Terytorialsi podsumowują ćwiczenia „Osłona-21”

0
126
fot. 2 LBOT
GAIA

W dniach 22-24 października br. w pasie przygranicznym województwa lubelskiego odbył się pierwszy cykl ćwiczeń Wojsk Obrony Terytorialnej pk. „Osłona-21”.

Ćwiczenie rozpoczęło się od sprawdzenia systemu powiadamiania oraz alarmowego stawiennictwa żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady OT. Następnie terytorialsi przemieścili się w swoje stałe rejony odpowiedzialności, gdzie w trybie 72-godzinnym, całodobowo doskonalili elementy działań taktycznych. W ćwiczeniu wzięli udział żołnierze z 24 chełmskiego batalionu lekkiej piechoty i 25 zamojskiego batalionu lekkiej piechoty.

Główne działania odbyły się w powiatach włodawskim i hrubieszowskim. Do najważniejszych zadań żołnierzy 2 LBOT należało, m.in. przygotowanie obrony miejscowości Mircze i Korolówka. Następne zadania polegały na ochronie tzw. infrastruktury krytycznej, czyli kluczowych obiektów, takich jak: wodociągi w miejscowościach Korolówka i Mircze, stacja trafo w m. Lubień, most na starorzeczu Bugu w m. Kryłów. Żołnierze ćwiczyli również rozwijanie posterunków obserwacyjnych, przygotowywanie zasadzek, patrolowanie wyznaczonych terenów oraz prowadzenie poszukiwań grup dywersyjno-rozpoznawczych. 

Ważnym elementem ćwiczeń było współdziałanie z innymi służbami mundurowymi, przedstawicielami władz samorządowych oraz mieszkańcami społeczności lokalnych.

Osłona-21 to ćwiczenie defensywne WOT. Skala i założenia ćwiczenia są odpowiedzią na współczesne zagrożenia i sytuację na wschodniej granicy państwa. Ćwiczenia będą odbywać się w pasie przygranicznym z Białorusią oraz w stałych rejonach odpowiedzialności brygad OT na terenie województw: lubelskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Ćwiczenia zakończą się w połowie grudnia br.

Głównym celem ćwiczeń Osłona-21 jest rozwijania odporności i potencjału obronnego społeczności lokalnych oraz sprawdzenie przyjętych rozwiązań organizacyjnych i szkoleniowych w zakresie gotowości brygad OT do realizacji zadań zgodnie z przeznaczeniem. Ćwiczenia mają też wzmocnić odporność społeczności lokalnych w rejonie przygranicznym na kryzys o charakterze hybrydowym.

info: kpt. Damian Stanula, rzecznik prasowy 2. LBOT

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments