140- lecie Orkiestry Symfonicznej im. K. Namysłowskiego. Przed nami dwa jubileuszowe koncerty

0
348
GAIA

Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu w tym roku obchodzi 140-lecie istnienia. Na początek listopada zaplanowano dwa wyjątkowe koncerty, które stanowić będą ukoronowanie okrągłego jubileuszu.

Koncerty galowe odbędą się 5 (piątek) i 7 listopada (niedziela) 2021 roku w Zamojskim Domu Kultury. Obydwa wydarzenia będą spektaklem słowa, muzyki i obrazu oraz staną się szansą do opowiedzenia historii Instytucji w świeżej, innowacyjnej formie.

Podczas piątkowego koncertu aranżacji utworów Karola Namysłowskiego dokona Chris de Voise, a w drugiej części Jakub Czerski wraz z Michałem Francuzem przedstawią publiczności zgromadzonej w sali Zamojskiego Domu Kultury nowe, muzyczne spojrzenie
na Gwiezdne Wojny. Dyrygentem koncertu będzie maestro Tadeusz Wicherek.

Karol Namysłowski – urodził się w Chomęciskach Małych w 1856 roku w rodzinie  zubożałego ziemianina Karola i Anny z Markizów Chrzanowskiej. Jako mały chłopiec wykazywał zainteresowanie muzyką. Pobierał nauki w progimnazjum w Zamościu, w Lublinie, a  latach 1872-1876 studiował w klasie trąbki i skrzypiec w Warszawskim Instytucie Muzycznym, który ukończył z wyróżnieniem, otrzymując najwyższy stopień wykształcenia muzycznego „dyrektora muzyki”. Tytuł ten uprawniał go do pełnienia funkcji dyrektora orkiestr i szkół muzycznych. Dawało to Karolowi wielką szansę zrobienia błyskotliwej kariery. Po powrocie w rodzinne strony, przekształcił małe kółko parafialne w pokaźny zespół, który wyposażył w nuty i instrumenty. Debiut tejże orkiestry nastąpił podczas Pasterki 1880 roku. Orkiestra składała się z samych chłopów z Chomęcisk Małych i Dużych, Kolonii Krasne, Wierzby, Wiosłowca, Sitańca i Starego Zamościa, nazwali się Orkiestrą Włościańską. Oficjalnie powstanie datuje się na 4 listopada 1881 roku. Orkiestra zdobywała popularność w całym zaborze rosyjskim. Karol Namysłowski wraz ze swoimi muzykami koncertował w Warszawie, Petersburgu, Moskwie, Wiedniu i Pradze. Włościanie wystąpili przed Carem Aleksandrem III. W 1914 roku, Karol Namysłowski utracił wzrok. Po raz ostatni dyrygował orkiestrą w 1917 roku. Mimo ślepoty wciąż pracował, tworzył utwory, uczestniczył w próbach i koncertach orkiestry. Zmarł mając 69 lat w 1925 roku, spoczywa na cmentarzu w Starym Zamościu.

Karol Namysłowski wykształcił ponad dwustu muzyków. Miał zwyczaj dyrygować orkiestrą stojąc do niej plecami, jednocześnie grając na skrzypcach. W ciągu swojego życia Karol Namysłowski napisał ok. 300 utworów, z których znanych jest obecnie 219. Większość z nich stanowiły tańce i pieśni ludowe, oparte na motywach z Zamojszczyzny. Niezrównany był zwłaszcza w mazurach, których napisał ponad 100, a najsłynniejsze z nich to: Kuba Jurek, Świr, Świr za kominem oraz Podkóweczki dajcie ognia. Tworzył również większe formy muzyczne jak farsa ludowa, fantazje oraz pieśni i utwory religijne. Część z dzieł ukazała się drukiem, sporo zaginęło jednak podczas obu wojen, podobnie jak jego bogata kolekcja malarstwa.

Po śmierci Karola Namysłowskiego, kontynuatorem jego dzieła muzycznego był syn Karola Stanisław Namysłowski (1879-1963). Występował z Orkiestrą Włościańską od 1900 roku jako skrzypek oraz dyrygent. Wykształcenie muzyczne zdobywał w Pradze, ukończył praskie konserwatorium, otrzymując dyplom skrzypka-wirtuoza. Odrzucił propozycję kierowania Filharmonią Czeską i powrócił do Chomęcisk. W roku 1915 objął kierownictwo Orkiestry Włościańskiej. Przez 55 lat kontynuował dzieło swego ojca. Jedynym znanym dziełem Stanisława Namysłowskiego jest mazur Spod Zamościa. W czasie II wojny ukrywał się w Warszawie i w Milanówku, a po jej zakończeniu powrócił do Chomęcisk.

Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego jest najstarszą orkiestrą symfoniczną w Polsce, jest starsza o 20 lat od Filharmonii Narodowej. Od chwili powstania, aż do wybuchu II wojny była finansowana z majątku rodziny Namysłowskich. Po II wojnie światowej mecenat nad orkiestrą zaczęło przejmować państwo. Początkowo Orkiestra działała jako sekcja rytmiczna przy istniejącym w Zamościu Stowarzyszeniu Miłośników Sztuki. W 1944 roku otrzymała pozwolenie na występy publicznie, z zastrzeżeniem wykonywania utworów jazzowych. Swoją siedzibę Orkiestra ma od 1982 roku w zabytkowej Bramie Lwowskiej. Od 1999 roku Orkiestra działa jako samorządowa instytucja kultury, finansowana przez Miasto Zamość. Obecna nazwa „Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego” została zatwierdzona uchwałą Rady Miasta z 2008 roku. Od 1 marca 2007 roku dyrektorem naczelnym i artystycznym orkiestry jest Tadeusz Wicherek.

Przez lata aktywnej działalności, promującej narodową kulturę, głęboko zaznaczyła ona swoją obecność w pejzażu kulturalnym kraju, a także poza jego granicami. Koncertowała m. in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Niemczech, Austrii, Francji, Bułgarii, Rumunii, Rosji, Czechach, na Białorusi i Ukrainie oraz w wielu miastach kraju, w najbardziej prestiżowych salach koncertowych m. in.: w Filharmonii Narodowej, Sali Kongresowej PKiN, Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, w Sali Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Z orkiestrą współpracuje wielu uznanych artystów: śpiewacy, piosenkarze, zespoły, chóry oraz dyrygenci.

612b 140- lecie Orkiestry Symfonicznej im. K. Namysłowskiego. Przed nami dwa jubileuszowe koncerty

 

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments