Polski Ład: 98 mln zł wsparcia dla Powiatu Zamojskiego i jego gmin. Kto i ile dostał?

0
510
GAIA

Powiat Zamojski oraz czternaście gmin z Powiatu Zamojskiego otrzymało dofinansowania do projektów złożonych w ramach pierwszego naboru do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Łączna kwota dla gmin i powiatu to 98 mln zł. Wsparcia nie otrzymała jedynie Gmina Nielisz.

 

Powiat Zamojski

Najwięcej pieniędzy – blisko 17 mln zł dostał samorząd Powiatu Zamojskiego. Powiat otrzymał dofinansowanie na zadanie pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi  powiatowej nr 3286L relacji: dr.woj. 843-Sitno-Miączyn, powiat zamojski.”

Gmina Sitno

Gmina Sitno otrzymała najwięcej pieniędzy ze wszystkich gmin naszego powiatu – 11 mln zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na trzy zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią biologiczną w miejscowości Sitno”, „Energia odnawialna w Gminie Sitno – Fotowoltaika”, „Przebudowa ciągu 2 dróg gminnych nr 110705L oraz nr 110703L tworzących łącznik drogi krajowej nr 74 z drogą powiatową nr 3286L o długości 3137,50 m”

Gmina Krasnobród

Gminie Krasnobród przyznano 8 mln 849 tys. zł. Kwota ta zasili realizację trzech inwestycji: „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krasnobród”, „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją hydroforni w gminie Krasnobród”, „Remont budynku na potrzeby utworzenia Centrum Aktywności Społecznej i siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku po dawnym ośrodku zdrowia”.

Gmina Szczebrzeszyn

Gmina Szczebrzeszyn otrzymała 7 mln 837 tys. zł. Za te pieniądze powstaną trzy inwestycje: „Budowa punktu widokowego w Szczebrzeszynie”, „Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wielączy Wieś”, „Przebudowa dróg gminnych nr 110355L, 110360L, 110357L relacji Bodaczów – Zawada”

Gmina Stary Zamość

Gmina Stary Zamość dostała dofinansowanie w kwocie 6 mln 188 tys. zł. na realizację trzech zadań: „Mediateka wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wierzba”, „Przebudowa drogi gminnej nr 110200L w Krasnem  o długości 1185 mb” oraz „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wierzba 110202L o dł. 614,5 mb i Chomęciska Duże 110232L o dł. 963 mb.”

Gmina Zamość

Gmina Zamość otrzymała 6 mln 120 tys. zł. na zadanie pn. „Przebudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Płoskie”.

Gmina Radecznica

5 mln 631 tys. zł w ramach programu „Polski Ład” przyznano Gminie Radecznica. Samorząd  za pozyskane środki zrealizuje trzy inwestycje: „Modernizacja 2 mostów na rzece Por w miejscowości Zakłodzie”, „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Radecznica i Zaporze”, „Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Radecznicy”

Gmina Miączyn

Gminie Miączyn przyznano środki w wysokości 5 mln 955 tys. zł na realizację trzech zadań: „Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu w Miączyn-Kolonii”, „Budowa szlaku rowerowego wraz z zagospodarowaniem terenu i utworzeniem miejsc odpoczynku na terenie gminy Miączyn”, „Cyfryzacja i wdrożenie usług publicznych oraz komunalnych w Gminie Miączyn”.

Gmina Łabunie

Gmina Łabunie otrzymała 5 mln 315 tys. zł na realizację dwóch inwestycji: „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Łabunie”, „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Łabunie”.

Gmina Grabowiec

Gminie Grabowiec przyznano wsparcie w wysokości 5 mln 764 tys. zł. Pozyskane pieniądze samorząd przeznaczy na trzy zadania: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Bereść”, „Rozbudowa istniejącej remizy OSP o pomieszczenia garażowe wraz ze zmianą konstrukcji dachowej nad częścią istniejącą”, „Dostosowanie budynku szkoły – segment „nowy” do zaleceń Państwowej Straży Pożarnej”.

Gmina Adamów

Gmina Adamów otrzymała 5 mln 220 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone na zadanie: „Budowa drogi gminnej nr 110843L w m. Jacnia- etap II oraz budowa chodnika przy drodze gminnej nr 110843L wraz z oświetleniem ulicznym w m. Jacnia”.

Gmina Komarów- Osada

Gmina Komarów – Osada dostała wsparcie w wysokości 3 mln 400 tys. zł na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej im. H.Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie wraz z modernizacją szkolnej infrastruktury sportowej”.

Gmina Skierbieszów

Gminie Skierbieszów przyznano środki w kwocie 2 mln 092 tys. zł. Pieniądze te samorząd przeznaczy na trzy zadania: „Remont drogi gminnej nr 110244L Suchodębie-Łaziska na odcinku od km. 0+015 do km 1+985”, „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami budowlanymi i budową drogi wewnętrznej w m. Kalinówka”, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Skierbieszów – ulica Parkowa”.

Gmina Sułów

Gmina Sulów otrzymała 3 mln 487 tys. zł. Przeznaczy je na realizację dwóch inwestycji: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sułów-wymiana 696 szt opraw oświetleniowych wraz z osprzętem” oraz „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Kulików i Rozłopy, Gmina Sułów”

Gmina Zwierzyniec

Gmina Zwierzyniec dostanie 4 mln 180 tys. zł na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sochy.”

 

Wyniki naboru w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” dla Powiatu Zamojskie dostępne są TUTAJ

 

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments