ZAMOŚĆ: Ruszyło nowe Biuro Obsługi Klienta PGK

0
242
GAIA

Zamojskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej otworzyło nowe Biura Obsługi Klienta. Działa ono przy ul. Kruczej 10 w Zamościu. Teraz w jednym miejscu klienci uzyskają informacje dotyczące usług, które świadczą poszczególne Zakłady Spółki, zarówno dla odbiorców indywidualnych, jak i dla firm. Dotychczas odbywało się to w różnych lokalizacjach.

BOK zajmuje się:

  • Zawieraniem umów:

– o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,

– na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenach niezamieszkałych (firmy),

– na odbiór nieczystości ciekłych,

  • Przyjmowaniem zleceń na usługi oferowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Transportu Odpadów, Zakład Komunalny i Oczyszczalnię Ścieków
  • Przyjmowaniem zleceń na usługi dodatkowe m. in.:

– mechaniczne czyszczenie sieci kanalizacyjnych,

– pobór wody z hydrantu,

– najem taboru samochodowego i pojazdów PGK,

– podstawienie kontenerów,

– usługę gabarytową,

– usługi koszenia, wycinki drzew, mechaniczne oczyszczanie;

  • Przyjmowaniem wniosków/zgłoszeń związanych z przyłączeniem

nieruchomości do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

  • Wydawaniem uzgodnień z zakresu infrastruktury, sporządzonych przez dział techniczny
  • wystawianiem faktur za usługi umowne i na zlecenie, na podstawie przygotowanych specyfikacji przez odpowiednie działy Spółki
  • zmianą danych teleadresowych
  • prowadzeniem bazy iBOK i e-faktur
  • przyjmowaniem i rozpatrywaniem reklamacji/skarg
  • promocją Spółki

Pracownicy BOK są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku. Udzielają informacji na temat sposobu załatwiania spraw, niezbędnej dokumentacji, rachunków danego klienta oraz służą pomocą w przypadku składania reklamacji.

Godziny otwarcia BOK

Poniedziałek 9:00 – 17:00

Wtorek 7:00 – 15:00

Środa 9:00 – 17:00

Czwartek 7:00 – 15:00

Piątek 7:00 – 15:00

tel. 84 638 12 04

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments