Wojsko wzywa zamościan.

0
263
zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

W dniach 09 – 24 sierpnia 2021 roku w Zamościu odbędzie się kwalifikacja wojskowa. Obowiązkowemu stawiennictwu podlegają wszyscy mężczyźni urodzeni w 2002 roku zameldowani na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta Zamość oraz mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Stawiennictwu podlegają również kobiety wskazane przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień. Powiatowa Komisja Lekarska dla miasta Zamość przyjmować będzie w/w osoby codziennie (oprócz sobót, niedziel i dni świątecznych) w Książnicy Zamojskiej ul. Kamienna 20 w godzinach 7.00-15.00 (tel: 84 627 11 54 wew.33 – czynny od 09.08.2021 r).

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej musi wziąć ze sobą: dokument tożsamości; posiadaną dokumentację medyczną, jeżeli dana osoba na coś choruje lub chorowała w przeszłości; fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy; dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.

Osoba wzywana obowiązana jest stawić się w dniu i o godzinie wyznaczonej w imiennym wezwaniu. Z ważnych powodów istnieje możliwość zmiany terminu na inny dzień, należy jednak zgłosić taką potrzebę odpowiednio wcześniej. Pamiętać również należy, że nieotrzymanie lub nieodebranie wezwania nie zwalnia od obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej, gdyż obowiązek ten będzie wymagalny na podstawie obwieszczeń rozplakatowanych na terenie miasta Zamość – w takim przypadku należy niezwłocznie zgłosić się na kwalifikację wojskową, ponieważ wobec takiej osoby będzie nakładana grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję.

 

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments