Praca w Zamościu i okolicy – najświeższe oferty

0
272

Publikujemy najnowsze oferty pracy w Zamościu i regionie.

 

Oferowane stanowisko: Animator kultury

Zakres obowiązków: Planowanie i realizowanie zadań kulturalnych w jednostce.

Lp.: 2.

Oferowane stanowisko: Aparatowy oczyszczalni ścieków

Zakres obowiązków: Kontrola parametrów pracy urządzeń zgodnie z instrukcjami, przeprowadzanie czynności eksploatacyjnych urządzeń, utrzymywanie właściwego poziomu w przepompowniach ścieków.

Lp.: 3.
Oferowane stanowisko: Architekt wnętrz

Zakres obowiązków: prowadzenie analizy stanu istniejącego, inwentaryzacja wnętrza, określanie uwarunkowań zewnętrznych (sąsiedztwo, wyposażenie budynku itp.);
– opracowywanie programu funkcjonalno-przestrzennego wnętrza;
– opracowywanie koncepcji plastycznej;

– podejmowanie decyzji projektowych, dotyczących rozwiązań materiałowych i sposobu prowadzenia prac; – zapewnianie pożądanego oświetlenia wnętrza;
– zapewnianie wyposażenia wnętrza w wymagane urządzenia sanitarne, elektryczne, wentylacyjne, zabezpieczenia ppoż. i antywłamaniowe itp.;

– zapewnianie prawidłowej akustyki w projektowanym wnętrzu;
– podejmowanie decyzji plastycznych i kolorystycznych;
– wybór lub projektowanie poszczególnych sprzętów i urządzeń;
– projektowanie nietypowych sprzętów i detali wykończeniowych z określeniem sposobu ich wykonania; – prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji projektu wnętrza;

– koordynowanie pracy zespołu przy złożonych projektach wielobranżowych (np. sale koncertowe, kina, szpitale);
– wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
– nadzór nad innymi pracownikami.- wykonywanie bieżących poleceń przełożonego

Lp.: 4.
Oferowane stanowisko: Asystent Projektanta branży drogowej

Zakres obowiązków: – wykonywanie opracowań projektowych, koncepcji programowo-przestrzennych, projektów budowlanych i wykonawczych,

weryfikacja dokumentacji kontraktowej,
reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego, koordynowanie projektów,
terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz ich wykonywanie w taki sposób, aby zapewnić

koordynację pracy pozostałych członków personelu,
wykonywanie swoich obowiązków sumiennie i odpowiedzialnie w sposób odpowiadający standardowi

staranności, wymaganej od osoby zajmującej się obsługą inwestycji i niepodejmowaniu działań na niekorzyść Pracodawcy.

Lp.: 5.

Oferowane stanowisko: Asystent weterynarza

Zakres obowiązków: Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych zwierząt

Lp.: 6.

Oferowane stanowisko: Asystent/-ka zarządu

Zakres obowiązków: Administrowanie biurem, prowadzenie rozliczeń, obsługa korespondencji, kontakty z gminami, wystąpienia do prasy/władz, redagowanie pism, prowadzenie sekretariatu.

Lp.: 7.
Oferowane stanowisko: Barista
Zakres obowiązków: Obsługa klientów w kawiarni

Lp.: 8.
Oferowane stanowisko: Brukarz
Zakres obowiązków: Układanie kostki brukowej.
Lp.: 9.
Oferowane stanowisko: Brukarz
Zakres obowiązków: Układanie kostki brukowej
Lp.: 10.
Oferowane stanowisko: Brukarz
Zakres obowiązków: Wykonywanie prac brukarskich
Lp.: 11.
Oferowane stanowisko: Dekorator wnętrz
Zakres obowiązków: Obsługa klienta, pomoc w doborze asortymentu.
Lp.: 12.
Oferowane stanowisko: Diagnosta
Zakres obowiązków: Prowadzenie badań technicznych pojazdów, praca na stacji okręgowej Lp.: 13.
Oferowane stanowisko: Diagnosta samochodowy

Zakres obowiązków: Przeprowadzanie badań technicznych pojazdów przy wykorzystaniu specjalnej aparatury techniczno-pomiarowej, określanie rodzaju i zakresu koniecznych napraw lub konserwacji pojazdu oraz sprawdzanie stanu technicznego pojazdu po wykonanej naprawie, prowadzenie ewidencji przeprowadzonych badań technicznych pojazdów.

Lp.: 14.
Oferowane stanowisko: Diagnosta SKP – Mechanik samochodowy

Zakres obowiązków: – wykonywanie badań technicznych pojazdów w Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów, – naprawy mechaniczne pojazdów w autoryzowanym serwisie Opla,
– współpraca z recepcją serwisu,
– dbałość o wysoką jakość naprawy

Lp.: 15.
Oferowane stanowisko: Doradca ds. nieruchomości

Zakres obowiązków: Pozyskiwanie nieruchomości do sprzedaży, sporządzanie ofert, pozyskiwanie klientów zainteresowanych zakupem nieruchomości

Lp.: 16.
Oferowane stanowisko: Doradca finansowy/pośrednik finansowy

Zakres obowiązków: Sprzedaż polis finansowych. Prowadzenie spotkań z klientem celem zabezpieczenia mienia, siebie i rodziny, ubezpieczeń OC/AC/NNW i inne. Pozyskiwanie nowych klientów.

Lp.: 17.
Oferowane stanowisko: Doradca klienta
Zakres obowiązków: Doradztwo w zakresie oferowanych produktów w dziale budowlanym Lp.: 18.
Oferowane stanowisko: Elektryk/elektromonter
Zakres obowiązków: Wykonywanie instalacji elektrycznych i teleinformatycznych.
Lp.: 19.
Oferowane stanowisko: Fryzjer
Zakres obowiązków: Strzyżenie, koloryzacja, upięcia.
Lp.: 20.
Oferowane stanowisko: Fryzjer
Zakres obowiązków: Strzyżenie i modelowanie włosów.
Lp.: 21.
Oferowane stanowisko: Higienistka stomatologiczna
Zakres obowiązków: Czynna asysta w zabiegach stomatologicznych

Lp.: 22.
Oferowane stanowisko: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego-branży konstrukcyjno-budowlanej

Zakres obowiązków: – sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami konstrukcyjno -budowlanymi przy realizacji Inwestycji prowadzonych przez Spółkę.
– kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy,
– sprawdzanie jakości wykonywanych robót.
– kontrola terminowości realizacji zadań i miesięcznych rozliczeń dla wykonanych prac, uczestnictwo w naradach technicznych, odbiorach i kontrolach.
– sprawdzanie jakości wykonywanych robót. Kontrola terminowości realizacji zadań i miesięcznych rozliczeń dla wykonanych prac, uczestnictwo w naradach technicznych, odbiorach i kontrolach.
– prowadzenie korespondencji z Wykonawcami i innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym
– przygotowywanie sprawozdań i raportów z realizowanych zadań.
– analiza dokumentacji budowlanych i wykonawczych oraz innych dokumentów związanych z realizacją inwestycji,
– sprawdzanie kompletności dokumentów przedstawianych przez wykonawcę na każdym etapie realizacji zadań,
– pomoc przyprowadzeniu badań i opracowywaniu nowych lub udoskonalonych teorii i metod związanych z budownictwem kon..-bud.
– uczestnictwo w naradach roboczych na budowie,
– kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz zawartą umową,
– kontrola finansowa inwestycji oraz kontrola zawartych umów podwykonawczych,
– prowadzenie bieżącej korespondencji,
– sporządzanie sprawozdań, analiz, notatek i informacji dotyczących realizowanych zadań.
– pomoc przy prowadzeniu dokumentacji budowy;
– pomoc przyprowadzeniu badań i opracowywaniu nowych lub udoskonalonych teorii i metod związanych z budownictwem drogowym;
– lokalizowanie i korygowanie błędów i niedokładności wykonawczych;
– pomoc przy prowadzeniu dokumentacji budowy;
– utrzymywanie kontaktów zawodowych i prowadzenie konsultacji ze specjalistami z innych dziedzin, istotnych dla budownictwa;
– wykonywanie bieżących poleceń przełożonego.

Lp.: 23.

Oferowane stanowisko: Instruktor nauki jazdy kategorii BT

Zakres obowiązków: Praktyczna nauka jazdy samochodem osobowym oraz ciągnikiem rolniczym

Lp.: 24.

Oferowane stanowisko: Inżynier branży elektrycznej

Zakres obowiązków: Przygotowanie kosztorysów ofertowych i projektów branży elektrycznej, analiza dokumentacji technicznej, analiza przedmiarów, sporządzanie dkoumentacji budowlanej branzy elektrycznej

Lp.: 25.
Oferowane stanowisko: Inżynier budowlany

Zakres obowiązków: Przygotowanie i organizacja budowy, zarządzanie pracą podległych brygad, przygotowanie dokumentów wewnętrznych

Lp.: 26.
Oferowane stanowisko: Kelner
Zakres obowiązków: Obsługa klienta, przygotowywanie sali restauracyjnej, zbieranie zamówień. Lp.: 27.
Oferowane stanowisko: Kelner
Zakres obowiązków: Obsługa gości, przyjmowanie zamówień.
Lp.: 28.
Oferowane stanowisko: Kelner – barman
Zakres obowiązków: Obsługa klienta, przyjmowanie i realizacja zamówień.
Lp.: 29.
Oferowane stanowisko: Kelner/Barman

Zakres obowiązków: – Obsługa klienta, zbieranie zamówień, pomoc w wyborze dania, podawanie gościom zamówionych potraw,
– prowadzenie dokumentacji sprzedaży,
– doradzanie klientom, informowanie ich o sposobach przyrządzania poszczególnych napojów

Lp.: 30.
Oferowane stanowisko: Kelner/barman
Zakres obowiązków: Obsługa gości, przygotowanie i wydawanie zamówień
Lp.: 31.
Oferowane stanowisko: Kierowca
Zakres obowiązków: Sprzedaż obwoźna pieczywa i towarów spożywczych
Lp.: 32.
Oferowane stanowisko: Kierowca – mechanik samochodów ciężarowych o masie powyżej 12 ton

Zakres obowiązków: Prowadzenie pojazdu ciężarowego z ładunkami nienormatywnymi w ruchu międzynarodowym i krajowym. Obsługa pojazdu ciężarowego, prowadzenie dokumentacji technicznej pojazdu. Praca wykonywana w delegacji. Pojazdy ciężarowe poruszają się po terenie całej Europy Zachodniej oraz Europy Wschodniej (Rosja, Ukraina, Białoruś).

Lp.: 33.

Oferowane stanowisko: Kierowca – zaopatrzeniowiec

Zakres obowiązków: Dowóz towaru do klienta (rozwożenie węgla, dostarczanie zamówień)

Lp.: 34.

Oferowane stanowisko: Kierowca międzynarodowy C+E

Zakres obowiązków: Kierowanie pojazdami ciężarowymi typu ciągnik siodłowy z naczepą, prowadzenie dokumentacji przewozowej.

Lp.: 35.
Oferowane stanowisko: Kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych)
Zakres obowiązków: Obsługa wózka widłowego, transport wyrobów po terenie firmy.
Lp.: 36.
Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego
Zakres obowiązków: Transport towarów, prace ładunkowe za pomocą żurawia
Lp.: 37.
Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego
Zakres obowiązków: Rozwożenie przesyłek paletowych do klienta na terenie województwa lubelskiego. Lp.: 38.
Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego
Zakres obowiązków: Transport międzynarodowy.
Lp.: 39.
Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego
Zakres obowiązków: Transport towarów na terenie woj. lubelskiego
Lp.: 40.
Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego C+E
Zakres obowiązków: Transport towarów po terenie kraju.
Lp.: 41.
Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu do pilotażu pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym Zakres obowiązków: Pilotaż pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym na terenie Niemiec
Lp.: 42.
Oferowane stanowisko: Kierowca/magazynier
Zakres obowiązków: Przygotowywanie i transport towarów na terenie woj. lubelskiego
Lp.: 43.
Oferowane stanowisko: Konserwator sprzętu przeciwpożarowego
Zakres obowiązków: Przeglądy i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego.

Lp.: 44.

Oferowane stanowisko: Kosmetyczka

Zakres obowiązków: Manicure, pedicure, pielęgnacja twarzy, makijaż, stylizacja paznokci.

Lp.: 45.

Oferowane stanowisko: Kosmetyczka

Zakres obowiązków: Odnowa biologiczna, zabiegi kosmetyczne, makijaż permanentny, dbanie o stanowisko pracy

Lp.: 46.

Oferowane stanowisko: Kosmetyczka

Zakres obowiązków: Wykonywanie manicure, pedicure i zabiegów kosmetycznych

Lp.: 47.

Oferowane stanowisko: Kosmetyczka

Zakres obowiązków: Wykonywanie zabiegów kosmetycznych.

Lp.: 48.

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: Przygotowywanie potraw, pieczenie chleba, zarządzanie kuchnią.

Lp.: 49.

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: Przygotowywanie posiłków zgodnie z kartą dań, dobór odpowiednich składników do potraw.

Lp.: 50.

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: Przygotowywanie posiłków dietetycznych.

Lp.: 51.

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: Przygotowywanie posiłków zgodnie z kartą dań

Lp.: 52.

Oferowane stanowisko: Kucharz/pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: Pomoc w kuchni, pomoc w przygotowaniu posiłków z karty dań.

Lp.: 53.

Oferowane stanowisko: Lakiernik wyrobów drzewnych

Zakres obowiązków: Przygotowanie powierzchni elementów drzewnych przed nałożeniem powłoki lakierniczej, nakładanie ręczne lub maszynowe powłoki lakierniczej.

Lp.: 54.
Oferowane stanowisko: Lekarz weterynarii
Zakres obowiązków: Leczenie zwierząt towarzyszących. Lp.: 55.
Oferowane stanowisko: Magazynier

Zakres obowiązków: Przyjmowanie towarów do magazynu, uczestnictwo w odbiorze ilościowym i jakościowym, sporzadzanie odpowiedniej dokumentacji, wydawanie towarów z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych.

Lp.: 56.
Oferowane stanowisko: Magazynier
Zakres obowiązków: Obsługa magazynu budowlanego.
Lp.: 57.
Oferowane stanowisko: Magazynier-kierowca
Zakres obowiązków: Przyjmowanie i wydawania towaru oraz dowóz do klienta.
Lp.: 58.
Oferowane stanowisko: Magazynier/kierowca
Zakres obowiązków: Przygotowanie towaru, dowóz do klienta i inne prace magazynowe.

Lp.: 59.

Oferowane stanowisko: Majster budowy

Zakres obowiązków: Wykonywanie prac budowlanych, kierowanie budową obiektów oraz konserwacją.

Lp.: 60.

Oferowane stanowisko: Mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych

Zakres obowiązków: Praca w warsztacie mechanicznym

Lp.: 61.

Oferowane stanowisko: Mechanik pojazdów osobowych i/lub ciężarowych

Zakres obowiązków: Naprawa i obsługa pojazdów samochodowych i/lub ciężarowych

Lp.: 62.

Oferowane stanowisko: Mechanik samochodów ciężarowych

Zakres obowiązków: Diagnozowanie usterek i ocena stanu technicznego pojazdów, wymiana uszkodzonych podzespołów pojazdów ciężarowych

Lp.: 63.
Oferowane stanowisko: Mechanik samochodów osobowych

Zakres obowiązków: Diagnozowanie usterek i ocena stanu technicznego pojazdów, wymiana uszkodzonych podzespołów pojazdów osobowych

Lp.: 64.
Oferowane stanowisko: Mechanik samochodów osobowych i ciężarowych

Zakres obowiązków: Diagnozowanie usterek i ocena stanu technicznego pojazdów, wymiana uszkodzonych podzespołów pojazdów ciężarowych i osobowych.

Lp.: 65.
Oferowane stanowisko: Mistrz warsztatu

Zakres obowiązków: Wykonywanie prac biurowych, zamawianie i dowóz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, nadzór nad pracą warsztatu

Lp.: 66.
Oferowane stanowisko: Monter dociepleń budynków
Zakres obowiązków: Instalacje termiczne ścian zewnętrznych obiektów budowlanych metodą lekko mokrą.

Lp.: 67.

Oferowane stanowisko: Monter instalacji fotowoltaicznych

Zakres obowiązków: Montaż systemów fotowoltaicznych.

Lp.: 68.

Oferowane stanowisko: Monter instalacji sanitarnych

Zakres obowiązków: Wykonywanie prac instalacyjnych i montażowych. Układanie, spawanie i uszczelnianie rur z uwzględnieniem ich przeznaczenia.

Lp.: 69.
Oferowane stanowisko: Monter konstrukcji stalowych
Zakres obowiązków: Montaż konstrukcji stalowych, zabezpieczenie i konserwacja wykonanych konstrukcji.

Lp.: 70.
Oferowane stanowisko: Monter konstrukcji stalowych/kierowca kat. b

Zakres obowiązków: – ustalanie zakresu prac montażowych konstrukcji stalowej; – przygotowywanie narzędzi, sprzętu do wykonania konstrukcji
stalowej;
– wykonywanie montażu konstrukcji stalowej;

– kontrolowanie jakości wykonanego montażu;
– zabezpieczanie konstrukcji stalowej przed utratą stateczności; – transport towarów samochodem typu bus

Lp.: 71.
Oferowane stanowisko: Monter mebli

Zakres obowiązków: Kompletowanie elementów stoisk targowych, pasowanie podzespołów, montaż na stanowiskach docelowych

Lp.: 72.
Oferowane stanowisko: Monter mebli

Zakres obowiązków: Przygotowanie mebli do montażu, montaż mebli u klienta, dopasowanie mebli do pomieszczenia, produkcja.

Lp.: 73.
Oferowane stanowisko: Monter stolarki budowlanej
Zakres obowiązków: Montowanie elementów i podzespołów stolarki budowlanej
Lp.: 74.
Oferowane stanowisko: Murarz
Zakres obowiązków: Murowanie ścianek działowych, wykonywanie fundamentów, murów zbrojonych
Lp.: 75.
Oferowane stanowisko: Nauczyciel języka angielskiego
Zakres obowiązków: Nauczanie języka angielskiego w szkole podstawowej.
Lp.: 76.
Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – elektromechanik pojazdów samochodowych

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy elektronicznych i elektrycznych układów pojazdów samochodowych

Lp.: 77.
Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanik pojazdów samochodowych

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów, podzespołów pojazdów samochodowych

Lp.: 78.
Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanizator rolnictwa

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów i podzespołów maszyn rolniczych

Lp.: 79.
Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechatronik/elektronik

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz montaż, instalacja,diagnostyka, naprawa urządzeń elektronicznych i mechatronicznych

Lp.: 80.
Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – pracownie budowlane

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznej nauki zawodu oraz związanej z tym dokumentacji dla zawodów: monter robót wykończeniowych w budownictwie, technik budownictwa

Lp.: 81.
Oferowane stanowisko: Operator koparki i koparko-ładowarki
Zakres obowiązków: Obsługa koparki i koparko-ładowarki.
Lp.: 82.
Oferowane stanowisko: Operator koparko-ładowarki
Zakres obowiązków: Wykonywanie wykopów i wyrównywanie terenu.
Lp.: 83.
Oferowane stanowisko: Operator ładowarki klasa I
Zakres obowiązków: Obsługa ładowarki
Lp.: 84.
Oferowane stanowisko: Operator maszyn do profilowania
Zakres obowiązków: Obsługa maszyn do cięcia i profilowania blachy, rozładunek i załadunek towaru. Lp.: 85.
Oferowane stanowisko: Operator maszyn-prasy hydraulicznej
Zakres obowiązków: Obsługa prasy hydraulicznej, zakuwanie węży
Lp.: 86.
Oferowane stanowisko: Operator mini ładowarki typu Bobkat

Zakres obowiązków: Operator osprzętu typu Bobkat

Lp.: 87.
Oferowane stanowisko: Operator pilarki taśmowej

Zakres obowiązków: Obsługa pilarki taśmowej, konserwacja maszyny, utrzymanie czystości na stanowisku pracy, noszenie desek, brusów.

Lp.: 88.
Oferowane stanowisko: Operator pompy do betonu

Zakres obowiązków: Obsługa betoniarki, pompy do betonu, wykonanie wylewki betonu, dojazd na teren budowy, dbanie o powierzony sprzęt

Lp.: 89.
Oferowane stanowisko: Operator wózka widłowego

Zakres obowiązków: Obsługa wózka widłowego, załadunek i rozładunek towarów, rozmieszczanie towaru w magazynie i produkcji mebli.

Lp.: 90.

Oferowane stanowisko: Operator zespołu maszyn do produkcji mieszanek betonowych

Zakres obowiązków: Obsługa maszyn do produkcji betonu.

Lp.: 91.

Oferowane stanowisko: Operator żurawia leśnego hds

Zakres obowiązków: Załadunek ściętych i pofragmentowanych pni drzew. Praca na terenie powiatu zamojskiego i krasnostawskiego.

Lp.: 92.

Oferowane stanowisko: Osoba sprzątająca

Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości na powierzonych obiektach.

Lp.: 93.

Oferowane stanowisko: Parkingowy/pracownik porządkowy

Zakres obowiązków: Porządkowanie parkingu przy Galerii Twierdza

Lp.: 94.

Oferowane stanowisko: Pokojowa

Zakres obowiązków: Utrzymywanie czystości na terenie obiektu, sprzątanie pokoi, zmiana pościeli.

Lp.: 95.

Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: Praca na kuchni, pomaganie przy przygotowywaniu dań, pizzy

Lp.: 96.

Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: Obróbka warzyw, pomoc w przygotowywaniu potraw.

Lp.: 97.

Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: Urzymanie porządku, zmywanie naczyń, czyszczenie sprzętów. Przygotowywanie warzyw i owoców (obieranie, krojenie).

Lp.: 98.
Oferowane stanowisko: Pomocniczy pracownik produkcji

Zakres obowiązków: Pomoc w obróbce stali nierdzewnej i kwasoodpornej, pomoc przy spawaniu, ogólne prace pomocnicze.

Lp.: 99.
Oferowane stanowisko: Pomocniczy robotnik budowlany
Zakres obowiązków: Pomoc w pracach budowlanych, tynkowanie, malowanie, roboty wykończeniowe. Lp.: 100.
Oferowane stanowisko: Pomocniczy robotnik konserwacji terenów zieleni
Zakres obowiązków: Koszenie trawy na terenie Zamościa.
Lp.: 101.
Oferowane stanowisko: Pomocnik mechanika

Zakres obowiązków: Praca w warsztacie mechanicznym

Lp.: 102.
Oferowane stanowisko: Pomocnik stolarza

Zakres obowiązków: Pomoc przy montowaniu i składaniu mebli. W mniejszym stopniu pomoc przy wycinaniu elementów drewnianych w tym szlifowaniu,heblowaniu i frezowaniu.

Lp.: 103.
Oferowane stanowisko: Pomocnik stolarza meblowego
Zakres obowiązków: Obsługa elektronarzędzi, pomoc przy składaniu mebli Lp.: 104.
Oferowane stanowisko: Pracownik biurowo-terenowy

Zakres obowiązków: Obsługa klienta indywidualnego i hurtowego, obsługa korespondencji, sporządzanie ofert dla klienta, dokonywanie pomiarów stolarki okiennej, obsługa produkcji, sporządzanie dokumentacji produkcyjnej, zamawianie towarów do produkcji, transport towarów do klienta.

Lp.: 105.
Oferowane stanowisko: Pracownik biurowy

Zakres obowiązków: Obsługa klienta stacjonarnie i telefonicznie, przyjmowanie zamówień, tworzenie list zakupów w porozumieniu z kuchnią.

Lp.: 106.
Oferowane stanowisko: Pracownik biurowy
Zakres obowiązków: Prowadzenie bieżących spraw biura, obsługa poczty e-mail Lp.: 107.
Oferowane stanowisko: Pracownik ds. dociepleń
Zakres obowiązków: Wykonywanie dociepleń budynków.
Lp.: 108.
Oferowane stanowisko: Pracownik działu kadr/księgowości
Zakres obowiązków: Rozliczanie delegacji i płac
Lp.: 109.
Oferowane stanowisko: Pracownik działu logistyki

Zakres obowiązków: Koordynowanie i organizacja pracy kierowców, poszukiwanie zleceń transportowych, kompletowanie dokumentacji przewozowej, planowanie transportu na podstawie przyjętych zleceń, przyjmowanie interesantów.

Lp.: 110.

Oferowane stanowisko: Pracownik fizyczny

Zakres obowiązków: Praca przy przenoszeniu blach

Lp.: 111.

Oferowane stanowisko: Pracownik fizyczny/składacz okien

Zakres obowiązków: Prace pomocnicze przy składaniu okien, przygotowanie do montażu, prace porządkowe, prace ogólnobudowlane.

Lp.: 112.
Oferowane stanowisko: Pracownik gospodarczy
Zakres obowiązków: Prace porządkowe na terenie zakładu, koszenie trawy, utrzymywanie czystości. Lp.: 113.
Oferowane stanowisko: Pracownik gospodarczy

Zakres obowiązków: – wykonywanie prac konserwatorskich i porządkowych, – koszenie trawy,
– w okresie zimowym usuwanie lodu z ciągów komunikacyjnych,
– obsługa maszyn, urządzeń oraz narzędzi

Lp.: 114.
Oferowane stanowisko: Pracownik gospodarczy
Zakres obowiązków: Prace techniczne na terenie obiektu, drobne naprawy, koszenie trawy Lp.: 115.
Oferowane stanowisko: Pracownik ogólnobudowlany

Zakres obowiązków: Prace kamieniarskie-wycinanie i obróbka kamienia, montaż gotowych elementów

Lp.: 116.
Oferowane stanowisko: Pracownik ogólnobudowlany
Zakres obowiązków: Pomoc przy wykonywaniu tynków tradycyjnych i innych robót budowlanych
Lp.: 117.
Oferowane stanowisko: Pracownik ogólnobudowlany
Zakres obowiązków: Pomoc murarzom, prace związane z dociepleniem i inne roboty ogólnobudowlane. Lp.: 118.
Oferowane stanowisko: Pracownik ogólnobudowlany
Zakres obowiązków: Prace remontowo-budowlane
Lp.: 119.
Oferowane stanowisko: Pracownik ogólnobudowlany

Zakres obowiązków: – Wykonywanie prac pomocniczych przy wykonywaniu szalowań i rusztowań; mieszanie, wylewanie i rozpościeranie materiałów, takich jak: beton, gips
i zaprawa murarska;
– kopanie i wypełnianie dołów i rowów przy użyciu narzędzi ręcznych;

– rozpościeranie piasku, ziemi, żwiru i podobnych materiałów;
– ładowanie i rozładowywanie materiałów budowlanych, materiałów wydobytych oraz sprzętu i transportowanie ich w obrębie miejsc prowadzenia prac przy użyciu taczek, nosiłek do ręcznego transportu cegieł i wózków ręcznych;

Lp.: 120.
Oferowane stanowisko: Projektant branży sanitarnej

Zakres obowiązków: – pomoc przy przygotowywaniu komputerowych rysunków 2D i 3D zgodnie z przyjętymi standardami i procedurami oprogramowania, tj.: AutoCAD, Photoshop
– tworzenie i nanoszenie zmian w modelach i rysunkach technicznych, począwszy od szkiców, planów oraz pisemnych instrukcji;

– projektowanie, tj. kreślenie rysunków oraz tworzenie plików PDF w celu optymalizacji procesu projektowania; – opracowywanie dokumentacji technicznej;
– zapewnianie wsparcia w ramach projektowania CAD w zakresie funkcji technicznych i konserwatorskich
– w sytuacjach wyjątkowych wykonywanie ręcznych rysunków technicznych.

– opracowywanie programów funkcjonalno-przestrzennych i projektów planów budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów budowlanych lub ich części wraz z przyległym terenem;
– pomoc przy czuwaniu nad realizacją projektowanych obiektów w ramach nadzoru autorskiego i budowlanego – archiwizowanie dokumentacji.
– wykonywanie bieżących poleceń przełożonego.
– przestrzeganie procedur Systemu Zarządzania Jakością
– reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego
– drukowanie i powielanie wykonanych dokumentacji projektowych
– wykonywanie opracowań projektowych, koncepcji -programowo-przestrzennych, projektów budowlanych i wykonawczych
– weryfikacja dokumentacji projektowej branży sanitarnej
– koordynowanie projektów
– terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz ich wykonywanie w taki sposób, aby zapewnić koordynację pracy pozostałych członków personelu.
– wykonywanie swoich obowiązków sumiennie i odpowiedzialnie w sposób odpowiadający standardowi staranności, wymaganej od osoby zajmującej się obsługą inwestycji i niepodejmowaniu działań na niekorzyść Pracodawcy.

Lp.: 121.
Oferowane stanowisko: Przewodnik turystyczny
Zakres obowiązków: Oprowadzanie turystów po zabytkowej zagrodzie Guciów i okolicy. Lp.: 122.
Oferowane stanowisko: Recepcjonista

Zakres obowiązków: – meldowanie gości oraz przydzielanie domków, – przyjmowanie rezerwacji,
– przyjmowanie reklamacji,
– prowadzenie rachunków związanych z pobytem gości,

Lp.: 123.

Oferowane stanowisko: Recepcjonista

Zakres obowiązków: Przyjmowanie rezerwacji, meldowanie i wymeldowywanie gości hotelowych.

Lp.: 124.

Oferowane stanowisko: Rejestratorka medyczna

Zakres obowiązków: Umawianie wizyt, obsługa klienta.

Lp.: 125.

Oferowane stanowisko: Robotnik budowlany

Zakres obowiązków: Wykonywanie robót ogólno-budowlanych

Lp.: 126.

Oferowane stanowisko: Robotnik budowlany

Zakres obowiązków: Podstawowe prace budowlane, montaż konstrukcji stalowych lub drewnianych, montaż płyt warstwowych

Lp.: 127.

Oferowane stanowisko: Robotnik drogowy

Zakres obowiązków: Wykonywanie pracy przy budowie dróg.

Lp.: 128.

Oferowane stanowisko: Robotnik fizyczny

Zakres obowiązków: Układanie, montowanie, pomoc przy układaniu desek, odbiór drewna

Lp.: 129.

Oferowane stanowisko: Robotnik leśny

Zakres obowiązków: Praca z pilarką spalinową przy wycinkach pod liniami energetycznymi. Praca na terenie powiatu zamojskiego.

Lp.: 130.
Oferowane stanowisko: Spawacz

Zakres obowiązków: Przygotowanie elementów do spawania, spawanie konstrukcji stalowych metodą MIG/MAG, ustawianie urządzeń i nadzorowanie ich pracy, dbanie o bezpieczeństwo pracy z uwzględnieniem użytkowania specjalistycznej odzieży ochronnej

Lp.: 131.
Oferowane stanowisko: Spawacz
Zakres obowiązków: Spawanie konstrukcji budowlanych Lp.: 132.
Oferowane stanowisko: Spawacz
Zakres obowiązków: Spawanie konstrukcji stalowych. Lp.: 133.
Oferowane stanowisko: Spawacz ogrodzeń stalowych

Zakres obowiązków: Obsługa urządzeń spawalniczych
Odpowiedzialność za wykonywanie bieżących zleceń produkcyjnych.
Zapewnienie ciągłości produkcji i rozwiązywanie bieżących problemów.
Odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystywanie materiałów i narzędzi podczas pracy i kontrolowanie ich zużycia. Nadzór nad bieżącym przestrzeganiem norm jakościowych.
Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy i zasad BHP, raportowanie przełożonym bieżących problemów i rozwiązań.
Zgłaszanie do działu utrzymania ruchu informacji o powstałych awariach i konieczności napraw.

Lp.: 134.
Oferowane stanowisko: Specjalista ds. AKPiA (aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki)

Zakres obowiązków: – administracja i nadzór oraz rozwój przemysłowych systemów AKPiA oczyszczalni ścieków,
– analiza i rozwiązanie problemów związanych z AKPIA /mile widziane informatycznych,
– współpraca z przedstawicielami producentów sprzętu w zakresie jego naprawy, serwisowania, wymiany, modernizacji,

– usuwanie awarii natury AKPiA /mile widziana również informatycznych,

– tworzenie i utrzymanie dokumentacji,
– znajomość produktów firmy SIEMENS, E+H, HACH, – znajomość programu narzędziowego SCADA

Lp.: 135.
Oferowane stanowisko: Specjalista ds. handlowych

Zakres obowiązków: Samodzielne prowadzenie hurtowni: kontakt z klientem, sprzedaż fiskalna, przyjmowanie towaru, prowadzenie bieżącej dokumentacji hurtowni, doradztwo w zakresie asortymentu znajdującego się w ofercie handlowej hurtowni, profesjonalna obsługa klienta.

Lp.: 136.

Oferowane stanowisko: Specjalista ds. reklamacji i windykacji

Zakres obowiązków: Zakres obowiązków:
terminowa obsługa reklamacji,
przygotowywanie pisemnych odpowiedzi na reklamacje Klientów,
zgłaszanie reklamacji do dostawców,
monitorowanie oraz sumienność wyjaśniania i opiniowania reklamacji,
wysoka jakość rozpatrywania oraz kompletowanie niezbędnej dokumentacji do właściwej oceny rozpatrywanej

reklamacji,
zapewnienie rzetelnej i fachowej pomocy Klientom,
współpracy z innymi działami w celu rozpatrywania reklamacji oraz wdrażaniu działań naprawczych , weryfikacja techniczna zwracanego towaru,
bieżąca kontrola poziomu należności Klientów,
telefoniczna i pisemna windykacja należności w celu obniżenia poziomu należności przeterminowanych

Nasze oczekiwania:
wcześniejsze doświadczenie na stanowiskach związanych z reklamacjami wiedza z zakresu przepisów dot. reklamacji i windykacji
łatwości w komunikowaniu się,
znajomości w praktyce programów typu Excel,
zaangażowania i przejawiania inicjatywy,
samodzielność oraz odporność na stres.

Lp.: 137.
Oferowane stanowisko: Spedytor

Zakres obowiązków: Korespondencja z kontrahentami, obsługa spedycyjna transportu ładunków ponadnormatywnych w przewozach międzynarodowych.

Lp.: 138.
Oferowane stanowisko: Sprzątaczka

Zakres obowiązków: Zadaniem zatrudnionej osoby będzie utrzymywanie czystości w pawilonie handlowym, oraz w pomieszczeniach przynależnych.

Lp.: 139.
Oferowane stanowisko: Sprzątaczka

Zakres obowiązków: Sprzątanie pomieszczeń biurowych (odkurzanie, ścieranie kurzy, mycie powierzchni płaskich).

Lp.: 140.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Sprzedaż pamiątek związanych z zagrodą i roztoczem.

Lp.: 141.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Rozładowywanie i przyjmowanie dostaw towaru , obsługa klienta ,sprzedaż towaru ,wystawianie faktur ,obsługa programu komputerowego firmy

Lp.: 142.
Oferowane stanowisko: Sprzedawca
Zakres obowiązków: Obsługa klienta, metkowanie, przyjęcie towaru.
Lp.: 143.
Oferowane stanowisko: Sprzedawca
Zakres obowiązków: Sprzedaż artykułów przemysłowych.
Lp.: 144.
Oferowane stanowisko: Sprzedawca – fakturzysta
Zakres obowiązków: Sprzedaż i fakturowanie towarów w hurtowni art. fryzjerskich

Lp.: 145.
Oferowane stanowisko: Sprzedawca w sklepie internetowym
Zakres obowiązków: Realizacja złożonych zamówień w sklepie internetowym Lp.: 146.
Oferowane stanowisko: Sprzedawca/kasjer

Zakres obowiązków: Zapewnienie profesjonalnej obsługi Klienta zgodnie ze standardami. Realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych, dbanie o estetyczny wygląd stacji i ekspozycję asortymentu sklepowego. Aktywny udział w organizowanych akcjach promocyjnych.

Lp.: 147.

Oferowane stanowisko: Szlifierz metali

Zakres obowiązków: Montaż ogrodzeń, pomoc przy spawaniu elementów metalowych, obróbka metalu.

Lp.: 148.

Oferowane stanowisko: Tokarz

Zakres obowiązków: Zapoznawanie się z dokumentacją i rysunkami technicznymi przedmiotów do obrobienia, obsługa tokarki uniwersalnej, ustawianie urządzeń i nadzorowanie ich pracy, dbanie o bezpieczeństwo pracy.

Lp.: 149.
Oferowane stanowisko: Wizażystka / stylistka
Zakres obowiązków: Wykonywanie makijaży, tworzenie stylizacji.
Lp.: 150.
Oferowane stanowisko: Zarządca obiektu
Zakres obowiązków: Stały nadzór nad funkcjonowaniem obiektu w tym zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

Więcej informacji na temat powyższych ofert znajdziecie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu, ul. Pl. Wolności 1. Tel. 84 638-33-49, 84 638-33-66, 84 638-33-43.

 

Poprzedni artykułZAMOŚĆ: Odwiedź muzeum po zmroku
Następny artykuł71-latka sprzątała mieszkanie. Znalazła granaty i amunicję.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments