Nowe warunki przyjęcia odpadów na PSZOK

0
351

Od 1 kwietnia 2022 r. każdy, kto będzie chciał dostarczyć odpady komunalne selektywnie zbierane do PSZOK – ów, będzie zobowiązany do okazania pracownikowi przed przyjęciem odpadu, jeden z niżej wymienionych dokumentów:

– dokumentu potwierdzającego złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
– kopii deklaracji potwierdzonej przez Urząd o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
– dowodu uiszczenia opłaty lub dokumentu potwierdzającego naliczanie opłaty, obowiązujące w danym roku.

Warunkiem przyjęcia odpadów na PSZOK będzie okazanie jednego z w/w dokumentów. Na naszym terenie działają dwa takie punkty:

ul. Droga Męczenników Rotundy 2, Zamość przy Zakładzie Transportu Odpadów
– al. 1- go Maja 16, Zamość przy Oczyszczalni Ścieków

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments