trasa przebiegać będzie na wschód od obecnej drogi krajowej nr 17, ominie Barchaczów oraz Łabunie i zakończy się węzłem Zamość Południe w okolicach Wólki Łabuńskiej, na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą w kierunku miejscowości Tyszowce. W ramach inwestycji rozbudowany będzie także fragment DK74 od Zamościa do Miączyna o długości ok. 4 km.

Zamość Południe – Tomaszów Lubelski

Przebiegać będzie wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 17 po jej wschodniej stronie. Za węzłem Zamość Południe nowa trasa ominie las w Księżostanach, a następnie zbliży się do DK17. W ramach inwestycji powstanie m.in. węzeł Tarnawatka na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą w kierunku Łaszczowa, a także para Miejsc Obsługi Podróżnych Krynice. Za Tarnawatką trasa przebiegać będzie w korytarzu obecnej DK17 i zakończy się w okolicach Dąbrowy Tomaszowskiej, gdzie połączy się obwodnicą Tomaszowa Lubelskiego, która jest w eksploatacji (udostępniona została pierwsza nitka, trwa budowa drugiej).

Tomaszów Lubelski – Hrebenne

Rozpoczyna się za węzłem Tomaszów Lubelski Południe, gdzie trasa przecina obecną drogę krajową i przebiega po jej zachodniej stronie. Omija Lubyczę Królewską i dalej przebiega w korytarzu obecnej DK17. Zakończenie odcinka zaplanowano na włączeniu do istniejącej obwodnicy Hrebennego.

Pozostałe odcinki pomiędzy Piaskami i Zamościem

Droga ekspresowa S17 na odcinku Piaski – Hrebenne jest elementem ciągu drogowego S17 Warszawa – Lublin – Zamość – Tomaszów Lubelski – Hrebenne (granica państwa), który zlokalizowany jest w sieci dróg międzynarodowych i oznaczony jako E372. Trasa liczyć będzie ok. 124 km i powstanie w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025 r.).

“W tym roku planujemy ogłoszenie przetargów na wyłonienie wykonawców trzech kolejnych jej odcinków: Piaski – Łopiennik (ok. 16,5 km), Krasnystaw – Izbica (ok. 19 km), Izbica – Zamość Sitaniec (ok. 10 km). Z kolei dla odcinków Łopiennik – Krasnystaw (ok. 9,5 km) i Zamość Sitaniec – Zamość Wschód (ok. 12 km) na początku tego roku złożyliśmy wnioski do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie decyzji środowiskowej. Wkrótce, w ramach tej procedury odbędą się konsultacje społeczne, które przeprowadzi RDOŚ” – zapowiada GDDKiA.

 

Poprzedni artykułWkrótce 24. Piknik Rodzinny nad Łabuńką. Impreza odbędzie się pod hasłem “Razem z Ukrainą”
Następny artykułPrzepiłowała kłódkę i ukradła pieniądze z kościelnej puszki na datki
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments