Zakończono prace remontowo – konserwatorskie dachu internatu Technikum im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu

0
80

Zakończyły się prace remontowo – konserwatorskie dachu budynku internatu, dofinansowane w ramach projektu pn.: „OCHRONA ZABYTKÓW’’ na kwotę 250 000,00  ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 459 00,00 zł, z czego wkład własny Powiatu Zamojskiego to 209 000,00 zł.

Celem zadania jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, jakim jest XIX-wieczny ,,ZESPÓŁ ZARZĄDU ORDYNACJI ZAMOJSKIEJ w ZWIERZYŃCU’’, realizowane  poprzez  remont  dachu  budynku  obecnie  użytkowanego  przez Technikum im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu. Wykonane prace remontowo – konserwatorskie zatrzymały procesy destrukcyjne zachodzące w obiekcie.

źródło: Powiat Zamojski

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments