Najświeższe oferty pracy w Zamościu i okolicy

0
177
GAIA

Publikujemy najnowsze oferty pracy w Zamościu i regionie.

 

Oferowane stanowisko: Asystenta projektanta branży sanitarnej

Zakres obowiązków: -wykonywanie opracowań projektowych, koncepcji programowo-przestrzennych, projektów budowlanych i wykonawczych,
-kierowanie zespołem projektowym,
-reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego,
-koordynowanie projektów,
-terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz ich wykonywanie w taki sposób, aby zapewnić koordynację pracy pozostałych członków personelu,
-opracowywanie programów funkcjonalno-przestrzennych i projektów planów budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów budowlanych lub ich części wraz z przyległym terenem,

Oferowane stanowisko: Barman

Zakres obowiązków: Obsługa gości, przyjmowanie zamówień.

Oferowane stanowisko: Barman

Zakres obowiązków: Obsługa klienta w restauracji, obsługa baru.

Oferowane stanowisko: Elektromonter

Zakres obowiązków: Obsługa węzłów wymiennikowych i sieci a w szczególności obsługa , konserwacja, remont urządzeń elektrycznych AKP oraz instalacji NN do 1 kV.
Stały nadzór nad właściwą pracą urządzeń elektrycznych i aparatury AKP.
Usuwanie na bieżąco usterek instalacji siłowej, oświetleniowej, sterowniczej oraz aparatury AKP.
Kontrola poprawności pracy urządzeń pomiarowych, wymiana uszkodzonych urządzeń.
Obsługa telemetrii Vector na układach pomiarowych, montaż, programowanie, kontrola poprawności odczytów.
Bieżące monitorowanie urządzeń ciepłowniczych na węzłach, uczestnictwo w dokonywaniu rozruchu, zatrzymań, przełączeń na węzłach, sieciach ciepłowniczych, instalacjach odbiorczych, rozdzielaczach c.o.
Wykonywanie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp i ppoż;oraz stosowanie się do wydawanych w

Oferowane stanowisko: Elektromonter

Zakres obowiązków: Wykonywanie zadań związanych z pracą pod napięciem, wykonywanie zadań związanych z pracą urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, praca pomocnicze w warsztacie elektrycznym i mechanicznym, wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem do pracy maszyn i urządzeń mechanicznych

Oferowane stanowisko: Fakturzystka – sprzedawca

Zakres obowiązków: Przyjmowanie towaru, sprawdzanie jakości i ilości zgodnie z dokumentacją, wystawianie dokumentu sprzedaży, sprzedaż art spożywczych

Oferowane stanowisko: Główny księgowy

Zakres obowiązków: Kontrola, dekretowanie, wprowadzanie danych do systemu księgowego ( nadzór nad zgodnym z polityką rachunkowości prowadzeniem dokumentacji księgowej), sporządzanie i kontrola poprawności deklaracji ZUS, US, PFRON, KSKOK, BFG, GUS i innych. Przygotowywanie bilansów okresowych w tym szczególnie bilansu rocznego oraz rachunku wyników w tych samych okresach.

Oferowane stanowisko: Główny księgowy

Zakres obowiązków: Prowadzenie dokumentacji księgowej, sporządzanie deklaracji ZUS, US,GUS i innych, bilans, lista płac

Oferowane stanowisko: Główny księgowy

Zakres obowiązków: Prowadzenie i nadzorowanie rachunkowości przedsiębiorstwa.

Oferowane stanowisko: Gospodarz domu

Zakres obowiązków: Sprzątanie, grabienie liści, odśnieżanie, zamiatanie chodników, placów i parkingów.

Oferowane stanowisko: Hydraulik

Zakres obowiązków: Wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacje wod – kan, c.o. Zagęszczanie wykopów.

Oferowane stanowisko: Kasjer handlowy

Zakres obowiązków: Rozliczanie środków płatniczych, wydawanie reszty, dbanie o poprawne saldo kasy.

Oferowane stanowisko: Kelner – barman

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, przyjmowanie zamówień, obsługa baru.

Oferowane stanowisko: Kierowca

Zakres obowiązków: Dowóz towarów, przesyłek

Oferowane stanowisko: Kierowca – sprzedawca

Zakres obowiązków: Dostarczanie pieczywa do sklepów z którymi firma ma podpisane umowy, handel obwoźny.

Oferowane stanowisko: Kierowca kat. b

Zakres obowiązków: Obsługa pogrzebu

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Rozwożenie przesyłek paletowych do klienta na terenie województwa lubelskiego.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Transport drogowy towarów na terenie UE Polska-Niemcy-Szwajcaria z dłuższymi pauzami w domu, powtarzające się miejsca załadunku i rozładunku w kółkach. 

Oferowane stanowisko: Kierowca-kurier

Zakres obowiązków: Prowadzenie pojazdu do 3,5 t, doręczanie przesyłek, rozliczenia magazynowe.

Oferowane stanowisko: Kierownik przedsiębiorstwa usługowego związanego z leśnictwem

Zakres obowiązków: – szkolenie i nadzorowanie pracy podległego personelu, w szczególności pilarzy, drwali, pracowników transportu;
– prowadzenie dokumentacji wymaganej przy wykonywanych pracach;
– opracowywanie ofert usług leśnych dla klientów, pozyskiwanie klientów i utrzymywanie kontaktów z kontrahentami

Oferowane stanowisko: Klejarz

Zakres obowiązków: Klejenie stelaży do łóżek

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: Przygotowywanie potraw według karty dań

Oferowane stanowisko: Magazynier

Zakres obowiązków: – kompletacja i skanowanie paczek meblowych,
– przyjmowanie blatów kuchennych,
– operowanie wózkiem widłowym

Oferowane stanowisko: Mechanik/pracownik fizyczny

Zakres obowiązków: Obsługa oraz konserwacja maszyn i urządzeń leśnych takich jak: mulczer leśny, trymer leśny, piła spalinowa. Praca na terenie pow. zamojskiego.

Oferowane stanowisko: Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

Zakres obowiązków: – montaż instalacji sanitarnych (wodno-kanalizacyjne i CO),
– wykonywanie robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych,
– przeprowadzanie kontroli szczelności i drożności instalacji sanitarnych

Oferowane stanowisko: Monter mebli

Zakres obowiązków: Montowanie stelaży do łóżek.

Oferowane stanowisko: Nauczyciel języka angielskiego

Zakres obowiązków: Nauka języka w szkole podstawowej, wymiar etatu 18/24

Oferowane stanowisko: Operator koparki łańcuchowej

Zakres obowiązków: Wykonywanie wykopów teletechnicznych pod ogrodzenie i innych wykopów liniowych. Praca na terenie całego kraju

Oferowane stanowisko: Operator maszyny wieloczynnościowej

Zakres obowiązków: -obsługa wiertnicy,
-załadunek materiałów,
-prace ziemne

Oferowane stanowisko: Operator wiertnicy horyzontalnej

Zakres obowiązków: Obsługa wiertnicy horyzontalnej.

Oferowane stanowisko: Operator wózka widłowego

Zakres obowiązków: Obsługa wózka widłowego, załadunek i rozładunek towarów, rozmieszczanie towaru w magazynie i produkcji mebli.

Oferowane stanowisko: Osoba sprzątająca

Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości na powierzonych obiektach.

Oferowane stanowisko: Piekarz

Zakres obowiązków: Praca przy produkcji pieczywa.

Oferowane stanowisko: Piekarz

Zakres obowiązków: Produkcja pieczywa

Oferowane stanowisko: Piekarz

Zakres obowiązków: Pomoc przy produkcji pieczywa.

Oferowane stanowisko: Pilarz/arborysta

Zakres obowiązków: Wycinka drzew i gałęzi przy liniach elektroenergetycznych przy drogach na terenie powiatu zamojskiego i biłgorajskiego.

Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: Pomoc w pracach kuchennych.

Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: Pomoc w przygotowaniu posiłków w restauracji, wykonywanie różnych innych czynności kuchennych.

Oferowane stanowisko: Pomoc laboratoryjna

Zakres obowiązków: Przygotowanie sprzętu i odczynników laboratoryjnych.

Oferowane stanowisko: Pomoc nauczyciela

Zakres obowiązków: Pomoc przy pracy z dziećmi, asystowanie w czasie warsztatów, prace porządkowe, przygotowywanie materiałów edukacyjnych, dbanie o zaopatrzenie i czyste stanowisko pracy

Oferowane stanowisko: Pracownik do spraw kadr i płac

Zakres obowiązków: Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej, prowadzenie akt osobowych pracowników, prowadzenie ewidencji pracy.

Oferowane stanowisko: Pracownik produkcji

Zakres obowiązków: Praca przy produkcji wyrobów z drewna, zbijanie skrzynek na kwiaty.

Oferowane stanowisko: Pracownik socjalny

Zakres obowiązków: Praca socjalna, praca w terenie (wywiady środowiskowe).

Oferowane stanowisko: Projektant branży sanitarnej

Zakres obowiązków: Samodzielne wykonywanie projektów instalacji sanitarnych, wod-kan, charakterystyk energetycznych, analiz, programów funckcjonalno-użytkowych itp. zgodnie z przepisami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej,
 Opracowywanie koncepcji i rozwiązań technicznych,
 Przygotowywanie i koordynacja dokumentacji projektowych,
 Nadzór merytoryczny, techniczny, weryfikacja i koordynacja prowadzonych projektów instalacji sanitarnych pod kątem ich realizacji na budowach i zgodności z założeniami budżetowymi,
 Opracowywanie kosztorysów, przedmiarów itp.,
 Rozwiązywanie problemów technicznych na realizowanych projektach,
 reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego

Oferowane stanowisko: Przedstawiciel handlowy

Zakres obowiązków: Aktywne pozyskiwanie klientów, gromadzenie informacji rynkowej, udział w szkoleniach, przygotowywanie dokumentacji. Handel energią elektryczną. Praca na terenie powiatu zamojskiego.

Oferowane stanowisko: Przedstawiciel handlowy

Zakres obowiązków: Sprzedaż i promocja produktów/usług firmy na rynku medycznym. • Budowanie i rozwijanie listy klientów indywidualnych i instytucjonalnych (szpitale, przychodnie) • Przygotowywanie ofert handlowych dla klientów, budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z klientami • Współpraca przy sporządzaniu dokumentacji przetargowych z zakresu zamówień publicznych. Praca stała w siedzibie naszej spółki w Zamościu oraz minimum jeden w miesiącu kilkudniowy wyjazd służbowy.

Oferowane stanowisko: Psycholog

Zakres obowiązków: Zakres zadań obejmuje między innymi:
1) udzielanie wsparcia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą poprzez poradnictwo psychologiczne i terapię, prowadzenie szkoleń i organizowanie grup wsparcia;
2) sporządzanie co 2 lata w funkcjonujących rodzinach zastępczych opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia przez te osoby funkcji rodziny zastępczej;
3) zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;

4) wydawanie kandydatom opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
5) sporządzanie diagnozy psychofizycznej dziecka, w tym dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, udziału w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych oraz konieczności objęcia dziecka pomocą profilaktyczno- wychowawczą lub resocjalizacyjną albo leczeniem i rehabilitacją;
6) sporządzanie opinii o zasadności przysposobienia dziecka, o kontaktach dziecka z rodziną biologiczną i wpływie tych kontaktów na dziecko, o zasadności przysposobienia związanego ze zmianą miejsca zamieszkania dziecka na miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mającej na celu stwierdzenie, że przysposobienie to leży w jego najlepszym interesie;
7) współudział w zapewnieniu rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby.

Oferowane stanowisko: Referent

Zakres obowiązków: Prowadzenie ewidencji pomocniczej sprzętów i materiałów, sporządzanie zapotrzebowań kadrowo-finansowych, zbieranie danych i opracowywanie projektu planu zakupów na dany rok, prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz ewidencji urlopów, zwolnień lekarskich żołnierzy i pracowników.

Oferowane stanowisko: Robotnik gospodarczy

Zakres obowiązków: – utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynku i w jego otoczeniu,
– obsługiwanie i konserwacja sprzętu technicznego wykorzystywanego do pracy,
– wykonywanie prostych prac naprawczych wewnątrz i na zewnątrz obiektu,
– pielęgnacja zieleni,
– odśnieżanie dróg i parkingów

Oferowane stanowisko: Robotnik gospodarczy

Zakres obowiązków: Odśnieżanie, przycinka żywopłotów i drzewek, prace porządkowe.

Oferowane stanowisko: Robotnik gospodarczy

Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości i porządku na osiedlu.

Oferowane stanowisko: Rozbieracz-wykrawacz

Zakres obowiązków: Rozbiór mięsa, półtusz.

Oferowane stanowisko: Serwisant

Zakres obowiązków: -naprawa i serwis pojazdów i maszyn budowlanych, konserwacja maszyn przed wydaniem ich klientom, serwis bieżący i w ramach awarii

Oferowane stanowisko: Serwisant

Zakres obowiązków: Serwis urządzeń teleinformatycznych

Oferowane stanowisko: Spawacz

Zakres obowiązków: Spawanie konstrukcji metalowych ze stali nierdzewnej oraz czarnej

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Dojazd samochodem do handlu obwoźnego i sprzedaż ryb oraz produktów garmażeryjnych w sklepie i z samochodu FishTrack.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Ekspozycja towarów, uzupełnianie towarów na półkach, obsługa klienta

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, wykładanie towarów, obsługa kasy fiskalnej, obsługa terminala płatniczego.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Sprzedaż farb i lakierów, podłóg, paneli i drzwi.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca w stacji paliw

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, sprzedaż paliw i asortymentu dostępnego na stacji.

Oferowane stanowisko: Stolarz – monter

Zakres obowiązków: Składanie mebli, montaż u klienta

Oferowane stanowisko: Szlifierz

Zakres obowiązków: Obróbka stali nierdzewnej urządzeniami typu szlifierka kątowa, pasowa i inne maszyny szlifierskie. Obróbka powierzchni metali.

Oferowane stanowisko: Szwaczka

Zakres obowiązków: Szycie elementów pokrowców do łóżek.

Oferowane stanowisko: Ślusarz

Zakres obowiązków: Prace ślusarskie przy produkcji konstrukcji oraz elementów stalowych z użyciem elektronarzędzi.

Oferowane stanowisko: Ślusarz – spawacz

Zakres obowiązków: Wykonywanie konstrukcji, spawanie.

Oferowane stanowisko: Tapicer

Zakres obowiązków: Tapicerowanie, klejenie elementów do łóżek.

Oferowane stanowisko: Technik informatyk

Zakres obowiązków: Serwis i naprawa sprzętu komputerowego i biurowego. Instalacja urządzeń biurowych u klienta.

Oferowane stanowisko: Wizażystka / stylistka

Zakres obowiązków: Stylizacja rzęs i brwi.

 

Więcej informacji na temat ofert szukajcie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu, ul. Pl. Wolności 1. Tel. 84 638-33-49, 84 638-33-66, 84 638-33-43.

 

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments