Najnowsze oferty pracy w Zamościu i regionie

0
265

Publikujemy najnowsze oferty pracy z Zamościa i regionu. Więcej informacji na temat poniższych ofert szukajcie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu, ul. Pl. Wolności 1. Tel. 84 638-33-49, 84 638-33-66, 84 638-33-43.

 

Oferowane stanowisko: Architekt

Zakres obowiązków: Projekty koncepcyjne i wykonawcze wnętrz budynków prywatnych i publicznych, lokali usługowych, przygotowanie materiałów graficznych, wizualnych.

Oferowane stanowisko: Asystent Architekta

Zakres obowiązków: Projekty koncepcyjne i wykonawcze wnętrz, budynków publicznych i prywatnych, lokali usługowych, przygotowanie materiałów graficznych, wizualizacji.

Oferowane stanowisko: Asystent działu sprzedaży

Zakres obowiązków: Prowadzenie korespondencji, organizacja i kontrola dokumentów, zarządzanie usługami z których korzysta firma (pocztowe, internetowe, telekomunikacyjne, kurierskie), współpraca i budowanie pozytywnych relacji z klientem, przygotowanie i prowadzenie dokumentów sprzedaży, wystawianie faktur, dokumentów magazynowych, zamówień i innych handlowych, pomoc administracyjna w przygotowywaniu ofert handlowych, serwisowych i innych, udzielanie informacji na temat oferowanych produktów, pomoc administracyjna w organizacji spotkań, wyjazdów działu sprzedażowego i serwisowego, wsparcie pracowników w bieżących obowiązkach.

Oferowane stanowisko: Asystent projektanta instalacji sanitarnych

Zakres obowiązków: Projektowanie sieci i instalacji gazowych, ciepłowniczych i wentylacyjnych oraz wewnętrznych instalacji sanitarnych.

Oferowane stanowisko: Asystent-dyspozytor

Zakres obowiązków: Asystent-dyspozytor
– świadcząca fizyczną pomoc w wydostaniu się użytkownika z miejsca zamieszkania, pomoc przy wejściu/wyjściu z samochodu, wejścia do miejsca docelowego dla osób niepełnosprawnych lub mających trudności w samodzielnym przemieszczaniu się;
– osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
– osoba przyjmująca zgłoszenia usługi transportowej, ustalająca harmonogram usługi transportowej oraz prowadząca szczegółowe zadania dotyczące usługi transportowej- realizacja innych zadań związanych z aktywizacją społeczno-zawodową osób starszych i niepełnosprawnych
– sporządzanie harmonogramów przejazdów dla kierowcy (trasa przejazdu oraz termin transporty)
-przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przewozu osób na terenie Powiatu Zamojskiego
– bezpośrednia obsługa interesantów dotyczących realizacji usługi

Oferowane stanowisko: Barman/ka

Zakres obowiązków: Przyjmowanie zamowień telefonicznych, przygotowywanie deserów i napoi.

Oferowane stanowisko: Brukarz

Zakres obowiązków: Układanie kostki brukowej

Oferowane stanowisko: Cukiernik

Zakres obowiązków: Pieczenie ciast, przygotowywanie deserów, wyrób ciast i innych wyrobów cukierniczych.

Oferowane stanowisko: Dozorca domowy

Zakres obowiązków: – usuwanie (zamiatanie, zbieranie, zmywanie) odpadów i innych zanieczyszczeń z pomieszczeń i urządzeń budynku przeznaczonych do ogólnego użytku oraz z niezabudowanej części nieruchomości tj.: podwórza, przejścia bramy, chodniki, parkingi, zieleńce;
– utrzymanie właściwego stanu sanitarnego miejsc składowania nieczystości stałych;
– oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota chodników i ciągów pieszych, w tym także wpustów deszczowych, zasuw wodnych i gazowych, studzienek ściekowych. Zapobieganie gołoledzi przez posypywanie piaskiem oraz pryzmowanie sniegu po opadach;
– pielęgnowanie zieleńców i kwietników, koszenie traw, usuwanie chwastów, grabienie liści;
– nadzór nad urządzeniami i sprzętem przeznaczonym do zabaw dla dzieci, w tym niezwłoczne informowanie bezpośredniego przełożonego o usterkach technicznych mogących zagrażać bezpieczeństwu dzieci oraz utrzymanie czystości terenu i urządzeń.

Oferowane stanowisko: Dyspozytor

Zakres obowiązków: Kierowanie ruchem taksówek

Oferowane stanowisko: Fakturzystka

Zakres obowiązków: Sporządzanie dokumentów przyjęcia towarów. Wprowadzanie faktur do systemu informatycznego. Obsługa kasy fiskalnej i sprzedaż towarów. Profesjonalna obsługa klienta.

Oferowane stanowisko: Fryzjer

Zakres obowiązków: Strzyżenie, modelowanie, farbowanie

Oferowane stanowisko: Główny księgowa/y

Zakres obowiązków: Prowadzenie polityki finansowej spółki i ewidencjonowanie i kontrola majątku trwałego spółki,
 prowadzenie korespondencji i rozliczeń z bankiem w sprawach dotyczących spółki
 przygotowanie i sprawdzenie pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym dokumentów będących podstawą ewidencji księgowej spółki
 nadzór nad obsługą kasową spółki
 wystawianie faktur VAT dot. sprzedaży spółki, not korygujących i ich ewidencje
 prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 księgowanie wyciągów bankowych, faktur kosztowych i innych wydatków bieżących, dokumentów finansowo-księgowych,
 księgowanie i rozliczanie leasingu samochodów;
 weryfikacja stanu rozrachunków i uzgadnianie sald kont bilansowych;
 wycena bilansowa zobowiązań, należności, środków pieniężnych i przygotowywanie danych do zamknięcia miesiąca i roku;
 przygotowywanie bieżących raportów na potrzeby działu księgowo-finansowego
 przygotowanie i weryfikacja dokumentów księgowych
 sporządzanie deklaracji VAT, CIT, PIT oraz sprawozdań GUS
 nadzór i odpowiedzialność za prawidłowe sporządzanie wszystkich deklaracji podatkowych zgodnie z przepisami prawa podatkowego (CIT, JPK VAT7),
 uzgadnianie oraz analiza kont księgowych
 uzgadnianie sald z kontrahentami
 udział w czynnościach związanych z zamknięciem miesiąca i roku,
 weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym oraz pod kątem poprawności odliczenia podatku VAT i zakwalifikowania zakupów do kosztów uzyskania przychodów
 terminowe przetwarzanie dokumentacji oraz przygotowanie płatności zgodnie z procedurami
 sporządzanie i prowadzenie dokumentacji płacowej, prowadzenie rozliczeń pracowników z Urzędem Skarbowym i ZUS poprzez naliczanie wynagrodzeń pracowniczych, rozlicznie składek ZUS, PIT, ubezpieczeń dodatkowych

Oferowane stanowisko: Grafik komputerowy/pomoc grafika

Zakres obowiązków: Obsługa graficzna firmy, obsługa klienta, przygotowywanie projektów.

Oferowane stanowisko: Instruktor nauki jazdy kategorii BT

Zakres obowiązków: Praktyczna nauka jazdy samochodem osobowym oraz ciągnikiem rolniczym

Oferowane stanowisko: Inżynier budowy dróg

Zakres obowiązków: Nadzór nad prowadzonymi budowami, robotami drogowymi, organizacją prac budowlanych zgodnie z dokumentacja techniczną. 

Oferowane stanowisko: Kamieniarz

Zakres obowiązków: Obsługa maszyn kamieniarskich oraz montaż elementów kamiennych.

Oferowane stanowisko: Kasjer-sprzedawca

Zakres obowiązków: Obsluga kasy fiskalnej, wykładanie towaru na półkach, składanie zamówień.

Oferowane stanowisko: Kelner – barman

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, przyjmowanie zamówień, obsługa baru.

Oferowane stanowisko: Kierowca

Zakres obowiązków: Rozwożenie pieczywa.

Oferowane stanowisko: Kierowca 

Zakres obowiązków: Przewóz gości hotelowych z lotniska, dworca autobusowego lub kolejowego.

Oferowane stanowisko: Kierowca – magazynier

Zakres obowiązków: Przyjmowanie dostaw, wydawanie towaru, kompletacja i przygotowywanie zamówień, dostawa do klienta, prowadzenie rozmów z klientem w celach informacyjnych oraz uzgodnień logistycznych.

Oferowane stanowisko: Kierowca – mechanik samochodów ciężarowych o masie powyżej 12 ton.

Zakres obowiązków: Prowadzenie pojazdu ciężarowego z ładunkami nienormatywnymi w ruchu międzynarodowym i krajowym. Obsługa pojazdu ciężarowego, prowadzenie dokumentacji technicznej pojazdu.
Praca wykonywana w delegacji. Pojazdy ciężarowe poruszają się po terenie całej Europy Zachodniej oraz Europy Wschodniej (Rosja, Ukraina, Białoruś).

Oferowane stanowisko: Kierowca autobusu

Zakres obowiązków: Prowadzenie autobusu na liniach regularnych, przewóz osób na terenie miasta Zamość i powiatu zamojskiego.

Oferowane stanowisko: Kierowca autobusu

Zakres obowiązków: Prowadzenie busa na liniach obsługiwanych przez firmę i codzienna obsługa pojazdu

Oferowane stanowisko: Kierowca kat. C+E

Zakres obowiązków: Transport towarów na trasach Litwa-Łotwa-Estonia.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Transport towarów na trasie Polska-Niemcy

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Transport towarów do miejsca prac budowlanych.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu do pilotażu pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym

Zakres obowiązków: Pilotaż pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym na terenie kraju.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu do pilotażu pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym

Zakres obowiązków: Pilotaż pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym na terenie Niemiec

Oferowane stanowisko: Kierownik budowy – majster robót sanitarnych

Zakres obowiązków: Prowadzenie budowy.

Oferowane stanowisko: Kierownik budowy (robót)

Zakres obowiązków: Nadzór nad budową dróg, nad pracownikami, prowadzonymi robotami. Praca na terenie woj. lubelskiego. Istnieje możliwość zakwaterowania. Prace realizowane przez kierowników robót grupy zamojskiej.

Oferowane stanowisko: Kierownik sklepu/hurtowni

Zakres obowiązków: Dystrybucja wysokiej jakości środków ochrony indywidualnej i artykułów BHP, sprzedaż profesjonalnych środków czystości.

Oferowane stanowisko: Klejarz

Zakres obowiązków: Klejenie stelaży do łóżek, istnieje możliwość przeszkolenia.

Oferowane stanowisko: Klejarz

Zakres obowiązków: Przyklejanie elementów pianki do okutych drewnianych szkieletów lub pakowanie gotowych wyrobów tapicerskich.

Oferowane stanowisko: Koordynator ds. operacji terenowych

Zakres obowiązków: Praca na terenie woj. lubelskiego:
– koordynacja pracy zespołu pilarzy, drwali, pracowników transportu;
– prowadzenie dokumentacji wymaganej przy wykonywanych pracach;
– uzyskanie niezbędnych do przeprowadzenia prac zgód, uzgodnienia z właścicielami gruntów, posesji, obejmujące zakres prac;

Oferowane stanowisko: Kosmetyczka

Zakres obowiązków: Manicure, stylizacja paznokci – przedłużenie paznokci, pedicure, obsługa recepcji, utrzymanie w czystości stanowiska pracy.

Oferowane stanowisko: Kosmetyczka

Zakres obowiązków: Wykonywanie usług kosmetycznych w salonie kosmetycznym.

Oferowane stanowisko: Krawiec – szwacz

Zakres obowiązków: Szycie, zszywanie gotowych form, prasowanie, poprawianie.

Oferowane stanowisko: Księgowa/y

Zakres obowiązków: Prowadzenie pełnej księgowości, obsługa programu kadrowo-płacowego.

Oferowane stanowisko: Księgowa/y, specjalista ds. finansowych

Zakres obowiązków: Prowadzenie ewidencji środków trwałych; księgowanie wyciągów bankowych, faktur kosztowych i innych wydatków bieżących, dokumentów finansowo-księgowych, księgowanie i rozliczanie leasingu samochodów; weryfikacja stanu rozrachunków i uzgadnianie sald kont bilansowych;

wycena bilansowa zobowiązań, należności, środków pieniężnych i przygotowywanie danych do zamknięcia miesiąca i roku;
przygotowywanie bieżących raportów na potrzeby działu księgowo-finansowego
przygotowanie i weryfikacja dokumentów księgowych
ewidencjonowanie i kontrola majątku trwałego spółki,
sporządzanie deklaracji VAT, CIT, PIT oraz sprawozdań GUS
nadzór i odpowiedzialność za prawidłowe sporządzanie wszystkich deklaracji podatkowych zgodnie z przepisami prawa podatkowego (CIT, JPK VAT7),
uzgadnianie oraz analiza kont księgowych
uzgadnianie sald z kontrahentami
udział w czynnościach związanych z zamknięciem miesiąca i roku,
weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym oraz pod kątem poprawności odliczenia podatku VAT i zakwalifikowania zakupów do kosztów uzyskania przychodów
terminowe przetwarzanie dokumentacji oraz przygotowanie płatności zgodnie z procedurami
naliczanie wynagrodzeń pracowniczych, rozlicznie składek ZUS, PIT, ubezpieczeń dodatkowych

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: Przygotowywanie potraw, pieczenie chleba, zarządzanie kuchnią.

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: – przygotowywanie potraw wg receptury;
– dbanie o powierzony sprzęt;
– dbanie o czystość i porządek na stanowisku pracy

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: Przygotowywanie posiłków według karty menu.

Oferowane stanowisko: Lakiernik natryskowy

Zakres obowiązków: Lakierowanie detali metalowych metodą natryskową, przygotowanie powierzchni/elementów pod malowanie, dbałość i kontrola jakości powłok, ustawianie urządzeń i nadzorowanie ich pracy.

Oferowane stanowisko: Lekarz

Zakres obowiązków: Udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom hospitalizowanym w oddziałach.

Oferowane stanowisko: Magazynier

Zakres obowiązków: Załadunek i rozładunek towaru.

Oferowane stanowisko: Magazynier

Zakres obowiązków: Przyjmowanie i wydawanie surowców z magazynu, istnieje możliwość przeszkolenia

Oferowane stanowisko: Magazynier

Zakres obowiązków: Prowadzenie gospodarki magazynowej, ewidencjonowanie towaru, wydawanie towaru zgodnie z fakturą i zamówieniem, utrzymanie porządku w magazynie. Dowóz towaru do klienta.

Oferowane stanowisko: Magazynier/kierowca

Zakres obowiązków: Praca polega na przygotowaniu towaru wg zamówienia, załadunek i rozładunek. Dowóz towaru do klienta na terenie powiatu

Oferowane stanowisko: Majster w produkcji ogrodzeń

Zakres obowiązków: Zarządzanie procesem produkcji ogrodzeń, kontrolowanie jakości wykonanego montażu, praca w zespole.

Oferowane stanowisko: Manager sprzedaży

Zakres obowiązków: Działanie na rzecz rozwoju firmy, promowanie marki produktu, analiza sytuacji, badanie potrzeb i oczekiwań klientów wobec produktów, opieka nad klientami.

Oferowane stanowisko: Mechanik maszyn

Zakres obowiązków: Naprawy serwisowe, naprawy narzędzi, serwis maszyn. Praca na terenie pow. zamojskiego

Oferowane stanowisko: Mechanik pojazdów samochodowych

Zakres obowiązków: Diagnostyka i naprawa samochodów.

Oferowane stanowisko: Mechanik samochodowy

Zakres obowiązków: Wymiana płynów eksploatacyjnych w pojazdach, wykonywanie prac demontażowo-montażowych, ustalanie i usuwanie usterek w pojazdach osobowych, wymiana części eksploatacyjnych.

Oferowane stanowisko: Mechanik samochodowy

Zakres obowiązków: Wymiana płynów eksploatacyjnych w pojazdach, wykonywanie prac demontażowo – montażowych, ustalanie i usuwanie usterek w pojazdach osobowych, wymiana części eksploatacyjnych.

Oferowane stanowisko: Mechanik samochodów ciężarowych

Zakres obowiązków: Bieżące naprawy pojazdów ciężarowych.

Oferowane stanowisko: Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

Zakres obowiązków: Wykonywanie prac instalacyjnych i montażowych.

Oferowane stanowisko: Monter konstrukcji

Zakres obowiązków: Odpowiedzialność za przygotowanie i prawidłowy montaż elementów stalowych, doświadczenie w spawaniu, znajomość rysunku technicznego, praca na wysokości do 3 m i powyżej 3 m

Oferowane stanowisko: Monter konstrukcji stalowych

Zakres obowiązków: – ustalanie zakresu prac montażowych konstrukcji stalowej; – przygotowywanie narzędzi, sprzętu do wykonania konstrukcji stalowej;
– wykonywanie montażu konstrukcji stalowej;
– kontrolowanie jakości wykonanego montażu;
– zabezpieczanie konstrukcji stalowej przed utratą stateczności;
– transport towarów samochodem typu bus

Oferowane stanowisko: Monter linii kablowych

Zakres obowiązków: Prace związane z budową i utrzymaniem infrastruktury, instalacje teletechniczne, montaż i serwis okablowania .

Oferowane stanowisko: Monter mebli

Zakres obowiązków: Kompletowanie elementów stoisk targowych, pasowanie podzespołów, montaż na stanowiskach docelowych

Oferowane stanowisko: Monter mebli

Zakres obowiązków: Montowanie stelaży do łóżek, istnieje możliwość przeszkolenia.

Oferowane stanowisko: Monter sieci – brygadzista

Zakres obowiązków: Budowa instalacji i sieci wodno – kanalizacyjnych.

Oferowane stanowisko: Monter szyb samochodowych

Zakres obowiązków: Montowanie szyb samochodowych.

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – elektromechanik pojazdów samochodowych

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy elektronicznych i elektrycznych układów pojazdów samochodowych

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanik pojazdów samochodowych

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów, podzespołów pojazdów samochodowych

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanizator rolnictwa

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów i podzespołów maszyn rolniczych

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechatronik/elektronik

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz montaż, instalacja,diagnostyka, naprawa urządzeń elektronicznych i mechatronicznych

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – pracownie budowlane

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznej nauki zawodu oraz związanej z tym dokumentacji dla zawodów: monter robót wykończeniowych w budownictwie, technik budownictwa

Oferowane stanowisko: Nauczyciel wychowawca przedszkola

Zakres obowiązków: Realizowanie zadań wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych w grupie dzieci, zgodnie z podstawą programową oraz koncepcją pracy wynikającej z Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela.

Oferowane stanowisko: Operator koparki i koparko-ładowarki

Zakres obowiązków: Obsługa koparki i koparko-ładowarki.

Oferowane stanowisko: Operator maszyny wieloczynnościowej

Zakres obowiązków: -obsługa wiertnicy,
-załadunek materiałów,
-prace ziemne

Oferowane stanowisko: Operator obrabiarek CNC

Zakres obowiązków: Zapoznanie się z dokumentacją i rysunkami technicznymi przedmiotów do obrabiania, obsługa tokarki CNC, ustawianie urządzeń i nadzorowanie ich pracy, dbanie o bezpieczeństwo pracy.

Oferowane stanowisko: Operator urządzeń do produkcji wkładek ortopedycznych

Zakres obowiązków: Obsługa zestawu urządzeń do produkcji wkładek ortopedycznych, utrzymanie urządzenia w czystości.

Oferowane stanowisko: Osoba sprzątająca

Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości na powierzonych obiektach.

Oferowane stanowisko: Pakowacz

Zakres obowiązków: Zgrzewanie i obkuwanie folią produktów (ramki, obrazy, antyramy), pakowanie towarów i przygotowywanie do wysyłki, zabezpieczanie towarów przed uszkodzeniem.

Oferowane stanowisko: Piekarz

Zakres obowiązków: Praca przy wypieku pieczywa.

Oferowane stanowisko: Podolog

Zakres obowiązków: Wrastające paznokcie, usuwanie modzeli, odcisków, korekcja nieprawidłowości podeszwowej strony stopy, istnieje możliwość przyuczenia.

Oferowane stanowisko: Pokojowa

Zakres obowiązków: Utrzymywanie czystości na terenie obiektu, sprzątanie pokoi, zmiana pościeli.

Oferowane stanowisko: Pokojowa

Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości na terenie obiektu.

Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: Obróbka warzyw, pomoc w przygotowywaniu potraw.

Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: – utrzymanie porządku, zmywanie naczyń, czyszczenie sprzętów;
– przygotowywanie warzyw i owoców obieranie, krojenie;
– gastronomiczny rozbiór mięsa;
– wykonywanie różnego rodzaju potraw zgodnie z poleceniem kucharza;
– porcjowanie i dekorowanie wyrobów kulinarnych

Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: – utrzymanie porządku, zmywanie naczyń, czyszczenie sprzętów;
– przygotowywanie warzyw i owoców w tym obieranie, krojenie;
– gastronomiczny rozbiór mięsa;
– wykonywanie różnego rodzaju potraw zgodnie z poleceniem kucharza

Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: – utrzymanie porządku, zmywanie naczyń, czyszczenie sprzętów;
– przygotowywanie warzyw i owoców obieranie, krojenie;
– gastronomiczny rozbiór mięsa;
– wykonywanie różnego rodzaju potraw zgodnie z poleceniem kucharza;
– porcjowanie i dekorowanie wyrobów kulinarnych

Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: Prace pomocnicze w gastronomi hotelowej, utrzymanie czystości w miejscu pracy.

Oferowane stanowisko: Pomoc serwisanta w branży sanitarnej

Zakres obowiązków: Wykonywanie serwisu i napraw urządzeń sanitarnych, montaż, demontaż i uruchomienia urządzeń sanitarnych. 

Oferowane stanowisko: Pomocnik pilarza

Zakres obowiązków: Prace pomocnicze i porządkowe przy wycince drzew i zakrzaczeń. 

Oferowane stanowisko: Pracownik administracyjno-biurowy

Zakres obowiązków: Praca biurowa, obsługa komputera

Oferowane stanowisko: Pracownik biurowy

Zakres obowiązków: Wsparcie administracyjne biura, wspieranie procesów rekrutacji, obsługa klienta.

Oferowane stanowisko: Pracownik biurowy/asystent projektanta

Zakres obowiązków: – prace biurowe,
– pomoc w zbieraniu dokumentów oraz opracowaniu dokumentacji projektowej,
– wyjazdy w teren (uzgodnienia z kontrahentami)

Oferowane stanowisko: Pracownik do spraw kontroli jakości

Zakres obowiązków: Sprawdzanie wykonanego produktu pod względem jakościowym z uwzględnieniem obowiązujących wytycznych.

Oferowane stanowisko: Pracownik fizyczny – pracownik tartaku

Zakres obowiązków: Praca fizyczna przy produkcji tarcicy na różnych stanowiskach, na każdym stanowisku pracy będzie wymagana obsługa smartfona lub tabletu.

Oferowane stanowisko: Pracownik gospodarczy

Zakres obowiązków: Prace porządkowo-gospodarcze

Oferowane stanowisko: Pracownik magazynowy

Zakres obowiązków: Przyjmowanie i wydawanie towarów z magazynu, nadzór nad przerobem surowca, prawidłowym zaprawianiem, pakowaniem, etykietowaniem, składowaniem na paletach, dbanie o prawidłowe składowanie towarów w magazynie, prowadzenie dokumentów przerobowych.

Oferowane stanowisko: Pracownik ochrony

Zakres obowiązków: Wypisywanie przepustek, kontrola asortymentu, patrolowanie terenu.

Oferowane stanowisko: Pracownik ogólnobudowlany

Zakres obowiązków: Prace ogólnobudowlane na terenie woj. lubelskiego.

Oferowane stanowisko: Pracownik produkcji kanałów wentylacyjnych

Zakres obowiązków: Praca z maszynami produkcyjnymi obróbki blach tj. żłobiarka, walcarka, zgrzewarka, zaginarka, gilotyna.
Obróbka wyciętych formatek z blachy w celu wykonania wyrobów wentylacyjnych prostokątnych tj. kolana, redukcje, zakończenia wentylacyjne dachowe, kanały wentylacyjne.

Oferowane stanowisko: Pracownik recepcji

Zakres obowiązków: Bieżąca obsługa gości placówki (m.in powitanie i obsługa gości w tym połączeń telefonicznych), zapewnienie bezpieczeństwa, przestrzeganie wewnętrznych przepisów i procedur dotyczących bezpieczeństwa, bieżące wsparcie innych działów w ich codziennej pracy.

Oferowane stanowisko: Pracownik stacji paliw

Zakres obowiązków: Obsługa klientów na stacji paliw.

Oferowane stanowisko: Pracownik techniczny / monter 

Zakres obowiązków: Montaż okablowania światłowodowego i miedzianego, spawanie okablowania światłowodowego, prace związane z budową i utrzymaniem infrastruktury, serwisowanie usług i konfiguracja urządzeń sieciowych, podstawowa konfiguracja sieci komputerowych klienta

Oferowane stanowisko: Przedstawiciel handlowy

Zakres obowiązków: Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów handlowych 

Oferowane stanowisko: Referent ds. finansowo-ksiegowych

Zakres obowiązków: Dekretowanie i wprowadzanie wyciągów bankowych, rozliczanie wpłat czynszu, rozliczanie wpłat od komornika, współpraca w zakresie egzekucji należności, uzgadnianie sald lokali mieszkalnych i użytkowych, sporządzanie i wprowadzanie dokumentów PK, prowadzenie i rozliczanie rejestru ZFŚS, przekazywanie środków, rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, sporządzanie deklaracji CIT 8, naliczanie i rozwiązywanie odpisów aktualizacyjnych, wprowadzanie kosztów – inne zadania zlecone przez przełożonych.

Oferowane stanowisko: Robotnik budowlany

Zakres obowiązków: Pomoc przy układaniu kostki brukowej, pomoc w pracach drogowych oraz ogólnobudowlanych.

Oferowane stanowisko: Robotnik budowlany

Zakres obowiązków: Wykonywanie robót ogólnobudowlanych.

Oferowane stanowisko: Robotnik drogowy

Zakres obowiązków: Wykonywanie pracy przy budowie dróg.

Oferowane stanowisko: Robotnik gospodarczy

Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości i porządku na terenie obiektu.

Oferowane stanowisko: Robotnik gospodarczy

Zakres obowiązków: Utrzymanie porządku na terenie obiektu, wykonywanie prac naprawczych wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Oferowane stanowisko: Spawacz

Zakres obowiązków: Spawanie konstrukcji, obsługa i konserwacja urządzeń i sprzętu do spawania, wykonywanie operacji spawania w zakresie posiadanych uprawnień według dokumentacji technicznej, praca na wysokości.

Oferowane stanowisko: Spawacz

Zakres obowiązków: Przygotowanie elementów do spawania, spawanie konstrukcji stalowych metodą MIG/MAG, ustawianie urządzeń i nadzorowanie ich pracy, dbanie o bezpieczeństwo pracy z uwzględnieniem użytkowania specjalistycznej odzieży ochronnej

Oferowane stanowisko: Spawacz TIG

Zakres obowiązków: Prace spawalnicze stali kwasoodpornej

Oferowane stanowisko: Specjalista ds. rozliczeń

Zakres obowiązków: Prowadzenie dokumentacji. Pomoc przy rozliczeniu budów.

Oferowane stanowisko: Spedytor

Zakres obowiązków: Korespondencja z kontrahentami, obsługa spedycyjna transportu ładunków ponadnormatywnych w przewozach międzynarodowych.

Oferowane stanowisko: Spedytor

Zakres obowiązków: Korespondencja z kontrahentami, obsługa spedycyjna transportu ładunków ponadnormatywnych w przewozach międzynarodowych.

Oferowane stanowisko: Spedytor

Zakres obowiązków: Korespondencja z kontrahentami, obsługa spedycyjna transportu ładunków ponadnormatywnych w przewozach międzynarodowych.

Oferowane stanowisko: Sprzątaczka biurowa

Zakres obowiązków: Utrzymywanie stanu czystości na terenie firmy, mycie okien, sprzątanie powierzchni biurowych, socjalnych i sanitarnych znajdujących się w obiekcie. Dbałość o ogólny wygląd pomieszczeń.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, wykładanie towarów, obsługa kasy fiskalnej, obsługa termianla płatniczego.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Sprzedaż pamiątek związanych z zagrodą i roztoczem.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Sprzedaż art. spożywczo-przemysłowych, obsluga klienta.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, sprzedaż odzieży i galanterii męskiej.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca w branży spożywczej

Zakres obowiązków: Obsługa klienta

Oferowane stanowisko: Stolarz

Zakres obowiązków: Obsługa maszyn i urządzeń do obróbki drewna.

Oferowane stanowisko: Szlifierz

Zakres obowiązków: Obróbka stali nierdzewnej urządzeniami typu szlifierka kątowa, pasowa i inne maszyny szlifierskie. Obróbka powierzchni metali.

Oferowane stanowisko: Szlifierz kamienia

Zakres obowiązków: Obróbka kamienia, konserwacja maszyn.

Oferowane stanowisko: Szpachlarz

Zakres obowiązków: Nakładanie gładzi, szpachlowanie płyt G-K. Praca na terenie kraju

Oferowane stanowisko: Szwaczka

Zakres obowiązków: Szycie elementów pokrowców do łóżek, istnieje możliwość przeszkolenia.

Oferowane stanowisko: Tapicer

Zakres obowiązków: Tapicerowanie, klejenie elementów do łóżek, istnieje możliwość przeszkolenia

Oferowane stanowisko: Tapicer

Zakres obowiązków: Wykonywanie tapicerki meblowej i mebli tapicerowanych, wykonywanie tapicerki dekoracyjnej.

Oferowane stanowisko: Technik mechanik

Zakres obowiązków: Utrzymanie ciągłości pracy urządzeń i instalacji produkcyjnych i magazynowych;
Diagnozowanie usterek oraz awarii maszyn;
Usuwanie awarii wraz z eliminowaniem przyczyn;
Wykonywanie inspekcji oraz przeglądów maszyn i urządzeń;
Pozostawanie w gotowości na wypadek awarii oraz usuwanie awarii i usterek; 

Oferowane stanowisko: Technik drogowy

Zakres obowiązków: Pomoc w prowadzeniu robót drogowych.

Oferowane stanowisko: Technolog produkcji

Zakres obowiązków: Konstruowanie wzorów, tworzenie dokumentacji technicznej, wprowadzanie nowych produktów w produkcję.

Oferowane stanowisko: Terapeuta zajęciowy

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć manualnych z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Prowadzenie pracowni technicznej.

Oferowane stanowisko: Tynkarz

Zakres obowiązków: -przygotowywanie różnych podłoży pod wykonanie tynku,
-wykonywanie, naprawa i konserwacja tynków różnego rodzaju,
-obsługa maszyn i narzędzi tynkarskich

 

 

Poprzedni artykułW I LO walczyli o diamentowe indeksy AGH
Następny artykułMocne uderzenie w narkobiznes w naszym regionie.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments