Praca na terenie powiatu zamojskiego. Aktualne oferty.

0
302

Publikujemy najnowsze oferty pracy z Zamościa i regionu. Więcej informacji na temat poniższych ofert szukajcie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu, ul. Pl. Wolności 1. Tel. 84 638-33-49, 84 638-33-66, 84 638-33-43.

 

Oferowane stanowisko: Architekt

Zakres obowiązków: Projekty koncepcyjne i wykonawcze wnętrz budynków prywatnych i publicznych, lokali usługowych, przygotowanie materiałów graficznych, wizualnych.

Oferowane stanowisko: Asystent Architekta

Zakres obowiązków: Projekty koncepcyjne i wykonawcze wnętrz, budynków publicznych i prywatnych, lokali usługowych, przygotowanie materiałów graficznych, wizualizacji.

Oferowane stanowisko: Asystent geodety

Zakres obowiązków: Pomiary geodezyjne w terenie oraz opracowywanie wyników pomiarów geodezyjnych.

Oferowane stanowisko: Asystent projektanta instalacji sanitarnych

Zakres obowiązków: Projektowanie sieci i instalacji gazowych, ciepłowniczych i wentylacyjnych oraz wewnętrznych instalacji sanitarnych.

Oferowane stanowisko: Dostawca potraw

Zakres obowiązków: – przyjmowanie zamówień na potrawy przez telefon, e-mail lub
innymi drogami komunikacji elektronicznej i przekazywanie
przyjętych zleceń do realizacji;
– terminowe dostarczanie potraw w wyznaczonym rejonie do
klientów zgodnie z harmonogramem dostaw z zachowaniem
wymaganych standardów transportu potraw (między innymi:
kontrolowanie szczelności pojemników na potrawy, ich
temperatury itp.);
– przyjmowanie płatności od klientów w formie gotówkowej i
bezgotówkowej z użyciem terminala do kart płatniczych; 

Oferowane stanowisko: Dozorca domowy

Zakres obowiązków: – usuwanie (zamiatanie, zbieranie, zmywanie) odpadów i innych zanieczyszczeń z pomieszczeń i urządzeń budynku przeznaczonych do ogólnego użytku oraz z niezabudowanej części nieruchomości tj.: podwórza, przejścia bramy, chodniki, parkingi, zieleńce;
– utrzymanie właściwego stanu sanitarnego miejsc składowania nieczystości stałych;
– oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota chodników i ciągów pieszych, w tym także wpustów deszczowych, zasuw wodnych i gazowych, studzienek ściekowych. Zapobieganie gołoledzi przez posypywanie piaskiem oraz pryzmowanie sniegu po opadach;
– pielęgnowanie zieleńców i kwietników, koszenie traw, usuwanie chwastów, grabienie liści;
– nadzór nad urządzeniami i sprzętem przeznaczonym do zabaw dla dzieci, w tym niezwłoczne informowanie bezpośredniego przełożonego o usterkach technicznych mogących zagrażać bezpieczeństwu dzieci oraz utrzymanie czystości terenu i urządzeń.

Oferowane stanowisko: Elektomonter instalacji i urządzeń elektroenergetycznych

Zakres obowiązków: Praca na terenie woj. lubelskiego:
– wykonywanie prac montażowych i utrzymaniowych urządzeń elektroenergetycznych nN i SN(linie napowietrzne, stacje transformatorowe, oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne, instalacje sterowania);
– budowa linii kablowych SN, nN, montaż stacji transformatorowych;
– wykonywanie przeglądów, oględzin operacji łączeniowych przy urządzeniach elektroenergetnyczhc oraz pomiarów elektrycznych

Oferowane stanowisko: Fryzjer

Zakres obowiązków: Strzyżenie, modelowanie, farbowanie

Oferowane stanowisko: Fryzjer

Zakres obowiązków: Strzyżenie, koloryzacja, upięcia.

Oferowane stanowisko: Fryzjer

Zakres obowiązków: Strzyżenie, modelowanie, koloryzacja, zabiegi pielęgnacyjne na włosy.

Oferowane stanowisko: Fryzjer

Zakres obowiązków: Strzyżenie i modelowanie włosów.

Oferowane stanowisko: Fryzjer męski (barber)

Zakres obowiązków: Strzyżenie, golenie brody.

Oferowane stanowisko: Grafik komputerowy/pomoc grafika

Zakres obowiązków: Obsługa graficzna firmy, obsługa klienta, przygotowywanie projektów.

Oferowane stanowisko: Inżynier budowy dróg

Zakres obowiązków: Nadzór nad prowadzonymi budowami, robotami drogowymi, organizacją prac budowlanych zgodnie z dokumentacja techniczną. 

Oferowane stanowisko: Kasjer-sprzedawca

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, układanie towaru, przygotowanie towaru do sprzedaży, utrzymanie czystości w miejscu pracy, przyjmowanie dostaw.

Oferowane stanowisko: Kasjer/sprzedawca

Zakres obowiązków: Rozliczanie środków płatniczych, wydawanie reszty, dbanie o poprawne saldo kasy.

Oferowane stanowisko: Kelner – barman

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, przyjmowanie zamówień, obsługa baru.

Oferowane stanowisko: Kelner – barman

Zakres obowiązków: Obsługa gosci hotelowych podczas śniadań, obiadów, kolacji. Obsługa grup i konferencji.

Oferowane stanowisko: Kelner/kelnerka

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, przyjmowanie zamówień, przygotowywanie sali, dbanie o czystość w miejscu pracy.

Oferowane stanowisko: Kierowca

Zakres obowiązków: Rozwożenie pieczywa.

Oferowane stanowisko: Kierowca

Zakres obowiązków: Dowóz towarów, przesyłek

Oferowane stanowisko: Kierowca – mechanik samochodów ciężarowych o masie powyżej 12 ton

Zakres obowiązków: Prowadzenie pojazdu ciężarowego z ładunkami nienormatywnymi w ruchu międzynarodowym i krajowym. Obsługa pojazdu ciężarowego, prowadzenie dokumentacji technicznej pojazdu.
Praca wykonywana w delegacji. Pojazdy ciężarowe poruszają się po terenie całej Europy Zachodniej oraz Europy Wschodniej (Rosja, Ukraina, Białoruś).

Oferowane stanowisko: Kierowca autobusu

Zakres obowiązków: Prowadzenie busa na liniach obsługiwanych przez firmę i codzienna obsługa pojazdu

Oferowane stanowisko: Kierowca kat. C+E

Zakres obowiązków: Transport towarów na trasach Litwa-Łotwa-Estonia.

Oferowane stanowisko: Kierowca- kurier

Zakres obowiązków: Sortowanie, załadunek, rozwożenie paczek, pobieranie opłat za paczki.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Transport towarów do miejsca prac budowlanych.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Rozwożenie przesyłek paletowych do klienta na terenie województwa lubelskiego.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu do pilotażu pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym

Zakres obowiązków: Pilotaż pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym na terenie kraju.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu do pilotażu pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym

Zakres obowiązków: Pilotaż pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym na terenie Niemiec

Oferowane stanowisko: Kierowca-kurier

Zakres obowiązków: Sortowanie przesyłek do doręczenia zgodnie z obsługiwanym rejonem.
Doręczanie przesyłek do klientów( szczególna uwaga na usługi experesowe ).
Odbieranie przesyłek od klientów.
Obsługa urządzenia Handheld.
Pobieranie od klientów gotówki.
Pobieranie od klientów dokumentów zwrotnych.
Terminowe rozliczanie gotówki w kasie oraz zdawanie dokumentów zwrotnych.
Odpowiednie oznaczanie przesyłek niedoręczonych zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Oferowane stanowisko: Kierownik budowy (robót)

Zakres obowiązków: Nadzór nad budową dróg, nad pracownikami, prowadzonymi robotami. Praca na terenie woj. lubelskiego. Istnieje możliwość zakwaterowania. Prace realizowane przez kierowników robót grupy zamojskiej.

Oferowane stanowisko: Kierownik produkcji

Zakres obowiązków: Zapewnienie ciągłości procesu produkcyjnego. Planowanie i nadzorowanie pracy wydziałów produkcyjnych. Zarządzanie zespołem pracowników (ok.30 osób). Bieżąca współpraca z pozostałymi działami w firmie.

Oferowane stanowisko: Kierownik produkcji – dział konstrukcyjno-technologiczny 

Zakres obowiązków: Efektywne zarządzanie działem konstrukcyjno-technologicznym, planowanie pracy oraz nadzór nad jakością i terminowością realizowanych zamówień i projektów, tworzenie, weryfikacja i nadzór nad dokumentacją techniczną i pracami konstrukcyjnymi, udział w opracowywaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań technicznych, obserwacja i kontrola aktualnie stosowanych procesów technologicznych, praca nad ich usprawnieniem, zwiększeniem produktywności i efektywności, monitorowanie parametrów jakościowych wytworzonych wyrobów lub procesów, uzgodnienia techniczne z podwykonawcami, wsparcie merytoryczne Działu Handlowego w zakresie przygotowania ofert oraz współpraca z pozostałymi działami firmy.

Oferowane stanowisko: Klejarz

Zakres obowiązków: Klejenie stelaży do łóżek, istnieje możliwość przeszkolenia.

Oferowane stanowisko: Konserwator

Zakres obowiązków: Wykonywanie wszelkiego rodzaju czynności konserwacyjnych w budynkach w zakresie instalacji hydraulicznych, wymiana żarówek i świetlówek, wyłączników. Naprawa lub wymiana urządzeń hydraulicznych. Drobne prace naprawcze (wymiana zamków, regulacja drzwi ).

Oferowane stanowisko: Konserwator urządzeń

Zakres obowiązków: Utrzymanie w sprawności urządzeń i sprzętu, ich stała konserwacja oraz naprawy, wykonywanie napraw ślusarskich, stolarskich, wykonywanie robót malarskich, w okresie letnim utrzymanie zieleni oraz porządku wokół budynku (trawniki, chodniki), w okresie zimowym odśnieżanie chodników wokół budynku.

Oferowane stanowisko: Koordynator ds. operacji terenowych

Zakres obowiązków: Praca na terenie woj. lubelskiego:
– koordynacja pracy zespołu pilarzy, drwali, pracowników transportu;
– prowadzenie dokumentacji wymaganej przy wykonywanych pracach;
– uzyskanie niezbędnych do przeprowadzenia prac zgód, uzgodnienia z właścicielami gruntów, posesji, obejmujące zakres prac;

Oferowane stanowisko: Kosmetyczka

Zakres obowiązków: Wykonywanie usług kosmetycznych w salonie kosmetycznym.

Oferowane stanowisko: Kosmetyczka

Zakres obowiązków: Wykonywanie manicure, pedicure oraz zabiegi kosmetyczne pielęgnujące.

Oferowane stanowisko: Kosmetyczka

Zakres obowiązków: Manicure, pedicure, pielęgnacja twarzy, makijaż, stylizacja paznokci. Praca na samodzielnym stanowisku. 

Oferowane stanowisko: Kosztorysant robót budowlanych

Zakres obowiązków: Sporządzanie kosztorysów budowlanych.

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: Przygotowywanie potraw, pieczenie chleba, zarządzanie kuchnią.

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: – przygotowywanie potraw wg receptury;
– dbanie o powierzony sprzęt;
– dbanie o czystość i porządek na stanowisku pracy

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: Przygotowywanie posiłków według karty menu.

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: Samodzielne przygotowywanie posiłków typu śniadania i obiady oraz imprez okolicznościowych.

Oferowane stanowisko: Lekarz

Zakres obowiązków: Udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom hospitalizowanym w oddziałach.

Oferowane stanowisko: Magazynier

Zakres obowiązków: Przyjmowanie i wydawanie surowców z magazynu, istnieje możliwość przeszkolenia

Oferowane stanowisko: Magazynier-kierowca

Zakres obowiązków: Prace magazynowe (wydawanie i przyjmowanie towaru), dowóz towaru do klienta na terenie woj. Lubelskiego

Oferowane stanowisko: Magazynier/kierowca

Zakres obowiązków: Przygotowanie towaru do wysyłki, dowóz do klienta i inne prace magazynowe.

Oferowane stanowisko: Manager sprzedaży

Zakres obowiązków: Działanie na rzecz rozwoju firmy, promowanie marki produktu, analiza sytuacji, badanie potrzeb i oczekiwań klientów wobec produktów, opieka nad klientami.

Oferowane stanowisko: Mechanik maszyn

Zakres obowiązków: Naprawy serwisowe, naprawy narzędzi, serwis maszyn. Praca na terenie pow. zamojskiego

Oferowane stanowisko: Mechanik pojazdów samochodowych

Zakres obowiązków: Diagnostyka i naprawa samochodów.

Oferowane stanowisko: Mechanik samochodowy

Zakres obowiązków: Wymiana płynów eksploatacyjnych w pojazdach, wykonywanie prac demontażowo-montażowych, ustalanie i usuwanie usterek w pojazdach osobowych, wymiana części eksploatacyjnych.

Oferowane stanowisko: Mechanik samochodowy

Zakres obowiązków: Wymiana płynów eksploatacyjnych w pojazdach, wykonywanie prac demontażowo-montażowych, ustalanie i usuwanie usterek w pojazdach osobowych, wymiana części eksploatacyjnych.

Oferowane stanowisko: Mechanik samochodowy

Zakres obowiązków: Naprawa samochodów, ustalanie i usuwanie usterek w pojazdach osobowych, wymiana części eksploatacyjnych.

Oferowane stanowisko: Mechanik samochodów ciężarowych

Zakres obowiązków: Bieżące naprawy pojazdów ciężarowych.

Oferowane stanowisko: Monter instalacji sanitarnych

Zakres obowiązków: Wykonywanie prac instalacyjnych i montażowych. Układanie, spawanie i uszczelnianie rur z uwzględnieniem ich przeznaczenia.

Oferowane stanowisko: Monter konstrukcji

Zakres obowiązków: Odpowiedzialność za przygotowanie i prawidłowy montaż elementów stalowych, doświadczenie w spawaniu, znajomość rysunku technicznego, praca na wysokości do 3 m i powyżej 3 m

Oferowane stanowisko: Monter linii kablowych

Zakres obowiązków: Prace związane z budową i utrzymaniem infrastruktury, instalacje teletechniczne, montaż i serwis okablowania .

Oferowane stanowisko: Monter mebli

Zakres obowiązków: Kompletowanie elementów stoisk targowych, pasowanie podzespołów, montaż na stanowiskach docelowych

Oferowane stanowisko: Monter mebli

Zakres obowiązków: Montowanie stelaży do łóżek, istnieje możliwość przeszkolenia.

Oferowane stanowisko: Monter szyb samochodowych

Zakres obowiązków: Montowanie szyb samochodowych.

Oferowane stanowisko: Murarz – tynkarz

Zakres obowiązków: Wykonywanie tynków i murowanie (agregaty tynkarskie), praca na terenie województwa lubelskiego.

Oferowane stanowisko: Nauczyciel wychowawca przedszkola

Zakres obowiązków: Realizowanie zadań wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych w grupie dzieci, zgodnie z podstawą programową oraz koncepcją pracy wynikającej z Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela.

Oferowane stanowisko: Operator CNC

Zakres obowiązków: Obsługa maszyn typu CNC, praca na produkcji.

Oferowane stanowisko: Operator maszyny wieloczynnościowej

Zakres obowiązków: -obsługa wiertnicy,
-załadunek materiałów, -prace ziemne

Oferowane stanowisko: Operator urządzeń do produkcji wkładek ortopedycznych

Zakres obowiązków: Obsługa zestawu urządzeń do produkcji wkładek ortopedycznych, utrzymanie urządzenia w czystości.

Oferowane stanowisko: Opiekun medyczny

Zakres obowiązków: Pomoc mieszkańcom w codziennych czynnościach w zakresie samoobsługi, pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie i higienę osobistą mieszkańców, aktywizowanie podopiecznych do zwiększania ich samodzielności życiowej.

Oferowane stanowisko: Osoba sprzatająca

Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości na terenie obiektu.

Oferowane stanowisko: Piekarz

Zakres obowiązków: Praca przy wypieku pieczywa.

Oferowane stanowisko: Piekarz ciastowy

Zakres obowiązków: Wyrób ciast i drożdżówek

Oferowane stanowisko: Piekarz piecowy

Zakres obowiązków: Wypiek pieczywa w piecu ceramicznym

Oferowane stanowisko: Pielęgniarka

Zakres obowiązków: Opieka nad pensjonariuszami domu pomocy, dokonywanie pomiarów medycznych wg potrzeb, pomoc przy czynnościach opiekuńczo-higienicznych.

Oferowane stanowisko: Pokojowa

Zakres obowiązków: Utrzymywanie czystości na terenie obiektu, sprzątanie pokoi, zmiana pościeli.

Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: Obróbka warzyw, pomoc w przygotowywaniu potraw.

Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: – utrzymanie porządku, zmywanie naczyń, czyszczenie sprzętów;
– przygotowywanie warzyw i owoców obieranie, krojenie;
– gastronomiczny rozbiór mięsa;
– wykonywanie różnego rodzaju potraw zgodnie z poleceniem kucharza;
– porcjowanie i dekorowanie wyrobów kulinarnych

Oferowane stanowisko: Pomoc serwisanta w branży sanitarnej

Zakres obowiązków: Wykonywanie serwisu i napraw urządzeń sanitarnych, montaż, demontaż i uruchomienia urządzeń sanitarnych. 

Oferowane stanowisko: Pomocnik mleczarski

Zakres obowiązków: Prace przy produkcji wyrobów mleczarskich.

Oferowane stanowisko: Pomocnik pilarza

Zakres obowiązków: Prace pomocnicze i porządkowe przy wycince drzew i zakrzaczeń. 

Oferowane stanowisko: Pracownik administracyjno-biurowy

Zakres obowiązków: Praca biurowa, obsługa komputera

Oferowane stanowisko: Pracownik biurowy

Zakres obowiązków: Wsparcie administracyjne biura, wspieranie procesów rekrutacji, obsługa klienta.

Oferowane stanowisko: Pracownik do spraw kontroli jakości

Zakres obowiązków: Sprawdzanie wykonanego produktu pod względem jakościowym z uwzględnieniem obowiązujących wytycznych.

Oferowane stanowisko: Pracownik działu handlowego – fakturzysta

Zakres obowiązków: Wystawianie i wprowadzanie faktur do programu magazynowego, wystawianie faktur korygujących, rozliczanie faktur magazynowych, przestrzeganie prawidłowego obiegu dokumentów, prowadzenie rejestru zwrotów serwisowych.

Oferowane stanowisko: Pracownik fizyczny – pracownik tartaku

Zakres obowiązków: Praca fizyczna przy produkcji tarcicy na różnych stanowiskach, na każdym stanowisku pracy będzie wymagana obsługa smartfona lub tabletu.

Oferowane stanowisko: Pracownik gospodarczy

Zakres obowiązków: Prace porządkowo-gospodarcze

Oferowane stanowisko: Pracownik magazynu

Zakres obowiązków: Zakres obowiązków:
– przyjmowanie, układanie i wydawanie towarów do magazynu
– pakowanie produktów pod wysyłki paczkowe i paletowe
– posługiwanie się obowiązującą dokumentacją magazynową
– dbanie o porządek w strefie pakowania

Oferowane stanowisko: Pracownik malarni proszkowej

Zakres obowiązków: Przygotowywanie elementów do malowania, wieszanie elementów do malowania, pomoc przy przezbrajaniu kabiny.

Oferowane stanowisko: Pracownik myjni

Zakres obowiązków: Obsługa maszyn piorących. Pranie i czyszczenie tapicerki samochodowej.

Oferowane stanowisko: Pracownik ochrony

Zakres obowiązków: Wypisywanie przepustek, kontrola asortymentu, patrolowanie terenu.

Oferowane stanowisko: Pracownik ogólnobudowlany

Zakres obowiązków: Prace ogólnobudowlane na terenie woj. lubelskiego.

Oferowane stanowisko: Pracownik produkcji kanałów wentylacyjnych

Zakres obowiązków: Praca z maszynami produkcyjnymi obróbki blach tj. żłobiarka, walcarka, zgrzewarka, zaginarka, gilotyna.
Obróbka wyciętych formatek z blachy w celu wykonania wyrobów wentylacyjnych prostokątnych tj. kolana, redukcje, zakończenia wentylacyjne dachowe, kanały wentylacyjne.

Oferowane stanowisko: Pracownik recepcji

Zakres obowiązków: Bieżąca obsługa gości placówki (m.in powitanie i obsługa gości w tym połączeń telefonicznych), zapewnienie bezpieczeństwa, przestrzeganie wewnętrznych przepisów i procedur dotyczących bezpieczeństwa, bieżące wsparcie innych działów w ich codziennej pracy.

Oferowane stanowisko: Pracownik stacji paliw

Zakres obowiązków: Obsługa klientów na stacji paliw.

Oferowane stanowisko: Pracownik techniczny / monter 

Zakres obowiązków: Montaż okablowania światłowodowego i miedzianego, spawanie okablowania światłowodowego, prace związane z budową i utrzymaniem infrastruktury, serwisowanie usług i konfiguracja urządzeń sieciowych, podstawowa konfiguracja sieci komputerowych klienta

Oferowane stanowisko: Przedstawiciel handlowy

Zakres obowiązków: Pomiar dachów, przedstawianie ofert handlowych dla klientów indywidualnych i firm.

Oferowane stanowisko: Przedstawiciel handlowy

Zakres obowiązków: Pozyskiwanie nowych odbiorców dla firmy, przyjmowanie zamówień od obecnych.

Oferowane stanowisko: Referent ds. finansowo-ksiegowych

Zakres obowiązków: Dekretowanie i wprowadzanie wyciągów bankowych, rozliczanie wpłat czynszu, rozliczanie wpłat od komornika, współpraca w zakresie egzekucji należności, uzgadnianie sald lokali mieszkalnych i użytkowych, sporządzanie i wprowadzanie dokumentów PK, prowadzenie i rozliczanie rejestru ZFŚS, przekazywanie środków, rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, sporządzanie deklaracji CIT 8, naliczanie i rozwiązywanie odpisów aktualizacyjnych, wprowadzanie kosztów – inne zadania zlecone przez przełożonych.

Oferowane stanowisko: Robotnik budowlany

Zakres obowiązków: Pomoc przy układaniu kostki brukowej, pomoc w pracach drogowych oraz ogólnobudowlanych.

Oferowane stanowisko: Robotnik budowlany

Zakres obowiązków: Wykonywanie robót ogólnobudowlanych.

Oferowane stanowisko: Robotnik budowlany

Zakres obowiązków: Prace ogólnobudowlane na terenie Zamościa

Oferowane stanowisko: Robotnik budowlany

Zakres obowiązków: Wykonywanie robót ogólnobudowlanych.

Oferowane stanowisko: Robotnik budowlany

Zakres obowiązków: Wykonywanie prac ogólnobudowlanych.

Oferowane stanowisko: Robotnik budowlany

Zakres obowiązków: Wykonywanie robót ogólnobudowlanych

Oferowane stanowisko: Robotnik drogowy

Zakres obowiązków: Wykonywanie pracy przy budowie dróg.

Oferowane stanowisko: Robotnik gospodarczy

Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości i porządku na terenie obiektu.

Oferowane stanowisko: Robotnik ogólnobudowlany

Zakres obowiązków: Prace przy docieplaniu budynków i prace ogólnobudowlane.

Oferowane stanowisko: Samodzielny mechanik pojazdów samochodowych*

Zakres obowiązków: Obowiązki/Wymagania:

 • przeprowadzenie kontroli stanu technicznego pojazdu
 • wykonywanie bieżących napraw oraz remontów pojazdów osobowych oraz dostawczych
 • dbałość o wysoką jakość wykonywanej pracy
 • dbanie o ład i porządek na stanowisku pracy
 • doświadczenie w zawodzie minimum 2 lata
 • umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy
 • wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • uczciwość i chęci do pracy
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • wynagrodzenie w zależności od umiejętności i wydajności 3700zł + premia
 • tryb jednozmianowy (8-17)
 • szkolenia branżowe
 • możliwość skorzystania z płatnych nadgodzin
 • pewną pracę oraz wynagrodzenie
 • profesjonalne stanowisko pracy z wysokiej jakości sprzętami

Oferowane stanowisko: Spawacz

Zakres obowiązków: Spawanie konstrukcji, obsługa i konserwacja urządzeń i sprzętu do spawania, wykonywanie operacji spawania w zakresie posiadanych uprawnień według dokumentacji technicznej, praca na wysokości.

Oferowane stanowisko: Spawacz

Zakres obowiązków: Spawanie konstrukcji metalowych ze stali nierdzewnej oraz czarnej

Oferowane stanowisko: Spawacz TIG

Zakres obowiązków: Prace spawalnicze stali kwasoodpornej

Oferowane stanowisko: Specjalista ds. rozliczeń (pomocnik kierownika budowy)

Zakres obowiązków: Prowadzenie dokumentacji. Pomoc przy rozliczeniu budów. Praca w terenie.

Oferowane stanowisko: Spedytor

Zakres obowiązków: Korespondencja z kontrahentami, obsługa spedycyjna transportu ładunków ponadnormatywnych w przewozach międzynarodowych.

Oferowane stanowisko: Spedytor

Zakres obowiązków: Korespondencja z kontrahentami, obsługa spedycyjna transportu ładunków ponadnormatywnych w przewozach międzynarodowych.

Oferowane stanowisko: Spedytor

Zakres obowiązków: Korespondencja z kontrahentami, obsługa spedycyjna transportu ładunków ponadnormatywnych w przewozach międzynarodowych.

Oferowane stanowisko: Sprzątaczka

Zakres obowiązków: Zadaniem zatrudnionej osoby będzie utrzymywanie czystości w pawilonie handlowym, oraz w pomieszczeniach przynależnych.

Oferowane stanowisko: Sprzątaczka 

Zakres obowiązków: Utrzymywanie czystości pomieszczeń.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Sprzedaż pamiątek związanych z zagrodą i roztoczem.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Sprzedaż art. spożywczo-przemysłowych, obsluga klienta.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, sprzedaż odzieży i galanterii męskiej.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Przyjmowanie, wydawanie i weryfikacja ilosci i jakości towarów handlowych, wykładanie atrakcyjne ekspozycji produktów, oraz dbałość o czystość ekspozycji, umieszczanie i kontrola prawidłowości etykiet cenowych, kontrola terminu wazności produktów oraz stanów magazynowych, profesjonalna obsługa klienta przy sprzedaży fiskalnej oraz na sali sprzedaży.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca na stacji paliw

Zakres obowiązków: Sprzedaż paliw oraz art. spożywczo przemysłowych. 

Oferowane stanowisko: Sprzedawca na stoisku mięsnym

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, sprzedaż mięsa, wędlin, obsługa stoiska mięsnego.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca/doradca klienta

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, doradztwo w zakresie wyposażenia i dekoracji wnętrz.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca/kasjer

Zakres obowiązków: Sprzedaż towarów w sklepie spoż-przem.

Oferowane stanowisko: Stolarz

Zakres obowiązków: Obsługa maszyn i urządzeń do obróbki drewna.

Oferowane stanowisko: Stolarz

Zakres obowiązków: Wykonywanie elementów stolarki budowlanej, praca na placu budowy i zajmowanie się osadzaniem elementów w konstrukcji budynków.

Oferowane stanowisko: Szlifierz

Zakres obowiązków: Praca z rysunkiem technicznym i narzędziami pomiarowymi, wykonywanie operacji szlifierskich, dbanie o bezpieczeństwo pracy.

Oferowane stanowisko: Szlifierz kamienia

Zakres obowiązków: Obróbka kamienia, konserwacja maszyn.

Oferowane stanowisko: Szpachlarz

Zakres obowiązków: Nakładanie gładzi, szpachlowanie płyt G-K. Praca na terenie kraju

Oferowane stanowisko: Szwaczka

Zakres obowiązków: Szycie elementów pokrowców do łóżek, istnieje możliwość przeszkolenia.

Oferowane stanowisko: Szwaczka maszynowa

Zakres obowiązków: Szycie ubrań, porządkowanie towaru, układanie materiałow szwalniczych.

Oferowane stanowisko: Szwaczka maszynowa

Zakres obowiązków: Szycie odzieży.

Oferowane stanowisko: Ślusarz

Zakres obowiązków: Prace ślusarskie, obróbka blachy, obsługa maszyn do produkcji pokryć dachowych i szlifierki do płaszczyzn

Oferowane stanowisko: Tapicer

Zakres obowiązków: Tapicerowanie, klejenie elementów do łóżek, istnieje możliwość przeszkolenia

Oferowane stanowisko: Technik mechanik

Zakres obowiązków: Utrzymanie ciągłości pracy urządzeń i instalacji produkcyjnych i magazynowych;
Diagnozowanie usterek oraz awarii maszyn;
Usuwanie awarii wraz z eliminowaniem przyczyn;
Wykonywanie inspekcji oraz przeglądów maszyn i urządzeń;
Pozostawanie w gotowości na wypadek awarii oraz usuwanie awarii i usterek; 

Oferowane stanowisko: Technik drogowy

Zakres obowiązków: Pomoc w prowadzeniu robót drogowych.

Oferowane stanowisko: Technik ortopeda

Zakres obowiązków: Wykonywanie przedmiotów zaopatrzenia ortopedycznego na zamówienie

Oferowane stanowisko: Technolog produkcji

Zakres obowiązków: Konstruowanie wzorów, tworzenie dokumentacji technicznej, wprowadzanie nowych produktów w produkcję.

Oferowane stanowisko: Tynkarz

Zakres obowiązków: -przygotowywanie różnych podłoży pod wykonanie tynku,
-wykonywanie, naprawa i konserwacja tynków różnego rodzaju,
-obsługa maszyn i narzędzi tynkarskich

Oferowane stanowisko: Właściciel małego sklepu

Zakres obowiązków: Prowadzenie sklepów sieci Żabka w Zamościu jako franczyzobiorcy – właściciele.

 

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments