Powstaje drugi McDonald’s w Zamościu (zdjęcia)

0
1498

Popularna restauracja serwująca fast foody planuje otworzyć w Zamościu swój kolejny punkt. Zamojski magistrat poinformował  15 lipca 2020 o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o pozwoleniu na budowę restauracji McDonald’s przy ul. W. Sikorskiego w Zamościu. Lokal ma powstać w miejscu obecnie istniejącego budynku dawnego hotelu „Zajazd”. Byłaby to już druga restauracja sieci McDonald’s w naszym mieście. Pierwsza znajduje się w pobliżu szpitala „papieskiego” przy al. Jana Pawła II.

Obecnie trwa przygotowywanie terenu pod inwestycje czyli rozbiórka budynku usługowego i przygotowanie terenu pod inwestycje. Wykonawcą jest firma KERD Sp. z o.o. z Kołobrzegu. Poniżej publikujemy zdjęcia z dzisiejszego dnia

 

O B W I E S Z C Z E N I E

15.07.2020 r.

 

Prezydent Miasta Zamość działając na podstawie art. 49, ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15.06.2020 r. na wniosek McDonald’s Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę budynku restauracji McDonald’s z urządzeniem terenu (w tym: pylon reklamowy z instalacją zasilającą, wiata śmietnikowa, parking naziemny z układem komunikacyjnym, elementy małej architektury) i z uzbrojeniem terenu  (instalacja zewnętrzna wodociągowa, instalacja zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej, stacja trafo z zasilaniem do budynku restauracji, oświetlenie terenu) oraz pozwolenia na rozbiórkę istniejącego pylonu reklamowego przy ul. Generała Władysława Sikorskiego w Zamościu, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 130/2, 710/5, 710/56, 710/57, 710/61, 710/66, w ark. 104 mapy ewidencyjnej.Osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne będące stronami w sprawie mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Zamość, (22-400 Zamość, ul. Kołłątaja 1, pok. nr 4,) Ewentualne zastrzeżenia do przedmiotowej inwestycji można zgłaszać w ciągu 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

[źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zamość]

img 8071 Powstaje drugi McDonald's w Zamościu (zdjęcia) img 8072 Powstaje drugi McDonald's w Zamościu (zdjęcia) img 8069 Powstaje drugi McDonald's w Zamościu (zdjęcia) img 8070 Powstaje drugi McDonald's w Zamościu (zdjęcia) img 8067 Powstaje drugi McDonald's w Zamościu (zdjęcia) img 8068 Powstaje drugi McDonald's w Zamościu (zdjęcia)

 

 

Poprzedni artykułRadny z Zamościa przechodzi do ruchu Szymona Hołowni
Następny artykuł26 – latka wjechała skodą w drzewo, kierowca mercedesa zakończył jazdę na wiacie przystankowej
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments