ZAMOŚĆ: Dodatkowy nabór wniosków o dotację na wymianę pieców

0
172

Nadal dostępne są środki finansowe dla mieszkańców Zamościa, którzy chcą wymienić swój stary kocioł na nowoczesne i ekologiczne urządzenie – kocioł gazowy albo przyłączyć się do miejskiej sieci ciepłowniczej. Prezydent Miasta Zamość ogłasza ponowny nabór wniosków o udzielenie dotacji do wymiany starych urządzeń grzewczych. Kompletne wnioski (wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać od 15 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość (Ratusz), Rynek Wielki 13, w godzinach pracy Urzędu.

 

Formularz wniosku o udzielenie dotacji na 2022 r. wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest w Biurze Obsługi Interesanta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka Informacje o środowisku → Wnioski).

 

Podobnie jak w poprzednim naborze wysokość dotacji wynosi:

1.    osoby fizyczne – do 60% kosztów wykonania zadania, ale nie więcej niż 6 000,00 zł brutto,

2.    wspólnoty mieszkaniowe – do 40% kosztów wykonania zadania, ale nie więcej niż 20 000,00 zł brutto,

3.    osoby prawne – do 40% kosztów wykonania zadania, ale nie więcej niż 4 000,00 zł brutto,

4.    przedsiębiorcy – do 40% kosztów wykonania zadania, ale nie więcej niż 4 000,00 zł brutto,

5.    jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi – do 40% kosztów wykonania zadania, ale nie więcej niż 4 000,00 zł brutto.

Dotacja celowa może być udzielona na dofinansowanie kosztów obejmujących zmianę systemu ogrzewania, opartego na paliwie stałym, w budynkach, lokalach mieszkalnych lub lokalach użytkowych, polegającą na likwidacji starych – niskowydajnych, nieekologicznych, ale działających i funkcjonujących kotłów węglowych i trwałym zastąpieniu ich przez nowe, wysokosprawne i ekologiczne źródło ogrzewania w postaci:

1.    kotła opalanego paliwem gazowym,

2.    podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej,

wyłącznie w poniższym zakresie tj. na: zakup, dostawę i montaż nowego źródła ciepła, demontaż i zniszczenie starego źródła ciepła.

Prezydent Miasta i Urząd Miasta Zamość zapraszają Zamościan do składania wniosków o udzielenie dotacji w trosce o zdrowie mieszkańców naszego miasta oraz jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy.

 

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments