Weź udział w konkursie PGK „ZAMOJSKA KRANÓWKA” i wygraj nagrody!

0
95
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zamościu zaprasza do udziału w Konkursie PGK „ZAMOJSKA KRANÓWKA”, organizowanym w ramach wydarzenia „Pij kranówkę”. Do wygrania są atrakcyjne nagrody!
Jak wziąć udział w konkursie?
Wykonaj zadanie konkursowe:
1. Nagraj TikToka, pokazującego Ciebie lub Twoich znajomych, pijących wodę z kranu.
2. Polub fanpage PGK Zamość
3. Opublikuj swojego TikToka na Facebooku, na swojej osi czasu, oznaczając profil PGK Zamość.
Pamiętaj, że Twój post musi mieć charakter publiczny i pokazywać picie zamojskiej wody z kranu. Twój TikTok zostanie oceniony przez komisję konkursową.
Nagrody w konkursie:
• 1 miejsce – voucher do kina na kwotę 300 zł
• 2 miejsce – voucher do kina na kwotę 200 zł
• 3 miejsce – voucher do kina na kwotę 100 zł
Konkurs trwa od 24.09.2021 do 30.09.2021.
Wynik konkursu zostanie ogłoszony w czwartek, 01.10.2021, o godzinie 13.00, na profilu PGK Zamość. Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie PGK Zamość, przy ul. Kruczej 10 w Zamościu.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu udostępnionego poniżej.
Regulamin konkursu ,, ZAMOJSKA KRANÓWKA”
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest firma Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu, ul. Krucza 10, 22-400 Zamość.
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
Warunki uczestnictwa
4. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy, którzy lubią pić zamojską wodę z kranu.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie zadania konkursowego: nagranie TikToka pokazującego picie wody z kranu, polubienie fanpage’a PGK Zamość oraz opublikowanie TikToka na Facebooku, na swojej osi czasu, oznaczając profil PGK Zamość. Post musi mieć charakter publiczny i pokazywać picie zamojskiej wody z kranu).
6. Konkurs trwa od 24.09.2021 do 30.09.2021.
7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 01.10.2021, o godzinie 13.00, za pośrednictwem fanpage’a PGK Zamość
8. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook, znajdującego się pod adresem: https://www.facebook.com/spolkaPGKzamosc.
Zadanie konkursowe
9. Zadanie konkursowe polega na:
– nagraniu TikToka pokazującego picie wody z kranu,
– polubieniu fanpage’a PGK Zamość,
– opublikowaniu TikToka na Facebooku, na swojej osi czasu, oznaczając profil PGK Zamość. Post musi mieć charakter publiczny i pokazywać picie zamojskiej wody z kranu.
10. W konkursie zostanie wyłonionych trzech zwycięzców.
11. TikToki oceni Komisja Konkursowa.
12. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na portalu Facebook.
13. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
14. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.
Nagrody
15. Nagrodami w konkursie są vouchery do Kino Stylowy w Zamościu.
16. Nagrody można odebrać osobiście w siedzibie PGK Zamość przy ul. Kruczej 10 w Zamościu.
17. Organizator ma prawo opublikować zwycięskie TikToki na swoim profilu wraz z zawartymi tam danymi personalnymi.
Obowiązek informacyjny
18. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest PGK Zamość z siedzibą przy ul. Kruczej 10 w Zamościu. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
19. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”).
20. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych, wynikającego z przepisów prawa.
Postanowienia końcowe
21. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.
22. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage’u.
24. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments