Blisko 100 nowych ofert pracy w Zamościu i okolicy

0
338

Publikujemy najnowsze oferty pracy w Zamościu i regionie.

Więcej informacji na temat ofert:

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu, ul. Pl. Wolności 1

tel. 084-638-33-49, 84-638-33-66, 84-638-33-43

1.

Arborysta

Praca w branży zieleni, wycinka drzew i gałęzi przy liniach elektroenergetycznych przy drogach na terenie powiatu zamojskiego. Praca na wysokości.

2.

Blacharz – dekarz

Wykonywanie obróbek blacharskich i pokryć dachowych.

3.

Cieśla

Konstruowanie więźby dachowej, obróbka drewna, szalunków, konstrukcje wieńcowe

4.

Diagnosta SKP – Mechanik samochodowy

– wykonywanie badań technicznych pojazdów w Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów,
– naprawy mechaniczne pojazdów w autoryzowanym serwisie Opla,
– współpraca z recepcją serwisu
– dbałość o wysoką jakość naprawy

5.

Doradca klienta

Doradztwo w zakresie oferowanych produktów w dziale budowlanym

6.

Elektromonter

Obsługa, naprawa i sterowanie urządzeń elektrycznych, montowanie oraz konserwacja różnego rodzaju instalacji elektrycznych, monitorowanie prawidłowego działania urządzeń elektrycznych i maszyn.

7.

Fryzjer

Strzyżenie i modelowanie włosów.

8.

Glazurnik

Układanie glazury i terakoty.

9.

Główny księgowy

Wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz przepisów wykonawczych, w tym w szczególności: prowadzenie ksiąg rachunkowych, okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą, odpowiedzialność za organizację i efektywność pracy podległych pracowników oraz skutki finansowe i prawne wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa, przestrzeganie zasad etycznego wykonywania zawodu, koordynowanie i nadzorowanie działań związanych z obsługą finansowo-księgową, nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych i ich archiwizowania, opracowywanie i modyfikowanie zakładowego planu kont, opracowywanie dokumentacji systemu przetwarzania i ochrony danych, opracowywanie analiz i planów gospodarczo-finansowych z zakresu działania Spółki, weryfikowanie poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych techniką ręczną oraz z wykorzystaniem programów finansowo-księgowych, ocenianie zgodności stosowanych procedur z przyjętą polityką rachunkowości w Spółce, kontrolowanie poprawności zakwalifikowanych operacji gospodarczych, ich dekretacji i księgowania na kontach, opracowanie obiegu dokumentów księgowych, sprawdzanie procedury obiegu, nadzoru i archiwizowania dokumentów księgowych, przygotowywanie oraz udostępnianie dokumentacji księgowej i ksiąg rachunkowych organom kontroli zewnętrznej, udzielanie wyjaśnień kontrolującym, analizowanie protokołów i zaleceń pokontrolnych, monitorowanie sytuacji finansowej Spółki, bieżące powiadamianie przełożonego o istniejących zagrożeniach oraz podejmowanie działań w celu ich eliminacji po uzyskaniu akceptacji przełożonego,  opracowywanie strategii i procedur pozyskiwania środków finansowych dla działalności Spółki, kontrolowanie wydatków i zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów finansowych, nadzorowanie terminowości płatności zobowiązań i wpływu zobowiązań, przygotowywanie inwentaryzacji, nadzorowanie przebiegu i rozliczanie jej wyniku, planowanie i podejmowanie decyzji na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych, opracowywanie analiz finansowych, analizowanie i opiniowanie decyzji inwestycyjnych, sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe) zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonywanie prac związanych z wewnętrznym systemem raportowania i innymi działaniami z zakresu rachunkowości, przygotowywanie raportów oraz współpraca z biegłymi rewidentami podczas badania sprawozdania finansowego, odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe naliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe rozliczenia Spółki ze zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego, Izby Skarbowej, Urzędu Statystycznego i Urzędu Miasta, sporządzanie raportów na potrzeby organizacji i instytucji zewnętrznych (m.in. US, ZUS, GUS, banki), nadzorowanie i kontrola pracy pracowników w podległej komórce organizacyjnej.

10.

Grafik komputerowy

Obróbka szaty graficznej i projektowanie zleceń. Przygotowywanie plików do druku

11.

Instruktor nauki jazdy kategorii BT

Praktyczna nauka jazdy samochodem osobowym oraz ciągnikiem rolniczym

12.

Kelner

Obsługa klienta, przygotowywanie sali restauracyjnej, zbieranie zamówień.

13.

Kierowca – mechanik samochodów ciężarowych o masie powyżej 12 ton

Prowadzenie pojazdu ciężarowego z ładunkami nienormatywnymi w ruchu międzynarodowym i krajowym. Obsługa pojazdu ciężarowego, prowadzenie dokumentacji technicznej pojazdu.
Praca wykonywana w delegacji. Pojazdy ciężarowe poruszają się po terenie całej Europy Zachodniej oraz Europy Wschodniej (Rosja, Ukraina, Białoruś).

14.

Kierowca kategorii. C

Transport towarów na trasach Polska-Ukraina

15.

Kierowca samochodu ciężarowego

Przewóz materiałów budowlanych na terenie woj. lubelskiego.

16.

Kierowca samochodu ciężarowego

Transport towarów na terenie woj. lubelskiego

17.

Kierowca samochodu ciężarowego

Transport towarów, załadunek i rozładunek. 

18.

Kierowca samochodu do pilotażu pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym

Pilotaż pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym na terenie Niemiec

19.

Kierowca samochodu dostawczego

Transport towarów na terenie Unii Europejskiej.

20.

Kierowca samochodu dostawczego

-przewożenie towarów zgodnie z poleceniami Pracodawcy na trasach Polska, Ukraina, Rosja
-bieżące kontrolowanie stanu technicznego i koniecznego wyposażenia używanego pojazdu
-wykonywanie innych czynności zleconych przez Pracodawcę w ramach umiejętności i kwalifikacji

21.

Kierowca zaopatrzeniowiec

Odpowiedzialny za dostarczanie na miejsce wykonywania usług/zleceń

22.

Kierowca-operator maszyn leśnych

– kierowanie i obsługa samochodu ciężarowego,
– obsługa maszyn leśnych i podnośnika koszowego

23.

Kierowca-sprzedawca

Dojazd samochodem do handlu obwoźnego i sprzedaż ryb oraz produktów garmażeryjnych.

24.

Kierownik produkcji

Zapewnienie ciągłości procesu produkcyjnego. Planowanie i nadzorowanie pracy wydziałów produkcyjnych. Zarządzanie zespołem pracowników (ok.30 osób). Bieżąca współpraca z pozostałymi działami w firmie.

25.

Kierownik produkcji w tartaku

Nadzór nad pracą w tartaku, przyjmowanie i realizacja zamówień, zarządzanie zespołem

26.

Kontroler jakości

Ocena jakości surowca przyjmowanego do zakładu, pobieranie prób, monitorowanie jakości wyrobów gotowych.

27.

Kosmetyczka

Wykonywanie zabiegów, rozlizanie transakcji

28.

Księgowa/y

Znajomość przepisów Ustawy o VAT w zakresie odliczania podatku vat i prowadzenie rejestrów dla potrzeb tego podatku;
Znajomość przepisów ustawy o CIT odnośnie rozliczenia podatkowego kosztów;
Prowadzenie ewidencji rozrachunków i ich wycena do prawozdania zgodnie  z Ustawą o Rachunkowości;
Sporządzanie przelewów;
Obsługa kasy fiskalnej.

29.

Księgowa/y

Prowadzenie pełnej księgowości, obsługa programu kadrowo-płacowego.

30.

Kucharz

Przygotowywanie posiłków zgodnie z kartą dań

31.

Kucharz/pomoc kuchenna

Pomoc w kuchni, pomoc w przygotowaniu posiłków z karty dań.

32.

Kucharz/szef kuchni

Prowadzenie kuchni w restauracji, której główną cechą jest sezonowość – w ruchliwym sezonie letnim (mniej więcej od maja do września) z asystą pomocy kuchennych, poza sezonem, gdy zamówień jest niewiele – samodzielnie. W tym m. in.: przygotowywanie listy produktów do zamówień; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa żywności i wypełnianie dostarczonych przez pracodawcę rejestrów z tym związanych; utrzymywanie miejsca pracy w porządku i czystości.

33.

Łaciarz/ posadzkarz do pracy przy wylewkach maszynowych MIXOKRET

Wykonywanie wylewek maszynowych z Mixokreta.

34.

Magazynier

Obsługa klientów w magazynie, konfekcjonowanie i przygotowanie towaru według specyfikacji załadunkowych, bieżące liczenie i sprawne sprawdzanie stanów magazynowych, nabywanie umiejętności prowadzenia okresowych inwentaryzacji towarów, prawidłowe gospodarowanie odpadami i opakowaniami.

35.

Magazynier

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiadać będzie za załadunki, wydawanie towaru z magazynu oraz prace na terenie magazynu.

36.

Magazynier

Sortowanie, układanie towaru. Etykietowanie towaru w języku ukraińskim. Przygotowywanie do eksportu.

37.

Magazynier-kierowca

Ważenie towarów i układanie w chłodni, dowóz do klienta na terenie miasta.

38.

Magazynier/kierowca

Obsługa magazynu i dostawa towaru.
Teren woj. lubelskiego.

39.

Mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych

Praca w warsztacie mechanicznym.

40.

Mechanik samochodowy

Naprawa i dokonywanie przeglądów samochodów, wykonywanie napraw mechanicznych.

41.

Mechanik samochodów ciężarowych i osobowych

Diagnozowanie usterek i ocena stanu technicznego pojazdów, wymiana uszkodzonych podzespołów pojazdów ciężarowych i osobowych

42.

Mistrz warsztatu

Wykonywanie prac biurowych, zamawianie i dowóz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, nadzór nad pracą warsztatu

43.

Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Montaż konserwacja instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

44.

Monter instalacji gazowych

Montaż i serwis instalacji gazowych w pojazdach samochodowych, montaż instalacji gazowej zgodnie z dokumentacją techniczną i zaleceniami nadzoru technicznego.

45.

Monter mebli

Kompletowanie elementów stoisk targowych, pasowanie podzespołów, montaż na stanowiskach docelowych

46.

Monter sieci wod-kan i c.o.

Budowa instalacji i sieci wodno – kanalizacyjnych.

47.

Murarz

Wznoszenie ścian, zbrojenia i szalunki, praca na terenie powiatu zamojskiego

48.

Murarz/pracownik dociepleń

Prace ogólnobudowlane przy wykończeniach

49.

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Prowadzenie zajęć lekcyjnych w klasie 8

50.

Nauczyciel fizyki

Prowadzenie zajęć lekcyjnych w klasach 7-8

51.

Nauczyciel geografii

Prowadzenie zajęć lekcyjnych w klasach 5-8. 

52.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – elektromechanik pojazdów samochodowych

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy elektronicznych i elektrycznych układów pojazdów samochodowych

53.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanik pojazdów samochodowych

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów, podzespołów pojazdów samochodowych

54.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanizator rolnictwa

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów i podzespołów maszyn rolniczych

55.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechatronik/elektronik

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz montaż, instalacja,diagnostyka, naprawa urządzeń elektronicznych i mechatronicznych

56.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – pracownie budowlane

Prowadzenie zajęć praktycznej nauki zawodu oraz związanej z tym dokumentacji dla zawodów: monter robót wykończeniowych w budownictwie, technik budownictwa

57.

Nauczyciel przyrody

Prowadzenie zajęć lekcyjnych w klasie 4

58.

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Prowadzenie zajęć lekcyjnych w klasach 4-8

59.

Ogrodnik – pracownik fizyczny

Pielęgnacja roślin, sadzenie roślin, cebul i kłączy kwiatowych, podlewanie roślin, praca w ogrodach.

60.

Operator CNC

Obsługa maszyn typu CNC, praca na produkcji.

61.

Operator działu kotłowni

Dostosowywanie parametrów pracy urządzeń do zgłaszanego zapotrzebowania na energię, obsługa kotłów parowych, turbiny parowej. Prowadzenie zapisów parametrów z odczytów aparatury kontrolno-pomiarowej, prowadzenie książki raportów z przebiegu zmiany, udział w pracach remontowych urządzeń energetycznych.

62.

Operator urządzeń pakujących – pracownik fizyczny

Obsługa maszyny pakującej podłoże ogrodnicze, umieszczanie spakowanych worków na palety.

63.

Operator wiertnicy horyzontalnej

Obsługa wiertnicy horyzontalnej. Istnieje możliwość przeszkolenia.

64.

Operator wózka widłowego

Obsługa wózka widłowego, załadunek i rozładunek towarów, rozmieszczanie towaru w magazynie i produkcji mebli.

65.

Operator wytwórni mas bitumicznych

Obsługa maszyn do produkcji mas bitumicznych. 

66.

Opiekun w żłobku

Planowanie pracy opiekuńczej, pielęgnacyjnej i wychowawczej,
prowadzenie zabaw i zajęć stymulujących rozwój dziecka z uwzględnieniem rozwoju psychomotorycznego dziecka i jego indywidualnych potrzeb, zaspokajanie potrzeb biologicznych i psychospołecznych dziecka, kształtowanie samodzielności dziecka, wykonywanie codziennych czynności związanych z karmieniem, myciem, zapewnieniem wypoczynku, przewijaniem,
dbanie o prawidłowe żywienie dziecka, nawiązywanie kontaktu z dzieckiem, udzielanie dziecku w razie potrzeby pierwszej pomocy przedmedycznej, współpraca z rodzicami, opiekunami prawnymi dziecka.

67.

Piekarz

Produkcja pieczywa

68.

Piekarz wafli

Praca przy produkcji wafli.

69.

Pilarz-Drwal

Ścinanie, obalanie i okrzesywanie drzew. Praca na terenie powiatu zamojskiego

70.

Pokojowa

Prace porządkowe, sprzątanie pokoi 2-3 razy w tyg. po 4h (w sezonie więcej), praca w godz. 10-14

71.

Pracownik biurowy

Pomoc w opiece nad dziećmi, przygotowywanie pomocy dydaktycznych.

72.

Pracownik biurowy/asystentka zarządu

Przygotowywanie przetargów, obsługa klientów, przyjmowanie/wysyłka korespondencji i przesyłek, wystawianie faktur i paragonów, prowadzenie biura

73.

Pracownik działu handlowego

Obsługa i pozyskiwanie klientów, przygotowywanie ofert, wystawianie dokumentów sprzedaży, współpraca z partnerami handlowymi, współpraca z działem serwisu i Oddziałami firmy, inne obowiązki związane z pracą w dziale handlowym.

74.

Pracownik ogólnobudowlany

Pomoc przy wykonywaniu tynków tradycyjnych i innych robót budowlanych

75.

Pracownik ogólnobudowlany – murarz

Wykonywanie prac murarskich

76.

Pracownik produkcji

Rozładunek i załadunek owoców, sortowanie owoców.

77.

Pracownik terenowo – biurowy

Obsługa klienta, obsługa korespondencji, sporządzanie ofert dla klienta, dokonywanie pomiarów stolarki okiennej, obsługa produkcji, sporządzanie dokumentacji produkcyjnej.

78.

Przedstawiciel handlowy/kierowca

Sprzedaż, ekspozycja, dbanie o stany magazynowe, przyjmowanie zamówień, praca na terenie woj lubelskiego, sprzedaż towarów branża FMCG.

79.

Recepcjonista

Przyjmowanie rezerwacji, meldowanie i wymeldowywanie gości hotelowych. 

80.

Referent/asystent do spraw organizacji transportu nienormatywnego

– wnioskowanie i pozyskiwanie pozwoleń na przejazd pojazdów z ładunkiem nienormatywnym na terenie Polski oraz krajów Europy zachodniej (głównie Niemcy),
-dysponowanie pojazdami do pilotażu pojazdów z ładunekiem nienormatywnym

81.

Rehabilitant

Rehabilitacja po zabiegach ortopedycznych, fizjoterapia.

82.

Robotnik budowlany

Prace ogólnobudowlane na terenie Zamościa

83.

Robotnik fizyczny

Układanie, montowanie, pomoc przy układaniu desek, odbiór drewna

84.

Robotnik gospodarczy

Praca przy hodowli pstrąga.

85.

Spedytor

Korespondencja z kontrahentami, obsługa spedycyjna transportu ładunków ponadnormatywnych w przewozach międzynarodowych.

86.

Sprzątaczka

Zadaniem zatrudnionej osoby będzie utrzymywanie czystości w pawilonie handlowym, oraz w pomieszczeniach przynależnych.

87.

Sprzedawca

– obsługa klientów bezpośrednich,
– profesjonalne doradztwo odnośnie doboru części zamiennych i sprzedaż produktów SIPMA,
– obsługa sklepu internetowego,
– realizacja planów sprzedażowych,
– obieg dokumentacji sprzedażowej,
– ścisła współpraca z działem logistyki, produkcją oraz serwisem
– promowanie produktów i części zamiennych

88.

Sprzedawca

Obsługa klienta, sprzedaż wyposażenia sypialni.

89.

Sprzedawca

Sprzedaż artykułów spożywczo-przemysłowych, obsługa klienta, towarowanie sklepu. Praca w Krasnobrodzie.

90.

Stażysta w dziale utrzymania ruchu – mechanika zakładowa

Uczestnictwo w określaniu przyczyn źródłowych awarii, zapoznanie z planowaniem i organizacją prac w dziale, zapoznanie z nowoczesnymi narzędziami oraz technikami prewencyjnymi, udział w projektach modernizacyjnych.

91.

Szwaczka

Szycie odzieży w zakładzie szwalniczym

92.

Ślusarz

Przygotowywanie elementów do dalszej obróbki.

93.

Wulkanizator

Osoby chętne do pracy, mile widziane doświadczenie na stanowisku.

94.

Wychowawca/opiekun

Opieka nad dziećmi do lat 3

 

 

Poprzedni artykułDachowała przez sarnę
Następny artykułTrzynaście medali Orki Zamość
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments