- reklama-

Rozpoczęły się prace rozbiórkowe związane z przebudową Placu Wolności na Starym Mieście w Zamościu. Obecnie z terenu placu znika stara, zużyta nawierzchnia. Po zakończeniu rozbiórki, wykonawca firma STRABAG Sp. z o.o., planuje rozpocząć prace związane m.in. z odwodnieniem terenu i wykonaniem stabilizacji podłoża.

„Remont konserwatorski- Przebudowa Placu Wolności (droga gminna nr 110595L) wraz z odcinkiem ulicy Kościuszki (droga gminna nr 110522L) od km 0+202,0 do km 0+308,0 oraz odcinkiem ulicy Okopowej (droga powiatowa nr 3322L) od km 0+000 do km 0+180,70 w Zamościu” jest dofinansowany z Funduszu Dróg Samorządowych.
Po zakończeniu projektu Plac Wolności będzie miał m.in.: nową nawierzchnię z kostki granitowej, która swoją kolorystyką będzie nawiązywała do przebudowywanej ulicy Łukasińskiego, nową konstrukcję placu, oświetlenie (oprawy LED), monitoring, elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery).
Podobny zakres zadań będzie realizowany na ul. Kościuszki i ul. Okopowej – na odcinku od wlotu ronda Braci Pomarańskich do granicy pasa kolejowego dotychczasowa nawierzchnia będzie zastąpiona nową, wykonaną z kostki granitowej (kostka będzie „przyjazna” dla kierowców).
Projekt zakłada m.in. :  budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci oświetlenia ulicznego na typu LED, montaż elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci, słupki przystankowe.
źródło: UM Zamość
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments