Wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Zamościa

0
761

27 czerwca podczas XLVII Sesji Rady Miasta Zamość, Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk otrzymał od Radnych Rady Miasta wotum zaufania. Głosowanie poprzedzone zostało debatą nad Raportem o stanie miasta, który podsumowuje działalność Prezydenta w roku ubiegłym, tj. realizację przez miasto programów, polityk, strategii, uchwał oraz budżetu obywatelskiego. Za udzieleniem wotum zaufania głosowało 14 radnych (Błażewicz Piotr, Buryło Jolanta, Fugiel Jolanta, Kitka Szczepan, Lizut Tadeusz, Matwiejczuk Jan Wojciech, Pawlik Adam, Sowa Krzysztof, Stręciwilk- Gościcka Maria, Szpatuśko Andrzej, Tabiszewski Leszek, Walewander Marek, Wojtak Zdzisław, Zagdański Dariusz), przeciw było 6 radnych (Ćwik Sławomir, Kudela Marek, Kupczyk Janusz, Nowakowski Wiesław, Podgórski Grzegorz, Zwolak Rafał), a 2 wstrzymało się od głosu (Josik Franciszek, Klimczuk Agnieszka)

Rada Miasta poddała także ocenie i kontroli działalność Prezydenta w zakresie realizowanej przez miasto gospodarki finansowej. Zamojscy radni pozytywnie rozpatrzyli i zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2021 rok. Finalnie, procedura absolutoryjna zakończona została podjęciem uchwały o udzieleniu Prezydentowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r. Za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych (Błażewicz Piotr, Buryło Jolanta, Ćwik Sławomir, Fugiel Jolanta, Josik Franciszek, Kitka Szczepan, Lizut Tadeusz, Matwiejczuk Jan Wojciech, Pawlik Adam, Sowa Krzysztof, Stręciwilk- Gościcka Maria, Szpatuśko Andrzej, Tabiszewski Leszek, Walewander Marek, Wojtak Zdzisław, Zagdański Dariusz), 5 było przeciw (Kudela Marek, Kupczyk Janusz, Nowakowski Wiesław, Podgórski Grzegorz, Zwolak Rafał) a 1 radny  wstrzymał się od głosu (Klimczuk Agnieszka).

W ubiegłym roku dochody budżetu wyniosły blisko 549 mln zł i były o ponad 30 milionów wyższe w odniesieniu do roku 2020. Wydatki miasta przekroczyły kwotę 541 mln zł. Zamojski budżet zamknął się 7,5 milionową nadwyżką, a wynik budżetu operacyjnego osiągnął rekordowy w historii miasta poziom 44 milionów złotych.

Wzorem lat poprzednich, niebagatelną część wydatków budżetowych stanowiły wydatki inwestycyjne (ponad 98 mln zł), przy czym najwięcej środków przeznaczono na infrastrukturę drogową (ponad 51,5 mln zł). Wśród najważniejszych przedsięwzięć znalazła się przebudowa głównych ulic miejskich: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego i odcinka ul. Peowiaków, Placu Wolności z odcinkiem ul. Kościuszki i ul. Okopowej, Placu Melchiora Stefanidesa z odcinkiem ul. Łukasińskiego. Przebudowano także skrzyżowanie ulic: Partyzantów, Odrodzenia, Orląt Lwowskich, a także wykonano część prac związanych z budową ul. Altanowej oraz przebudową ul. Dzieci Zamojszczyzny, Szczebrzeskiej i Męczenników Rotundy.

Znaczne nakłady inwestycyjne poniesiono również w innych płaszczyznach, ważnych dla lokalnej społeczności, wzmacniających jednocześnie potencjał i konkurencyjność miasta. Na wspieranie dziedzictwa kulturowego, realizowanego poprzez rewitalizację Starego Miasta i Akademii Zamojskiej przeznaczono 19,3 mln zł. Kolejne 7,7 mln zł wydatkowano w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym głównie na przebudowę zalewu miejskiego. Nakłady czyniono także w zakresie oświaty- 6,1 mln zł (w tym dokonano termomodernizacji budynku ZSP nr 3), gospodarki komunalnej i ochrony środowiska- 7,3 mln zł (m. in. wykonano system indywidualnej segregacji odpadów oraz zainstalowano panele fotowoltaiczne na 119 domach jednorodzinnych), a także ukończono modernizację Ogrodu Zoologicznego.

Należy podkreślić, iż budżet 2021 roku, między innymi ze względu na panującą pandemię był niełatwy do realizacji. „To był ciężki rok pod wieloma względami i tylko sprawność aparatu wykonawczego spowodowała, że możemy dzisiaj powiedzieć, że wykonaliśmy budżet z nadwyżką ponad 7 mln zł, że wydaliśmy na inwestycje w mieście 98 mln zł”- podsumował Prezydent.

Prezydent podziękował zarówno radnym, jak też pracownikom urzędu oraz jednostek organizacyjnych za współpracę przy wykonaniu tego trudnego budżetu.

źródło: UM Zamość

Poprzedni artykułJak uniknąć niedoboru żelaza w diecie‍
Następny artykułWłączenie OSP Wielącza do struktur krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments