- reklama-

Publikujemy najnowsze oferty pracy w Zamościu i regionie.

Więcej informacji na temat ofert:

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu, ul. Pl. Wolności 1

tel. 084-638-33-49, 84-638-33-66, 84-638-33-43

 

Lp.: 1.
Oferowane stanowisko: Administrator/Konserwator

Zakres obowiązków: Wykonywanie wszelkiego rodzaju czynności konserwacyjnych w sklepie (naprawa lub wymiana zawiasów i zamków, klamek).
Wymiana żarówek i świetlówek, wyłączników. Naprawa lub wymiana urządzeń hydraulicznych. Drobne prace remontowe (stolarskie, malarskie itp.).

Lp.: 2.
Oferowane stanowisko: Asystent nauczyciela

Zakres obowiązków: Pomoc w pracy nauczyciela. Praca z dzieckiem z niedostosowaniem społecznym w klasie 8.

Lp.: 3.
Oferowane stanowisko: Asystentka medyczna

Zakres obowiązków: prowadzenie dokumentacjji medycznej, zajmowanie się korespondencją; organizacja pracy rejestracji; gromadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej; dokonywanie rozliczeń

Lp.: 4.
Oferowane stanowisko: Doradca klienta

Zakres obowiązków: Prace serwisowe, sprzedaż akcesoriów RTV AGD (małe) , okucia budowlane, dorabianie kluczy.

Lp.: 5.
Oferowane stanowisko: Elektryk

Zakres obowiązków: Usuwanie uszkodzeń instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych, prowadzenie bieżącej konserwacji instalacji elektrycznej, okresowe przeglądy systemu instalacji el.

Lp.: 6.
Oferowane stanowisko: Hydraulik
Zakres obowiązków: WYkonywanie instalacji hydraulicznych Lp.: 7.
Oferowane stanowisko: Inspektor nadzoru

Zakres obowiązków: 1. Przygotowywanie dokumentacji tj. przedmiary, kosztorysy ślepe, kosztorysy inwestorskie do przeprowadzenia wyboru ofert na roboty budowlane i remontowe oraz usługi na rzecz wspólnot mieszkaniowych, wnioskowanie o przeprowadzenie wyboru ofert i powołanie komisji.
2. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami prowadzonymi w zarządzanych nieruchomościach, budynkach wspólnot mieszkaniowych.

3. Sporządzanie rozliczeń z robót remontowych i protokołów odbiorów robót.
4. Odbieranie wykonanych robót, organizowanie przeglądów gwarancyjnych.
5. Branie udziału w opracowaniu rocznych planów gospodarczych administracyjnych/zarządzanych nieruchomości wspólnot mieszkaniowych i WAM Lublin w zakresie robót remontowo-budowlanych.
6. Prowadzenie kontroli okresowych obiektów budowlanych, przeglądów budynków oraz książek obiektów zgodnie z ustawą prawa budowlanego.
7. Współpracowanie z zarządami wspólnot mieszkaniowych w zakresie zlecania robót remontowych, budowlanych i konserwacyjnych.
8. Opracowywanie rocznego planu gospodarczego zarządzanych nieruchomości wspólnot mieszkaniowych.
9. Przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z przeprowadzaniem przetargów, wyborem ofert. 10. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej budynków, teczek obiektów itp.

Lp.: 8.
Oferowane stanowisko: Inżynier budownictwa / urzadzeń sanitarnych

Zakres obowiązków: Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w dokumentacji projektowej, w obiektach będących w realizacji oraz w obiektach przekazywanych do użytkowania

Lp.: 9.

Oferowane stanowisko: Kelner/barman

Zakres obowiązków: Obsługa gości, przygotowanie i wydawanie zamówień

Lp.: 10.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Rozwożenie przesyłek paletowych do klienta na terenie województwa lubelskiego.

Lp.: 11.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Przewóz towarów na trasach międzynarodowych i krajowych, transport cystern spożywczych i chłodni.

Lp.: 12.
Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego
Zakres obowiązków: Transport drogowy towarów na trasach krajowych

Lp.: 13.
Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu dostawczego
Zakres obowiązków: Transport towarów na terenie Unii Europejskiej.

Lp.: 14.
Oferowane stanowisko: Kierownik zmiany przy produkcji paneli ogrodzeniowych zgrzewanych

Zakres obowiązków: Odpowiedzialność za wykonywanie bieżących zleceń produkcyjnych, zapewnienie ciągłości produkcji i rozwiązywanie bieżących problemów, organizowanie i zarządzanie pracą osoby obsługującej maszynę do cięcia drutu, odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystywanie materiałów i narzędzi podczas pracy i kontrolowanie ich zużycia, nadzór nad bieżącym przestrzeganiem norm jakościowych, nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy i zasad BHP, raportowanie przełożonym bieżących problemów i rozwiązań, zgłaszanie do działu utrzymania ruchu informacji o powstałych awariach i konieczności napraw.

Lp.: 15.

Oferowane stanowisko: Konstruktor

Zakres obowiązków: Tworzenie dokumentacji 3D/ 2D

Lp.: 16.

Oferowane stanowisko: Magazynier/kierowca

Zakres obowiązków: Praca polega na przygotowaniu towaru wg zamówienia, załadunek i rozładunek. Dowóz towaru do klienta na terenie powiatu

Lp.: 17.
Oferowane stanowisko: Monter instalacji sanitarnych

Zakres obowiązków: Wykrywanie i usuwanie wad działania instalacji i urządzeń wod.-kan., usuwanie przecieków, montowanie armatury sanitarnej i wodociągowej, konserwacja instalacji wod.-kan.

Lp.: 18.
Oferowane stanowisko: Monter mebli

Zakres obowiązków: Kompletowanie elementów stoisk targowych, pasowanie podzespołów, montaż na stanowiskach docelowych

Lp.: 19.
Oferowane stanowisko: Monter sieci wod-kan i c.o.
Zakres obowiązków: Budowa instalacji i sieci wodno – kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania.

Lp.: 20.
Oferowane stanowisko: Monter urządzeń energetyki odnawialnej
Zakres obowiązków: Montaż paneli fotowoltaicznych.

Lp.: 21.
Oferowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Zakres obowiązków: Prowadzenie zajeć, opieka nad dziećmi, realizowanie podstawy programowej, grupa 3-latki

Lp.: 22.
Oferowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolneg

Zakres obowiązków: Wykonywanie zadań wynikających z zajmowanego stanowiska

page3image2957431328Lp.: 23.

Oferowane stanowisko: Operator koparko ładowarki

Zakres obowiązków: Wykonywanie wykopów, równanie terenu.

Lp.: 24.

Oferowane stanowisko: Operator maszyn CNC

Zakres obowiązków: Obsługa maszyn CNC, tokarki, prasy krawędziowe, maszyny tnące

Lp.: 25.

Oferowane stanowisko: Operator maszyn stolarskich

Zakres obowiązków: Obsługa maszyn stolarskich

Lp.: 26.

Oferowane stanowisko: Operator pras w produkcji drzewnej

Zakres obowiązków: Obsługa pras do produkcji drzewnej

Lp.: 27.

Oferowane stanowisko: Operator równiarki

Zakres obowiązków: Obsługa równiarki. Wykonywanie prac związanych z budową i remontem dróg.

Lp.: 28.

Oferowane stanowisko: Operator wózka widłowego

Zakres obowiązków: Obsługa wózka widłowego, załadunek i rozładunek towarów, rozmieszczanie towaru w magazynie i produkcji

Lp.: 29.
Oferowane stanowisko: Operator wózka widłowego
Zakres obowiązków: Rozładunek i załadunek towarów.

Lp.: 30.
Oferowane stanowisko: Operator wytwórni mas bitumicznych
Zakres obowiązków: Obsługa maszyn do produkcji mas bitumicznych.

Lp.: 31.
Oferowane stanowisko: Piekarz
Zakres obowiązków: Produkcja pieczywa, obróbka ciast oraz wypiek

Lp.: 32.
Oferowane stanowisko: Pizzer
Zakres obowiązków: Przygotowywanie pizzy.

Lp.: 33.
Oferowane stanowisko: Pomoc stolarza
Zakres obowiązków: Obróbka i selekcja drewna, cięcie i oklejanie płyty meblowej.

Lp.: 34.
Oferowane stanowisko: Pracownik administracyjno-biurowy
Zakres obowiązków: Praca biurowa, obsługa komputera

Lp.: 35.
Oferowane stanowisko: Pracownik działu handlowego

Zakres obowiązków: -budowanie włąsnej grupy sprzedażowej,
-realizacja celów sprzedażowych,
-doradztwo klientom indywidualnym, firmom oraz instytucjom z zakresu branży, -dbanie o pozytywny wizerunek firmy,
-reprezentowanie firmy na targach krajowych i zagranicznych,
-wkład w ciągły rozwój firmy,

Lp.: 36.
Oferowane stanowisko: Pracownik fizyczny

Zakres obowiązków: Montaż elementów szaf rozdzielczych, przełącznic (przyuczenie do powierzonych obowiązków)

Lp.: 37.

Oferowane stanowisko: Pracownik malarni proszkowej

Zakres obowiązków: Obsługa linii malarskiej, przygotowanie elementów do malowania, zawieszanie i zdejmowanie detali produkcyjnych na linii malarskiej oraz obsługa pulpitu sterowniczego.

Lp.: 38.
Oferowane stanowisko: Pracownik myjni samochodowej Zakres obowiązków: Obsługa myjni samochodów ciężarowych. Lp.: 39.
Oferowane stanowisko: Pracownik ochrony
Zakres obowiązków: Ochrona fizyczna placu budowy.

Lp.: 40.
Oferowane stanowisko: Pracownik serwisu opon
Zakres obowiązków: Wymiana opon, wyważanie, naprawa opon. Lp.: 41.
Oferowane stanowisko: Pracownik techniczny

Zakres obowiązków: Przyłączanie nowych abonentów do sieci GTnet w technologii Ethernet, Radiowej oraz Światłowodowej
Pomoc w serwisowaniu istniejącej infrastruktury sieciowej, diagnozowaniu i usuwaniu usterek Konfiguracja sprzętu sieciowego oraz komputerowego u klienta, współpraca z pozostałymi działami firmy

Lp.: 42.
Oferowane stanowisko: Referent/asystent do spraw organizacji transportu nienormatywnego

Zakres obowiązków: -wniokowanie i pozyskiwanie pozwoleń na przejazd pojazdów z ładunkiem nienormatywnym na terenie Polski oraz krajów Europy zachodniej (głównie Niemcy), -dysponowanie pojazdami do pilotażu pojazdów z ładunekiem nienormatywnym

Lp.: 43.
Oferowane stanowisko: Salowa

Zakres obowiązków: -sprzątanie, mycie i dezynfekcja urządzeń, pomieszczeń oraz wyposażenia oddziałów szpitalnych, zgodnie z obowiązującymi zasadami;
-zbieranie i segregowanie wszystkich odpadów medycznych, bielizny oraz transportowanie ich do miejsca przeznaczenia;

-transport posiłków z kuchni na oddział i pomoc w podawaniu posiłków pacjentom; -pomaganie pielęgniarce w pielęgnacyjnych czynnościach przy pacjentach;
-czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów i zgłaszanie się na każde wezwanie pacjentów; -pomoc w transporcie wewnętrznym pacjentów, produktów leczniczych i sprzętu medycznego; -zachowanie w tajemnicy informacji dot. stanu zdrowia pacjentów;

-wykonywanie innych czynności związanych bezpośrednio z pracą zawodową, nie objętych niniejszym zakresem, a zleconych przez przełożonego.

Lp.: 44.
Oferowane stanowisko: Sprzątaczka
Zakres obowiązków: Sprzątanie powierzchni marketu

Lp.: 45.
Oferowane stanowisko: Sprzedawca
Zakres obowiązków: Obsługa kas fiskalnych, terminali, wag spożywczych, obsługa klienta.

Lp.: 46.
Oferowane stanowisko: Sprzedawca
Zakres obowiązków: Obsługa klienta na dziale mięsnym.

Lp.: 47.
Oferowane stanowisko: Sprzedawca – fakturzysta
Zakres obowiązków: Sprzedaż i fakturowanie towarów w hurtowni art. fryzjerskich.

Lp.: 48.
Oferowane stanowisko: Szpachlarz
Zakres obowiązków: Nakładanie gładzi, szpachlowanie płyt G-K. Praca na terenie kraju

Lp.:49.

Oferowane stanowisko: Szwaczka/krawcowa

Zakres obowiązków: Szycie maseczek, przyłbic, fartuchów.

Lp.: 50.
Oferowane stanowisko: Tokarz
Zakres obowiązków: Obsługa maszyn CNC, tokarki.

Lp.: 51.
Oferowane stanowisko: Tokarz – frezer
Zakres obowiązków: Obróbka skrawaniem, montaż elementów metalowych. Lp.: 52.
Oferowane stanowisko: Tokarz w metalu

Zakres obowiązków: Toczenie powierzchni walcowych, gwintów, roztaczanie otworów, operacje tokarkami ogólnego przeznaczenia, praca na wytaczarko-napawarce, ogólne prace mechaniczne (warsztatowe) w warsztacie obsługujacym pojazdy cieżarowe i naczepy

Lp.: 53.
Oferowane stanowisko: Wulkanizator
Zakres obowiązków: Wymiana ogumienia w samochodach osobowych i ciężarowych.

 

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments