Uwaga ważne: Zmiana stawek i częstotliwości odbioru odpadów komunalnych

0
126

Podczas XXXIX Sesji w dniu 30 grudnia 2021 r. Rada Gminy Zamość przyjęła przedłożone przez Wójta uchwały regulujące funkcjonowanie odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw domowych w 2022 roku. Nowe decyzje Wójta i Rady są skutkiem rozstrzygnięcia przetargu na świadczenie tej usługi w tym roku oraz zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jakie weszły w życie w dniu 23 września 2021 roku. Poniżej najważniejsze informacje.

 

ZMIANA CZĘSTOTLIWOŚCI ODBIORU ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI OD 2022

Odpady zmieszane:

  • odbiór 1 raz w miesiącu przez cały rok

Bioodpady

  • styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień   –  1 raz w miesiącu
  • kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik – 2 razy w miesiącu

Osoby deklarujące odbiór bioodpadów z nieruchomości, o ile wytwarzają ich więcej, mogą  wywozić bioodpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów na ul. Droga Męczenników Rotundy 2 w Zamościu.

Bioodpady typu gałęzie –  nie są odbierane z posesji. Nieodpłatnie przyjmowane w punkcie selektywnej zbiórki odpadów na ul. Droga Męczenników Rotundy 2 w Zamościu od WSZYSTKICH właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zamość.

Butelki szklane  –  6 razy w roku

Papier – 6 razy w roku

Tworzywo sztuczne   – 9 razy w roku

Odpady wielkogabarytowe  – 1 raz w roku

Odpady elektryczne i elektroniczne  – 1 raz w roku

Szczegółowy harmonogram wywozu odpadów z terenu gminy do pobrania tutaj

 

ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  KOMUNALNYMI  OD 1 lutego 2022 ROKU

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2022 roku dla właścicieli nieruchomości  prowadzących zbiórkę selektywną na terenie Gminy Zamość z odbiorem bioodpadów z nieruchomości wynosi:

Ilość osób zamieszkująca nieruchomośćOpłata miesięczna od osoby
od 1 osoby do 4 osoby29,33 zł
od 5 osoby i każdej kolejnej17,00 zł

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2022 roku dla właścicieli nieruchomości deklarujących kompostowanie  bioodpadów  wynosi:

Ilość osób zamieszkująca nieruchomośćOpłata miesięczna od osoby
od 1 osoby do 4 osoby19,03 zł
od 5 osoby i każdej  kolejnej6,70 zł

 

Opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi:

Ilość osób zamieszkująca nieruchomośćOpłata miesięczna od osoby
od 1 osoby do 4 osoby58,66 zł
od 5 osoby i każdej  kolejnej34,00 zł

 

WAŻNE:

  • Właściciele nieruchomości deklarujący selektywną zbiórkę odpadów oraz kompostowanie bioodpadów mogą samodzielnie dowozić gałęzie  na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Zamościu przy ulicy Droga Męczenników Rotundy 2.
  • Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wymaga od właścicieli nieruchomości złożenia nowych deklaracji, o ile nie zmieniała się liczba mieszkańców w gospodarstwie.
  • W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty np: zmiana ilości osób, zmiana sposobu zagospodarowania odpadów biodegradowalnych – właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia korekty deklaracji.
  • W przypadku zasiedlenia nowej nieruchomości, właściciel zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania.

 

WYDATKI PROGRAMU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2022 roku:

LpOpis zadaniaKwota wydatkówUwagi
 

1

Usługa odbioru odpadów – bez odbioru odpadów BIO z gospodarstw domowych4 044 156,55 zł *Koszt ustalony w postępowaniu przetargowym
Usługa odbioru odpadów BIO z gospodarstw domowych182 065,60 zł *
Razem usługa odbioru odpadów4 226 222,15 zł *
2Obsługa administracyjna programu180 116,45 złDwa etaty w Urzędzie Gminy i inne koszty administracyjne
3 Łącznie koszty programu4 406 338,60 zł 

*. Koszt usługi przy założonej ilości odebranych odpadów w specyfikacji przetargu. PGK Sp.z.o.o. w Zamościu, świadczący usługę odbioru odpadów w 2022 roku wystawiał będzie miesięczne faktury według ilości i rodzaju faktycznie odebranych odpadów. W ofercie przetargowej uwzględnione są koszty odbioru 1 tony odpadów oddzielnie dla każdego rodzaju.

 

STRUKTURA NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PROGRAMEM ODBIORU ODPADÓW
(stan – grudzień 2021 rok)

LpOpis zadaniaIlość nieruchomości Ilość osób objętych opłatami
Nieruchomości wyposażone w kompostownik / 1-4 osób5 98516 463
2Nieruchomości wyposażone w kompostownik / 5 i więcej osób1 669
3Nieruchomości z odbiorem BIO z gospodarstw domowych / 1-4 osób5751 435
4Nieruchomości z odbiorem BIO z gospodarstw domowych / 5 i więcej osób38
5ŁĄCZNIE6 56019 605

 

Dnia 24 stycznia 2022 roku.

Poprzedni artykułDoceniajmy grę wstępną
Następny artykułPolska może pochwalić się rozwiniętym rynkiem Forex. Sprawdzamy dlaczego
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments