Szukasz pracy? – publikujemy ogłoszenia o naborach do pracy

0
1257

Aktualne oferty pracy Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 1 sierpnia 2022r.

Informacje na temat ofert:

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu
ul. Pl. Wolności 1
pok. 13, 14, 15, 22, oraz 8, 7
tel. 084-638-33-49, 84-638-33-66, 84-638-33-43

  

        Oferowane stanowisko: Account manager – specjalista do spraw sprzedaży                                           

       Zakres obowiązków: Praca przy obsłudze klienta, pozyskiwaniu nowych klientów, sprzedaż towarów w branży E-COMMERS.                                                                                                       

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Asystent/ka prezesa                                                                        

       Zakres obowiązków: Prowadzenie kalendarza spotkań, organizowanie i koordynowanie codziennych zajęć Prezesa firmy. Przygotowywanie niezbędnych dokumentów. Organizowanie podróży służbowych. Reprezentowanie Prezesa w siedzibie firmy.                                                                                               

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Brukarz                                                                                    

       Zakres obowiązków: Przygotowywanie terenu i układanie kostki brukowej, plantowanie.                              

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Cieśla szalunkowy                                                                          

       Zakres obowiązków: Szalowanie słupków, schodów, zbrojeń.                                                         

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Dyspozytor                                                                                 

       Zakres obowiązków: Kierowanie ruchem taksówek                                                                    

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej                                             

       Zakres obowiązków: – przyjmowanie towaru                                                                         

       – przyjmowanie, weryfikacja zamówień                                                                             

       – przygotowanie towaru do wysyłki                                                                                

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Elektromonter/pomocnik montera                                                             

       Zakres obowiązków: Instalacje elektryczne i linie kablowe.                                                       

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Elektryk                                                                                   

       Zakres obowiązków: Wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, sparowanie kabli światłowodowych                                                                                                  

       ————————————————————————————————— 

       Oferowane stanowisko: Elektryk budowlany                                                                         

       Zakres obowiązków: Wykonywanie instalacji w budynkach mieszkalnych.                                              

       —————————————————————————————————    

       Oferowane stanowisko: Fizjoterapeuta                                                                             

       Zakres obowiązków: Rehabilitacja pacjentów dorosłych oraz dzieci.                                                

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Główny księgowy                                                                            

       Zakres obowiązków: Wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz przepisów wykonawczych, w tym w szczególności: prowadzenie ksiąg rachunkowych, okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą, odpowiedzialność za organizację i efektywność pracy podległych pracowników oraz skutki finansowe i prawne wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa, przestrzeganie zasad etycznego wykonywania zawodu, koordynowanie i nadzorowanie działań związanych z obsługą finansowo-księgową, nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych i ich archiwizowania, opracowywanie i modyfikowanie zakładowego planu kont, opracowywanie dokumentacji systemu przetwarzania i ochrony danych, opracowywanie analiz i planów gospodarczo-finansowych z zakresu działania Spółki, weryfikowanie poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych techniką ręczną oraz z wykorzystaniem programów finansowo-księgowych, ocenianie zgodności stosowanych procedur z przyjętą polityką rachunkowości w Spółce, kontrolowanie poprawności zakwalifikowanych operacji gospodarczych, ich dekretacji i księgowania na kontach, opracowanie obiegu dokumentów księgowych, sprawdzanie procedury obiegu, nadzoru i archiwizowania dokumentów księgowych, przygotowywanie oraz udostępnianie dokumentacji księgowej i ksiąg rachunkowych organom kontroli zewnętrznej, udzielanie wyjaśnień kontrolującym, analizowanie protokołów i zaleceń pokontrolnych, monitorowanie sytuacji finansowej Spółki, bieżące powiadamianie przełożonego o istniejących zagrożeniach oraz podejmowanie działań w celu ich eliminacji po uzyskaniu akceptacji przełożonego,  opracowywanie strategii i procedur pozyskiwania środków finansowych dla działalności Spółki, kontrolowanie wydatków i zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów finansowych, nadzorowanie terminowości płatności zobowiązań i wpływu zobowiązań, przygotowywanie inwentaryzacji, nadzorowanie przebiegu i rozliczanie jej wyniku, planowanie i podejmowanie decyzji na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych, opracowywanie analiz finansowych, analizowanie i opiniowanie decyzji inwestycyjnych, sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe) zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonywanie prac związanych z wewnętrznym systemem raportowania i innymi działaniami z zakresu rachunkowości, przygotowywanie raportów oraz współpraca z biegłymi rewidentami podczas badania sprawozdania finansowego,odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe naliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe rozliczenia Spółki ze zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego, Izby Skarbowej, Urzędu Statystycznego i Urzędu Miasta, sporządzanie raportów na potrzeby organizacji i instytucji zewnętrznych (m.in. US, ZUS, GUS, banki), nadzorowanie i kontrola pracy pracowników w podległej  komórce organizacyjnej.                                                                                         

       ————————————————————————————————— 

       Oferowane stanowisko: Higienistka stomatologiczna/asystentka stomatologiczna                                     

       Zakres obowiązków: Praca w gabinecie stomatologicznym, Profilaktyka stomatologiczna. Prowadzenie dokuentacji, obsługa recepcji.                                                                                   

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Hydraulik                                                                                  

       Zakres obowiązków: Wykrywanie i usuwanie stwierdzonych wad działania instalacji wodno-kanalizacyjnej.            

       —————————————————————————————————  

       Oferowane stanowisko: Inspektor nadzoru budowlanego                                                              

       Zakres obowiązków: Nadzór i kontrola użytkowania obiektów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem oraz utrzymanie ich w prawidłowym stanie technicznym.                                                                 

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Instruktor nauki jazdy kategorii BT                                                        

       Zakres obowiązków: Praktyczna nauka jazdy samochodem osobowym oraz ciągnikiem rolniczym                          

       ————————————————————————————————— 

       Oferowane stanowisko: Kasjer – sprzedawca                                                                        

       Zakres obowiązków: Obsługa klienta, sprzedaż towarów na stacji paliw, obsługa klienta na podjeździe.             

       ————————————————————————————————— 

       Oferowane stanowisko: Kasjer – sprzedawca                                                                        

       Zakres obowiązków: Obsługa klienta, sprzedaż artykułów spożywczo – przemysłowych.                                

       ————————————————————————————————— 

       Oferowane stanowisko: Kasjer-sprzedawca                                                                          

       Zakres obowiązków: Sprzedaż artykułów spożywczo przemysłowych, wykładanie towaru, obsługa klienta.               

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Kelner                                                                                     

       Zakres obowiązków: Obsługa gości, przygotowanie i wydawanie zamówień.                                            

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Kierowca autobusu                                                                          

       Zakres obowiązków: Kierowanie autobusem, sprzedaż biletów, przewóz osób na terenie powiatu zamojskiego.          

       ————————————————————————————————— 

       Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego                                                             

       Zakres obowiązków: Transport międzynarodowy.                                                                     

       —————————————————————————————————  

       Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego                                                             

       Zakres obowiązków: Rozwożenie przesyłek paletowych do klienta na terenie województwa lubelskiego.                

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego                                                             

       Zakres obowiązków: Transport towarów na terenie kraju                                                            

       —————————————————————————————————   

       Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego                                                             

       Zakres obowiązków: Transport drogowy towarów na trasach krajowych z naczepą typu firanka                         

       ————————————————————————————————— 

       Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego                                                             

       Zakres obowiązków: Dystrybucja towarów, załadunek i rozładunek, prowadzenie dokumentacji drogowej, transport międzynarodowy.                                                                                        

       —————————————————————————————————     

       Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego                                                             

       Zakres obowiązków: Transport towarów na terenie UE (naczepy typu firanka)                                        

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego                                                             

       Zakres obowiązków: Trasnoport towarów przy budowie dróg.                                                         

       ————————————————————————————————— 

       Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu dostawczego – pracownik warsztatowy                                     

       Zakres obowiązków: Transport towaru do klienta na terenie województwa Lubelskiego, załadunek i rozładunek towaru. Praca na miejscu w zakładzie / warsztat.                                                                                            

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Kierowca taksówki                                                                          

       Zakres obowiązków: Transport klientów taksówką na terenie Zamościa                                               

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Konstruktor technolog                                                                      

       Zakres obowiązków: Realizowanie zadań zgodnie z planem produkcyjnym.                                             

       —————————————————————————————————   

       Oferowane stanowisko: Kosmetyczka                                                                                

       Zakres obowiązków: Podstawowe zabiegi kosmetyczne vege, masaże, makijaże wszelkiego rodzaju, depilacja  brwi i ciała, pedicure.                                                                                          

       ————————————————————————————————— 

       Oferowane stanowisko: Kosmetyczka                                                                                

       Zakres obowiązków: Manicure, stylizacja paznokci – przedłużenie paznokci, pedicure, obsługa recepcji, utrzymanie w czystości stanowiska pracy.                                                                         

       —————————————————————————————————  

       Oferowane stanowisko: Kosmetyczka                                                                                

       Zakres obowiązków: Wykonywanie zabiegów kosmetycznych w salonie. Praca na samodzielnym stanowisku.               

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Kosmetyczka/stylista paznokci                                                              

       Zakres obowiązków: Wykonywanie usług kosmetycznych w salonie kosmetycznym.                                       

       ————————————————————————————————— 

       Oferowane stanowisko: Księgowy                                                                                   

       Zakres obowiązków: – księgowanie dokumentów magazynowych, uzgadnianie stanów i kont magazynowych;                

       – czuwanie nad obrotem magazynowym;                                                                              

       – rozliczanie inwentaryzacji;                                                                                    

       – comiesięczne uzgadnianie kont księgowych;                                                                      

       – weryfikacja i ksiegowanie faktur sprzedażowych, kosztowych;                                                    

       – monitoring aktualnych zmian w przepisach oraz interpretacja prawa podatkowego                                  

       —————————————————————————————————  

       Oferowane stanowisko: Kucharz                                                                                    

       Zakres obowiązków: Przygotowywanie dań, obsługa maszyn i urządzeń na stanowisku pracy, przygotowywanie półproduktów kulinarnych, dbanie o czystość i porządek na stanowisku, przyjmowanie dostaw produktów.             

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Lekarz-stomatolog                                                                          

       Zakres obowiązków: Obsługa stomatologiczna pacjentów.                                                            

       ————————————————————————————————— 

       Oferowane stanowisko: Lektor języka angielskiego                                                                 

       Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć z języka angielskiego z dziećmi i młodzieżą oraz kursów językowych dla dorosłych na terenie powiatu zamojskiego.                                                             

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Magazynier                                                                                 

       Zakres obowiązków: Przyjęcie i wydawanie towarów z magazynu.                                                     

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Magazynier-kierowca                                                                        

       Zakres obowiązków: Prace magazynowe (wydawanie i przyjmowanie towaru), dowóz towaru do klienta na terenie  woj. Lubelskiego                                                                                                 

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Mechanik samochodowy/elektromechanik samochodowy                                           

       Zakres obowiązków: – naprawy mechaniczne pojazdów;                                                               

       – naprawy elektromechaniczne pojazdów;                                                                           

       – współpraca z recepcją serwisu                                                                                  

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Mechanik silników spalinowych                                                              

       Zakres obowiązków: Naprawa silników spalinowych.                                                                 

       —————————————————————————————————  

       Oferowane stanowisko: Młodszy specjalista do spraw logistyki                                                     

       Zakres obowiązków: Przygotowywanie dokumentów do odprawy celnej, weryfikacja dokumentów przesyłkowych, kontrola stanu magazynowego, kontrola zaopatrzenia, kontrola dystrybucji.                                        

       —————————————————————————————————   

       Oferowane stanowisko: Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Zakres obowiązków: Montaż instalacji klimatyzacji, Rzetelne wykonywanie powierzonych zadań, Dbanie o powierzone mienie                                                                                       

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Monter konstrukcji stalowych                                                               

       Zakres obowiązków: Montaż i składanie ciętych elementów według rysunku technicznego.                             

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Monter mebli                                                                               

       Zakres obowiązków: Kompletowanie elementów stoisk targowych, pasowanie podzespołów, montaż na stanowiskach docelowych                                                                                                      

       ————————————————————————————————— 

       Oferowane stanowisko: Nauczyciel bibliotekarz                                                                    

       Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z obowiązującym  planem zajęć, w tym realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem. Realizacja programu nauczania. Przestrzeganie przepisów prawa.                         

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Nauczyciel chemii                                                                          

       Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z obowiązującym  planem zajęć, w tym realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem. Realizacja programu nauczania. Przestrzeganie przepisów prawa.                                                             

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Nauczyciel doradztwa zawodowego                                                            

       Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z obowiązującym planem zajęć, w tym realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem. Realizacja programu nauczania. Przestrzeganie przepisów prawa.                                                             

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa                                                     

       Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z obowiązującym planem zajęć, w tym realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem. Realizacja  programu nauczania. Przestrzeganie przepisów prawa.                                                             

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Nauczyciel fizyki                                                                          

      Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z obowiązującym planem zajęć, w tym realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem. Realizacja  programu nauczania. Przestrzeganie przepisów prawa.     

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Nauczyciel historii                                                                        

      Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z obowiązującym planem zajęć, w tym realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem. Realizacja  programu nauczania. Przestrzeganie przepisów prawa.     

       —————————————————————————————————-

       Oferowane stanowisko: Nauczyciel języka angielskiego                                                             

       Zakres obowiązków: Nauczanie języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.                        

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Nauczyciel języka hiszpańskiego                                                            

       Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć dydaktycznych.                                                              

       ————————————————————————————————— 

       Oferowane stanowisko: Nauczyciel muzyki                                                                          

  Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z obowiązującym planem zajęć, w tym realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem. Realizacja  programu nauczania. Przestrzeganie przepisów prawa.     

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Nauczyciel plastyki                                                                        

      Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z obowiązującym planem zajęć, w tym realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem. Realizacja  programu nauczania. Przestrzeganie przepisów prawa.     

       ————————————————————————————————— 

       Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – elektromechanik pojazdów samochodowych               

       Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania  i naprawy elektronicznych i elektrycznych układów pojazdów samochodowych                                        

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanik pojazdów samochodowych                      

       Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania  i naprawy zespołów, podzespołów pojazdów samochodowych                                                          

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanizator rolnictwa                               

       Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowaniai naprawy zespołów i podzespołów maszyn rolniczych                                                              

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechatronik/elektronik                               

       Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz montaż, instalacja,diagnostyka, naprawa urządzeń elektronicznych i mechatronicznych                                                                      

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – pracownie budowlane                                  

       Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznej nauki zawodu oraz związanej z tym dokumentacji dla zawodów: monter robót wykończeniowych w budownictwie, technik budownictwa                                        

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Nauczyciel techniki                                                                        

  Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z obowiązującym planem zajęć, w tym realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem. Realizacja  programu nauczania. Przestrzeganie przepisów prawa.     

       —————————————————————————————————     

       Oferowane stanowisko: Nauczyciel terapii pedagogicznej                                                           

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z obowiązującym planem zajęć, w tym realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem. Realizacja  programu nauczania. Przestrzeganie przepisów prawa.     

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Nauczyciel w grupie przedszkolnej                                                          

       Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych z dziećmi do 6 lat                               

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie                                                         

  Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z obowiązującym planem zajęć, w tym realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem. Realizacja  programu nauczania. Przestrzeganie przepisów prawa.     

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Nauczyciel wspomagający                                                                    

       Zakres obowiązków: Praca z dziećmi z afazją.                                                                     

       —————————————————————————————————- 

       Oferowane stanowisko: Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie                                                  

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z obowiązującym planem zajęć, w tym realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem. Realizacja  programu nauczania. Przestrzeganie przepisów prawa.     

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Nauczyciel wychowawca przedszkola                                                          

       Zakres obowiązków: Praca z dziećmi, prowadzenie zajęć edukacyjnych.                                              

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Operator maszyn                                                                            

       Zakres obowiązków: Obsługa oraz konserwacja maszyn i urządzeń leśnych takich jak:                                

       – mulczer leśny,                                                                                                 

       – trymer leśny,                                                                                                  

       – piła spalinowa.                                                                                                

       Praca na terenie pow. zamojskiego.                                                                               

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Operator maszyn do obróbki drewna                                                          

       Zakres obowiązków: Pozyskiwanie tarcicy, obsługa maszyn do obróbki drewna.                                       

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Operator maszyn do obróbki drewna                                                          

       Zakres obowiązków: Pozyskiwanie tarcicy, obsługa maszyn do obróbki drewna.                                       

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Operator maszyny wieloczynnościowej                                                        

       Zakres obowiązków: -obsługa wiertnicy,                                                                           

       -załadunek materiałów,                                                                                           

       -prace ziemne                                                                                                    

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Operator wypalarki plazmowej                                                               

       Zakres obowiązków: Cięcie detali na wypalarce, prowadzenie przeglądów konserwacyjno-serwisowychurzadzenia, dobre wykorzystanie materiałów produkcyjnych podczas palenia detali                                  

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Opiekunka w żłobku                                                                         

       Zakres obowiązków: Opieka nad dziećmi do lat 3.                                                                  

       ————————————————————————————————— 

       Oferowane stanowisko: Piekarz                                                                                    

       Zakres obowiązków: Produkcja pieczywa.                                                                           

       —————————————————————————————————  

       Oferowane stanowisko: Pomoc administracyjna                                                                      

       Zakres obowiązków: Zakupy artykułów, spożywczych, materiałów do produkcji rolnej, zakup cześci zamiennych do maszyn i urządzeń, części motoryzacyjnych. Prowadzenie dokumentacji oraz sporządzanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego w produkcji rolnej. Rozliczanie paliwa rolniczego, sporządzanie deklaracji podatku  gruntowego oraz podatku od nieruchomości. Współpraca ARiMR, ARR, nadzór nad organizacją prac polowych.           

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna                                                                             

       Zakres obowiązków: Przygotowywanie surowców do produkcji posiłków, przygotowywanie posiłków, utrzymanie  czystości.                                                                                                       

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Pomoc/asystent fryzjera                                                                    

       Zakres obowiązków: Pomoc w wykonywaniu zabiegów fryzjerskich                                                     

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Pracownik biurowy                                                                          

       Zakres obowiązków: Początkowo pomoc przy sporządzaniu kosztorysów, przygotowywaniu dokumentacji odbiorowej, powykonawczej i przetargowej, realizacji zamówień itd.                                               

       —————————————————————————————————  

       Oferowane stanowisko: Pracownik biurowy                                                                          

       Zakres obowiązków: Obsługa klienta indywidualnego i hurtowego, obsługa korespondencji, sporządzanie ofert dla klienta, sporządzanie dokumentacji produkcyjnej, zamawianie towarów do produkcji, transport towarów do  klienta.                                                                                                        

       ————————————————————————————————— 

       Oferowane stanowisko: Pracownik biurowy                                                                          

       Zakres obowiązków: Call center, telefoniczna obsługa klienta, marketing, posty, social media.                    

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Pracownik biurowy                                                                          

       Zakres obowiązków: Prace biurowe, obsługa klientów, odbieranie i rozdzielanie korespondencji, bieżąca obsługa dokumentów.                                                                                              

       ————————————————————————————————— 

       Oferowane stanowisko: Pracownik budowlany                                                                        

       Zakres obowiązków: Montaż parapetów, blatów, schodów.                                                            

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Pracownik budowlany                                                                        

       Zakres obowiązków: Roboty murarskie, roboty tynkarskie, prace pomocnicze powiązane z robotami budowalnymi.       

       —————————————————————————————————  

       Oferowane stanowisko: Pracownik fizyczny                                                                         

       Zakres obowiązków: Pomoc przy wycince drzew, rozdrabnianie gałęzi, prace porządkowe. Praca na terenie pow.  zamojskiego.                                                                                                    

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Pracownik produkcji                                                                        

       Zakres obowiązków: Prace przy składaniu i produkcji okien.                                                       

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Pracownik produkcji                                                                        

       Zakres obowiązków: Realizowanie zadań zgodnie z planem produkcyjnym.                                             

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Pracownik produkcji kanałów wentylacyjnych                                                 

       Zakres obowiązków: – praca przy produkcji kanałów wentylacyjnych                                                 

       – obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych takich jak zaginarki, gilotyny, walcarki, felcarki, wycinarki plazmowe, automatyczne linie do produkcji kanałów wentylacyjnych, falowarki, niciarki pneumatyczne, nożyce  i zamykarki elektryczne, wywijarki kołnierzy itp.                                                               

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Pracownik produkcyjny                                                                      

       Zakres obowiązków: Przerób owoców i warzyw na hali produkcyjnej (praca przy taśmie), rozładunek i   sortowanie przyjmowanych owoców i warzyw, mycie plastikowych opakowań.                                           

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Pracownik stacji paliw                                                                     

       Zakres obowiązków: Obsługa klientów na stacji paliw.                                                             

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Przedstawiciel handlowy                                                                    

       Zakres obowiązków: Sprzedaż i promocja produktów/usług firmy na rynku medycznym, budowanie i rozwijanie  listy klientów indywidualnych i instytucjonalnych (szpitale, przychodnie), przygotowywanie ofert handlowych dla klientów, budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z klientami, współpraca przy  sporządzaniu dokumentacji przetargowych z zakresu zamówień publicznych, praca stała w siedzibie naszej spółki w Zamościu oraz minimum jeden w miesiącu kilkudniowy wyjazd służbowy.                                     

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Przedstawiciel handlowy/kosztorysant                                                       

       Zakres obowiązków: Pozyskiwanie nowych klentów, utrzymywanie kontaktów handlowych z odbiorcami,  posprzedażowa obsługa umów, negocjacje cen, pomiar u klientów.                                                   

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Referent specjalista w dziale technicznym                                                  

       Zakres obowiązków: Analiza i sprawdzanie dokumentacji przetargowej. Przygotowywanie dokumentacji  przetargowej wg. wymogów specyfikacji. Rozpoznanie rynku w zakresie podwykonawstwa z pozyskiwaniem ofert  włącznie. Prowadzenie korespondencji z zamawiającymi i podwykonawcami na każdym etapie realizacji.               

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Robotnik drogowy                                                                           

       Zakres obowiązków: Wykonywanie pracy przy budowie dróg.                                                          

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Robotnik gospodarczy                                                                       

       Zakres obowiązków: prace społecznie użyteczne                                                                    

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Robotnik ogólnobudowlany                                                                   

       Zakres obowiązków: Prace ogólnobudowlane                                                                         

       ——————————————————————————————————–  

       Oferowane stanowisko: Serwisant                                                                                  

       Zakres obowiązków: Serwis sprzętu AGD                                                                            

       ——————————————————————————————————– 

       Oferowane stanowisko: Spawacz                                                                                    

       Zakres obowiązków: Spawanie konstrukcji stalowych, konserwacja urządzeń i sprzętu do spawania, współpraca        

       z działem projektowym.                                                                                           

       —————————————————————————————————  

       Oferowane stanowisko: Spawacz                                                                                    

       Zakres obowiązków: Spawanie elementów metodą MIG/MAG                                                             

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Spawacz                                                                                    

       Zakres obowiązków: Przygotowanie elementów do spawania, spawanie konstrukcji stalowych metodą MIG/MAG, ustawianie urządzeń i nadzorowanie ich pracy, dbanie o bezpieczeństwo pracy z uwzględnieniem użytkowania specjalistycznej odzieży ochronnej                                                                               

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Spawacz                                                                                    

       Zakres obowiązków: Spawanie konstrukcji metalowych ze stali nierdzewnej oraz czarnej.                            

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Specjalista – główny mechanik                                                              

       Zakres obowiązków: Obsługa, naprawa i wykonywanie prac obrabiarskich typu: tokarki, szlifierki do wałków,  otworów, płaszczyzn i narzędzi, wiertarki promieniowe, wytaczarki, strugarki bramowe, frezerki pionowe i  poziome, frezerki obwiedniowe, dłutownica Fellowsa.                                                              

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Specjalista ds. Kadr i Płac                                                                

       Zakres obowiązków:

  1. Prowadzenie dokumentacji pracowników (m.in. informacji wymaganych art. 29 § 3  kodeksu pracy; sporządzenie projektów umowy o pracę wg wytycznych Zleceniodawcy, wypowiedzeń, pism  rozwiązujących umowę o pracę bez wypowiedzenia; dostarczenie Zleceniodawcy kompletu niezbędnych druków do wypełnienia),                                                                                                    

       2. Sporządzanie listy płac oraz raportów płacowych,                                                              

       3. Bieżące rejestrowanie/wyrejestrowywanie oraz wprowadzanie zmian w dokumentacji na potrzeby ZUS,               

       4. Obliczanie zobowiązań publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami oraz sporządzanie deklaracji  rozliczeniowych i korekt ZUS,                                                                                    

       5. Określenie i kontrolowanie praw urlopowych pracowników, weryfikacja przysługującego urlopu przy  rozwiązywaniu umowy,                                                                                             

       6. Zakładanie i prowadzenie akt osobowych,                                                                       

       7. Prowadzenie miesięcznej ewidencji czasu pracy na podstawie dostarczonych list obecności z  uwzględnieniem rozliczania wszelkich nieobecności m. in. urlopy, choroba,                                        

       8. Wystawianie zaświadczeń,                                                                                      

       9. Wystawianie faktur sprzedażowych oraz dokumentów magazynowych,                                                

       10. Wprowadzanie do systemu magazynowego faktur zakupowych.                                                      

                                                                                                                        

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Specjalista ds. sprzedaży – handlowiec                                                     

       Zakres obowiązków: Wycena zapytań ofertowych, kontakt z klientem, współpraca z działem produkcji, obsługa systemu do zarządzania sprzedażą, raportowanie wyników sprzedaży.                                                

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Sprzątaczka                                                                                

       Zakres obowiązków: Wykonywanie prac porządkowych w salonie meblowym.                                             

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Sprzątaczka                                                                                

       Zakres obowiązków: Sprzątanie pomieszczeń biurowych (odkurzanie, ścieranie kurzy, mycie powierzchni płaskich).                                                                                                       

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Sprzątaczka                                                                                

       Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości na terenie obiektu dydaktycznego i zewnątrz.                             

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Sprzedawca                                                                                 

       Zakres obowiązków: Obsługa kas fiskalnych, terminali, wag spożywczych, obsługa klienta.                          

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Sprzedawca                                                                                 

       Zakres obowiązków: – obsługa klientów bezpośrednich,                                                             

       – profesjonalne doradztwo odnośnie doboru części zamiennych i sprzedaż produktów SIPMA,                          

       – obsługa sklepu internetowego,                                                                                  

       – realizacja planów sprzedażowych,                                                                               

       – obieg dokumentacji sprzedażowej,                                                                               

       – promowanie produktów i części zamiennych,                                                                      

       – ścisła współpraca z działem logistyki, produkcją i serwisem                                                    

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Sprzedawca w stacji paliw                                                                  

       Zakres obowiązków: Sprzedaż towarów, rozliczanie transakcji, obsługa wyposażenia i urządzeń znajdujących się na stacji paliw, przygotowywanie towaru do sprzedaży, rozpatrywanie reklamacji towarów i przygotowanie  odpowiedniej dokumentacji.                                                                                      

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Stolarz                                                                                    

       Zakres obowiązków: Bieżące naprawy stolarsko-ślusarskie.                                                         

       ————————————————————————————————— 

       Oferowane stanowisko: Szlifierz                                                                                  

       Zakres obowiązków: Obróbka stali nierdzewnej urządzenia i typu szlifierka kątowa, pasowa i inne maszyny szlifierskie. Obróbka powierzchni metali.                                                                        

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Szpachlarz                                                                                 

       Zakres obowiązków: Nakładanie gładzi, szpachlowanie płyt G-K. Praca na terenie kraju.                            

       —————————————————————————————————     

       Oferowane stanowisko: Szwaczka maszynowa                                                                         

       Zakres obowiązków: Szycie ubrań, porządkowanie towaru, układanie materiałow szwalniczych.                        

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Szwaczka maszynowa                                                                         

       Zakres obowiązków: Szycie odzieży.                                                                               

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Ślusarz                                                                                    

       Zakres obowiązków: Ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metali                                                    

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Technik/pomocnik technika/monter instalacji                                                

       Zakres obowiązków: Praca w serwisie mobilnym przy instalacjach i systemach zabezpieczenia przeciwpożarowego                                                                                                

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Terapeuta zajęciowy/Instruktor terapii zajęciowej                                          

       Zakres obowiązków: Projektowanie, organizowanie i prowadzenie pracowni terapii zajęciowej, organizowanie w ramach terapii imprez towarzyskich – integracyjnych, zajęć sportowych, wycieczek, prowadzenie  dokumentacji terapeutycznej.                                                                                     

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Tokarz                                                                                     

       Zakres obowiązków: Obróbka elementów metalowych na tokarce konwencjonalnej                                       

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Wychowawca                                                                                 

       Zakres obowiązków: – realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych;                                                  

       – praca z dziećmi (indywidualna oraz grupowa);                                                                   

       – zapewnienie należytej opieki oraz warunków bezpieczeństwa.                                                     

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Wykrawacz mięsa                                                                            

       Zakres obowiązków: Krojenie, porcjowanie mięsa.                                                                  

       —————————————————————————————————

       Oferowane stanowisko: Zbrojarz                                                                                   

       Zakres obowiązków: Prace ogólnobudowlane, montowanie szkieletów zbrojeniowych                                    

       —————————————————————————————————                                                                                         

 

Poprzedni artykułW Zawalowie uhonorowano żołnierzy AK
Następny artykułPłatne staże z Powiatowego Urzędu Pracy
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments