- reklama-

Miasto Zamość podpisało umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych spółka z o.o.  (ul. Peowiaków 7, 22-400 Zamość) na budowę ulicy Jesiennej.

Po zakończeniu inwestycji, ulica będzie miała nową nawierzchnię z betonu asfaltowego, chodnik, kanalizację deszczową i teletechniczną a także nowoczesne oświetlenie LED.

Zakres robót przewiduje również m.in. wykonanie indywidualnych zjazdów do posesji, budowę brakujących przyłączy sanitarnych i wodociągowych, montaż trzech nowych słupów oświetleniowych.

Zgodnie z umową zadanie ma być wykonane do 30.07. 2021r.

Projekt pn. „Budowa ulicy Jesiennej w Zamościu” uzyskał  dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60% wartości robót budowlanych.

źródło: Urząd Miasta Zamość

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments