GAIA

Od 1 stycznia 2021 r., zgodnie z podjętą w dniu 28 września 2020 r. uchwałą Rady Miasta Zamość nastąpi zmiana sposobu naliczania opłat za wywóz odpadów komunalnych. Od nowego roku opłata za śmieci w Zamościu będzie zależeć od ilości zużytej wody w gospodarstwie domowym.

Obecnie mieszkańcy miasta za odbiór odpadów płacą 16 zł od osoby (jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny) i 32 zł (gdy śmieci nie są segregowane). Stawki te obowiązują od stycznia 2020 r.

Wedle przyjętej we wrześniu uchwały od 1 stycznia 2021 roku mieszkańcy miasta zapłacą za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7 zł miesięcznie za 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości.

Poniżej publikujemy komunikat Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zamość, dotyczący zmiany naliczania opłaty za odpady komunalne.

Od dnia 1 stycznia 2021 r., zgodnie z podjętą w dniu 28 września 2020 r. uchwałą Rady Miasta Zamość nastąpi zmiana sposobu naliczania opłat za wywóz odpadów komunalnych, w oparciu o ilość zużywanej przez mieszkańców wody. Stale wzrastające koszty gospodarowania odpadami komunalnymi spowodowały konieczność podjęcia zdecydowanych działań w celu zbilansowania i uszczelnienia systemu. Sytuacja dotyczy nie tylko Zamościa, ale ma miejsce  w całym kraju i jest niezależna od samorządów.

Metoda rozliczenia uzależniona od zużycia wody, jest coraz częściej stosowana przez samorządy. Taki mechanizm, daje mieszkańcom realną możliwość wpływu na wysokość opłaty. Każdy z nas, poprzez racjonalne i odpowiedzialne korzystanie z wody oraz jej oszczędzanie, będzie mógł obniżyć swoje rachunki za śmieci. Oszczędzanie wody będzie miało także pozytywny wpływ na środowisko. W obecnej sytuacji zmian klimatycznych, coraz częstszych susz i wyższych temperatur, racjonalne gospodarowanie wodą stało się naszym obowiązkiem.

Zgodnie z aktualnymi przepisami, mieszkańcy domów w zabudowie jednorodzinnej zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji w terminie od 4 stycznia do 10 lutego 2021 r.

Natomiast za mieszkańców z zabudowy wielorodzinnej deklaracje są zobowiązani złożyć zarządcy nieruchomości.

W obecnej sytuacji epidemicznej i konieczności zachowywania dystansu społecznego  w trosce o Państwa zdrowie, zwracamy się ze szczególną prośbą o samodzielne, w miarę możliwości wypełnianie deklaracji oraz składanie ich do urn znajdujących się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przy ul. Partyzantów 10 w Zamościu oraz w Biurze Obsługi Interesanta w Ratuszu. Deklarację można również złożyć w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą ePUAP.

Prosimy również Państwa o pomoc osobom starszym i schorowanym, które znajdują się w grupie ryzyka w przypadku zachorowania na COVID-19 w wypełnianiu i dostarczeniu deklaracji do Urzędu Miasta Zamość.

Opłatę za wywóz odpadów za 2021 r.  ustala się na podstawie średniomiesięcznego zużycia wody, liczonego  w oparciu o wskazania wodomierza za okres od stycznia do grudnia roku poprzedniego czyli 2020 r.

Jeśli nie można ustalić średniomiesięcznego zużycia wody na podstawie 12 mies. bo np. okres zamieszkiwania na nieruchomości był krótszy to w tym przypadku dozwolone jest ustalenie średniomiesięcznego zużycia wody za okres nie krótszy niż 6 mies., kiedy nieruchomość była zamieszkiwana.

Do wypełnienia deklaracji niezbędne jest określenie zużycia wody – te informacje znajdą Państwo na fakturach otrzymywanych od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu. W przypadku, gdy nie posiadają Państwo wszystkich faktur z całego roku, zachęcamy do skorzystania z systemu iBOK  PGK Sp. z o.o w Zamościu /https://ibok.pgk.zamosc.pl / dzięki któremu klient ma m.in. pełen dostęp do wystawionych faktur, wgląd w historię odczytów wodomierzy, możliwość przeprowadzenia analiz zużytej wody.

Informacje o  zużyciu wody można uzyskać również bezpośrednio w PGK- u dzwoniąc  pod numer: (84) 638 12 04 lub 638 12 06 w godzinach 7:00-15:00 lub wysyłając emaila na adres: [email protected]., podając przy tym indywidualny numer klienta, znajdujący się na fakturach.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jest możliwe ustalenie opłaty w oparciu o wskazania wodomierza, opłatę ustala się na podstawie normy zużycia wody 2,7 m3 miesięcznie na 1 osobę zamieszkującą nieruchomość. Średniomiesięczne zużycie wody określamy na podstawie zaokrąglenia do jednego miejsca po przecinku. Dopuszcza się wyłączenie z opłaty bezpowrotnie zużytej wody (m.in. do podlewania ogrodów), pod warunkiem posiadania odrębnego wodomierza zalegalizowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Zamościu.

Stawki, którymi należy posługiwać się przy wypełnianiu deklaracji, Rada Miasta Zamość ustaliła w wysokości 7 zł miesięcznie za 1 m³ zużytej wody. Dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym przewidziano zniżkę w kwocie 0,40 zł za 1 m3 zużytej wody, natomiast dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne,  o których  mowa  w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1348) przewidziano zniżki w wysokości 1,70 zł za 1 mzużytej wody. Złożenie deklaracji z zastosowaniem zniżki dla osób kompostujących bioodpady będzie skutkowało zabraniem z terenu nieruchomości brązowych pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji.

Przypominamy, że opłaty za wywóz śmieci wnosimy bez wezwania w terminach kwartalnych tj. do 25 III, 25 VI, 25 IX oraz 24 XII.

Prosimy o wpłaty na konto bankowe o nr: 22 1020 3147 0000 8002 0142 7400.

Składając deklarację należy w szczególności zwrócić uwagę na poz. 30 w deklaracji. Kwota   z poz. 30 po przemnożeniu x 3 będzie opłatą kwartalną, którą należy wpłacać we wskazanych wyżej terminach kwartalnych.

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnianiem deklaracji do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pod numerami telefonów (84) 677-23-68, (84) 677-24-18, (84) 677-23-76 oraz (84) 677-24-32. 

Pod adresem strony internetowej http://www.zamosc.pl/ zamieszczono przykładowy wzór poprawnego wypełnienia deklaracji.

W miesiącu grudniu mieszkańcy domów jednorodzinnych otrzymają formularze deklaracji, które będzie trzeba wypełnić i przekazać do Urzędu. Wzór deklaracji będzie również dostępny pod adresem www.zamosc.pl oraz www.umzamosc.bip.lubelskie.pl

Niestety, zmiana sposobu naliczania opłaty za śmieci przypadła na trudny dla nas wszystkich czas epidemii koronawirusa. W związku z tym bardzo prosimy o potraktowanie kontaktu telefonicznego jako pierwszą zalecaną formę kontaktu, ograniczając się tylko w ostateczności do osobistej wizyty w urzędzie.

 

Wydział Gospodarki Komunalnej

 i Ochrony Środowiska

 Urzędu Miasta Zamość

- reklama-
7 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
olek

A jeśli ma ktoś własną studnie głębinową i własne szambo ! w tym artykule nic nie jest napisane!ile płacić

ada

proste -ludzie nie będą się myć !!1 beda chodzić i śmierdzieć .

krystyna
Reply to  ada

Dlaczego są zniżki na kompostowniki a nie ma dla mieszkańców którzy nie produkują popiołu.

PGK

W Warszawie już zaskarżono ten sposób rozliczania jako niezgodny z zasadą sprawiedliwości i mam nadzieję, że zapadnie wyrok pomyślny dla mieszkańców. ZNÓW NIEKOMPETENCJE URZĘDNIKÓW przenosi się na ludzi sprawiedliwie płacących. Jeśli Pan Prezydent i jego pracownicy NIE POTRAFIĄ doliczyć się mieszkańców to nie jest powód, aby przenosić opłaty z osób nie płacących na tych co regularnie płacą. Jeśli Pan Prezydent i JEMU podlegli urzędnicy chcą oszczędności to niech poniesie odpowiedzialność za NIEGOSPODARNOŚĆ (np. rozłożenie lodowiska, które wiadomo było, że działać nie będzie a teraz generuje tylko koszty). I na koniec wisienka na torcie, NIECH PAN PREZYDENT ZAMIESZKA W MIEŚCIE W KTÓRYM PODNOSI CIĄGLE OPŁATY I PODATKI zamiast w ościennej gminie.

Reply to  PGK

No ale właśnie teraz tak jest, że Ci co płacą uczciwie płacą za tych co oszukują i nie płacą.

Reply to  PGK

a jak się sprawa zakończyła? Bo zaskarżyć można wszystko

Elis

Świdnik zaproponował specjalną aplikację dla namierzenia tych, którzy nie płacą za śmieci, ale zamojscy urzędnicy nie byli zainteresowani. No pewnie łatwiej podnieść opłaty tym, którzy zawsze uczciwie płacą.