Faktoring – jak zadbać o płynność finansową firmy?

0
506

Długi termin płatności na fakturach może mieć negatywny wpływ na płynność finansową przedsiębiorstwa. Skuteczny w takich przypadkach okazuje się faktoring.

Zaburzona stabilność finansowa przedsiębiorstwa

Zniwelowanie prawdopodobieństwa wystąpienia problemu z płynnością finansową jest jednym z priorytetów dla większości firm. Choć znaleźć można oferty kredytowe na dogodnych warunkach (sprawdź na przykład: https://www.bankier.pl/smart/kredyty-gotowkowe), większość przedsiębiorstw wolałaby dysponować własnym kapitałem obrotowym, pochodzącym z regularnych wpływów od kontrahentów. Niestety nie zawsze rzeczywistość rysuje się w tak kolorowych barwach. Na uregulowanie niektórych faktur firmy muszą czekać nawet 180 dni. Długi czas oczekiwania na otrzymanie zapłaty za wykonane usługi lub dostarczone towary może znacząco zaburzyć stabilność finansową. Jak powszechnie wiadomo, najwięcej kłopotów mają z tym firmy zagraniczne, które zaczęły przyjmować legalne zaklady bukmacherskie w Polsce i tym samym podpisały “umowę na wieczne problemy” jeżeli chodzi o transakcje z partnerami. Nie jest to jednak sytuacja bez wyjścia. Przedsiębiorstwa mogą bowiem skorzystać z pomocy firm zajmujących się faktoringiem i dzięki nim błyskawicznie otrzymać zaliczkę za niezapłacone faktury.

Faktoring rozwiązaniem dla firm dbających o płynność finansową

W przypadku faktoringu mamy do czynienia z występowaniem faktora i faktoranta. Pod pierwszą z nazw kryje się podmiot, który zajmuje się faktoringiem. Pod drugą – firma sprzedająca nieuregulowane przez swoich kontrahentów faktury. Sam faktoring jest usługą polegającą na tym, że faktor wykupuje od faktoranta wierzytelności, za które przekazuje mu zaliczkę. Gdy dłużny kontrahent ureguluje resztę kwoty, faktor wypłaca faktorantowi pozostałą sumę. Warto wiedzieć, że chodzi tu wyłącznie o wierzytelności nieprzeterminowane. Jeśli termin płatności na fakturze minął, nie można skorzystać z faktoringu. Za swoje usługi faktor pobiera prowizję w postaci ustalonego z faktorantem procentu od wysokości faktury, której sprawa dotyczy. Więcej na temat faktoringu dowiedzieć można się z artykułu https://www.bankier.pl/smart/faktoring-na-czym-polega-i-ile-kosztuje.

Rodzaje faktoringu

Faktoring może przybierać różne formy, które zapewniają odmienne korzyści dla przedsiębiorstw. Wyróżnia się następujące rodzaje tej usługi:

  • faktoring pełny – nazywa się go również faktoringiem bez regresu. W tym przypadku całkowita odpowiedzialność za zobowiązania (w tym ryzyko związane z niewypłacalnością dłużnego kontrahenta i działania windykacyjne) spoczywa na faktorze;
  • faktoring niepełny – nazywany również faktoringiem z regresem lub faktoringiem niewłaściwym. W tym przypadku ryzyko za niewypłacalność kontrahenta spoczywa na faktorancie. Jeśli dłużnik nie opłaci faktury w terminie, faktorant musi zwrócić faktorowi wypłaconą uprzednio zaliczkę;
  • faktoring mieszany – jest połączeniem faktoringu pełnego i niepełnego. W tym przypadku faktor wykupuje wierzytelności bez regresu, za to z limitem, powyżej którego odpowiedzialność przechodzi na faktoranta. Wraz ze zmniejszeniem kwoty zobowiązania, ryzyko przechodzi na faktora;
  • faktoring jawny – w tym przypadku kontrahent faktoranta wie o tym, że korzysta on z usługi faktoringu;
  • faktoring tajny – w tym przypadku wierzyciel faktoranta nie ma świadomości, że korzysta on z usługi faktoringu;
  • faktoring półotwarty – w tym przypadku dłużny kontrahent dowiaduje się o faktoringu po tym, jak otrzyma wezwanie do zapłaty od faktora;
  • faktoring odwrotny – kierowany jest nie do sprzedających, a do kupujących. Faktor opłaca fakturę, a faktorant spłaca ją w dłuższym terminie firmie faktoringowej, wraz z ustalonymi odsetkami.

Jak widać, skorzystanie z usługi faktoringu może okazać się prawdziwym ratunkiem dla płynności finansowej przedsiębiorstw i zapewnić im dostęp do kapitału niezbędnego do codziennego funkcjonowania i inwestowania w rozwój.

 

Poprzedni artykułZamość: Prezydent przyznał stypendia sportowcom
Następny artykułOdłóż sam na swoją emeryturę – czyli pasywne oszczędzanie z ETF’ami
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments