Jest praca w Urzędzie Miasta w Zamościu!

0
347

Prezydent Miasta Zamość ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zamość. Poszukiwana jest osoba na stanowisko Podinspektor ds. realizacji zadań inwestycyjnych w Wydziale Inwestycji Miejskich i Zamówień Publicznych. Pracownik zostanie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy.

Kandydat ubiegający się o tę posadę powinien spełniać szereg wymagań. Przede wszystkim powinien mieć obywatelstwo polskie lub spełniać wymagania określone w art. l l ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Powinien także posiadać wykształcenie wyższe techniczne, preferowany kierunek: konstrukcje budowlane i inżynierskie, technologia i organizacja budowy, budownictwo ogólne, energetyka, elektrotechnika, inżynieria środowiska (wodna, sanitarna), inżynieria i gospodarka wodna, sieci ciepłownicze. Wymagana jest też pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nieposzlakowana opinia.

Wymagana jest też znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz przepisów prawa z nim związanych w szczególności: ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy prawo budowlane, ustawy prawo zamówień publicznych, Instrukcji kancelaryjnej, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu pracy.

Do zadań pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.: badanie i analiza potrzeb inwestycyjnych na terenie miasta: budowlanych, drogowych, w zakresie infrastruktury komunalnej, oświatowej, zaopatrzenia w energię elektryczną; wykonywanie w oparciu o właściwe przepisy prac związanych z przygotowywaniem i właściwym przebiegiem realizacji inwestycji oraz ich kontrola i rozliczanie; przygotowywanie dokumentacji i realizacja inwestycji współfinansowanych z funduszy europejskich i budżetu państwa.

Oferty można składać w Urzędzie Miasta Zamość do 14 stycznia 2022r.

 

Poprzedni artykułZDK zaprasza do udziału w akcji “Szczęście podaj dalej”
Następny artykułRusza przetarg na budowę S17 mi.in odcinek Zamość Wschód – Zamość Południe
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments