Sporo nowych ofert pracy w Zamościu i regionie

0
1693

Publikujemy najnowsze oferty pracy w Zamościu i regionie.

Więcej informacji na temat ofert:

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu, ul. Pl. Wolności 1

tel. 084-638-33-49, 84-638-33-66, 84-638-33-43

 

Oferowane stanowisko: Administrator/Konserwator

Zakres obowiązków: Wykonywanie wszelkiego rodzaju czynności konserwacyjnych w sklepie (naprawa lub wymiana zawiasów i zamków, klamek).
Wymiana żarówek i świetlówek, wyłączników. Naprawa lub wymiana urządzeń hydraulicznych. Drobne prace remontowe (stolarskie, malarskie itp.).

Oferowane stanowisko: Asystent inspektora nadzoru

Zakres obowiązków: Uczestnictwo w naradach roboczych na budowie i sporządzanie protokołów,
pomoc przy prowadzeniu dokumentacji budowy,
– właściwe wypełnianie obowiązków wynikających z podpisanych Umów pomiędzy Pracodawcą a Zamawiającymi w tym zgodnie z dokumentacją kontraktową w zakresie delegowanego stanowiska
reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania.
Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
Terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz ich wykonywanie w taki sposób, aby zapewnić koordynację pracy pozostałych członków personelu.
Wykonywanie swoich obowiązków sumiennie i odpowiedzialnie w sposób odpowiadający standardowi staranności, wymaganej od osoby zajmującej się obsługą inwestycji i niepodejmowaniu działań na niekorzyść Pracodawcy.
Każdorazowe odnotowywanie w kalendarzu firmowym wyjść /wyjazdów służbowych w tym narad i Rad Budowy.
Wykonywanie innych czynności związanych bezpośrednio z pracą zawodową nie objętych niniejszym zakresem a zleconych przez przełożonego.

Oferowane stanowisko: Asystent nauczyciela

Zakres obowiązków: Pomoc w pracy nauczyciela. Praca z dzieckiem z niedostosowaniem społecznym w klasie 8.

Oferowane stanowisko: Asystent/asystentka brokera

Zakres obowiązków: Obsługa administracyjna i techniczna Klientów (kontakt telefoniczny/mailowy)
Wykonywanie czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, zarządzania i wykonywania umów ubezpieczenia
Opracowywaniem zapytań ofertowych do towarzystw ubezpieczeniowych
Asystowanie w procesie prowadzenia negocjacji warunków ubezpieczenia, analizy warunków i zakresu ubezpieczenia
Budowanie i wzmacnianie wizerunku firmy
Działania ukierunkowane na rozbudowę portfela Klientów i pozyskiwanie nowych.

Oferowane stanowisko: Asystentka medyczna

Zakres obowiązków: Obsługa komory hiperbarycznej (tlenoterapia), rejestracja klientów, reklama w mediach społecznościowych.

Oferowane stanowisko: Automatyk

Zakres obowiązków: Pisanie programów automatycznych, szaf sterowniczych, tworzenie schematów elektrycznych.

Oferowane stanowisko: Barman

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, przyjmowanie zamówień, przyrządzanie napojów i dań ciepłych, utrzymywanie czystosci, serwowanie napojów i dań.

Oferowane stanowisko: Barman/kelner

Zakres obowiązków: Serwowanie napojów i podawanie posiłków w restauracji. Przygotowywanie dań

Oferowane stanowisko: Brukarz

Zakres obowiązków: Układanie kostki brukowej, praca na terenie Zamościa i okolic, pracodawca zapewnia dojazd

Oferowane stanowisko: Cieśla

Zakres obowiązków: Wykonywanie konstrukcji drzewnych, dachów oraz budynków, przygotowanie elementów konstrukcji ciesielskich do montażu.

Oferowane stanowisko: Cukiernik

Zakres obowiązków: Pieczenie ciast, samodzielne przygotowywanie deserów.

Oferowane stanowisko: Cukiernik

Zakres obowiązków: Prace przy produkcji wyrobu ciast i drożdżówek

Oferowane stanowisko: Doradca klienta

Zakres obowiązków: Doradztwo w zakresie oferowanych produktów w dziale budowlanym

Oferowane stanowisko: Doradca klienta

Zakres obowiązków: Pozyskiwanie nowych klientów hurtowych, utrzymywanie relacji biznesowych z klientami, projektantami i wykonawcami, monitorowanie rynku i poszukiwanie szans sprzedażowych, przygotowanie ofert handlowych, negocjowanie warunków, wsparcie klientów wiedzą techniczną na temat produktów, osiąganie wyznaczonych celów handlowych

Oferowane stanowisko: Drukarz – Operator Drukujących Maszyn Wielkoformatowych

Zakres obowiązków: – Przygotowanie maszyn i urządzeń zgodnie planem produkcyjnym
– Obsługa urządzeń drukujących, tnących i laminujących
-Obsługa programów w języku ukraińskim
– Realizowanie zadań produkcyjnych z zachowaniem norm jakościowych
– Identyfikacja i rozwiązywanie bieżących problemów
– Nadzór nad realizacją i zgodnością produktu końcowego
– Skrupulatne wypełnianie dokumentacji
– Pakowanie i przekazywanie produktu końcowego firmie kurierskiej
– Dbałość o rzetelny przepływ informacji

Oferowane stanowisko: Elektryk

Zakres obowiązków: Usuwanie uszkodzeń instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych, prowadzenie bieżącej konserwacji instalacji elektrycznej, okresowe przeglądy systemu instalacji el.

Oferowane stanowisko: Fryzjer/ka

Zakres obowiązków: Ścinanie, czesanie, farbowanie włosów.

Oferowane stanowisko: Hydraulik

Zakres obowiązków: WYkonywanie instalacji hydraulicznych

Oferowane stanowisko: Inspektor nadzoru

Zakres obowiązków: 1. Przygotowywanie dokumentacji tj. przedmiary, kosztorysy ślepe, kosztorysy inwestorskie do przeprowadzenia wyboru ofert na roboty budowlane i remontowe oraz usługi na rzecz wspólnot mieszkaniowych, wnioskowanie o przeprowadzenie wyboru ofert i powołanie komisji.
2. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami prowadzonymi w zarządzanych nieruchomościach, budynkach wspólnot mieszkaniowych.
3. Sporządzanie rozliczeń z robót remontowych i protokołów odbiorów robót.
4. Odbieranie wykonanych robót, organizowanie przeglądów gwarancyjnych.
5. Branie udziału w opracowaniu rocznych planów gospodarczych administracyjnych/zarządzanych nieruchomości wspólnot mieszkaniowych i WAM Lublin w zakresie robót remontowo-budowlanych.
6. Prowadzenie kontroli okresowych obiektów budowlanych, przeglądów budynków oraz książek obiektów zgodnie z ustawą prawa budowlanego.
7. Współpracowanie z zarządami wspólnot mieszkaniowych w zakresie zlecania robót remontowych, budowlanych i konserwacyjnych.
8. Opracowywanie rocznego planu gospodarczego zarządzanych nieruchomości wspólnot mieszkaniowych.
9. Przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z przeprowadzaniem przetargów, wyborem ofert.
10. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej budynków, teczek obiektów itp.

Oferowane stanowisko: Inżynier budownictwa / urzadzeń sanitarnych

Zakres obowiązków: Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w dokumentacji projektowej, w obiektach będących w realizacji oraz w obiektach przekazywanych do użytkowania

Oferowane stanowisko: Kelner

Zakres obowiązków: Obsługa klientów, przyjmowanie, rozliczenie zamówień

Oferowane stanowisko: Kelner

Zakres obowiązków: Obsługa baru i klienta w restauracji. Praca w weekendy Piwiarnia “WARKA”.

Oferowane stanowisko: Kelner/barman

Zakres obowiązków: Obsługa gości, przygotowanie i wydawanie zamówień

Oferowane stanowisko: Kierowca

Zakres obowiązków: Kierowanie i obsługa samochodu ciężarowego – podnośnik koszowy

Oferowane stanowisko: Kierowca

Zakres obowiązków: Załadunek towaru i dowóz do klienta, pakowanie towaru, wystawianie dokumentów sprzedaży, dbanie o porządek w miejscu pracy

Oferowane stanowisko: Kierowca

Zakres obowiązków: Kierowanie pojazdem, rozwożenie zamówień do klientów.

Oferowane stanowisko: Kierowca autobusu

Zakres obowiązków: Przewóz osób na terenie powiatu zamojskiego.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Rozwożenie przesyłek paletowych do klienta na terenie województwa lubelskiego.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Przewóz towarów na trasach międzynarodowych i krajowych, transport cystern spożywczych i chłodni.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Transport drogowy towarów na trasach krajowych

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu dostawczego

Zakres obowiązków: Dostarczanie zamówionych dań pod wskazany adres na terenie miasta.

Oferowane stanowisko: Kierownik produkcji

Zakres obowiązków: Organizacja i zarządzanie procesami produkcyjnymi
Zarządzanie podległym zespołem kierowników wydziałów
Nadzór nad efektywnością produkcji, realizacja założonych celów produkcyjnych
Inicjowanie i prowadzenie działań usprawniających proces produkcyjny
Współpraca z Magazynem, Działem Zakupów i Logistyki, Sprzedażą oraz Działem Technologicznym
Planowanie i nadzorowanie zadań realizowanych w Zakładzie Produkcyjnym pod kątem terminowości, jakości wykonania, wyposażenia zasobów ludzkich i przestrzegania procedur
Zapewnienie bezawaryjnej realizacji procesu produkcyjnego oraz nadzór nad prawidłowymi warunkami BHP.

Oferowane stanowisko: Kierownik zmiany przy produkcji paneli ogrodzeniowych zgrzewanych

Zakres obowiązków: Odpowiedzialność za wykonywanie bieżących zleceń produkcyjnych, zapewnienie ciągłości produkcji i rozwiązywanie bieżących problemów, organizowanie i zarządzanie pracą osoby obsługującej maszynę do cięcia drutu, odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystywanie materiałów i narzędzi podczas pracy i kontrolowanie ich zużycia, nadzór nad bieżącym przestrzeganiem norm jakościowych, nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy i zasad BHP, raportowanie przełożonym bieżących problemów i rozwiązań, zgłaszanie do działu utrzymania ruchu informacji o powstałych awariach i konieczności napraw.

Oferowane stanowisko: Kosmetyczka

Zakres obowiązków: Wykonywanie usług kosmetycznych w salonie kosmetycznym.

Oferowane stanowisko: Księgowa

Zakres obowiązków: Prowadzenie rejestru przychodów i kosztów podatkowych, rozliczanie podatników VAT, sporządzanie sprawozdań finansowych, dekretowanie oraz księgowanie dokumentów, pełna księgowość.

Oferowane stanowisko: Księgowa/y

Zakres obowiązków: Znajomość przepisów Ustawy o VAT w zakresie odliczania podatku vat i prowadzenie rejestrów dla potrzeb tego podatku;
Znajomość przepisów ustawy o CIT odnośnie rozliczenia podatkowego kosztów;
Prowadzenie ewidencji rozrachunków i ich wycena do prawozdania zgodnie z Ustawą o Rachunkowości;
Sporządzanie przelewów;
Obsługa kasy fiskalnej.

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: Przygotowywanie potraw kuchni polskiej.

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: 1. Sporządzanie potraw
2. Porcjowanie i wydawanie posiłków
3. Sporządzanie listy zakupów

Oferowane stanowisko: Magazynier

Zakres obowiązków: Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiadać za załadunki, wydawanie towaru z magazynu oraz prace na terenie magazynu.

Oferowane stanowisko: Magazynier/kierowca

Zakres obowiązków: Praca polega na przygotowaniu towaru wg zamówienia, załadunek i rozładunek. Dowóz towaru do klienta na terenie powiatu

Oferowane stanowisko: Mechanik maszyn budowlanych

Zakres obowiązków: Praca w warsztacie mechanicznym.

Oferowane stanowisko: Mechanik samochodowy

Zakres obowiązków: Diagnostyka i naprawa samochodów osobowych, wymiana opon

Oferowane stanowisko: Monter instalacji sanitarnych

Zakres obowiązków: Wykrywanie i usuwanie wad działania instalacji i urządzeń wod.-kan., usuwanie przecieków, montowanie armatury sanitarnej i wodociągowej, konserwacja instalacji wod.-kan.

Oferowane stanowisko: Monter mebli

Zakres obowiązków: Kompletowanie elementów stoisk targowych, pasowanie podzespołów, montaż na stanowiskach docelowych

Oferowane stanowisko: Monter ociepleń budynków

Zakres obowiązków: Prace związane z dociepleniem budynków

Oferowane stanowisko: Monter sieci wod-kan i c.o.

Zakres obowiązków: Budowa instalacji i sieci wodno – kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania.

Oferowane stanowisko: Nauczyciel bibliotekarz

Zakres obowiązków: Prowadzenie biblioteki szkolnej, zajęcia biblioteczne w wymiarze 5/30 etatu

Oferowane stanowisko: Nauczyciel języka rosyjskiego

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć lekcyjnych z j. rosyjskiego w klasach 7-8 szkoły podstawowej w wymiarze 6/18 etetu

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanik pojazdów samochodowych

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów, podzespołów pojazdów samochodowych

Oferowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajeć, opieka nad dziećmi, realizowanie podstawy programowej, grupa 3-latki

Oferowane stanowisko: Operator koparki

Zakres obowiązków: Prace koparką objęte zleceniem pracodawcy

Oferowane stanowisko: Operator maszyn CNC

Zakres obowiązków: Obsługa maszyn CNC, tokarki, prasy krawędziowe, maszyny tnące

Oferowane stanowisko: Operator maszyn stolarskich

Zakres obowiązków: Obsługa maszyn stolarskich

Oferowane stanowisko: Operator pras w produkcji drzewnej

Zakres obowiązków: Obsługa pras do produkcji drzewnej

Oferowane stanowisko: Operator równiarki

Zakres obowiązków: Obsługa równiarki. Wykonywanie prac związanych z budową i remontem dróg. 

Oferowane stanowisko: Operator wózka widłowego

Zakres obowiązków: Obsługa wózka widłowego, załadunek i rozładunek towarów, rozmieszczanie towaru w magazynie i produkcji

Oferowane stanowisko: Operator wózka widłowego

Zakres obowiązków: Rozładunek i załadunek towarów. 

Oferowane stanowisko: Operator wypalarki plazmowej

Zakres obowiązków: Cięcie detali na wypalarce, prowadzenie przeglądów konserwacyjno-serwisowych urzadzenia, dobre wykorzystanie materiałów produkcyjnych podczas palenia detali

Oferowane stanowisko: Opiekun w żłobku

Zakres obowiązków: Czuwanie nad zdrowiem, bezpieczeństwem, dobrym samopoczuciem, a także rozwojem powierzonych dzieci, wykonywanie różnych codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, tworzenie warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju, organizowanie pracy zgodnie z rozkładem dnia dla dzieci przebywających w żłobku, współdziałanie i informowanie rodziców o sytuacji zdrowotnej i rozwoju dziecka, wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka, realizowanie zasad i czynności wynikających ze statutu żłobka.

Oferowane stanowisko: Pedagog

Zakres obowiązków: Między innymi:
1) udzielanie wsparcia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą poprzez poradnictwo pedagogiczne, prowadzenie szkoleń i organizowanie grup wsparcia;
2) prowadzenie naboru, kwalifikowanie, przygotowywanie opinii kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka;
3) prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
4) organizowanie i prowadzenie szkoleń dla rodzin zastępczych podnoszących ich kwalifikacje oraz udzielanie wsparcia w celu zapobieganiu wypaleniu zawodowemu rodzin zastępczych w formie grup wsparcia.

Oferowane stanowisko: Piekarz

Zakres obowiązków: Produkcja pieczywa, obróbka ciast oraz wypiek

Oferowane stanowisko: Pizzer

Zakres obowiązków: Przygotowywanie pizzy.

Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: Przygotowywanie dań z karty menu.

Oferowane stanowisko: Pracownik administracyjno-biurowy

Zakres obowiązków: Praca biurowa, obsługa komputera

Oferowane stanowisko: Pracownik biurowy

Zakres obowiązków: Prowadzenie dokumentacji biurowej, przyjmowanie i wydawanie zboża.

Oferowane stanowisko: Pracownik biurowy w serwisie samochodowym blacharsko-lakierniczym

Zakres obowiązków: Przyjmowanie zleceń napraw, zamawianie części, oględziny pojazdu

Oferowane stanowisko: Pracownik dociepleń

Zakres obowiązków: Docieplenia budynków, praca na terenie Zamościa i okolic, pracodawca zapewnia dojazd.

Oferowane stanowisko: Pracownik działu handlowego

Zakres obowiązków: -budowanie włąsnej grupy sprzedażowej,
-realizacja celów sprzedażowych,
-doradztwo klientom indywidualnym, firmom oraz instytucjom z zakresu branży,
-dbanie o pozytywny wizerunek firmy,
-reprezentowanie firmy na targach krajowych i zagranicznych,
-wkład w ciągły rozwój firmy,

Oferowane stanowisko: Pracownik fizyczny

Zakres obowiązków: Praca w branży torowej, budowa i rozbiórka torów

Oferowane stanowisko: Pracownik fizyczny

Zakres obowiązków: Spawanie plastików

Oferowane stanowisko: Pracownik fizyczny

Zakres obowiązków: Montaż elementów szaf rozdzielczych, przełącznic (przyuczenie do powierzonych obowiązków)

Oferowane stanowisko: Pracownik fizyczny

Zakres obowiązków: Prace fizyczne przy produkcji opakowań tekturowych.

Oferowane stanowisko: Pracownik ogólnobudowlany

Zakres obowiązków: Roboty montażowo-budowlane.

Oferowane stanowisko: Pracownik produkcyjny

Zakres obowiązków: Załadunek i rozładunek konstrukcji metalowych, rur, prętów zbrojeniowych.

Oferowane stanowisko: Pracownik socjaln

Zakres obowiązków: Opracowywanie i nadzór nad realizacją ,, Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego” Prowadzenie teczek osobowych uczestników CIS, praca socjalna z uczestnikami, prace biurowe. Opiniowanie i tworzenie wniosków o przedłużenie okresu uczestnictwa w centrum

Oferowane stanowisko: Pracownik stacji paliw

Zakres obowiązków: Obsługa klientów na stacji paliw.

Oferowane stanowisko: Pracownik szwalni

Zakres obowiązków: Obsługa automatu szyjącego. 

Oferowane stanowisko: Pracownik techniczny

Zakres obowiązków: Przyłączanie nowych abonentów do sieci GTnet w technologii Ethernet, Radiowej oraz Światłowodowej
Pomoc w serwisowaniu istniejącej infrastruktury sieciowej, diagnozowaniu i usuwaniu usterek
Konfiguracja sprzętu sieciowego oraz komputerowego u klienta, współpraca z pozostałymi działami firmy

Oferowane stanowisko: Pracownik/Sprzedawca w stacji paliw Orlen

Zakres obowiązków: Obsługa klientów w zakresie sprzedaży paliw, zgodnie ze standardami PKN Orlen, obsługa klientów w zakresie sprzedaży produktów i usług, będących w ofercie stacji, zgodnie ze standardami PKN Orlen, obsługa programów kasowych, wystawianie dokumentów kasowych, dbanie o czystość i pozytywny wizerunek stacji paliw.

Oferowane stanowisko: Psycholog

Zakres obowiązków: między innymi:
1) udzielanie wsparcia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą poprzez poradnictwo psychologiczne i terapię, prowadzenie szkoleń i organizowanie grup wsparcia;
2) sporządzanie co 2 lata w funkcjonujących rodzinach zastępczych opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia przez te osoby funkcji rodziny zastępczej;
3) zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
4) wydawanie kandydatom opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
5) sporządzanie diagnozy psychofizycznej dziecka, w tym dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, udziału w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych oraz konieczności objęcia dziecka pomocą profilaktyczno- wychowawczą lub resocjalizacyjną albo leczeniem i rehabilitacją;
6) sporządzanie opinii o zasadności przysposobienia dziecka, o kontaktach dziecka z rodziną biologiczną i wpływie tych kontaktów na dziecko, o zasadności przysposobienia związanego ze zmianą miejsca zamieszkania dziecka na miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mającej na celu stwierdzenie, że przysposobienie to leży w jego najlepszym interesie;
7) współudział w zapewnieniu rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby.

Oferowane stanowisko: Referent/asystent do spraw organizacji transportu nienormatywnego

Zakres obowiązków: -wniokowanie i pozyskiwanie pozwoleń na przejazd pojazdów z ładunkiem nienormatywnym na terenie Polski oraz krajów Europy zachodniej (głównie Niemcy),
-dysponowanie pojazdami do pilotażu pojazdów z ładunekiem nienormatywnym

Oferowane stanowisko: Robotnik budowlany

Zakres obowiązków: Przygotowanie placu pod kanalizacje burzowe, deszczowe, układanie płyt, kostki brukowej.

Oferowane stanowisko: Serwisant

Zakres obowiązków: Wykonywanie napraw elektronarzędzi, myjek ciśnieniowych, kosiarek spalinowych itp., terminowa realizacja przydzielonych prac, obsługa podstawowych narzędzi i elektronarzędzi, dbałość o wysoką jakość świadczonych usług serwisowych, prowadzenie dokumentacji serwisowej, składanie zamówień na części do naprawianych sprzętów.

Oferowane stanowisko: Specjalista do spraw ochrony środowiska i administracji

Zakres obowiązków: Realizacja obowiązków ewidencyjnych i sprawozdaczych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami zgodnie z obowiązujacymi przepisami prawa, prowadzenie ewidencji odpadów w systemie BDO, nadzór w zakresie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska, realizacja ustawowych obowiązków związanych z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, dobór odbiorców odpadów i usługodawców w zakresie ochrony środowiska, nadzór nad zaopatrzeniem w artykuły niezbędne dla funkcjonwania firmy, obsługa bieżącej korespondencji, archiwizacja dokumentów.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Obsługa klientów, sprzedaż towaru, utrzymanie porządku na stanowisku pracy, dbałość o wygląd salonu.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Sprzedaż towarów, obsługa klient

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Obsługa kas fiskalnych, terminali, wag spożywczych, obsługa klienta.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Sprzedaż stacjonarna i internetowa w sklepie wędkarskim, pakowanie towarów, przygotowywanie żywych przynęt do sprzedaży.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca w branży przemysłowej

Zakres obowiązków: Sprzedaż art. przemysłowych: budowlane, dekoracyjne, narzędziowe.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca/kasjer stacja Lotos

Zakres obowiązków: Zapewnienie profesjonalnej obsługi Klienta zgodnie ze standardami. Realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych, dbanie o estetyczny wygląd stacji i ekspozycję asortymentu sklepowego.
Aktywny udział w organizowanych akcjach promocyjnych.

Oferowane stanowisko: Stolarz meblowy

Zakres obowiązków: Wykonywanie mebli na zamówienie.

Oferowane stanowisko: Stolarz/cieśla/parkieciarz

Zakres obowiązków: Układanie podłóg, tarasów, elewacji. Pokrycia dachowe. Cyklinowanie podłóg.

Oferowane stanowisko: Szef kuchni

Zakres obowiązków: Przygotowywanie posiłków, opracowywanie menu do kart przyjęć okolicznościowych, odpowiedzialnośc za powierzony towar, zarządzanie zespołem.

Oferowane stanowisko: Szlifierz

Zakres obowiązków: Obsługa gratownicy

Oferowane stanowisko: Szpachlarz

Zakres obowiązków: Nakładanie gładzi, szpachlowanie płyt G-K. Praca na terenie kraju

Oferowane stanowisko: Szwaczka maszynowa

Zakres obowiązków: Szycie odzieży – istnieje możliwość przyuczenia.

Oferowane stanowisko: Szwaczka/krawcowa

Zakres obowiązków: Szycie maseczek, przyłbic, fartuchów.

Oferowane stanowisko: Tokarz

Zakres obowiązków: Obsługa maszyn CNC, tokarki.

Oferowane stanowisko: Żałobnik

Zakres obowiązków: Obsługa pogrzebu

 

Poprzedni artykułPadwa zagrała koncertowo (FILM)
Następny artykułZgubiła się na grzybobraniu
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments