Prezydent Miasta Zamość ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Zamojskiego.

Od kandydatów wymagane będzie: wyższe wykształcenie magisterskie, co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata na stanowiskach kierowniczych bądź tyle w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, niekaralność i dobry stan zdrowia.

Preferowane będą osoby znające przepisy prawa, posiadające wiedzę z zakresu finansów publicznych, mające doświadczenie w organizowaniu wydarzeń kulturalnych, znające specyfikę kulturalno-społeczną miasta i działalność Muzeum Zamojskiego, doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych, posiadające dobrą znajomość przynajmniej jednego języka obcego.

Wnioski o przystąpienie do konkursu należy składać do 10 grudnia 2020 r. do godz. 12.00.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie UM Zamość.

 

 

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments