Zamość: Zwolnienia z podatku dla przedsiębiorców

0
363

Zamojscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwolnienia z podatku od nieruchomości, jeśli ich płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Uchwała Rady Miasta Zamość z 25 stycznia 2021r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i już obowiązuje.

Uchwała wprowadza zwolnienie z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i dotyczy przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości i prowadzących na terenie Miasta Zamość, co najmniej od 1 października 2019 r., działalność gospodarczą w zakresie:

– hotelarstwa,

– restauratorstwa i gastronomii,

– turystyki,

– rekreacji i rozrywki,

– świadczenia usług służących poprawie kondycji fizycznej.

Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości należnego za miesiące: styczeń, luty, marzec 2021 roku.

O zwolnienie z podatku od nieruchomości mogą ubiegać się przedsiębiorcy, których przychody ze sprzedaży towarów lub usług, uzyskane w IV kwartale 2020 r. były niższe co najmniej o 40% w odniesieniu do przychodów uzyskanych w IV kwartale 2019r.

Przedsiębiorca uprawniony do zwolnienia z podatku od nieruchomości zobowiązany jest do złożenia:

1) korekty deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach, zgodnie z wzorami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1104),

2)  informacji o prowadzonej działalności gospodarczej oraz płynności finansowej, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały;

3) formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków,  stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

Uchwała obowiązuje do 30 czerwca 2021 r.

https://prawomiejscowe.pl/MiastoZamosc/document/703632/Uchwa%C5%82a-XXVIII_447_2021

Od ubiegłego roku lokalni przedsiębiorcy mogą ubiegać się o obniżenie stawki czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Zamość na czas trwania stanu epidemii wywołanej koronawirusem. Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. działający w imieniu i na rzecz Miasta Zamość, ma prawo zastosować okresową obniżkę czynszu w przypadku trudnej sytuacji finansowej najemcy lokalu użytkowego. Do tej pory obniżono czynsze na łączną kwotę ok. 580 000 zł.

źródło: UM Zamość

 

Poprzedni artykułMuzeum Zamojskie znów otwarte
Następny artykułKonkurs “Bajki, baśnie i legendy polskie” rozstrzygnięty.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments