Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – rusza nabór do programu

0
166
GAIA

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.

 

Miasto Zamość zamierza aplikować o przyznanie środków na realizację ww. Programu. W związku z powyższym Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w postaci usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej i spełniające warunki Programu.

 

Celem Programu jest poprawa jakości życia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i umożliwienie im udziału w życiu społecznym poprzez zapewnienie usług asystenta osobistego.

 

Program skierowany jest do:

  1. dzieci do 16 r. ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
    • stopniu znacznym
    • o stopniu umiarkowanym
    • traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

 

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o złożenie w MCPR
do dn. 20 października 2021 r. druku zapotrzebowania do MCPR lub organizacji pozarządowej z pomocy której korzysta osoba niepełnosprawna.
Osoby, które złożą druk zapotrzebowania w organizacjach, nie składają indywidualnie druku do MCPR

 

Osoby, które nie będą miały możliwości złożenia takiej deklaracji proszone są o pilny kontakt telefoniczny z MCPR pod numerem telefonu 84 677 66 14 w godz. od 9.00 do 15.00. Zebrane dane posłużą do diagnozy potrzeb mieszkańców Miasta Zamość.

 

Ważne!

Złożenie druku zapotrzebowania nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy w formie usług asystencji osobistej. Przyznanie usług asystenta osobie niepełnosprawnej będzie możliwe po uzyskaniu przez Miasto Zamość środków finansowych na realizację Programu.

 

Więcej informacji o Programie na stronie: www.niepełnosprawni.gov.pl

Szczegóły oraz wnioski do pobrania TUTAJ

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments