ZAMOŚĆ: Kolejne drogowe inwestycje zakończone.

0
284
zdjęcie ilustracyjne

Budowa ulicy Daszyńskiego oraz budowa ulicy Jesiennej – to dwa zadania zrealizowane w ramach „Programu Budowy i Przebudowy Dróg Miasta Zamość na lata 2019-2023”.

W ramach prac na ulicy Daszyńskiego wykonano odcinek o długości 235,46 m. Zakres robót obejmował: budowę nowej konstrukcji jezdni z betonu asfaltowego z chodnikiem, zjazdami indywidualnymi i publicznymi, budowę kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, wymianę lamp oświetleniowych na lampy typu LED oraz przestawienie jednego słupa oświetleniowego.

Wykonawca projektu było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. ul. Peowiaków 7, 22-400 Zamość Wartość inwestycji to 763 241,42zł

Roboty na ulicy Jesiennej objęły odcinek długości 349,40 m w Zamościu. Budowa ulicy została dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 658.329,00 zł.Zakres robót obejmował: budowę nowej konstrukcji jezdni z betonu asfaltowego z chodnikiem, zjazdami indywidualnymi, budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, wymianę lamp oświetleniowych na lampy typu LED oraz montaż trzech nowych słupów oświetleniowych

Wykonawcą projektu było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. ul. Peowiaków 7, 22-400 Zamość Wartość inwestycji to 1 154 946,05 zł.

 

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments