Nieodpłatna pomoc prawna na terenie miasta Zamość w 2022 roku.

0
1094

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja na terenie miasta Zamość w 2022 roku.

 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

PUNKT NPP PROWADZONY PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności BONA FIDES z siedzibą w Lublinie,
ul. Kamienna 20 (budynek Książnicy Zamojskiej), 22-400 Zamość
czynny od poniedziałku do piątki w godzinach od 12:00 do 16:00,
Rejestracja pod nr telefonu 722 364 992.

II. PUNKT NPP PROWADZONY PRZEZ RADCÓW PRAWNYCH/ ADWOKATÓW
Adwokaci: styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad
Radcowie Prawni: luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień
ul. Kamienna 20 (budynek Książnicy Zamojskiej),  22-400 Zamość,
czynny od poniedziałku do piątki w godzinach  od 14:00 do 18:00.
Rejestracja pod nr telefonu 722 364 992.

PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO PROWADZONY PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie
ul. Kamienna 20 (budynek Książnicy Zamojskiej), 22-400 Zamość
czynny od poniedziałku do piątki w godzinach  od 8:00 do 12:00
Rejestracja pod nr telefonu 722 364 992.

NIEODPŁATNA MEDIACJA
W 2022 roku nieodpłatną mediację prowadzić będzie punkt nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwany przez Adwokatów/Radców Prawnych, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość, czynny od 14:00 do 18:00.  

Dyżury mediatorów:
Styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad- każdy poniedziałek od 14:00 do 18:00- mediator- Piotr Ulanowski.
Luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień- każdy wtorek od 14:00 do 18:00mediator Edyta Szałacha-Małysz.
Więcej informacji nt. nieodpłatnej mediacji oraz rejestracja pod nr telefonu 722 364 992.

Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Zamość nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie m. Zamość będą udzielane osobiście w punkcie przy ul. Kamienna 20 w Zamościu lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (e-mail, telefon) oraz poza lokalem punktu.

Z nieodpłatnej porady prawnej/ obywatelskiej może skorzystać każdy, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Pomoc świadczona w punktach jest całkowicie bezpłatna, nie ma ograniczeń co do liczby uzyskanych porad przez jednego beneficjenta, z pomocy można skorzystać kilkukrotnie.
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym do zapisów.

W celu uzyskania nieodpłatnej porady prawnej/obywatelskiej, osoby doświadczające trudności w  komunikowaniu się, powinny zgłosić taką potrzebę wykorzystując jedną z poniższych form kontaktu:

  • Poczta elektroniczną- [email protected]
  • Skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej pod numerem telefonu- 722 364 992
  • Listowanie- Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zamość, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość
  • Za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.), zgodnie z którymi nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Informacje nt. zasad i zakresu udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji w załączonych kartach informacyjnych poradnictwa.

karta informacyjna nieodpłatna mediacja 2022. doc

karta informacyjna nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 2022

lista jednostek ieodpłatnego poradnictwa 2022

karta informacyjna nieodpłatna pomoc prawna 2022

klauzula informacyjna

 

Poprzedni artykułMucha w Mazagranie
Następny artykuł30. finał WOŚP w Zamościu
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments