Aktualne oferty pracy w Zamościu i okolicy

0
143
GAIA

Publikujemy najnowsze oferty pracy w Zamościu i regionie.

 

Oferowane stanowisko: Asystenta projektanta branży sanitarnej

Zakres obowiązków: -wykonywanie opracowań projektowych, koncepcji programowo-przestrzennych, projektów budowlanych i wykonawczych,
-kierowanie zespołem projektowym,
-reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego,
-koordynowanie projektów,
-terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz ich wykonywanie w taki sposób, aby zapewnić koordynację pracy pozostałych członków personelu,
-opracowywanie programów funkcjonalno-przestrzennych i projektów planów budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów budowlanych lub ich części wraz z przyległym terenem,

Oferowane stanowisko: Audytor wewnętrzny

Zakres obowiązków: -identyfikowanie i monitorowanie procesów istniejących w jednostce, w tym sprawdzanie czy przyjęte procedury są wdrażane i wykonywane,
-dokonywanie opisów procesów, gromadzenie dokumentacji i informacji dotyczących tych procesów, a zwłaszcza informacji o systemie kontroli wewnętrznej,
-identyfikowanie oraz ocena ryzyka w procesach oraz prawdopodobieństwa jego wystąpienia,

Oferowane stanowisko: Elektromechanik pojazdów samochodowych

Zakres obowiązków: Naprawa instalacji elektrycznych, diagnostyka samochodowa.

Oferowane stanowisko: Elektromonter

Zakres obowiązków: Obsługa węzłów wymiennikowych i sieci a w szczególności obsługa , konserwacja, remont urządzeń elektrycznych AKP oraz instalacji NN do 1 kV.
Stały nadzór nad właściwą pracą urządzeń elektrycznych i aparatury AKP.
Usuwanie na bieżąco usterek instalacji siłowej, oświetleniowej, sterowniczej oraz aparatury AKP.
Kontrola poprawności pracy urządzeń pomiarowych, wymiana uszkodzonych urządzeń.
Obsługa telemetrii Vector na układach pomiarowych, montaż, programowanie, kontrola poprawności odczytów.
Bieżące monitorowanie urządzeń ciepłowniczych na węzłach, uczestnictwo w dokonywaniu rozruchu, zatrzymań, przełączeń na węzłach, sieciach ciepłowniczych, instalacjach odbiorczych, rozdzielaczach c.o.
Wykonywanie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp i ppoż;oraz stosowanie się do wydawanych w

Oferowane stanowisko: Elektromonter

Zakres obowiązków: Wykonywanie zadań związanych z pracą pod napięciem, wykonywanie zadań związanych z pracą urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, praca pomocnicze w warsztacie elektrycznym i mechanicznym, wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem do pracy maszyn i urządzeń mechanicznych

Oferowane stanowisko: Fakturzystka – sprzedawca

Zakres obowiązków: Przyjmowanie towaru, sprawdzanie jakości i ilości zgodnie z dokumentacją, wystawianie dokumentu sprzedaży, sprzedaż art spożywczych

Oferowane stanowisko: Fryzjer

Zakres obowiązków: Strzyżenie, koloryzacja, upięcia.

Oferowane stanowisko: Główny księgowy

Zakres obowiązków: Kontrola, dekretowanie, wprowadzanie danych do systemu księgowego ( nadzór nad zgodnym z polityką rachunkowości prowadzeniem dokumentacji księgowej), sporządzanie i kontrola poprawności deklaracji ZUS, US, PFRON, KSKOK, BFG, GUS i innych. Przygotowywanie bilansów okresowych w tym szczególnie bilansu rocznego oraz rachunku wyników w tych samych okresach.

Oferowane stanowisko: Hydraulik

Zakres obowiązków: Wykonywanie instalacji hydraulicznych.

Oferowane stanowisko: Inspektor technicznego utrzymania nieruchomości

Zakres obowiązków: Nadzór budowlany.

Oferowane stanowisko: Kasjer handlowy

Zakres obowiązków: Rozliczanie środków płatniczych, wydawanie reszty, dbanie o poprawne saldo kasy.

Oferowane stanowisko: Kelner – barman

Zakres obowiązków: Obsługa i pomoc w organizacji imprez okolicznościowych, obsługa klienta, dbanie o wizerunek firmy, przygotowywanie i serwowanie drinków, napojów.

Oferowane stanowisko: Kelner-barman

Zakres obowiązków: Obsługa gości restauracji
obsługa imprez okolicznościowych
dbanie o porządek na stanowisku pracy

Oferowane stanowisko: Kierowca

Zakres obowiązków: Dowóz towarów, przesyłek

Oferowane stanowisko: Kierowca – magazynier

Zakres obowiązków: Przyjmowanie dostaw, wydawanie towaru, kompletacja i przygotowywanie zamówień, dostawa do klienta, prowadzenie rozmów z klientem w celach informacyjnych oraz uzgodnień logistycznych.

Oferowane stanowisko: Kierowca – sprzedawca

Zakres obowiązków: Dostarczanie pieczywa do sklepów z którymi firma ma podpisane umowy, handel obwoźny.

Oferowane stanowisko: Kierowca autobusu

Zakres obowiązków: Prowadzenie autobusu na liniach regularnych, przewóz osób na terenie miasta Zamość i powiatu zamojskiego.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Rozwożenie przesyłek paletowych do klienta na terenie województwa lubelskiego.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Transport drogowy towarów na terenie UE Polska-Niemcy-Szwajcaria z dłuższymi pauzami w domu, powtarzające się miejsca załadunku i rozładunku w kółkach. 

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu dostawczego

Zakres obowiązków: Kierowanie pojazdem dostawczym do 3,5 t., przewóz towarów przemysłowych po terenie RP, pomoc w załadunku i rozładunku towarów.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu dostawczego

Zakres obowiązków: Kierowanie pojazdem do 3,5 dmc. Zabezpieczenie i przewóz towarów na trasie Polska – Ukraina

Oferowane stanowisko: Kierowca/Ratownik medyczny

Zakres obowiązków: Transport pacjentów.

Oferowane stanowisko: Kierownik – wychowawca

Zakres obowiązków: Zapewnienie dzieciom opieki i wychowania, pomoc w nauce i odrabianiu lekcji, organizacja czasu wolnego, zabawa, zajęcia rekreacyjne, sportowe, plastyczne, rozwój zainteresowań.

Oferowane stanowisko: Kierownik przedsiębiorstwa usługowego związanego z leśnictwem

Zakres obowiązków: – szkolenie i nadzorowanie pracy podległego personelu, w szczególności pilarzy, drwali, pracowników transportu;
– prowadzenie dokumentacji wymaganej przy wykonywanych pracach;
– opracowywanie ofert usług leśnych dla klientów, pozyskiwanie klientów i utrzymywanie kontaktów z kontrahentami

Oferowane stanowisko: Kierownik sklepu

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, dbałość o porządek, nadzór nad działalnością sklepu.

Oferowane stanowisko: Klejarz

Zakres obowiązków: Klejenie stelaży do łóżek

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: Przygotowywanie potraw według karty dań

Oferowane stanowisko: Magazynier

Zakres obowiązków: Praca w magazynie, pakowanie paczek, wydawanie towaru. 

Oferowane stanowisko: Magazynier – sprzedawca

Zakres obowiązków: Przyjmowanie towarów do magazynu, uczestnictwo w odbiorze ilościowym i jakościowym, sporządzanie odpowiedniej dokumentacji, wydawanie towarów z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych, sprzedaż artykułów, obsługa klienta

Oferowane stanowisko: Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

Zakres obowiązków: – montaż instalacji sanitarnych (wodno-kanalizacyjne i CO),

– wykonywanie robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych,
– przeprowadzanie kontroli szczelności i drożności instalacji sanitarnych

Oferowane stanowisko: Monter konstrukcji

Zakres obowiązków: Obsługa sprzętu i urządzeń w procesie montażu, przygotowanie do montażu oraz montaż elementów stalowych, kontrolowanie jakości wykonanego montażu, zabezpieczenie konstrukcji, stosowanie zasad technologicznych, przestrzeganie norm jakościowych.

Oferowane stanowisko: Monter mebli

Zakres obowiązków: Montowanie stelaży do łóżek.

Oferowane stanowisko: Monter sieci wod-kan i c.o.

Zakres obowiązków: Budowa instalacji i sieci wodno – kanalizacyjnych.

Oferowane stanowisko: Nauczyciel edukacji przedszkolnej

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Oferowane stanowisko: Nauczyciel informatyki 

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć lekcyjnych w wymiarze 17/18 etatu

Oferowane stanowisko: Nauczyciel języka angielskiego

Zakres obowiązków: Nauka języka w szkole podstawowej, wymiar etatu 18/24

Oferowane stanowisko: Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Zakres obowiązków: Wspomaganie ucznia z orzeczeniem w procesie dydaktycznym, realizacja indywidualnych zajęć rewalidacyjnych, realizacja zajęć korekcyjno kompensacyjnych. Wymiar czasu pracy 14/20 jako nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, 4/18 zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, 2/18 zajęcia rewalidacyjne.

Oferowane stanowisko: Operator koparki łańcuchowej

Zakres obowiązków: Wykonywanie wykopów teletechnicznych pod ogrodzenie i innych wykopów liniowych. Praca na terenie całego kraju

Oferowane stanowisko: Operator maszyny wieloczynnościowej

Zakres obowiązków: -obsługa wiertnicy,
-załadunek materiałów,
-prace ziemne

Oferowane stanowisko: Operator obrabiarek CNC

Zakres obowiązków: Zapoznanie się z dokumentacją i rysunkami technicznymi przedmiotów do obrabiania, obsługa tokarki CNC, ustawianie urządzeń i nadzorowanie ich pracy, dbanie o bezpieczeństwo pracy.

Oferowane stanowisko: Operator prasy krawędziowej

Zakres obowiązków: Wykonywanie giętych detali z metalu, współpraca z produkcją, dbanie o czystość oraz dobry stan techniczny prasy krawędziowej

Oferowane stanowisko: Piekarz

Zakres obowiązków: Pomoc przy produkcji pieczywa.

Oferowane stanowisko: Piekarz

Zakres obowiązków: Praca przy produkcji pieczywa.

Oferowane stanowisko: Pilarz/arborysta

Zakres obowiązków: Wycinka drzew i gałęzi przy liniach elektroenergetycznych przy drogach na terenie powiatu zamojskiego i biłgorajskiego.

Oferowane stanowisko: Pomoc nauczyciela

Zakres obowiązków: Pomoc przy pracy z dziećmi, asystowanie w czasie warsztatów, prace porządkowe, przygotowywanie materiałów edukacyjnych, dbanie o zaopatrzenie i czyste stanowisko pracy

Oferowane stanowisko: Pracownik biurowy

Zakres obowiązków: Obsługa dokumentów kolejowych, obsługa składu celnego, kontakt z kontrahentem zagranicznym.

Oferowane stanowisko: Pracownik biurowy

Zakres obowiązków: Obsługiwanie programów oraz urządzeń biurowych, przygotowywanie korespondencji do wysyłania

Oferowane stanowisko: Pracownik biurowy

Zakres obowiązków: Rozliczanie wpłat od rodziców i inne prace administracyjno – biurowe.

Oferowane stanowisko: Pracownik fizyczny

Zakres obowiązków: Obsługa oraz konserwacja maszyn i urządzeń leśnych. Praca na terenie pow. zamojskiego.

Oferowane stanowisko: Pracownik gospodarczy

Zakres obowiązków: Dbanie o tereny zielone na osiedlach zarządzanych przez firmę

Oferowane stanowisko: Pracownik obsługi komory tlenowej

Zakres obowiązków: Obsługa komory tlenowej, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu dotleniania, monitoring pacjenta.

Oferowane stanowisko: Pracownik ogólnobudowlany

Zakres obowiązków: Prace ogólnobudowlane w tym glazura oraz terakota

Oferowane stanowisko: Pracownik produkcji

Zakres obowiązków: Klejenie obrazów, łączenie płyt z ramą obrazu, dziurkowanie płyt, pakowanie towarów na palety.

Oferowane stanowisko: Pracownik stoku narciarskiego (wyciąg, wypożyczalnia, restauracja)

Zakres obowiązków: Obsługa na stoku narciarskim wraz z infrastrukturą (wyciągi lub wypożyczalnia lub restauracja), po otrzymaniu zgłoszenia na e-mail [email protected] zostanie umówione spotkanie z pracodawcą

Oferowane stanowisko: Projektant branży sanitarnej

Zakres obowiązków: Samodzielne wykonywanie projektów instalacji sanitarnych, wod-kan, charakterystyk energetycznych, analiz, programów funckcjonalno-użytkowych itp. zgodnie z przepisami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej,
 Opracowywanie koncepcji i rozwiązań technicznych,
 Przygotowywanie i koordynacja dokumentacji projektowych,
 Nadzór merytoryczny, techniczny, weryfikacja i koordynacja prowadzonych projektów instalacji sanitarnych pod kątem ich realizacji na budowach i zgodności z założeniami budżetowymi,
 Opracowywanie kosztorysów, przedmiarów itp.,
 Rozwiązywanie problemów technicznych na realizowanych projektach,
 reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego

Oferowane stanowisko: Przedstawiciel handlowy

Zakres obowiązków: Sprzedaż i promocja produktów/usług firmy na rynku medycznym. Budowanie i rozwijanie listy klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Przygotowywanie ofert handlowych dla klientów, budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z klientami. Praca stała w siedzibie spółki w Zamościu oraz minimum jeden w miesiącu wyjazd służbowy.

Oferowane stanowisko: Psycholog

Zakres obowiązków: Zakres zadań obejmuje między innymi:
1) udzielanie wsparcia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą poprzez poradnictwo psychologiczne i terapię, prowadzenie szkoleń i organizowanie grup wsparcia;
2) sporządzanie co 2 lata w funkcjonujących rodzinach zastępczych opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia przez te osoby funkcji rodziny zastępczej;
3) zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
4) wydawanie kandydatom opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
5) sporządzanie diagnozy psychofizycznej dziecka, w tym dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, udziału w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych oraz konieczności objęcia dziecka pomocą profilaktyczno- wychowawczą lub resocjalizacyjną albo leczeniem i rehabilitacją;
6) sporządzanie opinii o zasadności przysposobienia dziecka, o kontaktach dziecka z rodziną biologiczną i wpływie tych kontaktów na dziecko, o zasadności przysposobienia związanego ze zmianą miejsca zamieszkania dziecka na miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mającej na celu stwierdzenie, że przysposobienie to leży w jego najlepszym interesie;
7) współudział w zapewnieniu rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby.

Oferowane stanowisko: Recepcjonista serwisu samochodowego

Zakres obowiązków: – obsługa klientów autoryzowanego serwisu samochodowego,
– wstępna diagnoza usterek samochodowych

Oferowane stanowisko: Robotnik budowlany

Zakres obowiązków: Przygotowanie placu pod kanalizacje burzowe, deszczowe. Układanie płyt, kostki brukowej.

Oferowane stanowisko: Robotnik fizyczny

Zakres obowiązków: Przygotowywanie instalacji elektrycznych i teleinformatycznych, wykonywanie przyłączy światłowodowych, przygotowywanie terenu pod instalacje 

Oferowane stanowisko: Rozbieracz- wykrawacz

Zakres obowiązków: Rozbiór mięsa, półtusz.

Oferowane stanowisko: Serwisant

Zakres obowiązków: -naprawa i serwis pojazdów i maszyn budowlanych, konserwacja maszyn przed wydaniem ich klientom, serwis bieżący i w ramach awarii

Oferowane stanowisko: Serwisant

Zakres obowiązków: Serwis urządzeń teleinformatycznych

Oferowane stanowisko: Specjalista ds. handlowych

Zakres obowiązków: Dystrybucja wysokiej jakości środków ochrony indywidualnej i artykułów BHP, sprzedaż profesjonalnych środków czystości, utrzymywanie kontaktu z klientem, sporządzanie umów.

Oferowane stanowisko: Specjalista ds. rachunkowości

Zakres obowiązków: Prowadzenie bieżącej księgowości firmy (KPiR oraz pełna księgowośc)

Oferowane stanowisko: Spedytor

Zakres obowiązków: Kontrola procesów logistycznych (załadunki, przeładunki). Utrzymywanie stałych kontaktów z przewoźnikami. Negocjowanie cen usług transportowych.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Ekspozycja towarów, uzupełnianie towarów na półkach, obsługa klienta

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, sprzedaż artykułów spożywczo przemysłowych.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca w branży mięsnej

Zakres obowiązków: Przyjmowanie dostaw mięsa i jego przetworów, przechowywanie mięsa i jego przetworów w punkcie sprzedaży, obsługiwanie klientów podczas sprzedaży mięsa i jego przetworów zgodnie ze standardami jakości.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca w stacji paliw

Zakres obowiązków: Sprzedaż paliw i asortymentu dostępnego na stacji.

Oferowane stanowisko: Stolarz – monter

Zakres obowiązków: Składanie mebli, montaż u klienta

Oferowane stanowisko: Stylistka rzęs

Zakres obowiązków: Stylizacja rzęs 1:1, i objętościowe

Oferowane stanowisko: Szwaczka

Zakres obowiązków: Szycie elementów pokrowców do łóżek.

Oferowane stanowisko: Ślusarz – spawacz

Zakres obowiązków: Wykonywanie konstrukcji, spawanie.

Oferowane stanowisko: Tapicer

Zakres obowiązków: Tapicerowanie, klejenie elementów do łóżek.

Oferowane stanowisko: Wulkanizator

Zakres obowiązków: Wymiana ogumienia w pojazdach

 

Więcej informacji na temat powyższych ofert szukajcie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu, ul. Pl. Wolności 1. Tel. 84 638-33-49, 84 638-33-66, 84 638-33-43.

 

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments