ZAMOŚĆ: Cztery przedszkola po termomodernizacji

0
312
fot. UM Zamość
GAIA

W ramach projektu „Termomodernizacji budynków Przedszkoli Miejskich nr 4, 5, 9, 13 w Zamościu” współfinasowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego oraz w ramach zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich w Zamościu” dokonano termomodernizacji czterech budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Miasta Zamość, tj. budynków Przedszkoli Miejskich:
– nr 4 przy ul Peowiaków 18A,
– nr 5 przy ul Peowiaków 76A,
– nr 9 przy ul. Oboźnej 10 i
– nr 13 przy ul. Wąskiej 7.

W szczególności zakres prac obejmował następujące działania:
Przedszkole Miejskie nr 4 (ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymiana okien i drzwi, wymiana instalacji c. o., zastosowanie elementów zarządzania energią, wymiana oświetlenia na LED),

Przedszkole Miejskie nr 5 (ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymiana okien i drzwi, wymiana instalacji c. o., zastosowanie elementów zarządzania energią, wymiana oświetlenia na LED),

Przedszkole Miejskie nr 9 (ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymiana okien i drzwi, wymiana instalacji c.o., zastosowanie elementów zarządzania energią, wymiana oświetlenia na LED),

Przedszkole Miejskie nr 13 (ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymiana okien i drzwi, wymiana instalacji c.o., zastosowanie elementów zarządzania energią, wymiana oświetlenia na LED). Przeprowadzono również prace towarzyszące niezbędne przy wykonywaniu prac ociepleniowych, np. demontaż i odtworzenie obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych itd.

 

Przedszkole Miejskie nr 4, ul. Peowiaków 18A odebrano w dniu 30.04.2021 r. o wartość odebranych robót brutto 786 641,15 zł. Przedszkole Miejskie nr 5, ul. Peowiaków 76A odebrano w dniu 10.05.2021 r. o wartość odebranych robót brutto 715 211,21 zł. Przedszkole Miejskie nr 9, ul. Oboźna 10 odebrano w dniu 07.05.2021 r. o wartość odebranych robót brutto wynosi 754 615,76 zł. Przedszkole Miejskie nr 13, ul. Wąska 7 odebrano w dniu 06.11.2020 r. o wartość odebranych robót brutto wynosi 755 224,99 zł.

źródło: UM Zamość

 

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments