87 najnowszych ofert pracy w Zamościu i okolicy

0
218

Publikujemy najnowsze oferty pracy w Zamościu i regionie.

 

Lp.: 1.
Oferowane stanowisko: Asystent do spraw księgowości
Zakres obowiązków: Czynności wspomagające pracę księgowego

Lp.: 2.
Oferowane stanowisko: Asystent Projektanta branży drogowej

Zakres obowiązków: – wykonywanie opracowań projektowych, koncepcji programowo-przestrzennych, projektów budowlanych i wykonawczych,

weryfikacja dokumentacji kontraktowej,
reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego, koordynowanie projektów,
terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz ich wykonywanie w taki sposób, aby zapewnić

koordynację pracy pozostałych członków personelu,
wykonywanie swoich obowiązków sumiennie i odpowiedzialnie w sposób odpowiadający standardowi

staranności, wymaganej od osoby zajmującej się obsługą inwestycji i niepodejmowaniu działań na niekorzyść Pracodawcy.

Lp.: 3.
Oferowane stanowisko: Asystent projektanta instalacji sanitarnych

Zakres obowiązków: Projektowanie sieci i instalacji gazowych, ciepłowniczych i wentylacyjnych oraz wewnętrznych instalacji sanitarnych.

Lp.: 4.
Oferowane stanowisko: Asystent/-ka zarządu

Zakres obowiązków: Administrowanie biurem, prowadzenie rozliczeń, obsługa korespondencji, kontakty z gminami, wystąpienia do prasy/władz, redagowanie pism, prowadzenie sekretariatu.

Lp.: 5.
Oferowane stanowisko: Blacharz – dekarz
Zakres obowiązków: Wykonywanie obróbek blacharskich i pokryć dachowych.

Lp.: 6.
Oferowane stanowisko: Brygadzista
Zakres obowiązków: Organizacja pracy, nadzór nad grupą pracowników.

Lp.: 7.
Oferowane stanowisko: Doradca klienta
Zakres obowiązków: Obsługa klienta, fakturowanie, przyjmowanie zleceń, zamawianie części.

Lp.: 8.
Oferowane stanowisko: Elektromechanik samochodowy
Zakres obowiązków: Naprawa instalacji elektrycznych, diagnostyka samochodowa

Lp.: 9.
Oferowane stanowisko: Fizjoterapeuta
Zakres obowiązków: Fizjoterapia po zabiegach operacyjnych.

Lp.: 10.
Oferowane stanowisko: Grafik komputerowy
Zakres obowiązków: Obróbka szaty graficznej i projektowanie zleceń. Przygotowywanie plików do druku

Lp.: 11.
Oferowane stanowisko: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego-branży konstrukcyjno-budowlanej

Zakres obowiązków: – sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami konstrukcyjno -budowlanymi przy realizacji Inwestycji prowadzonych przez Spółkę.
– kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy,

– sprawdzanie jakości wykonywanych robót.
– kontrola terminowości realizacji zadań i miesięcznych rozliczeń dla wykonanych prac, uczestnictwo w naradach technicznych, odbiorach i kontrolach.

– sprawdzanie jakości wykonywanych robót. Kontrola terminowości realizacji zadań i miesięcznych rozliczeń dla wykonanych prac, uczestnictwo w naradach technicznych, odbiorach i kontrolach.
– prowadzenie korespondencji z Wykonawcami i innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym

– przygotowywanie sprawozdań i raportów z realizowanych zadań.
– analiza dokumentacji budowlanych i wykonawczych oraz innych dokumentów związanych z realizacją inwestycji,
– sprawdzanie kompletności dokumentów przedstawianych przez wykonawcę na każdym etapie realizacji zadań,
– pomoc przyprowadzeniu badań i opracowywaniu nowych lub udoskonalonych teorii i metod związanych z budownictwem kon..-bud.
– uczestnictwo w naradach roboczych na budowie,
– kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz zawartą umową,
– kontrola finansowa inwestycji oraz kontrola zawartych umów podwykonawczych,
– prowadzenie bieżącej korespondencji,
– sporządzanie sprawozdań, analiz, notatek i informacji dotyczących realizowanych zadań.
– pomoc przy prowadzeniu dokumentacji budowy;
– pomoc przyprowadzeniu badań i opracowywaniu nowych lub udoskonalonych teorii i metod związanych z budownictwem drogowym;
– lokalizowanie i korygowanie błędów i niedokładności wykonawczych;
– pomoc przy prowadzeniu dokumentacji budowy;
– utrzymywanie kontaktów zawodowych i prowadzenie konsultacji ze specjalistami z innych dziedzin, istotnych dla budownictwa;
– wykonywanie bieżących poleceń przełożonego.

Lp.: 12.
Oferowane stanowisko: Kamieniarz
Zakres obowiązków: Montaż nagrobków, schodów

Lp.: 13.
Oferowane stanowisko: Kasjer – sprzedawca
Zakres obowiązków: Sprzedaż art. spożywczo-przemysłowych, obsługa klienta, wykładanie towaru.

Lp.: 14.
Oferowane stanowisko: Kelner
Zakres obowiązków: Obsługa klienta, przygotowywanie sali restauracyjnej, zbieranie zamówień.

Lp.: 15.
Oferowane stanowisko: Kelner-barman

Zakres obowiązków: – obsługa gości, – serwowanie napojów,
– podawanie dań

Lp.: 16.
Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego
Zakres obowiązków: Przewóz materiałów budowlanych na terenie województwa

Lp.: 17.
Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego
Zakres obowiązków: Transport towarów na terenie kraju

Lp.: 18.
Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego kat. C+E
Zakres obowiązków: Transport towarów na terenie kraju

Lp.: 19.
Oferowane stanowisko: Kierowca transportu krajowego C+E
Zakres obowiązków: Transport towarów, załadunek i rozładunek, prowadzenie dokumentacji drogowej.

Lp.: 20.

Oferowane stanowisko: Kierowca-operator maszyn leśnych

Zakres obowiązków: – kierowanie i obsługa samochodu ciężarowego, – obsługa maszyn leśnych i podnośnika koszowego

Lp.: 21.
Oferowane stanowisko: Kierowca/żałobnik
Zakres obowiązków: Obsługa pogrzebu

Lp.: 22.
Oferowane stanowisko: Kierownik betoniarni
Zakres obowiązków: Zamawianie towaru, rozliczanie, nadzorowanie produkcji betonu

Lp.: 23.
Oferowane stanowisko: Kierownik produkcji w tartaku
Zakres obowiązków: Nadzór nad pracą w tartaku, przyjmowanie i realizacja zamówień, zarządzanie zespołem

Lp.: 24.
Oferowane stanowisko: Konstruktor
Zakres obowiązków: Wykonywanie dokumentacji konstrukcyjnej, projektowanie maszyn i urządzeń

Lp.: 25.
Oferowane stanowisko: Konstruktor technolog

Zakres obowiązków: Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej wyrobów produkowanych przez spółkę. Projektowanie pomocy warsztatowych, przyrządów konstrukcyjno pomiarowych, prototypowanie nowych wyrobów. Opracowanie instrukcji eksploatacyjnej /DTR/ w oparciu o aktualne normy i akty prawne. Opracowanie i wpisywanie do systemu ERP pełnej dokumentacji materiałowej na projektowanie wyroby oraz na wyroby przewidziane do uruchomienia.

Lp.: 26.
Oferowane stanowisko: Kontroler jakości

Zakres obowiązków: Ocena jakości surowca przyjmowanego do zakładu, pobieranie prób, monitorowanie jakości wyrobów gotowych.

Lp.: 27.
Oferowane stanowisko: Koordynator prac związanych z wycinką pod liniami energetycznymi
Zakres obowiązków: Koordynowanie prac związanych z wycinką, nadzór nad pracą zespołu, praca w terenie.

Lp.: 28.
Oferowane stanowisko: Kosmetyczka
Zakres obowiązków: Wykonywanie manicure, pedicure i zabiegów kosmetycznych

Lp.: 29.
Oferowane stanowisko: Księgowa/y
Zakres obowiązków: Prowadzenie pełnej księgowości, obsługa programu kadrowo-płacowego.

Lp.: 30.
Oferowane stanowisko: Kucharz
Zakres obowiązków: Przygotowywanie posiłków dietetycznych.

Lp.: 31.
Oferowane stanowisko: Kucharz/pomoc kuchenna
Zakres obowiązków: Pomoc w kuchni, pomoc w przygotowaniu posiłków z karty dań.

Lp.: 32.
Oferowane stanowisko: Laborant

Zakres obowiązków: Prowadzenie badań laboratoryjnych z użyciem chromatografii gazowej lub cieczowej, wykonywanie analiz fizykochemicznych, kontrolę wybranych etapów procesu suszenia, ekstrakcji, destylacji, dekarboksylacji, dopuszczenie surowca do procesu ekstrakcji, archiwizowanie próbek, interpretację i archiwizację wyników.

Lp.: 33.
Oferowane stanowisko: Magazynier-kierowca
Zakres obowiązków: Ważenie towarów i układanie w chłodni, dowóz do klienta na terenie miasta.

Lp.: 34.
Oferowane stanowisko: Majster/kierownik robót budowlanych
Zakres obowiązków: Prowadzenie róbót budowlanych w zakresie instalacji sieci wodno-kanalizacyjnych

Lp.: 35.
Oferowane stanowisko: Mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych
Zakres obowiązków: Praca w warsztacie mechanicznym

Lp.: 36.
Oferowane stanowisko: Mechanik samochodowy
Zakres obowiązków: Naprawa i dokonywanie przeglądów samochodów, wykonywanie napraw mechanicznych.

Lp.: 37.
Oferowane stanowisko: Mechanik samochodowy

Zakres obowiązków: – sprawdzanie stanu technicznego poszczególnych podzespołów i układów pojazdów ciężarowych i osobowych,
– wykonywanie pomiarów diagnostycznych
– przyjmowanie pojazdów ciężarowych i osobowych do naprawy

Lp.: 38.
Oferowane stanowisko: Mechanik samochodowy

Zakres obowiązków: Wymiana płynów eksploatacyjnych w pojazdach, wykonywanie prac demontażowo- montażowych, ustalanie i usuwanie usterek w pojazdach, wymiana części eksploatacyjnych.

Lp.: 39.
Oferowane stanowisko: Mechanik samochodów ciężarowych i osobowych

Zakres obowiązków: Diagnozowanie usterek i ocena stanu technicznego pojazdów, wymiana uszkodzonych podzespołów pojazdów ciężarowych i osobowych

Lp.: 40.
Oferowane stanowisko: Mechanik samochodów ciężarowych/spawacz

Zakres obowiązków: Prace ślusarskie i mechaniczne przy samochodach ciężarowych, prace spawalnicze przy konstrukcjach stalowych (naczepy)

Lp.: 41.

Oferowane stanowisko: Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Zakres obowiązków: Montaż konserwacja instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Lp.: 42.

Oferowane stanowisko: Monter instalacji gazowych

Zakres obowiązków: Montaż i serwis instalacji gazowych w pojazdach samochodowych, montaż instalacji gazowej zgodnie z dokumentacją techniczną i zaleceniami nadzoru technicznego.

Lp.: 43.
Oferowane stanowisko: Monter konstrukcji stalowych/kierowca kat. b

Zakres obowiązków: – ustalanie zakresu prac montażowych konstrukcji stalowej; – przygotowywanie narzędzi, sprzętu do wykonania konstrukcji
stalowej;
– wykonywanie montażu konstrukcji stalowej;

– kontrolowanie jakości wykonanego montażu;
– zabezpieczanie konstrukcji stalowej przed utratą stateczności; – transport towarów samochodem typu bus

Lp.: 44.
Oferowane stanowisko: Monter mebli

Zakres obowiązków: Kompletowanie elementów stoisk targowych, pasowanie podzespołów, montaż na stanowiskach docelowych

Lp.: 45.
Oferowane stanowisko: Monter ogrodzeń

Zakres obowiązków: Montowanie ogrodzeń panelowych, murowanych, typu leśnego oraz ogrodzeń autostradowych.
Praca na terenie kraju

Lp.: 46

Oferowane stanowisko: Operator koparko-ładowarki

Zakres obowiązków: Obsługa koparko-ładowarki na terenie budowy prowadzonej przez firmę.

Lp.: 47.

Oferowane stanowisko: Operator koparko-ładowarki

Zakres obowiązków: Prowadzenie róbót ziemnych w zakresie instalacji sieci wodno-kanalizacyjnych

Lp.: 48.

Oferowane stanowisko: Operator urządzeń dźwigowych

Zakres obowiązków: Obsługa żurawia obrotowego, podnoszenie, przemieszczanie el. przy użyciu żurawi, dbanie o czystość i sprawność urządzenia

Lp.: 49.

Oferowane stanowisko: Operator wiertnicy horyzontalnej

Zakres obowiązków: Obsługa wiertnicy horyzontalnej. Istnieje możliwość przeszkolenia.

Lp.: 50.

Oferowane stanowisko: Operator wózka widłowego

Zakres obowiązków: Obsługa wózka widłowego, załadunek i rozładunek towarów, rozmieszczanie towaru w magazynie i produkcji mebli.

Lp.: 51.
Oferowane stanowisko: Operator wytwórni mas bitumicznych
Zakres obowiązków: Obsługa maszyn do produkcji mas bitumicznych.

Lp.: 52.
Oferowane stanowisko: Osoba sprzątająca
Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości na powierzonych obiektach.

Lp.: 53.
Oferowane stanowisko: Osoba sprzątająca
Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości na powierzonych obiektach.

Lp.: 54.
Oferowane stanowisko: Pedagog
Zakres obowiązków: Diagnoza i programowanie terapii dla pacjentów w oparciu o nowoczesne narzędzia

Lp.: 55.
Oferowane stanowisko: Piekarz
Zakres obowiązków: Produkcja pieczywa

Lp.: 56.
Oferowane stanowisko: Pielęgniarka
Zakres obowiązków: Wykonywanie zabiegów diagnostycznych, wykonywanie zaleceń lekarskich.

Lp.: 57.
Oferowane stanowisko: Pielęgniarka

Zakres obowiązków: – wykonywanie czynności diagnostycznych w tym dokonywanie pomiarów podstawowych, – obsługiwanie sprzętu i aparatury medycznej,
– przygotowywanie chorego do badań diagnostycznych,
– zapewnianie jakości opieki pielęgniarskiej/przestrzeganie procedur;

Lp.: 58.
Oferowane stanowisko: PIZZER

Zakres obowiązków: PRODUKCJA CIASTA DO PIZZY. PRZYGOTOWYWANIE SKŁADNIKÓW DO PIZZY. WYPIEK PIZZY W PIECU ELEKTRYCZNYM NA PŁYCIE SZAMOTOWEJ BEZ UŻYWANIA KRATEK DO PIZZY TZW. SCREENÓW. PIZZE WYKRĘCANE RĘCZNIE.

Lp.: 59.
Oferowane stanowisko: Pokojowa

Zakres obowiązków: Prace porządkowe, sprzątanie pokoi (10 apartamentów) 2-3 razy w tyg. po 4h (w sezonie więcej), praca w godz. 10-14

Lp. 60

Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna/garmażer
Zakres obowiązków: Pomoc przy produkcji wyrobów garmażeryjnych.

Lp.: 61.
Oferowane stanowisko: Pracownik biura ubezpieczeń
Zakres obowiązków: Kontakt z klientami, ofertowanie, zawieranie umów, obsługa posprzedażowa

Lp.: 62.
Oferowane stanowisko: Pracownik biurowy
Zakres obowiązków: Praca w biurze i w terenie, pozyskiwanie oświadczeń, wprowadzanie danych.

Lp.: 63.
Oferowane stanowisko: Pracownik biurowy

Zakres obowiązków: Wsparcie biurowo administracyjne, przygotowywanie i wystawianie dokumentów faktur itp. odpowiedzialność za prawidłowy obieg dokumentów, przyjmowanie zamówień, utrzymanie kontaktu z klientami.

Lp.: 64.
Oferowane stanowisko: Pracownik biurowy
Zakres obowiązków: Rejestracja pacjentów, udzielanie informacji, obsługa korespondencji.

Lp.: 65.
Oferowane stanowisko: Pracownik biurowy/terenowy.
Zakres obowiązków: Pozyskiwanie uzgodnień w terenie, wprowadzanie danych – MS Excel

Lp.: 66.
Oferowane stanowisko: Pracownik produkcji
Zakres obowiązków: Rozładunek i załadunek owoców, sortowanie owoców.

Lp.: 67.
Oferowane stanowisko: Pracownik przygotowujący posiłki fast food
Zakres obowiązków: Przygotowywanie kebaba, krojenie mięsa, dbanie o porządek w miejscu pracy.

Lp.: 68.
Oferowane stanowisko: Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej
Zakres obowiązków: Samodzielne projektowanie konstrukcji budowlanych

Lp.: 69.
Oferowane stanowisko: Projektant branży sanitarnej

Zakres obowiązków: – pomoc przy przygotowywaniu komputerowych rysunków 2D i 3D zgodnie z przyjętymi standardami i procedurami oprogramowania, tj.: AutoCAD, Photoshop
– tworzenie i nanoszenie zmian w modelach i rysunkach technicznych, począwszy od szkiców, planów oraz pisemnych instrukcji;

– projektowanie, tj. kreślenie rysunków oraz tworzenie plików PDF w celu optymalizacji procesu projektowania; – opracowywanie dokumentacji technicznej;
– zapewnianie wsparcia w ramach projektowania CAD w zakresie funkcji technicznych i konserwatorskich
– w sytuacjach wyjątkowych wykonywanie ręcznych rysunków technicznych.

– opracowywanie programów funkcjonalno-przestrzennych i projektów planów budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów budowlanych lub ich części wraz z przyległym terenem;
– pomoc przy czuwaniu nad realizacją projektowanych obiektów w ramach nadzoru autorskiego i budowlanego – archiwizowanie dokumentacji.
– wykonywanie bieżących poleceń przełożonego.
– przestrzeganie procedur Systemu Zarządzania Jakością
– reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego
– drukowanie i powielanie wykonanych dokumentacji projektowych
– wykonywanie opracowań projektowych, koncepcji -programowo-przestrzennych, projektów budowlanych i wykonawczych
– weryfikacja dokumentacji projektowej branży sanitarnej
– koordynowanie projektów
– terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz ich wykonywanie w taki sposób, aby zapewnić koordynację pracy pozostałych członków personelu.
– wykonywanie swoich obowiązków sumiennie i odpowiedzialnie w sposób odpowiadający standardowi staranności, wymaganej od osoby zajmującej się obsługą inwestycji i niepodejmowaniu działań na niekorzyść Pracodawcy.

Lp.: 70.
Oferowane stanowisko: Psycholog
Zakres obowiązków: Konsultacje psychologiczne z uczestnikami, praca w zespole wspierająco-aktywizującym

Lp.: 71.
Oferowane stanowisko: Psycholog

Zakres obowiązków: 1. Udzielanie pomocy interwencyjnej, psychologicznej i wsparcia osobom zgłaszającym się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
2. Przyjęcia osób w kryzysie do Hostelu.
3. Współpraca z policją, sądami i prokuraturą, ośrodkami pomocy społecznej, komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, poradniami leczenia uzależnień i poradniami zdrowia psychicznego na terenie miasta Zamość.

4. Diagnozowanie sytuacji problemowej osób zgłaszających się do Ośrodka w zakresie konieczności udzielenia pomocy specjalistycznej.
5. Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej o charakterze krótkoterminowym.
6. Prowadzenie interwencji kryzysowej.

7. Podejmowanie interwencji środowiskowych na rzecz osób i rodzin doświadczających sytuacji kryzysowych. 8. Prowadzenie dokumentacji i opracowywanie materiałów, wniosków, sprawozdań, zestawień
i informacji.
9. Współdziałanie z innymi instytucjami na rzecz rozwiązywania problemów indywidualnych klienta oraz

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rozwiązywania sytuacji kryzysowych.
10. Uczestnictwo w grupach roboczych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
11. Prowadzenie zajęć, grup wsparcia oraz spotkań, warsztatów o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym na terenie ośrodka i w instytucjach współpracujących,

Lp.: 72.
Oferowane stanowisko: Psycholog

Zakres obowiązków: Praca z dziećmi dorosłymi, wykonywanie testów psychologicznych do ustalenia diagnozy i zaprogramowanie terapii dla pacjentów poradnii.

Lp.: 73.

Oferowane stanowisko: Robotnik budowlany

Zakres obowiązków: Prace ogólnobudowlane na terenie Zamościa

Lp.: 74.

Oferowane stanowisko: Robotnik budowlany

Zakres obowiązków: Przygotowanie placu pod kanalizacje burzowe, deszczowe, układanie płyt, kostki brukowej.

Lp.: 75.

Oferowane stanowisko: Robotnik gospodarczy

Zakres obowiązków: Sprzątanie terenu zewnętrznego, koszenie i inne prace gospodarcze.

Lp.: 76.

Oferowane stanowisko: Robotnik gospodarczy

Zakres obowiązków: Koszenie trawy na terenie Zamościa

Lp.: 77.

Oferowane stanowisko: Serwisant

Zakres obowiązków: Serwis sprzętu AGD

Lp.: 78.

Oferowane stanowisko: Sprzątaczka

Zakres obowiązków: Sprzątanie pomieszczeń gospodarczych i biurowych.

Lp.: 79.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Sprzedaż artykułów spożywczo-przemysłowych, obsługa klienta, towarowanie sklepu. Praca w Krasnobrodzie.

Lp.: 80.

 

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Sprzedaż sprzętu ogrodniczo leśnego, obsługa klienta, fakturowanie towaru.

Lp.: 81.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, sprzedaż, przyjmowanie towaru, wycena, wywieszanie odzieży na wieszaki.

Lp.: 82.
Oferowane stanowisko: Sprzedawca internetowy

Zakres obowiązków: Wprowadzanie danych do systemu, dodawanie i aktualizacja produktów, aktualizowanie danych sklepu internetowego, obsługa zamówień

Lp.: 83.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca na stacji paliw

Zakres obowiązków: Sprzedaż paliw, art. spożywczych i przemysłowych, wykładanie towarów

Lp.: 84.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca na stoisku mięsnym

Zakres obowiązków: Sprzedaż mięsa, wędlin, obsługa stoiska mięsnego

Lp.: 85.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca w branży mięsnej

Zakres obowiązków: Obsługiwanie klientów podczas sprzedaży mięsa i jego przetworów zgodnie ze standardami jakości, kontrolowanie jakości mięsa.

Lp.: 86.
Oferowane stanowisko: Ślusarz
Zakres obowiązków: Przygotowywanie elementów do dalszej obróbki.

Lp.: 87.
Oferowane stanowisko: Wychowawca/opiekun
Zakres obowiązków: Opieka nad dziećmi do lat 3

Więcej informacji na temat powyższych ofert znajdziecie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu, ul. Pl. Wolności 1. Tel. 84 638-33-49, 84 638-33-66, 84 638-33-43.

Poprzedni artykułOdłóż sam na swoją emeryturę – czyli pasywne oszczędzanie z ETF’ami
Następny artykułSporo nowych ofert staży w Zamościu i okolicy
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments