GAIA

Gastroprotest to ogólnopolski hepening mający na celu złożenie petycji na ręce Wojewodów skierowanej do Rządu RP z postulatami Gastronomii

1 listopada jak informują organizatorzy odbędzie się ogólnopolska akcję zapalania zniczy przed lokalami gastronomicznymi. Restauratorzy zapalą znicze przed swoimi lokalami. Zachęcają także gości by zapalili znicze przed swoimi ulubionymi lokalami i w ten sposób oddali cześć zamordowanym przez rząd ich ulubionym lokalom gastronomicznym. 

3 listopada o godzinie 12:00 przy Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego (ul. Partyzantów 3) zbierają się pracownicy gastronomii, pracownicy firm zaopatrujących gastronomię i wszyscy dla których los branży gastronomicznej jest ważny.  W tym dniu – informują organizatorzy – składamy tysiące petycji w całym kraju do PREMIERA Rządu RP pod hasłem „Czarna Polewka dla Rządu”. 

Link do wydarzenia: PROTEST WYDARZENIE

Dokładna treść petycji z  żądaniami zostanie przekazaną w czasie akcji

Informacja od  Sztabu Kryzysowego Gastronomii Polskiej z żądaniami ws. zmian przepisów prawa

Sztab Kryzysowy Gastronomii Polskiej działając w imieniu swoich członków tj. podmiotów prawnych z sektora gastronomii, zwraca się ponownie z żądaniem natychmiastowego wprowadzenia zmian przepisów prawa dotyczących podmiotów świadczących usługi gastronomiczne i cateringowe.

W związku z brakiem reakcji na PETYCJĘ z dnia 21 października 2020 r. oraz pojawieniem się merytorycznych Propozycji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w zakresie wsparcia firm w czasie COVID 2.0, tzw. „Tarczy 100 Miliardów dla pracy” Sztab uzupełnia wcześniejsze żądania.

ŻĄDANIA:

1. Żądamy merytorycznego Planu dla Gastronomii Polskiej na najbliższe 6 miesięcy!!

Reaktywne i zupełnie nieprzewidywalne działania rządu powodują, że biznes gastronomiczny stał
się całkowicie niezarządzalny. Jesteśmy gotowi jako Sztab Kryzysowy do aktywnego
uczestniczenia w przygotowaniu takiego Planu, opartego o standardowy reżim sanitarny wpisany
w strategię DDM (dystans, dezynfekcja, maseczki).

2. Żądamy zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne wszystkich przedsiębiorców oraz pracowników na okres 6 miesięcy, jako wsparcie dla prawie 76.000 przedsiębiorców zatrudniających ponad milion pracowników. Milion miejsc pracy = 3 miliony członków polskich rodzin. Sztab Kryzysowy nie jest w opozycji do rządu. Jesteśmy merytorycznym gronem przedsiębiorców gotowych do rozmów i mediacji w celu ochrony miejsc pracy i rodzinnych biznesów gastronomicznych.

3. Wprowadzenie stałej i jednolitej stawki 8% VAT na wszystkie produkty (żywność i
napoje) i usługi gastronomiczne od dnia 01.11.2020 r.

4. Stworzenie „Funduszu Wsparcia Gastronomii” na wzór Funduszu dla Kultury

Na wzór : Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wsparcia
finansowego jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub
tańca. [Dz. U. z 2020 poz. 1729]

Na podstawie: art. 65 ust. 29 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
[Dz. U. poz. 568, 695, 1086, 1262 i 1478]

5. Wprowadzenie „Tarczy Antykryzysowej dla Gastronomii Polskiej” na wzór tarczy
antykryzysowej dla Turystyki.

Na wzór Ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w tym:

a) stworzenie Funduszu Gwarancyjnego dla Gastronomii Polskiej w ramach Tarczy, dla
wierzycieli czynszów najmu w szczególności prywatnych właścicieli nieruchomości

b) uruchomienie programu redukcji czynszów najmu przez jednostki budżetowe w Polsce o 90% i
programu pomocowego refundacji czynszów najmu komercyjnych w tym samym zakresie w
terminie od 01.11.2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

c) umorzenie obowiązku spłat dotychczasowych dotacji z PFR

d) wprowadzenie „bonu gastronomicznego” na wzór „bonu turystycznego”.

e) dla przedsiębiorców z branż objętych rygorami wykraczającymi poza standard DDM (dystans,
dezynfekcja, maseczki) – kredyt obrotowy w rachunku bieżącym, udzielany w wysokości do
10% obrotu za rok 2019, gwarantowany przez Polski Fundusz Rozwoju. Instrument powinien
być w 100% zwrotny (z uwzględnieniem preferencyjnego oprocentowania kredytu). Dostęp do
instrumentu nie powinien być objęty żadnymi dodatkowymi wymogami, tzn. możliwość
skorzystania z niego powinni mieć wszyscy przedsiębiorcy z wspomnianych branż,
niezależnie od zatrudnienia, bieżących obrotów etc.

f) dla wszystkich przedsiębiorców, których obroty za miesiące wrzesień i październik spadły w
ujęciu rok do roku o ponad 25% – proponujemy dwa instrumenty:

– udzielaną przez PFR subwencję do wysokości 10% obrotu za rok 2019, stanowiącą
instrument analogiczny do obowiązującego programu „tarcz finansowych”, tj. częściowo
zwrotny. Proponujemy, by możliwe było umorzenie 75% udzielonej kwoty, pod warunkiem
zachowania co najmniej 80% miejsc pracy ze stanu na dzień udzielenia wsparcia.
– długoterminowe (10-letnie i 15-letnie) kredyty gwarantowane przez PFR – udzielane w
wysokości do 10% obrotu z roku 2019, zwrotne w 100%, z preferencyjnym
oprocentowaniem.

Cel merytoryczny: Pomoc Pracodawcom w utrzymaniu miejsc pracy i odszkodowań za lockdown
w drodze Ustawy.

6. Wyznaczenie w trybie pilnym przedstawicieli Rządu RP do wspólnego opracowania
razem z ekspertami branży gastronomicznej standardów bezpieczeństwa higienicznego
„Bezpieczna Restauracja w czasie epidemii” dla poszczególnych typów lokali gastronomicznych.

Sztab Kryzysowy Gastronomii Polskiej tworzą przedstawiciele organizacji gastronomicznych:

1. Jarosław Uściński – Prezes Zarządu OSSKiC
2. Jarosław Walczyk – Prezes Zarządu Fundacji KSK
3. Marcin Soból – Prezes Zarządu Euro-Toques Polska
4. Krzysztof Szulborski – Prezes Zarządu SKP
5. Grzegorz Kazubski – Prezes Zarządu PSGiB
6. Łukasz Konik – Prezes Zarządu PIK
7. Jacek Jakubczak – Prezes Zarządu SLK
8. Marcin Socha – Wiceprezes SMKiC
9. Piotr Sabala – Prezes Zarządu PASK
10. Rafał Korus – Prezes Fundacji ŚSKiK
11. Adam Dmyterko – Prezes Zarządu SPKiCRZ
12. Bartosz Majchrzak – Prezes Zarządu EKSK
13. Grzegorz Gniech – Prezes Zarządu SCTP
14. Agnieszka Huszczyńska – Kongres Szefów Kuchni
15. Maciej Dobrzyniecki – Akademia Gastronomiczna w Polsce
16. Jacek Czauderna – Prezes Zarządu IGGP
17. Sławomir Grzyb – Sekretarz

Przedstawiciele 

Sztabu Kryzysowego Gastronomii Polskiej

 

 

 

123242202 3921085041253463 4740680960422898143 n #Gastroprotest Zamość - Czarna Polewka Dla Rządu RP

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments