Najnowsze oferty pracy w Zamościu i okolicy

0
212

Publikujemy najnowsze oferty pracy w Zamościu i regionie.

Więcej informacji na temat ofert:

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu, ul. Pl. Wolności 1

tel. 084-638-33-49, 84-638-33-66, 84-638-33-4

 

Oferowane stanowisko: Animator kultury

Zakres obowiązków: Planowanie i realizowanie zadań kulturalnych w jednostce.

Oferowane stanowisko: Aparatowy oczyszczalni ścieków

Zakres obowiązków: Kontrola parametrów pracy urządzeń zgodnie z instrukcjami, przeprowadzanie czynności eksploatacyjnych urządzeń, utrzymywanie właściwego poziomu w przepompowniach ścieków. 

Oferowane stanowisko: Architekt wnętrz

Zakres obowiązków: prowadzenie analizy stanu istniejącego, inwentaryzacja wnętrza, określanie uwarunkowań zewnętrznych (sąsiedztwo, wyposażenie budynku itp.);
– opracowywanie programu funkcjonalno-przestrzennego wnętrza;
– opracowywanie koncepcji plastycznej;
– podejmowanie decyzji projektowych, dotyczących rozwiązań materiałowych i sposobu prowadzenia prac;
– zapewnianie pożądanego oświetlenia wnętrza;
– zapewnianie wyposażenia wnętrza w wymagane urządzenia sanitarne, elektryczne, wentylacyjne, zabezpieczenia ppoż. i antywłamaniowe itp.;
– zapewnianie prawidłowej akustyki w projektowanym wnętrzu;
– podejmowanie decyzji plastycznych i kolorystycznych;
– wybór lub projektowanie poszczególnych sprzętów i urządzeń;
– projektowanie nietypowych sprzętów i detali wykończeniowych z określeniem sposobu ich wykonania;
– prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji projektu wnętrza;
– koordynowanie pracy zespołu przy złożonych projektach wielobranżowych (np. sale koncertowe, kina, szpitale);
– wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
– nadzór nad innymi pracownikami.- wykonywanie bieżących poleceń przełożonego

Oferowane stanowisko: Asystent Projektanta branży drogowej

Zakres obowiązków: – wykonywanie opracowań projektowych, koncepcji programowo-przestrzennych, projektów budowlanych i wykonawczych,
 weryfikacja dokumentacji kontraktowej,
 reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego,
 koordynowanie projektów,
 terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz ich wykonywanie w taki sposób, aby zapewnić koordynację pracy pozostałych członków personelu,
 wykonywanie swoich obowiązków sumiennie i odpowiedzialnie w sposób odpowiadający standardowi staranności, wymaganej od osoby zajmującej się obsługą inwestycji i niepodejmowaniu działań na niekorzyść Pracodawcy.

Oferowane stanowisko: Asystent weterynarza

Zakres obowiązków: Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych zwierząt

Oferowane stanowisko: Asystent/-ka zarządu

Zakres obowiązków: Administrowanie biurem, prowadzenie rozliczeń, obsługa korespondencji, kontakty z gminami, wystąpienia do prasy/władz, redagowanie pism, prowadzenie sekretariatu.

Oferowane stanowisko: Barista

Zakres obowiązków: Obsługa klientów w kawiarni

Oferowane stanowisko: Brukarz

Zakres obowiązków: Wykonywanie prac brukarskich

Oferowane stanowisko: Dekorator wnętrz

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, pomoc w doborze asortymentu.

Oferowane stanowisko: Diagnosta

Zakres obowiązków: Prowadzenie badań technicznych pojazdów, praca na stacji okręgowej

Oferowane stanowisko: Diagnosta laboratoryjny

Zakres obowiązków: Przygotowywanie materiału do badań patomorfologicznych.

Oferowane stanowisko: Diagnosta samochodowy

Zakres obowiązków: Przeprowadzanie badań technicznych pojazdów przy wykorzystaniu specjalnej aparatury techniczno-pomiarowej, określanie rodzaju i zakresu koniecznych napraw lub konserwacji pojazdu oraz sprawdzanie stanu technicznego pojazdu po wykonanej naprawie, prowadzenie ewidencji przeprowadzonych badań technicznych pojazdów.

Oferowane stanowisko: Diagnosta SKP – Mechanik samochodowy

Zakres obowiązków: – wykonywanie badań technicznych pojazdów w Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów,
– naprawy mechaniczne pojazdów w autoryzowanym serwisie Opla,
– współpraca z recepcją serwisu,
– dbałość o wysoką jakość naprawy

Oferowane stanowisko: Doradca klienta

Zakres obowiązków: Doradztwo w zakresie oferowanych produktów w dziale budowlanym

Oferowane stanowisko: Dozorca domowy

Zakres obowiązków: – Usuwanie (zamiatanie, zbieranie, zmywanie) odpadów i innych zanieczyszczeń z pomieszczeń i urządzeń budynku, przeznaczonych do ogólnego użytku oraz z niezabudowanej części nieruchomości, tj. podwórza, przejścia do bramy, chodniki, parkingi, zieleńce,
– Utrzymanie właściwego stanu sanitarnego miejsc składowania nieczystości stałych,
– Oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota chodników i ciągów pieszych, w tym także wpustów deszczowych, zasuw wodnych i gazowych, studzienek ściekowych. Zapobieganie gołoledzi przez posypywanie piaskiem oraz pryzmowanie śniegu po opadach.
– Pielęgnowanie zieleńców i kwietników, koszenie traw, usuwanie chwastów, grabienie liści.
– Nadzór nad urządzeniami i sprzętem przeznaczonym do zabaw dla dzieci, w tym niezłoczne informowanie bezpośredniego przełożonego o usterkach technicznych mogących zagrażać bezpieczeństwu dzieci oraz utrzymanie czystości terenu i urządzeń.

Oferowane stanowisko: Drukarz – Operator Drukujących Maszyn Wielkoformatowych

Zakres obowiązków: – Przygotowanie maszyn i urządzeń zgodnie planem produkcyjnym – Obsługa urządzeń drukujących, tnących i laminujących,
-Obsługa programów w języku ukraińskim – Realizowanie zadań produkcyjnych z zachowaniem norm jakościowych –
Identyfikacja i rozwiązywanie bieżących problemów – Nadzór nad realizacją i zgodnością produktu końcowego – Skrupulatne
wypełnianie dokumentacji – Pakowanie i przekazywanie produktu końcowego firmie kurierskiej – Dbałość o rzetelny przepływ
informacji

Oferowane stanowisko: Elektryk/elektromonter

Zakres obowiązków: Wykonywanie instalacji elektrycznych i teleinformatycznych.

Oferowane stanowisko: Fryzjer

Zakres obowiązków: Strzyżenie, koloryzacja, upięcia.

Oferowane stanowisko: Fryzjer

Zakres obowiązków: Strzyżenie i modelowanie włosów.

Oferowane stanowisko: Higienistka stomatologiczna

Zakres obowiązków: Czynna asysta w zabiegach stomatologicznych

Oferowane stanowisko: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego-branży konstrukcyjno-budowlanej

Zakres obowiązków: – sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami konstrukcyjno -budowlanymi przy realizacji Inwestycji prowadzonych przez Spółkę.
– kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy,
– sprawdzanie jakości wykonywanych robót.
– kontrola terminowości realizacji zadań i miesięcznych rozliczeń dla wykonanych prac, uczestnictwo w naradach technicznych, odbiorach i kontrolach.
– sprawdzanie jakości wykonywanych robót. Kontrola terminowości realizacji zadań i miesięcznych rozliczeń dla wykonanych prac, uczestnictwo w naradach technicznych, odbiorach i kontrolach.
– prowadzenie korespondencji z Wykonawcami i innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym
– przygotowywanie sprawozdań i raportów z realizowanych zadań.
– analiza dokumentacji budowlanych i wykonawczych oraz innych dokumentów związanych z realizacją inwestycji,
– sprawdzanie kompletności dokumentów przedstawianych przez wykonawcę na każdym etapie realizacji zadań,
– pomoc przyprowadzeniu badań i opracowywaniu nowych lub udoskonalonych teorii i metod związanych z budownictwem kon..-bud.
– uczestnictwo w naradach roboczych na budowie,
– kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz zawartą umową,
– kontrola finansowa inwestycji oraz kontrola zawartych umów podwykonawczych,
– prowadzenie bieżącej korespondencji,
– sporządzanie sprawozdań, analiz, notatek i informacji dotyczących realizowanych zadań.
– pomoc przy prowadzeniu dokumentacji budowy;
– pomoc przyprowadzeniu badań i opracowywaniu nowych lub udoskonalonych teorii i metod związanych z budownictwem drogowym;
– lokalizowanie i korygowanie błędów i niedokładności wykonawczych;
– pomoc przy prowadzeniu dokumentacji budowy;
– utrzymywanie kontaktów zawodowych i prowadzenie konsultacji ze specjalistami z innych dziedzin, istotnych dla budownictwa;
– wykonywanie bieżących poleceń przełożonego.

Oferowane stanowisko: Instruktor nauki jazdy kategorii BT

Zakres obowiązków: Praktyczna nauka jazdy samochodem osobowym oraz ciągnikiem rolniczym

Oferowane stanowisko: Inżynier branży elektrycznej

Zakres obowiązków: Przygotowanie kosztorysów ofertowych i projektów branży elektrycznej, analiza dokumentacji technicznej, analiza przedmiarów, sporządzanie dkoumentacji budowlanej branzy elektrycznej

Oferowane stanowisko: Inżynier budowlany

Zakres obowiązków: Przygotowanie i organizacja budowy, zarządzanie pracą podległych brygad, przygotowanie dokumentów wewnętrznych

Oferowane stanowisko: Kelner

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, przygotowywanie sali restauracyjnej, zbieranie zamówień.

Oferowane stanowisko: Kelner

Zakres obowiązków: Obsługa gości, przyjmowanie zamówień.

Oferowane stanowisko: Kelner/Barman

Zakres obowiązków: – Obsługa klienta, zbieranie zamówień, pomoc w wyborze dania, podawanie gościom zamówionych potraw,
– prowadzenie dokumentacji sprzedaży,
– doradzanie klientom, informowanie ich o sposobach przyrządzania poszczególnych napojów

Oferowane stanowisko: Kelner/barman

Zakres obowiązków: Obsługa gości, przygotowanie i wydawanie zamówień

Oferowane stanowisko: Kelner/kelnerka

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, przyjmowanie zamówień, przygotowywanie sali, dbanie o czystość w miejscu pracy.

Oferowane stanowisko: Kierowca

Zakres obowiązków: Sprzedaż obwoźna pieczywa i towarów spożywczych

Oferowane stanowisko: Kierowca – mechanik samochodów ciężarowych o masie powyżej 12 ton

Zakres obowiązków: Prowadzenie pojazdu ciężarowego z ładunkami nienormatywnymi w ruchu międzynarodowym i krajowym. Obsługa pojazdu ciężarowego, prowadzenie dokumentacji technicznej pojazdu.
Praca wykonywana w delegacji. Pojazdy ciężarowe poruszają się po terenie całej Europy Zachodniej oraz Europy Wschodniej (Rosja, Ukraina, Białoruś).

Oferowane stanowisko: Kierowca – zaopatrzeniowiec

Zakres obowiązków: Dowóz towaru do klienta (rozwożenie węgla, dostarczanie zamówień)

Oferowane stanowisko: Kierowca międzynarodowy C+E

Zakres obowiązków: Kierowanie pojazdami ciężarowymi typu ciągnik siodłowy z naczepą, prowadzenie dokumentacji przewozowej.

Oferowane stanowisko: Kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych)

Zakres obowiązków: Obsługa wózka widłowego, transport wyrobów po terenie firmy.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Transport towarów, prace ładunkowe za pomocą żurawia

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Rozwożenie przesyłek paletowych do klienta na terenie województwa lubelskiego.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Transport międzynarodowy.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Transport towarów na terenie woj. lubelskiego

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Transport drogowy towarów na terenie UE Polska-Niemcy-Szwajcaria z dłuższymi pauzami w domu, powtarzające się miejsca załadunku i rozładunku w kółkach. Samochody Scania do 5 lat.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Transport na trasach: Polska-Europa Wschodnia, Polska-Europa Zachodnia.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego C+E

Zakres obowiązków: Transport towarów po terenie kraju.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu do pilotażu pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym

Zakres obowiązków: Pilotaż pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym na terenie Niemiec

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu dostawczego

Zakres obowiązków: Dowóz towarów do klienta.

Oferowane stanowisko: Kierowca/magazynier

Zakres obowiązków: Przygotowywanie i transport towarów na terenie woj. lubelskiego

Oferowane stanowisko: Konserwator maszyn i urządzeń

Zakres obowiązków: Konserwacja maszyn i urządzeń.

Oferowane stanowisko: Konserwator sprzętu przeciwpożarowego

Zakres obowiązków: Przeglądy i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego.

Oferowane stanowisko: Kosmetyczka

Zakres obowiązków: Manicure, pedicure, pielęgnacja twarzy, makijaż, stylizacja paznokci.

Oferowane stanowisko: Kosmetyczka

Zakres obowiązków: Odnowa biologiczna, zabiegi kosmetyczne, makijaż permanentny, dbanie o stanowisko pracy

Oferowane stanowisko: Kosmetyczka

Zakres obowiązków: Wykonywanie manicure, pedicure i zabiegów kosmetycznych

Oferowane stanowisko: Kosmetyczka

Zakres obowiązków: Wykonywanie zabiegów kosmetycznych.

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: Przygotowywanie posiłków zgodnie z kartą dań, dobór odpowiednich składników do potraw.

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: Przygotowywanie posiłków dietetycznych.

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: Przygotowywanie posiłków zgodnie z kartą dań

Oferowane stanowisko: Kucharz/pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: Pomoc w kuchni, pomoc w przygotowaniu posiłków z karty dań.

Oferowane stanowisko: Laborant / laborantka

Zakres obowiązków: Przygotowywanie materiału do badania patomorfologicznego.

Oferowane stanowisko: Lakiernik wyrobów drzewnych

Zakres obowiązków: Przygotowanie powierzchni elementów drzewnych przed nałożeniem powłoki lakierniczej, nakładanie ręczne lub maszynowe powłoki lakierniczej.

Oferowane stanowisko: Lekarz weterynarii

Zakres obowiązków: Leczenie zwierząt towarzyszących

Oferowane stanowisko: Magazynier

Zakres obowiązków: Przyjmowanie towarów do magazynu, uczestnictwo w odbiorze ilościowym i jakościowym, sporzadzanie odpowiedniej dokumentacji, wydawanie towarów z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych.

Oferowane stanowisko: Magazynier

Zakres obowiązków: Obsługa magazynu budowlanego.

Oferowane stanowisko: Magazynier/kierowca

Zakres obowiązków: Przygotowanie towaru, dowóz do klienta i inne prace magazynowe.

Oferowane stanowisko: Majster budowy

Zakres obowiązków: Wykonywanie prac budowlanych, kierowanie budową obiektów oraz konserwacją. 

Oferowane stanowisko: Mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych

Zakres obowiązków: Praca w warsztacie mechanicznym

Oferowane stanowisko: Mechanik pojazdów osobowych i/lub ciężarowych

Zakres obowiązków: Naprawa i obsługa pojazdów samochodowych i/lub ciężarowych

Oferowane stanowisko: Mechanik samochodów ciężarowych

Zakres obowiązków: Diagnozowanie usterek i ocena stanu technicznego pojazdów, wymiana uszkodzonych podzespołów pojazdów ciężarowych

Oferowane stanowisko: Mechanik samochodów osobowych

Zakres obowiązków: Diagnozowanie usterek i ocena stanu technicznego pojazdów, wymiana uszkodzonych podzespołów pojazdów osobowych

Oferowane stanowisko: Mechanik samochodów osobowych i ciężarowych

Zakres obowiązków: Diagnozowanie usterek i ocena stanu technicznego pojazdów, wymiana uszkodzonych podzespołów pojazdów ciężarowych i osobowych.

Oferowane stanowisko: Mistrz warsztatu

Zakres obowiązków: Wykonywanie prac biurowych, zamawianie i dowóz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, nadzór nad pracą warsztatu

Oferowane stanowisko: Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Zakres obowiązków: Montaż i instalacja wentylacji i klimatyzacji, praca na terenie woj. lubelskiego

Oferowane stanowisko: Monter dociepleń budynków

Zakres obowiązków: Instalacje termiczne ścian zewnętrznych obiektów budowlanych metodą lekko mokrą.

Oferowane stanowisko: Monter instalacji fotowoltaicznych

Zakres obowiązków: Montaż systemów fotowoltaicznych.

Oferowane stanowisko: Monter instalacji sanitarnych

Zakres obowiązków: Wykonywanie prac instalacyjnych i montażowych. Układanie, spawanie i uszczelnianie rur z uwzględnieniem ich przeznaczenia.

Oferowane stanowisko: Monter konstrukcji stalowych/kierowca kat. b

Zakres obowiązków: – ustalanie zakresu prac montażowych konstrukcji stalowej;
– przygotowywanie narzędzi, sprzętu do wykonania konstrukcji
stalowej;
– wykonywanie montażu konstrukcji stalowej;
– kontrolowanie jakości wykonanego montażu;
– zabezpieczanie konstrukcji stalowej przed utratą stateczności;
– transport towarów samochodem typu bus

Oferowane stanowisko: Monter mebli

Zakres obowiązków: Kompletowanie elementów stoisk targowych, pasowanie podzespołów, montaż na stanowiskach docelowych

Oferowane stanowisko: Monter sieci wod-kan i c.o.

Zakres obowiązków: Budowa instalacji i sieci wodno – kanalizacyjnych.

Oferowane stanowisko: Monter stolarki budowlanej

Zakres obowiązków: Montowanie elementów i podzespołów stolarki budowlanej

Oferowane stanowisko: Murarz

Zakres obowiązków: Murowanie ścianek działowych, wykonywanie fundamentów, murów zbrojonych

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – elektromechanik pojazdów samochodowych

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy elektronicznych i elektrycznych układów pojazdów samochodowych

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanik pojazdów samochodowych

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów, podzespołów pojazdów samochodowych

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanizator rolnictwa

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów i podzespołów maszyn rolniczych

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechatronik/elektronik

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz montaż, instalacja,diagnostyka, naprawa urządzeń elektronicznych i mechatronicznych

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – pracownie budowlane

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznej nauki zawodu oraz związanej z tym dokumentacji dla zawodów: monter robót wykończeniowych w budownictwie, technik budownictwa

Oferowane stanowisko: Nauczyciel przedszkola

Zakres obowiązków: Stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego z obowiązkami określonymi w ustawach: KN, UoSO i PO.

Oferowane stanowisko: Ogrodnik/operator urządzeń

Zakres obowiązków: Prace przy pielęgnacji zieleni, sprzątanie po wycince. Obsługa maszyn ogrodniczych, kierowca samochodu osobowego Bus.

Oferowane stanowisko: Operator koparko-ładowarki

Zakres obowiązków: Wykonywanie wykopów i wyrównywanie terenu.

Oferowane stanowisko: Operator maszyn do profilowania

Zakres obowiązków: Obsługa maszyn do cięcia i profilowania blachy, rozładunek i załadunek towaru.

Oferowane stanowisko: Operator maszyn-prasy hydraulicznej

Zakres obowiązków: Obsługa prasy hydraulicznej, zakuwanie węży

Oferowane stanowisko: Operator pilarki taśmowej

Zakres obowiązków: Obsługa pilarki taśmowej, konserwacja maszyny, utrzymanie czystości na stanowisku pracy, noszenie desek, brusów.

Oferowane stanowisko: Operator wózka widłowego

Zakres obowiązków: Obsługa wózka widłowego, załadunek i rozładunek towarów, rozmieszczanie towaru w magazynie i produkcji mebli.

Oferowane stanowisko: Operator żurawia leśnego hds

Zakres obowiązków: Załadunek ściętych i pofragmentowanych pni drzew. Praca na terenie powiatu zamojskiego i krasnostawskiego.

Oferowane stanowisko: Osoba sprzątająca

Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości na powierzonych obiektach.

Oferowane stanowisko: Pakowacz

Zakres obowiązków: Pakowanie gotowych podobrazu i krosien malarskich, przygotowywanie do wysyłki do klienta, utrzymywanie porządku na stanowisku pracy.

Oferowane stanowisko: Parkingowy/pracownik porządkowy

Zakres obowiązków: Porządkowanie parkingu przy Galerii Twierdza

Oferowane stanowisko: Piekarz

Zakres obowiązków: Produkcja pieczywa.

Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: Urzymanie porządku, zmywanie naczyń, czyszczenie sprzętów. Przygotowywanie warzyw i owoców (obieranie, krojenie).

Oferowane stanowisko: Pomoc laboratoryjna

Zakres obowiązków: Pomoc w czynnościach wykonywanych w pracowniach zakładu patomorfologii;
Utrzymywanie czystości w laboratorium, obsługa sprzętu laboratoryjnego;
Prace porządkowe i organizacyjne;

Oferowane stanowisko: Pomocniczy pracownik produkcji

Zakres obowiązków: Pomoc w obróbce stali nierdzewnej i kwasoodpornej, pomoc przy spawaniu, ogólne prace pomocnicze.

Oferowane stanowisko: Pomocniczy robotnik konserwacji terenów zieleni

Zakres obowiązków: Koszenie trawy na terenie Zamościa.

Oferowane stanowisko: Pomocnik mechanika

Zakres obowiązków: Praca w warsztacie mechanicznym

Oferowane stanowisko: Pomocnik stolarza

Zakres obowiązków: Pomoc przy montowaniu i składaniu mebli. W mniejszym stopniu pomoc przy wycinaniu elementów drewnianych w tym szlifowaniu,heblowaniu i frezowaniu.

Oferowane stanowisko: Pomocnik stolarza meblowego

Zakres obowiązków: Obsługa elektronarzędzi, pomoc przy składaniu mebli

Oferowane stanowisko: Pracownik biurowo-terenowy

Zakres obowiązków: Obsługa klienta indywidualnego i hurtowego, obsługa korespondencji, sporządzanie ofert dla klienta, dokonywanie pomiarów stolarki okiennej, obsługa produkcji, sporządzanie dokumentacji produkcyjnej, zamawianie towarów do produkcji, transport towarów do klienta.

Oferowane stanowisko: Pracownik biurowy

Zakres obowiązków: Prowadzenie bieżących spraw biura, obsługa poczty e-mail

Oferowane stanowisko: Pracownik biurowy/asystent projektanta

Zakres obowiązków: – prace biurowe,
– opracowywanie dokumentacji projektowej branży sanitarnej,
– uzgodnienia w terenie

Oferowane stanowisko: Pracownik ds. dociepleń

Zakres obowiązków: Wykonywanie dociepleń budynków.

Oferowane stanowisko: Pracownik działu kadr/księgowości

Zakres obowiązków: Rozliczanie delegacji i płac

Oferowane stanowisko: Pracownik działu logistyki

Zakres obowiązków: Koordynowanie i organizacja pracy kierowców, poszukiwanie zleceń transportowych, kompletowanie dokumentacji przewozowej, planowanie transportu na podstawie przyjętych zleceń, przyjmowanie interesantów.

Oferowane stanowisko: Pracownik fizyczny

Zakres obowiązków: Praca przy przenoszeniu blach

Oferowane stanowisko: Pracownik fizyczny/składacz okien

Zakres obowiązków: Prace pomocnicze przy składaniu okien, przygotowanie do montażu, prace porządkowe, prace ogólnobudowlane.

Oferowane stanowisko: Pracownik gospodarczy

Zakres obowiązków: – wykonywanie prac konserwatorskich i porządkowych,
– koszenie trawy,
– w okresie zimowym usuwanie lodu z ciągów komunikacyjnych,
– obsługa maszyn, urządzeń oraz narzędzi

Oferowane stanowisko: Pracownik gospodarczy

Zakres obowiązków: Prace techniczne na terenie obiektu, drobne naprawy, koszenie trawy

Oferowane stanowisko: Pracownik gospodarczy

Zakres obowiązków: Prace remontowo-gospodarcze, koszenie trawy

Oferowane stanowisko: Pracownik ogólnobudowlany

Zakres obowiązków: Pomoc murarzom, prace związane z dociepleniem i inne roboty ogólnobudowlane.

Oferowane stanowisko: Pracownik ogólnobudowlany

Zakres obowiązków: Prace remontowo-budowlane

Oferowane stanowisko: Pracownik ogólnobudowlany

Zakres obowiązków: – Wykonywanie prac pomocniczych przy wykonywaniu szalowań i rusztowań;
mieszanie, wylewanie i rozpościeranie materiałów, takich jak: beton, gips
i zaprawa murarska;
– kopanie i wypełnianie dołów i rowów przy użyciu narzędzi ręcznych;
– rozpościeranie piasku, ziemi, żwiru i podobnych materiałów;
– ładowanie i rozładowywanie materiałów budowlanych, materiałów wydobytych
oraz sprzętu i transportowanie ich w obrębie miejsc prowadzenia prac przy
użyciu taczek, nosiłek do ręcznego transportu cegieł i wózków ręcznych;

Oferowane stanowisko: Projektant branży sanitarnej

Zakres obowiązków: – pomoc przy przygotowywaniu komputerowych rysunków 2D i 3D zgodnie z przyjętymi standardami i procedurami oprogramowania, tj.: AutoCAD, Photoshop
– tworzenie i nanoszenie zmian w modelach i rysunkach technicznych, począwszy od szkiców, planów oraz pisemnych instrukcji;
– projektowanie, tj. kreślenie rysunków oraz tworzenie plików PDF w celu optymalizacji procesu projektowania;
– opracowywanie dokumentacji technicznej;
– zapewnianie wsparcia w ramach projektowania CAD w zakresie funkcji technicznych i konserwatorskich
– w sytuacjach wyjątkowych wykonywanie ręcznych rysunków technicznych.
– opracowywanie programów funkcjonalno-przestrzennych i projektów planów budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów budowlanych lub ich części wraz z przyległym terenem;
– pomoc przy czuwaniu nad realizacją projektowanych obiektów w ramach nadzoru autorskiego i budowlanego
– archiwizowanie dokumentacji.
– wykonywanie bieżących poleceń przełożonego.
– przestrzeganie procedur Systemu Zarządzania Jakością
– reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego
– drukowanie i powielanie wykonanych dokumentacji projektowych
– wykonywanie opracowań projektowych, koncepcji -programowo-przestrzennych, projektów budowlanych i wykonawczych
– weryfikacja dokumentacji projektowej branży sanitarnej
– koordynowanie projektów
– terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz ich wykonywanie w taki sposób, aby zapewnić koordynację pracy pozostałych członków personelu.
– wykonywanie swoich obowiązków sumiennie i odpowiedzialnie w sposób odpowiadający standardowi staranności, wymaganej od osoby zajmującej się obsługą inwestycji i niepodejmowaniu działań na niekorzyść Pracodawcy.

Oferowane stanowisko: Recepcjonista

Zakres obowiązków: – meldowanie gości oraz przydzielanie domków,
– przyjmowanie rezerwacji,
– przyjmowanie reklamacji,
– prowadzenie rachunków związanych z pobytem gości,

Oferowane stanowisko: Recepcjonista

Zakres obowiązków: Przyjmowanie rezerwacji, meldowanie i wymeldowywanie gości hotelowych. 

Oferowane stanowisko: Robotnik budowlany

Zakres obowiązków: Wykonywanie robót ogólno-budowlanych

Oferowane stanowisko: Robotnik budowlany

Zakres obowiązków: Podstawowe prace budowlane, montaż konstrukcji stalowych lub drewnianych, montaż płyt warstwowych

Oferowane stanowisko: Robotnik budowlany

Zakres obowiązków: Pomoc przy dociepleniach budynków, prace murarskie przy montowaniu ogrodzeń, prace ogólnobudowlane.

Oferowane stanowisko: Robotnik drogowy

Zakres obowiązków: Wykonywanie pracy przy budowie dróg.

Oferowane stanowisko: Robotnik fizyczny

Zakres obowiązków: Układanie, montowanie, pomoc przy układaniu desek, odbiór drewna

Oferowane stanowisko: Serwisant

Zakres obowiązków: Serwis sprzętu AGD

Oferowane stanowisko: Spawacz

Zakres obowiązków: Przygotowanie elementów do spawania, spawanie konstrukcji stalowych metodą MIG/MAG, ustawianie urządzeń i nadzorowanie ich pracy, dbanie o bezpieczeństwo pracy z uwzględnieniem użytkowania specjalistycznej odzieży ochronnej

Oferowane stanowisko: Spawacz

Zakres obowiązków: Spawanie konstrukcji budowlanych

Oferowane stanowisko: Spawacz

Zakres obowiązków: Spawanie konstrukcji stalowych.

Oferowane stanowisko: Spawacz

Zakres obowiązków: Spawanie elementów metalowych

Oferowane stanowisko: Spawacz ogrodzeń stalowych

Zakres obowiązków: Obsługa urządzeń spawalniczych
Odpowiedzialność za wykonywanie bieżących zleceń produkcyjnych.
Zapewnienie ciągłości produkcji i rozwiązywanie bieżących problemów.
Odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystywanie materiałów i narzędzi podczas pracy i kontrolowanie ich zużycia. Nadzór nad bieżącym przestrzeganiem norm jakościowych.
Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy i zasad BHP, raportowanie przełożonym bieżących problemów i rozwiązań.
Zgłaszanie do działu utrzymania ruchu informacji o powstałych awariach i konieczności napraw.

Oferowane stanowisko: Specjalista ds. AKPiA (aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki)

Zakres obowiązków: – administracja i nadzór oraz rozwój przemysłowych systemów AKPiA oczyszczalni ścieków,
– analiza i rozwiązanie problemów związanych z AKPIA /mile widziane informatycznych,
– współpraca z przedstawicielami producentów sprzętu w zakresie jego naprawy, serwisowania, wymiany, modernizacji,
– usuwanie awarii natury AKPiA /mile widziana również informatycznych,
– tworzenie i utrzymanie dokumentacji,
– znajomość produktów firmy SIEMENS, E+H, HACH,
– znajomość programu narzędziowego SCADA

Oferowane stanowisko: Specjalista ds. handlowych

Zakres obowiązków: Samodzielne prowadzenie hurtowni: kontakt z klientem, sprzedaż fiskalna, przyjmowanie towaru, prowadzenie bieżącej dokumentacji hurtowni, doradztwo w zakresie asortymentu znajdującego się w ofercie handlowej hurtowni, profesjonalna obsługa klienta.

Oferowane stanowisko: Spedytor

Zakres obowiązków: Korespondencja z kontrahentami, obsługa spedycyjna transportu ładunków ponadnormatywnych w przewozach międzynarodowych.

Oferowane stanowisko: Sprzątaczka

Zakres obowiązków: Zadaniem zatrudnionej osoby będzie utrzymywanie czystości w pawilonie handlowym, oraz w pomieszczeniach przynależnych.

Oferowane stanowisko: Sprzątaczka

Zakres obowiązków: Sprzątanie pomieszczeń biurowych (odkurzanie, ścieranie kurzy, mycie powierzchni płaskich).

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Rozładowywanie i przyjmowanie dostaw towaru , obsługa klienta ,sprzedaż towaru ,wystawianie faktur ,obsługa programu komputerowego firmy

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, metkowanie, przyjęcie towaru.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Sprzedaż artykułów przemysłowych.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Sprzedaż nasion, środków ochrony roślin, foli, podłoży ogrodniczych i innych artykułów ogrodniczych w hurcie.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Sprzedaż artykułów spożywczych

Oferowane stanowisko: Sprzedawca – fakturzysta

Zakres obowiązków: Sprzedaż i fakturowanie towarów w hurtowni art. fryzjerskich

Oferowane stanowisko: Sprzedawca na st. mięsnym

Zakres obowiązków: Obsługa klienta na st. mięsnym

Oferowane stanowisko: Sprzedawca w sklepie internetowym

Zakres obowiązków: Realizacja złożonych zamówień w sklepie internetowym

Oferowane stanowisko: Szlifierz metali

Zakres obowiązków: Montaż ogrodzeń, pomoc przy spawaniu elementów metalowych, obróbka metalu.

Oferowane stanowisko: Technik analityki medycznej

Zakres obowiązków: Przygotowywanie preparatów histopatologicznych;

Oferowane stanowisko: Tokarz

Zakres obowiązków: Zapoznawanie się z dokumentacją i rysunkami technicznymi przedmiotów do obrobienia, obsługa tokarki uniwersalnej, ustawianie urządzeń i nadzorowanie ich pracy, dbanie o bezpieczeństwo pracy.

Oferowane stanowisko: Wulkanizator

Zakres obowiązków: Wymiana i wyważanie kół i opon, drobne naprawy mechaniczne.

 

 

Poprzedni artykułZamojski Dom Kultury pięknieje w oczach [ZDJĘCIA]
Następny artykułZAMOŚĆ: Szukasz stażu? Sprawdź najnowsze oferty z PUP
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments