GAIA

Minęły już 3 lata od kiedy 7 października 2017 roku miliony ludzi w Polsce i na świecie modliło się wspólnie podczas wydarzenia Różaniec Do Granic. Modlitwa, która początkowo miała odbyć się jedynie wzdłuż granicy Polski, rozlała się na cały świat. W tym roku wydarzenie będzie miało swoją kontynuację – Różaniec Do Granic Nieba, który odbędzie się w dniach 1-8 listopada 2020 r. w całej Polsce. Różaniec Do Granic Nieba, trwający przez wszystkie dni oktawy Uroczystości Wszystkich Świętych, ma być modlitwą pokutną za wszystkie grzechy i zaniedbania przeciwko życiu. 

Różaniec Do Granic będzie inny, niż ten sprzed 3 lat. Po pierwsze pragniemy dotrzeć do granic Nieba, a nie tylko do granic naszego kraju. Po drugie druga edycja trwa aż 8 dni. I wreszcie, tym razem wydarzenie składa się dwóch różnych elementów – dla parafii i dla rodzin. Pragniemy modlić się o pojednanie, przebaczenie i uzdrowienie wszelkich ran związanych z utratą dziecka nienarodzonego. Jednym z celów tej modlitwy jest przyjęcie dzieci nienarodzonych do  naszych rodzin. – Owocem takiej modlitwy Polaków może być wzmocnienie nadziei i wiary oraz przyjęcie pokoju Bożego – mówi Agnieszka Kminikowska, przedstawiciel organizatorów akcji modlitewnej.

Różaniec Do Granic Nieba będzie miał aspekt indywidualny i wspólnotowy. Będzie to propozycja modlitwy dla rodzin oraz dla parafii. 

Wymiar indywidualny Różańca Do Granic Nieba będzie polegał na tym, by 1 listopada br., w Uroczystość Wszystkich Świętych, podczas nawiedzania grobów rodzinnych, zwrócić się  do wszystkich dzieci nienarodzonych, na przestrzeni całej historii rodziny, przez wszystkie pokolenia. Te dzieci, które zostały zabite, prosimy o wybaczenie. Dzieciom, które odeszły z innych powodów, dziękujemy za ich obecność. Wszystkie je prosimy o wstawiennictwo. 

Modlitwa ta będzie aktem świadomego włączenia dzieci nienarodzonych do wspólnoty rodzinnej. Tych, którym nie było dane przyjść na świat w całej historii rodziny, przez wszystkie pokolenia – podkreśla Maciej Bodasiński, współorganizator wydarzenia Różaniec Do Granic Nieba. Jej tekt będzie dostępny na stronie rozaniecdogranic.pl – Na zakończenie modlitwy możemy postawić znicz dla tych wszystkich, dzieci utraconych, jako symbol ich przyjęcia do naszej rodziny – wyjaśnia Bodasiński.

Parafie w całej Polsce zaproszone są do organizowania modlitwy różańcowej przez wszystkie dni oktawy Uroczystości Wszystkich Świętych (od 2 do 8 listopada) – to będzie wymiar wspólnotowy tegorocznego wydarzenia.

2020 rok jest dla nas wszystkich trudny. Wiemy, że w takich momentach należy się zająć rozwiązaniem najtrudniejszych spraw. Taką właśnie dla nas, naszych rodzin i naszego kraju jest utrata dzieci nienarodzonych we wszystkich pokoleniach. Zapraszamy więc do pojednania z dziećmi, którym nie dane było przyjść na świat. Gdy je o to poprosimy, mogą być potężnymi wstawiennikami za nas u Boga – dodaje Maciej Bodasiński.

Po więcej szczegółów dotyczących akcji modlitewnej „Różaniec do Granic Nieba” odsyłamy na stronę: www.rozaniecdogranic.pl

źródło: www.rozaniecdogranic.pl

rozaniec do granic polowa baner Będzie Różaniec do Granic 2! Przebiegnie pod hasłem "Przyjmujemy Dzieci Nienarodzone 
do naszych rodzin"

 

 

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments