GAIA

Publikujemy najnowsze oferty pracy w Zamościu i regionie.

Więcej informacji na temat ofert:

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu, ul. Pl. Wolności 1

tel. 084-638-33-49, 84-638-33-66, 84-638-33-43

Oferowane stanowisko: Asystentka medyczna 
 
Zakres obowiązków: prowadzenie dokumentacji medycznej, zajmowanie się korespondencją; organizacja pracy rejestracji; gromadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej; dokonywanie rozliczeń 
 
Oferowane stanowisko: Doradca klienta 
Zakres obowiązków: Prace serwisowe, sprzedaż akcesoriów RTV AGD (małe) , okucia budowlane, dorabianie kluczy. 
 
Oferowane stanowisko: Dyspozytor 
 
Zakres obowiązków: Kierowanie ruchem taksówek 
 
Oferowane stanowisko: Inspektor nadzoru 
Zakres obowiązków: 1. Przygotowywanie dokumentacji tj. przedmiary, kosztorysy ślepe, kosztorysy inwestorskie do przeprowadzenia wyboru ofert na roboty budowlane i remontowe oraz usługi na rzecz wspólnot mieszkaniowych, wnioskowanie o przeprowadzenie wyboru ofert i powołanie komisji.
2. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami prowadzonymi w zarządzanych nieruchomościach, budynkach wspólnot mieszkaniowych.
3. Sporządzanie rozliczeń z robót remontowych i protokołów odbiorów robót.
4. Odbieranie wykonanych robót, organizowanie przeglądów gwarancyjnych.
5. Branie udziału w opracowaniu rocznych planów gospodarczych administracyjnych/zarządzanych nieruchomości wspólnot mieszkaniowych i WAM Lublin w zakresie robót remontowo-budowlanych.
6. Prowadzenie kontroli okresowych obiektów budowlanych, przeglądów budynków oraz książek obiektów zgodnie z ustawą prawa budowlanego.
7. Współpracowanie z zarządami wspólnot mieszkaniowych w zakresie zlecania robót remontowych, budowlanych i konserwacyjnych.
8. Opracowywanie rocznego planu gospodarczego zarządzanych nieruchomości wspólnot mieszkaniowych.
9. Przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z przeprowadzaniem przetargów, wyborem ofert.
10. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej budynków, teczek obiektów itp.
 
 
Oferowane stanowisko: Inżynier budownictwa / urzadzeń sanitarnych 
Zakres obowiązków: Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w dokumentacji projektowej, w obiektach będących w realizacji oraz w obiektach przekazywanych do użytkowania 
 
Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego 
 
Zakres obowiązków: Rozwożenie przesyłek paletowych do klienta na terenie województwa lubelskiego. 
 
Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego 
Zakres obowiązków: Przewóz towarów na trasach międzynarodowych i krajowych, transport cystern spożywczych i chłodni. 
 
Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego 
Zakres obowiązków: Transport drogowy towarów na trasach krajowych 
 
Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego 
Zakres obowiązków: Transport odpadów komunalnych na terenie powiatu 
 
Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu dostawczego 
Zakres obowiązków: Transport towarów na terenie Unii Europejskiej. 
 
Oferowane stanowisko: Kierowca w transporcie międzynarodowym pojazdu do 3,5 DMC 
Zakres obowiązków: Zakres obowiązków:
-załadunek i wyładunek towaru.
-wykonywanie bezpiecznych transportów.
-kontakt z przełożonym.
-odbiór dokumentów rozliczeniowych od kontrahentów.
-dbanie o powierzone mienie,
-zgłaszanie usterek.
 
 
Oferowane stanowisko: Kierownik zmiany przy produkcji paneli ogrodzeniowych zgrzewanych 
Zakres obowiązków: Odpowiedzialność za wykonywanie bieżących zleceń produkcyjnych, zapewnienie ciągłości produkcji i rozwiązywanie bieżących problemów, organizowanie i zarządzanie pracą osoby obsługującej maszynę do cięcia drutu, odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystywanie materiałów i narzędzi podczas pracy i kontrolowanie ich zużycia, nadzór nad bieżącym przestrzeganiem norm jakościowych, nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy i zasad BHP, raportowanie przełożonym bieżących problemów i rozwiązań, zgłaszanie do działu utrzymania ruchu informacji o powstałych awariach i konieczności napraw. 
 
Oferowane stanowisko: Konstruktor 
Zakres obowiązków: Tworzenie dokumentacji 3D/ 2D 
 
Oferowane stanowisko: Magazynier 
Zakres obowiązków: Obsługa klientów w magazynie, konfekcjonowanie i przygotowanie towaru według specyfikacji załadunkowych, bieżące liczenie i sprawne sprawdzanie stanów magazynowych, nabywanie umiejętności prowadzenia okresowych inwentaryzacji towarów, prawidłowe gospodarowanie odpadami i opakowaniami. 
 
Oferowane stanowisko: Magazynier/kierowca 
Zakres obowiązków: Praca polega na przygotowaniu towaru wg zamówienia, załadunek i rozładunek. Dowóz towaru do klienta na terenie powiatu 
 
Oferowane stanowisko: Monter mebli 
Zakres obowiązków: Kompletowanie elementów stoisk targowych, pasowanie podzespołów, montaż na stanowiskach docelowych 
 
Oferowane stanowisko: Monter urządzeń energetyki odnawialnej 
Zakres obowiązków: Montaż paneli fotowoltaicznych. 
 
Oferowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego 
Zakres obowiązków: Prowadzenie zajeć, opieka nad dziećmi, realizowanie podstawy programowej, grupa 3-latki 
 
Oferowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego 
Zakres obowiązków: Wykonywanie zadań wynikających z zajmowanego stanowiska 
 
Oferowane stanowisko: Operator koparko ładowarki 
Zakres obowiązków: Wykonywanie wykopów, równanie terenu. 
 
Oferowane stanowisko: Operator maszyn 
Zakres obowiązków: Obsługa maszyn do cięcia i profilowania blachy, rozładunek i załadunek towaru. 
 
Oferowane stanowisko: Operator maszyn stolarskich 
Zakres obowiązków: Obsługa maszyn stolarskich 
 
Oferowane stanowisko: Operator pakowacz 
Zakres obowiązków: Praca na linii produkcyjnej, obsługa jakości wyprodukowanych elementów, dbanie o porządek na stanowisku pracy. 
 
Oferowane stanowisko: Operator pras w produkcji drzewnej 
Zakres obowiązków: Obsługa pras do produkcji drzewnej 
 
Oferowane stanowisko: Operator wózka widłowego 
Zakres obowiązków: Obsługa wózka widłowego, załadunek i rozładunek towarów, rozmieszczanie towaru w magazynie i produkcji 
 
Oferowane stanowisko: Operator wózka widłowego 
Zakres obowiązków: Rozładunek i załadunek towarów. 
 
Oferowane stanowisko: Operator wytwórni mas bitumicznych 
 
Zakres obowiązków: Obsługa maszyn do produkcji mas bitumicznych. 
 
Oferowane stanowisko: Piekarz 
Zakres obowiązków: Produkcja pieczywa, obróbka ciast oraz wypiek 
 
Oferowane stanowisko: Piekarz 
Zakres obowiązków: Produkcja pieczywa. 
 
Oferowane stanowisko: Pizzer 
Zakres obowiązków: Przygotowywanie pizzy. 
 

Oferowane stanowisko: Pomoc stolarza

 
Zakres obowiązków: Obróbka i selekcja drewna, cięcie i oklejanie płyty meblowej. 
 
Oferowane stanowisko: Pracownik administracyjno-biurowy 
Zakres obowiązków: Praca biurowa, obsługa komputera 
 
Oferowane stanowisko: Pracownik malarni proszkowej 
Zakres obowiązków: Obsługa linii malarskiej, przygotowanie elementów do malowania, zawieszanie i zdejmowanie detali produkcyjnych na linii malarskiej oraz obsługa pulpitu sterowniczego. 
 
Oferowane stanowisko: Pracownik serwisu opon 
Zakres obowiązków: Wymiana opon, wyważanie, naprawa opon. 
 
Oferowane stanowisko: Pracownik techniczny 
Zakres obowiązków: Przyłączanie nowych abonentów do sieci GTnet w technologii Ethernet, Radiowej oraz Światłowodowej
Pomoc w serwisowaniu istniejącej infrastruktury sieciowej, diagnozowaniu i usuwaniu usterek
Konfiguracja sprzętu sieciowego oraz komputerowego u klienta, współpraca z pozostałymi działami firmy
 
 
Oferowane stanowisko: Salowa 
Zakres obowiązków: -sprzątanie, mycie i dezynfekcja urządzeń, pomieszczeń oraz wyposażenia oddziałów szpitalnych, zgodnie z obowiązującymi zasadami;
-zbieranie i segregowanie wszystkich odpadów medycznych, bielizny oraz transportowanie ich do miejsca przeznaczenia;
-transport posiłków z kuchni na oddział i pomoc w podawaniu posiłków pacjentom;
-pomaganie pielęgniarce w pielęgnacyjnych czynnościach przy pacjentach;
-czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów i zgłaszanie się na każde wezwanie pacjentów;
-pomoc w transporcie wewnętrznym pacjentów, produktów leczniczych i sprzętu medycznego;
-zachowanie w tajemnicy informacji dot. stanu zdrowia pacjentów;
-wykonywanie innych czynności związanych bezpośrednio z pracą zawodową, nie objętych niniejszym zakresem, a zleconych przez przełożonego.
 
 
Oferowane stanowisko: Sprzątaczka 
Zakres obowiązków: Sprzątanie powierzchni marketu 
 
Oferowane stanowisko: Sprzedawca 
Zakres obowiązków: Obsługa kas fiskalnych, terminali, wag spożywczych, obsługa klienta. 
 
Oferowane stanowisko: Sprzedawca 
Zakres obowiązków: Obsługa klienta na dziale mięsnym. 
 
Oferowane stanowisko: Sprzedawca na stoisku mięsnym 
Zakres obowiązków: Obsługa kasy fiskalnej, obsługa klienta, sprzedaż artykułów na stoisku mięsnym.
Praca w Delikatesach Centrum
 
 
Oferowane stanowisko: Sprzedawca/kasjer/pracownik podjazdu – stacja Lotos 
Zakres obowiązków: Zapewnienie profesjonalnej obsługi Klienta zgodnie ze standardami. Realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych, dbanie o estetyczny wygląd stacji i ekspozycję asortymentu sklepowego.
Aktywny udział w organizowanych akcjach promocyjnych.
 
 
Oferowane stanowisko: Stolarz 
Zakres obowiązków: – układanie podłóg drewnianych – montaż,
– produkcja donic drewnianych,
– montaż tarasów
 
 
Oferowane stanowisko: Szpachlarz 
Zakres obowiązków: Nakładanie gładzi, szpachlowanie płyt G-K. Praca na terenie kraju 
 
Oferowane stanowisko: Szwaczka 
Zakres obowiązków: Obsługiwanie maszyn szyjących płaskich, słupkowych, ramiennych jedno- i wieloigłowych (szyjących ściegiem zwartym, łańcuszkowym iitp.), do szycia tekstyliów, skór, tworzyw skóropodobnych, filców itp.;
obsługiwanie jedno- lub wieloigłowych maszyn do haftowania wzorów na elementach wyrobów z tkanin lub innych materiałów;
dobieranie igieł i nici zgodnie z przeznaczeniem, regulowanie
mechanizmu igielnicy, przeciągacza nici, naprężacza nici, chwytacza
oraz regulowanie długości ściegu;
kontrolowanie pracy obsługiwanej maszyny, mechanizmu transportu
materiału i tworzonego ściegu;
czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn oraz
wykonywanie prostych napraw.
 
 
Oferowane stanowisko: Szwaczka 
Zakres obowiązków: Szycie tapicerki meblowej. 
 
Oferowane stanowisko: Szwaczka/krawcowa 
Zakres obowiązków: Szycie maseczek, przyłbic, fartuchów. 
 
Oferowane stanowisko: Tapicer 
Zakres obowiązków: Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
ocenianie jakości materiałów stosowanych w tapicerstwie;
dobieranie narzędzi, maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania prac oraz organizowanie składowania i dostarczania materiałów tapicerskich;
montowanie konstrukcji różnych podłoży i warstw tapicerskich wykonywanych metodami rzemieślniczymi i przemysłowymi;
wykańczanie wyrobów tapicerskich;
obsługiwanie i konserwowanie maszyn i urządzeń stosowanych w pracowniach tapicerskich;
 
 
Oferowane stanowisko: Tapicer 
Zakres obowiązków: Tapicerowanie mebli i ich elementów. 
 
Oferowane stanowisko: Tapicer/klejarz 
Zakres obowiązków: Tapicerowanie, klejenie oraz pakowanie mebli i ich elementów. 
 
Oferowane stanowisko: Technik informatyk 
Zakres obowiązków: Naprawa sprzętu komputerowego i biurowego, instalacja urządzeń, kosztorys napraw. 
 
Oferowane stanowisko: Tokarz – frezer 
Zakres obowiązków: Obróbka skrawaniem, montaż elementów metalowych. 
 
Oferowane stanowisko: Tokarz w metalu 
Zakres obowiązków: Toczenie powierzchni walcowych, gwintów, roztaczanie otworów, operacje tokarkami ogólnego przeznaczenia, praca na wytaczarko-napawarce, ogólne prace mechaniczne (warsztatowe) w warsztacie obsługującym pojazdy ciężarowe i naczepy 

 

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments